CUPRINS

Descoperiri arheologice        

A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, V, Z

 

HOME INSTITUT

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE (I)

Descoperiri din judeţul Caraş-Severin

 

 

Autor: Sabin Adrian Luca

ISBN 973-709-067-5, Editura Economică, 2004.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

Descoperiri arheologice

 

 

I.

 

Iabalcea (comuna Caraşova)

1. Peştera cu Oase.

Peştera se află pe versantul din dreapta văii, în sectorul Comarnic – Ţolosu.

Materialele arheologice recoltate se pot încadra în cultura Coţofeni, Hallstatt şi perioada medievală.[1]

2. Peştera cu Puţ.

Peştera se află pe versantul din dreapta văii, în sectorul Comarnic – Ţolosu.

Materialele arheologice recoltate se pot încadra în perioada medievală.[2]

3. Peştera Cuptorul Ciumei.

Peştera se află pe versantul din dreapta văii, în sectorul Comarnic – Ţolosu.

Materialele arheologice recoltate se pot încadra în perioada medievală târzie.[3]

4. Peştera de sub Pietrele Albe.

Peştera se află pe versantul din dreapta văii, în sectorul Comarnic – Ţolosu.

Materialele arheologice recoltate nu sunt definite.[4]

5. Peştera Hotel Grotă.

Peştera se află pe versantul din stânga a Cheilor Caraşului, Şipotul Socolovăţ, Dealul Jabălul Mare.

Materialele arheologice recoltate se pot încadra în perioada medievală.[5]

6. Peştera Omului.

Peştera se află pe versantul din dreapta a Cheilor Caraşului.

Materialele arheologice recoltate se pot încadra în cultura Coţofeni, perioada dacică şi cea medievală.[6]

7. Peştera Racoviţă.

Peştera se află pe versantul din dreapta văii, în dreptul Peşterii Socolovăţ, la 600 m de confluenţa Cheilor Comarnicului cu Caraşul.

Materialele arheologice recoltate se pot încadra în perioada dacică şi în cea medievală.[7]

8. Peştera Ţapului.

Peştera se află pe versantul din dreapta a Cheilor Caraşului.

Materialele arheologice recoltate se pot încadra în neolitic, cultura Coţofeni, perioada dacică şi cea medievală.

Aici s-ar afla şi un sanctuar dacic.[8]

 

Iablaniţa (comună)

1. Într-un loc neidentificat din hotarul satului a apărut o secure din piatră şlefuită.[9]

2. În anul 1882 s-a descoperit un depozit de bronzuri (Iablaniţa I).[10]

3. Într-o colecţie particulară din localitate se află degetul unei statui imperiale de bronz.[11]

4. În colecţia lui I. Ionescu se află două obiecte din bronz aparţinând perioadei romane.[12]

5. Cariera Iablaniţa.

Aceasta a fost exploatată în epoca romană.[13]

 

Iam (comuna Berlişte)

1. De aici provine un depozit de bronzuri din seria Cincu-Suseni (Ha A1-2).[14]

2. Punctul Prigor.

În acest punct s-au descoperit fragmente ceramice hallstattiene (cultura Basarabi) şi din secolele III-IV d.Chr.[15]

3. Punctul Staţia CFR.

La marginea satului, în apropierea staţiei CFR, sunt semnalate urme de locuire din secolele III-IV d.Chr.[16]

4. Punctul Sat Bătrân sau La Castel.

La sud de sat a fost identificată vatra unei aşezări medievale.

Cu ocazia săpăturilor sistematice s-au descoperit morminte de incineraţie hallstattiene şi fragmente ceramice din epoca bronzului.[17]

5. Descoperiri mai vechi amintesc monede romane în vatra satului.[18]

 

Iaz (comuna Obreja)

1. Punctul Dâmb.

Punctul este situat pe marginea terasei a doua a Timişului, în locul în care ea coteşte spre est, formând intrarea în Valea Bistrei.

Materialele arheologice recoltate de aici aparţin epocii neolitice (cultura Starčevo-Criş), eneoliticului (cultura Coţofeni), epocii bronzului (grupul cultural Balta Sărată), hallstattiene (cultura Basarabi), dacice şi romane.

Aici s-a descoperit restul unui mormânt Hallstattian de femeie în care erau mai multe obiecte şi podoabe din bronz (Ha B3-C1).

Aici se află cimitirul municipiului roman Tibiscum.

Pe aceeaşi terasă se observă şi urmele drumului roman imperial.

Mormintele romane sunt de mai multe tipuri:

Inhumaţia. Mormintele de înhumaţi sunt tumulare. Mantaua acestora are dimensiuni variabile. Diametrul este între 8 şi 16 m şi înălţimea între 0,30 şi 1,50 m. Se pot observa peste 30 de astfel de movile.

Tumulii pot fi de trei feluri: morminte fără vreo amenajare specială, păstrându-se doar inventarul, mormintele din cărămidă, în formă de cutie şi mormântul construit din lespezi de piatră.

Incineraţia. Toate mormintele de incineraţie sunt plane.

Acestea sunt de trei feluri: mormintele într-o groapă neamenajată, în care s-a depus cenuşa mortului şi ofrandele; mormintele într-o groapă ovală, albiată, cu pereţii arşi la roşu şi mormintele în cutie (cistă).

Toate mormintele au direcţie est-vest şi se datează în secolele II-III d.Chr.[19]

2. Punctul Şuşara sau Rovină.

Punctul se află în continuarea terasei Dâmb, în apropierea oraşului Caransebeş.

Aici se află o necropolă tumulară de incineraţie.

Aici s-a identificat şi o villa suburbana.[20]

3. Punctul Sat Bătrân Mare, Traianu sau Troian. Oraş roman.

Ruinele acestuia, aflate la nord de punctul Dâmb, se întind pe o mare suprafaţă (aproximativ 30 ha) la vărsarea Bistrei în Timiş.

Între urmele arheologice din acest punct amintim şi materiale ceramice aparţinând culturii Coţofeni.

Aici au fost cercetate o lungă serie de construcţii precum şi drumul roman.

În zonă s-a cercetat un templu roman dedicat lui Apollo, datat în secolul III d.Chr. Templul s-a construit peste un complex arheologic dacic (necropolă) de secolele IV-III î.Chr.

Aici sunt şi urme de locuire romană târzie.

De aici provin mai multe monede romane.[21]

4. O. Bozu aminteşte aici o aşezare dacică.[22]

5. Punctul Ţigănaşi.

Din acest punct provin fragmente ceramice aparţinând grupului cultural Balta Sărată.[23]

6. Punctul Staţia de transformare.

Pe partea din stânga drumului dinspre Caransebeş s-au recoltat fragmente ceramice hallstattiene.[24]

7. Lângă grajdurile CAP Iaz au fost identificate fragmente ceramice neolitice.[25]

8. În apropiere de punctul Dâmb s-au descoperit morminte romane. Se pare că este vorba despre a doua necropolă romană a Tibiscumului.[26]

9. În hotarul satului, către Obreja, s-a semnalat microtoponimul Gomilă.[27]

10. Punctul La Capelă.

Materiale arheologice medievale.[28]

11. Punctul Iepura.

Aici s-ar afla vatra vechiului sat Iaz.[29]

 

126. Iertof (comuna Vrani)

1. În hotarul localităţii, în Lunca Vicinicului, la intrarea în sat dinspre Vrăniuţ, este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.[30]

 

Ilidia (comuna Ciclova Română)

1. Punctul Tramnic sau Ogaşul cu Raci.

Situl arheologic aparţine culturii Coţofeni. Cercetările sistematice au fost executate de S.A. Luca în anul 1985.

Aşezarea se află la câteva sute înainte de intrarea în localitate dinspre Oraviţa, pe o terasa din stânga drumului. La baza sitului este un izvor.

Cercetările iniţiale au vizat urmele din secolele III-IV d.Chr. din acest punct.[31]

2. Punctul Căşile Codrenilor.

Pe Valea Mare, pe poteca care taie cursul văii, în prundişul râuleţului, s-a descoperit un fragment ceramic monocrom, Starčevo-Criş.[32]

3. Punctul Cetate.

Urme materiale din secolele III-IV d.Chr. se află în acest loc.

În cimitirul aflat aici s-au descoperit urmele unei biserici din piatră de tip sală, cu altar pătrat, şi cu doi stâlpi aşezaţi în apropierea peretelui de vest al navei. Aceştia susţineau un cor sau un turn-clopotniţă deasupra tribunei. Aceasta a funcţionat după o biserică de lemn distrusă la 1241.

Cimitirul medieval din acest punct poate fi încadrat între secolele XII-XIV d.Chr.[33]

4. Punctul Obliţa sau La Scaun.

Pe partea din dreapta satului Ilidia se ridică Dealul Obliţa.

Aici s-a cercetat, între anii 1969-1977, o biserică, de plan circular în exterior şi cvadrilobat în interior, şi alte construcţii medievale (un castel cnezial). Cercetările au continuat şi în anii următori.

Tot aici s-au descoperit şi urme hallstattiene (Ha A şi Basarabi) (MBR).

La 1325 este pomenit castellanus de Ilyed, iar la 1363 castrum Iliad.

Aici se află şi o movilă.[34]

5. Punctul Dealul Armenilor.

În acest punct din hotarul localităţii s-au descoperit materiale ceramice din secolul IV d.Chr.[35]

6. Punctul Moara Gherghinii.

În acest punct din hotarul localităţii s-au descoperit materiale ceramice din secolul IV d.Chr.[36]

7. Punctul Sălişte sau Selişte.

În Lunca Vicinicului (Râul Mare) s-a descoperit o aşezare medievală timpurie de secolele VIII-IX d.Chr.

Pe Valea Vicinicului se semnalează resturi de activitate metalurgică de secolele XI-XII d.Chr.[37]

8. Punctul Funii sau La Funii.

În acest punct s-a descoperit şi un complex de locuire aparţinând culturii Bodrogkeresztúr.

Aşezarea Basarabi se află pe terasa Vicinicului.

O aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr. se află în acelaşi loc.

Tot aici s-a descoperit o necropolă medievală timpurie de secolele XI-XII d.Chr.[38]

9. Stânca cu desene rupestre în culoare roşie de la Ilidia – Vicinic (Cleanţul lui Ion Sârbu).

La SV de vatra satului, într-o zonă cu izvoare, pe versantul din dreapta râului Vicinic, se află mai multe desene rupestre realizate cu culoare roşie.

Datarea desenelor se face în secolele XI-XIV d.Chr.

Se aminteşte şi despre existenţa unei biserici medievale de secolele XIII-XIV d.Chr. pe Dealul Albiţa.[39]

10. Punctul Cucuiova Mare.

Pe deal s-a descoperit o monedă preromană.[40]

11. În anul 1879 s-a descoperit un denar imperial roman.[41]

12. Punctul Scămnel.

Aici se semnalează mai multe movile.[42]

 

Ilova (comuna Slatina Timiş)

1. La aproximativ 500-600 m sud de aşezarea de la Gura Ilovei se află o aşezare din epoca bronzului.[43]

2. Punctul Şesul cu Spini sau Faţa Ilovei.

Pe o terasă înaltă, în imediata vecinătate a căii ferate care leagă Băile Herculane de Caransebeş, la aproximativ 400 m vest de poalele Dealului Faţa Ilovei, s-a descoperit o aşezare aparţinând grupului cultural Balta Sărată şi culturii Basarabi.[44]

 

Ineleţ (comuna Cornereva)

1. Peştera 2143 / a (Cheile Bobotului).

Peştera este situată la 150-200 m de borna km 14, spre Godeanu, la 20 m deasupra drumului spre Baia de Aramă.

Materialele arheologice recoltate aparţin paleoliticului superior şi epocii moderne (MC).[45]

2. Peştera „La Găuri” (grota superioară).

Peştera este situată în Valea La Comandă.

Materialele arheologice culese de la suprafaţă aparţin culturii Coţofeni şi Vučedol (MC).[46]

3. Peştera Nr. 61, Peştera de la Colibituri (Peştera de la Steiul Roşu).

Aceasta se află în zona Ineleţ. Peştera este situată pe malul din stânga Pârâului Iuta, la confluenţa acestuia cu Cerna.

Caverna are un strat de cultură gros aparţinând culturii Coţofeni (MC).[47]

4. Peştera 2144 / 65.

Peştera este situată pe versantul din stânga Văii Drestenicului, la 15 km în amonte de Băile Herculane.

Materialele ceramice recoltate aparţin culturii Coţofeni şi culturii vaselor cu toarte pastilate.[48]

 

Izgar (comuna Vermeş)

1. Punctul Gomila lui Gaşpar.

Această movilă se află în hotarul localităţii.[49]

 

 

 

 

 

 [1] Petrovszky 1979a, p. 236-237; Rogozea 1987, p. 358-359; Gumă 1993, p. 297; Petrescu 2000a, p. 30; 2004, p. 28; Boroneanţ 2000, p. 30-31.

[2] Petrovszky 1979a, p. 237-238; Boroneanţ 2000, p. 31; Petrescu 2004, p. 31.

[3] Petrovszky 1979a, p. 243-244; Rogozea 1987, p. 358-359; Boroneanţ 2000, p. 31; Petrescu 2004, p. 18.

[4] Rogozea 1987, p. 358-359; Petrescu 2000a, p. 31; Boroneanţ 2000, p. 31.

[5] Rogozea 1987, p. 358-359; Boroneanţ 2000, p. 31-32; Petrescu 2004, p. 25.

[6] Petrovszky 1979a, p. 238-240; Rogozea 1987, p. 358-359; Boroneanţ 2000, p. 32; Petrescu 1997, p. 34; 2000a, p. 31; 2004, p. 29; Petrescu şi Popescu 2000, p. 207-208.

[7] Petrovszky 1979a, p. 233-234; Rogozea 1987, p. 358-359; Petrescu 1997, p. 32; 2000a, p. 31-32; 2004, p. 31; Boroneanţ 2000, p. 32.

[8] Petrovszky 1979a, p. 240, 242; Rogozea 1987, p. 358-359; Boroneanţ 2000, p. 32; Petrescu 1997, p. 32-33; 2000a, p. 33-34; 2004, p. 34; Petrescu şi Popescu 2000, p. 207, 208-209.

[9] Petrovszky 1977, p. 437.

[10] Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 148; Petrovszky 1977, p. 437; Săcărin 1979a, p. 114; Gumă 1993, p. 253, 290.

[11] Pop 1978, p. 142.

[12] Lalescu şi Timoc 1999-2001.

[13] Boroneanţ 2000, p. 134.

[14] Gumă 1993, p. 254, 290.

[15] Petrovszky 1977, p. 442; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 137; Benea 1996b, p. 263; Gumă 1993, p. 213, 290.

[16] Ţeicu 1987, p. 338; Benea 1996b, p. 263.

[17] Ţeicu 1987, p. 338; Radu şi Ţeicu 2003a, p. 145-146.

[18] Ţeicu 1987, p. 338; Bordea şi Mitrea 1991, p. 222.

[19] Petrovszky 1977, p. 437-438; 1979; 1979a; Petrovszky şi Cădariu 1979, p. 39-41; Petrovszky şi Gumă 1979, p. 58-61; Lazarovici 1979b, p. 200; Lazarovici et alii 1991, p. 85-86; Gumă 1983, p. 69; 1990; 1993, p. 213, 290; Benea şi Bona 1994, p. 13, 14; Bona şi Rogozea 1985, p. 155-156; 1994, p. 181; 1998, p. 183; Kalmar 1986-1987, p. 41; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 137; Popescu 1988; Ardeţ 1993a, p. 340; Rogozea 1995a; *** 1996, p. 248; Ciugudean 2000, p. 73.

[20] *** 1982, p. 325; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 137; Gumă şi Popescu 1995; Petrescu 2001a, p. 103; Petrescu şi Cedică 2002, p. 156-157.

[21] Gudea 1971, p. 140-142; Groza şi Wollmann 1976, p. 166, 168; Petrovszky 1979, p. 201; Bona et alii 1985-1986, p. 537-538; Bona şi Rogozea 1985, p. 156-157; 1985-1986; Rogozea şi Bona 1996; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 137; Benea 1996b, p. 268; Alicu 2000; 2002, p. 212, 217-218; Ardeţ şi Ardeţ 1995; 1997; 1998; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004, p. 38-54, 65-72.

[22] Bozu 2000, p. 154.

[23] Gumă 1997, p. 15; Rogozea 1998, p. 183.

[24] *** 1982, p. 325.

[25] *** 1988, p. 269.

[26] *** 1982, p. 325.

[27] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 137.

[28] *** 1988, p. 270.

[29] *** 1988, p. 270.

[30] Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Ţeicu 1987, p. 343; Benea 1996b, p. 265.

[31] Ţeicu 1987, p. 320, 333; Luca 1996; Benea 1996b, p. 266.

[32] Lazarovici 1979b, p. 200.

[33] Popescu D. 1970a, p. 456; Babeş 1971, p. 375; Matei 1973, p.314-317; Matei şi Iambor 1980, p. 515; Matei şi Uzum 1972; Uzum 1975, p. 139; Uzum şi Lazarovici 1971; Ţeicu 1987, p. 320, 327, 333; 1993, p. 237; 1998, p. 92, 131, 175, 176-177; Bejan 1995, p. 139; Benea 1996b, p. 266; Oţa 2000, p. 283.

[34] Popescu D. 1970a, p. 456; Babeş 1971, p. 375; Stoia 1976, p. 278; Uzum 1979a, p. 241; 1981a, p. 216, fig. 1; Uzum şi Lazarovici 1971; 1977; Matei 1973, p.317-319; 1979, p. 262; Matei şi Iambor 1980, p. 515; Petrovszky 1977, p. 438; Gumă 1983, p. 69; 1993, p. 213, 290; Trâncă 1983; Bejan 1985-1986, p. 231, 234; 1995, p. 139; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 139; Ţeicu 1987, p. 320, 327-328; 1993, p. 237-238; 1995; 1996c, p. 10; 1998, p. 92, 132, 175-176, 200-202.

[35] Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 137; Benea 1996b, p. 266.

[36] Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 137; Benea 1996b, p. 266.

[37] Uzum 1979a, p. 241, 248; Matei şi Iambor 1980, p. 515; Stoicovici 1981, p. 175, 176, 178; 1983, p. 240; Trâncă 1983; Bejan 1985-1986, p. 231, 234; 1995, p. 139; Ţeicu 1987, p. 320, 328; 1998, p. 99.

[38] Gumă 1983, p. 69; 1993, p. 213, 290; Bălănescu 1983, p. 237; Trâncă 1983; Lazarovici 1985; Bejan 1985-1986, p. 231, 234; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Ţeicu 1987, p. 320, 330, 333; 1998, p. 99, 127; Benea 1996b, p. 266.

[39] Boroneanţ 2000, p. 113; Ţeicu 1987, p. 327.

[40] Winkler 1968, p. 39; Medeleţ 1994a, p. 263.

[41] Medeleţ 1994a, p. 263.

[42] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 140; Lazarovici şi Kalmar 1994, p. 18.

[43] *** 1982, p. 327.

[44] *** 1979, p. 432; Gumă 1983, p. 69-70; 1993, p. 214, 290; Rogozea 1998, p. 186.

[45] Petrovszky et alii 1981, p. 436; Rogozea 1987, p. 358-359; Boroneanţ 2000, p. 33.

[46] Petrovszky et alii 1981, p. 434-435; Rogozea 1987, p. 358-359; Petrescu 2000a, p. 26; Boroneanţ 2000, p. 33.

[47] Petrovszky et alii 1981, p. 433-434; Rogozea 1987, p. 358-359; Petrescu 1999-2000, p. 130; 2000a, p. 28-29; Boroneanţ 2000, p. 33.

[48] Rogozea 1986, p. 196-198.

[49] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 142.