CUPRINS

Descoperiri arheologice        

A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, V, Z

 

HOME INSTITUT

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE (I)

Descoperiri din judeţul Caraş-Severin

 

 

Autor: Sabin Adrian Luca

ISBN 973-709-067-5, Editura Economică, 2004.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

Descoperiri arheologice

 

 

 

Ş.

 

Şopotu Nou (comună)

1. S-a reuşit reconstituirea traseului drumului roman între Şopotu Nou şi Sasca.[1]

 

Şopotu Vechi (comuna Dalboşeţ)

1. La 300 paşi spre vest de punctul Dragomireana, la suprafaţa solului, se găsesc fragmente ceramice şi tegulare romane.[2]

2. Punctul Sâul lui Bădescu.

La 800 m est de punctul Dragomireana, apar fragmente ceramice şi tegulare romane.[3]

3. Punctul Mârvilă sau Mârvila.

În acest punct s-au cercetat 47 morminte medievale timpurii, datate între secolele XII-XIII d.Chr., şi o fortificaţie din prima epocă a fierului.

În necropola medievală de aici s-au descoperit şi monede.[4]

4. Punctul Sălişte.

Aici s-au descoperit fragmente ceramice de secolele II-III d.Chr. şi din secolele XIII-XIV d.Chr.[5]

5. Punctul Sâul lui Bădescu.

În acest punct s-au descoperit fragmente ceramice hallstattiene.[6]

6. În anul 1878, pe coasta unui deal mâncat de ploi, s-a descoperit un tezaur monetar preroman.[7]

 

Şoşdea (comuna Măureni)

1. Punctul La Hodaie sau Odăi.

De pe raza localităţii provin artefacte eneolitice (cultura Tiszapolgár), dar şi de secolul IV d.Chr.

De aici provine un topor din cupru de tip Pločnik şi un altul de formă nedefinită.[8]

2. Punctul Munteanu.

La est de localitate, pe valea râului Bârzava, s-au descoperit resturi de activitate siderurgică alături de fragmente ceramice databile în secolul IV d.Chr. În articolul lui E. Iaroslavschi mai sunt amintite şi alte puncte în care apare zgură, nedatate arheologic: Între Râuri, În Islaz şi La Par.[9]

3. Punctul Giuri Can.

Punctul se află în partea de SE a satului şi a fost sondat în anul 1962. Aici sunt trei movile aplatizate din care localnicii iau zgură pentru amenajarea curţilor.

Cuptoarele descoperite cu prilejul săpăturilor sistematice se datează în secolul IV d.Chr.[10]

4. Punctele Zgurile Mari şi Zgurile Mici.

Pe terasa înaltă a Bârzavei, spre hotarul cu Ghertenişul, se află o vatră de sat medieval (secolul XIV d.Chr.).[11]

5. Spre SE de sat s-a cercetat o fortificaţie din lemn şi două complexe arheologice de secolele XII-XIII d.Chr.[12]

 

Şuşca (comuna Pojejena)

1. Pe o pantă la 100 m sud de şosea, în dreptul km 11, la est de sat, este o aşezare Starčevo-Criş.[13]

2. Între Şuşca şi Pojejena se află un grup mic de movile funerare care datează din Hallstattul mijlociu şi târziu.

Fără alte precizări, se semnalează pe teritoriul localităţii un mormânt de incineraţie, poate din acelaşi punct ca mai sus.[14]

3. În hotarul localităţii este pomenită o necropolă medievală de secol XI d.Chr.[15]

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Bozu şi Săcărin 1979, p. 553-554.

[2] Bozu şi Săcărin 1979, p. 555; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 131.

[3] Bozu şi Săcărin 1979, p. 555; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 131; Ţeicu 2003, p. 358.

[4] Bălănescu 1990, p. 193-196; 1993, p. 325; Ţeicu 1991; 1993, p. 240-241; 1996a; 1998, p. 93, 128, 133-144; 2003, p. 357; Bordea şi Mitrea 1989, p. 264; 1991, p. 227; Gumă 1993, p. 295; Bejan 1995, p. 141-142.

[5] Ţeicu 2003, p. 358.

[6] Ţeicu 2003, p. 358.

[7] Medeleţ 1994a, p. 286.

[8] Vulpe 1975, p. 34; Lazarovici 1975a, p. 22, 28, 29; 1979b, p. 208; 1983a, p. 17; Petrovszky 1977, p. 456; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 257; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 145; Benea 1996b, p. 292.

[9] Iaroslavschi 1976, p. 231; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 257; Stoicovici 1981, p. 173, 175, 176, 178; 1983, p. 240; Bozu 1996c; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 145; Benea 1996b, p. 292; Wollmann 1996, p. 235; Ţeicu 1998, p. 60, 61.

[10] Iaroslavschi 1976, p. 231; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 257; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 145; Benea 1996b, p. 292; Ţeicu 1998, p. 60, 61.

[11] Iaroslavschi 1976, p. 231; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 257; Benea 1996b, p. 292; Ţeicu 2003, p. 351.

[12] Ţeicu 2003, p. 351-352.

[13] Tudor et alii 1965, p. 396; Comşa 1965, p. 546; Lazarovici 1969, p. 5; 1979b, p. 205, 208; 1983, p. 13, 16; Petrovszky 1977, p. 456.

[14] Petrovszky 1977, p. 456-457; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 153, 170.

[15] Ţeicu 1993, p. 239.