CUPRINS

Descoperiri arheologice        

A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, V, Z

 

HOME INSTITUT

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE (I)

Descoperiri din judeţul Caraş-Severin

 

 

Autor: Sabin Adrian Luca

ISBN 973-709-067-5, Editura Economică, 2004.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

Descoperiri arheologice

 

M.

 

Macovişte (comuna Ciuchici)

1. Pe malul din dreapta râului, aproape de hotarul dintre Ilidia şi Potoc, s-au descoperit urmele unor aşezări hallstattiene şi din secolele III-IV d.Chr.[1]

2. Din hotarul localităţii provine un tezaur format din obiecte de podoabă medievale cu o datare largă (secolele X-XIV d.Chr.).[2]

 

Macovişte (comuna Cornea)

1. Punctul Zăbranul Puchii.

Aici se află movila Moara Căpitanului.[3]

 

Marga (comună)

1. În hotarul cu Voislova se află un mansio roman.[4]

2. Mina Marga.

Mina de aici a funcţionat în epoca romană.

Aici se exploata aurul şi, probabil, alte metale.[5]

 

Măceşti (oraş Moldova Nouă)

1. În anul 1967 s-a descoperit aici o aşezare neolitică aparţinând culturii Starčevo-Criş.[6]

2. Punctul Gomilă.

La aproximativ 200 m sud de sat se află un grup mic de movile funerare hallstattiene.[7]

3. În hotarul localităţii, între Pojejena şi cimitirul satului, într-o plantaţie de vie, este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.[8]

4. Din această localitate provin 23 de monede de bronz datate în secolul IV d.Chr.[9]

5. De pe raza localităţii provine un tezaur monetar format din 3000 monede de bronz.[10]

 

Măru (comuna Zăvoi)

1. Punctul Pripoane.

La 500 m SSE de marginea satului, a ieşit la iveală un apeduct roman.[11]

 

Măureni (comună)

1. Lângă gara din localitate se află o aşezare neolitică.

Tot aici este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.[12]

 

Mâtnicu Mare (comuna Constantin Daicoviciu)

1. Pe terasa a doua a Timişului, la circa 1 km est de biserica din localitate, s-a descoperit o aşezare preistorică cu materiale arheologice neolitice, hallstattiene şi zgură de fier.[13]

 

Mehadia (comună)

1. Punctul Podul Tăinii.

Pe circa 1-2 ha, la aproximativ 200 m vest de pod, se află o aşezare eneolitică aparţinând culturii Sălcuţa cu importuri Tiszapolgár.[14]

2. Punctul Ulici.

În anul 1844 s-a descoperit un obiect realizat prin împletirea a patru sârme de aur.

Aici s-a cercetat sistematic o biserică-sală din secolul al XIV-lea d.Chr. Pe latura de nord a acesteia s-a ridicat, ulterior, o sacristie.

De jur-împrejurul bisericii se află o necropolă.

Aici este şi vatra satului medieval de secolele XII-XIII d.Chr.[15]

3. În 1874 a intrat, în colecţiile MNM, un celt de bronz, ornamentat cu trei nervuri, care provine de aici.[16]

4. Punctul Dealul Şoşdea.

Acesta este situat în partea de SV a localităţii, în dreapta râului Bela Reca, a căii ferate şi podului CFR, având o înălţime de aproximativ 80-100 m.

De aici provin fragmente ceramice preistorice.[17]

5. Punctul La Zidine sau Zidina.

Ruinele castrului roman (Praetorium) se află la aproximativ 3 km spre nord de localitatea Mehadia, pe locul numit de localnici La Zidine, la distanţă aproape egală de localitatea Plugova.

Acesta a fost confundat de mulţi cu staţiunea balneară Băile Herculane, aflată la 13 km spre SE pe şosea şi pe Valea Cernei.

Baia castrului a fost cercetată în anul 1946.

De aici provin 8 inscripţii şi un fragment de diplomă militară.

Lângă castru se află şi o aşezare civilă.[18]

6. Din împrejurimi provin mai multe monede republicane şi imperiale.[19]

7. Punctul La Vii.

De aici provin 12 piese de argint romane.[20]

8. Punctul Grad sau Dealul Urzeasca.

În anul 1395 este atestată documentar cetatea castrum Chaak.

La poalele dealului pe care a fost ridicat donjonul medieval se găseşte ceramică aparţinând culturii Coţofeni.

Urmele fortificării dealului se observă cu uşurinţă.[21]

9. Punctul Şanţul Mic.

Fortificaţia se află la poalele Dealului Grad şi se datează în secolele XV-XVI d.Chr.[22]

10. Pe valea râului Belareca, la circa 2 km nord de Mehadia, sunt încă vizibile ruinele unei biserici-sală.[23]

 

Mehadica (comună)

1. Punctul Cioaca Mică sau Slătinic.

Dealul cu acelaşi nume se ridică la mijlocul Văii Slătinic, la aproximativ 4-5 km vest de sat.

Acesta are formă de con şi se leagă de Cioaca Mare.

De aici provin fragmente ceramice Coţofeni (MBR).[24]

2. În muzeul din localitate există un topor de bronz de tip Veselinovo, datat la mijlocul epocii bronzului.[25]

3. Punctul Moara lui Lupu.

La sud de sat, în lunca Pârâului Mehadica, a fost identificată ceramică hallstattiană şi din secolul al XIII-lea d.Chr.[26]

3. Cariera Mehadica.

Aceasta a fost exploatată în epoca medievală şi cea modernă.[27]

 

Mercina (comuna Mehadica)

1. În hotarul localităţii sunt amintite materiale ceramice hallstattiene.[28]

2. Tot în hotarul localităţii, la SE de aceasta, spre Vărădia, pe terasele luncii, în stânga drumului spre Greoni, este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.[29]

3. Aici s-a descoperit un denar imperial roman.[30]

 

Milcoveni (comuna Berlişte)

1. Punctul Vână.

Aici s-a descoperit o aşezare neolitică aparţinând culturii Vinča şi ceramică Basarabi.[31]

2. Punctul Prâsleaua sau Moara din Vale.

Din acest punct s-au recoltat artefacte de perioada culturii Basarabi, epocă daco-romană (secolele III-IV d.Chr.) şi de secolele VIII-IX d.Chr.[32]

3. Punctul Grădinile din Deal.

În grădinile de pe dealul ce mărgineşte satul s-au descoperit fragmente ceramice de secolele III-IV şi VIII-IX d.Chr.[33]

4. Punctele Drumul Mare, Prislana şi Moara din Vale.

La ieşirea spre Iam se află fragmente ceramice de secolele III-IV d.Chr.[34]

5. Într-un loc neprecizat din hotarul satului s-a descoperit o monedă de tip Dyrrhachium.[35]

 

Moceriş (comuna Lăpuşnicu Mare)

1. Peştera Vălee.

Peştera se află în carstul din Bazinul Miniş, lângă Izvorul Vălău, sub abruptul calcaros.

Materialele arheologice recoltate sunt preistorice.[36]

2. Punctul Gruni sau Dealul Gruni.

Punctul este situat pe rama vestică a satului. Locuirea se datează în cultura Coţofeni.

Aici a fost căutată prin săpături arheologice o curte cnezială din secolul XV d.Chr. S-a descoperit ceramică de epoca bronzului şi o necropolă medievală (?).[37]

3. Punctul Blidaru.

Punctul este situat în Lunca Nerei. Locuirea se datează în cultura Coţofeni.[38]

4. Punctul Ţârcoviţa.

Locul se află într-o poiană, străbătută de râul cu acelaşi nume. Materialele arheologice descoperite aici aparţin epocii medievale.

De pe deal se vede foarte bine Cetatea Ilidiei.[39]

5. Cariera Moceriş.

Aceasta a fost exploatată în epoca medievală şi modernă.[40]

 

Moldova Nouă (oraş)

1. Punctul Selişte sau Sălişte.

Către Dunăre, la ieşirea din Moldova Nouă, pe drumul spre Măceşti, s-au descoperit fragmente ceramice preistorice. Tot de aici provine şi un vas din lut nedeterminat ca epocă.

În acest punct din hotar este o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.

În bibliografia mai veche se aminteşte şi un castru (statio ?).

O. Bozu a cercetat aici morminte romane.[41]

2. Punctul În Vii.

Aici s-a descoperit o aşezare de secolele III-IV d.Chr.[42]

3. Într-o peşteră din hotarul cu localitatea Gârnic s-au descoperit materiale ceramice neolitice.[43]

4. Punctul Cariera de Banatite.

Materiale ceramice şi din bronz aparţinând Ha A. Acestea provin dintr-o necropolă (?).[44]

5. Punctul Valea Tisa Potoc.

Locul descoperirii tezaurului este situat la nord-vest de exploatarea minieră Suvarov, la circa 1,5 km în amonte de valea Pârâului Tisa-Potoc.

Tezaurul conţine 740 de monede şi se adaugă altor 6 descoperite în ultimii 40 de ani.

Tezaurul se încadrează în secolul IV d.Chr.[45]

6. Punctul Flotaţii.

Tezaur monetar format din 4121 monede care se adaugă altuia de 22 piese.[46]

7. În hotarul cu Sasca Montană se află o fortificaţie patrulateră, din piatră, în interiorul căreia se află construcţii romane.[47]

8. Aici, în localitate, s-au descoperit monede preromane şi romane izolate.[48]

9. Inscripţii romane.[49]

10. Se aminteşte o vatră medievală de secolele VIII-IX d.Chr.[50]

11. Mina de aur, argint, cupru, plumb şi fier Moldova Nouă.

Punctul Ogaşul Băieşului şi Cânepişte.

Minereurile de aici au fost exploatate în perioada dacică, romană, medievală, modernă şi contemporană.

S-au descoperit şi galerii romane şi medievale funcţionale.

Una dintre mine se află în punctul Cânepişte sub stânca Baron.[51]

11. Mănăstirea ortodoxă, de lângă localitate, poartă hramul Sfinţii Arhangheli. După atestarea din secolul XVI d.Chr. dispare din documente.[52]

 

Moldova Veche (oraş Moldova Nouă)

1. Punctul Rât.

Punctul se află, în mare parte, sub hotelul nou de pe malul Dunării, în faţa terasei Valurile Dunării, la 150 m nord de km 102 al şoselei Orşova – Baziaş.

Aşezarea neolitică aparţine culturii Starčevo-Criş, fazele III-IV. S-au descoperit şi urme materiale Ha D, precum şi bordeie medievale timpurii de secol XII-XIII d.Chr.

Aici se află şi un cimitir medieval timpuriu, contemporan cu aşezarea.

Săpăturile s-au efectuat în anii 1961, 1970, 1975-1976, 1978 şi 1981.[53]

2. Punctul Ogaşul cu spini.

Urme de secolele XII-XIII d.Chr. se află la aproximativ 2 km în aval de punctul Rât. Aici s-a descoperit un fragment de cruce engolpion.[54]

3. Punctul Văiş.

La 1,5 km NV de localitate, în amonte, pe Dunăre, s-au descoperit trei obiecte realizate din piatră şlefuită.[55]

4. La SE de localitate, la gura Văii Văiş, pe panta opusă farului, s-au descoperit silexuri neolitice.

Tot de pe această terasă provine şi un celt din bronz.[56]

5. Punctul Insula Ostrovul Mare sau Decebal.

a. Punctul Ostrov, Humca sau Hunca.

Pe o dună de nisip s-au descoperit unelte microlitice şi urme neolitice Starčevo-Criş.

Tot aici s-au cercetat niveluri de locuire aparţinând culturilor Sălcuţa IV, Coţofeni (trei subniveluri), Vučedol şi Gârla Mare.

În anul 1900 s-a descoperit aici un topor plat de bronz cu aripioare şi un fragment de urnă funerară de la începutul epocii fierului.

În partea de nord a înălţimii există un şanţ dintr-o epocă neprecizată (MTS, IAR, MBR).[57]

b. Punctul Kalinovăţ.

Aici s-a descoperit un tumul funerar datat în vremea culturii Coţofeni.[58]

c. Într-un loc de pe insulă, situat pe malul Dunării, au fost descoperite o aşezare şi o necropolă Gârla Mare.[59]

f. Punctul Spitz.

Acesta se află în partea de vest a insulei. Aici s-a descoperit o necropolă de incineraţie cu urne de tipul celor din cultura Vatina.

Aceştia au descoperit aici o aşezare Verbicioara distrusă în mare parte de apele Dunării, dar şi una Vučedol.[60]

g. Din locuri neprecizate de pe întinsul insulei provin mai multe loturi de materiale arheologice din epoci diferite.

Un prim lot de materiale arheologice a fost recoltat între anii 1925-1934.

Un altul a ajuns la MV.

Undeva pe insulă s-a descoperit un depozit de bronzuri care este atribuit seriei Bâlvăneşti-Vinţ (Ha C) (Moldova Veche II) (ML).[61]

h. Punctul Groblia sau Groble.

Aici s-au descoperit morminte tumulare cu inventar caracteristic perioadei hallstattiene.[62]

g. Punctul Canalul Morii.

Dincolo de râul care se scurge în Dunăre s-a identificat o necropolă cu urne funerare de tip Vatina.[63]

h. Monede preromane descoperite în împrejurări diferite.[64]

6. În apropierea Dunării, într-un loc necunoscut, s-a descoperit un topor de cupru cu braţele în cruce de tip Jászladány, varianta Petreşti.[65]

7. Punctul Grădina Constantinovici Emilian.

În acest punct s-a descoperit un complex arheologic aparţinând culturii Baden.[66]

8. Punctul Casa Finanţelor.

În spatele punctului, pe malul Dunării, s-a descoperit fragmente de vase de epoca bronzului, cultura Vatina.[67]

9. Punctul Complexul Şcolar Industrial.

Aici s-au descoperit două semibordeie cu colţurile rotunjite.

Materialul ceramic recoltat aparţine culturii Coţofeni.[68]

10. În apropiere de port s-au descoperit, în urma unor sondaje, morminte de incineraţie aparţinând epocii bronzului.

Poate că punctul este acelaşi cu 7.

Tot în zonă s-au descoperit în secolul XIX urme medievale.[69]

11. Punctul Sat.

În acest punct s-au descoperit materiale ceramice neolitice târzii şi din epoca bronzului.

Tot în vatra satului sunt amintite descoperiri de secol IV d.Chr.[70]

12. La aproximativ 3 km de comună, aproape de Dunăre, au fost cercetaţi trei tumuli de dimensiuni reduse (morminte de incineraţie hallstattiene).[71]

13. Punct Valea Boşneagului.

La vest de această vale, aflată între Moldova Veche şi Pescari, se găseşte un mare grup de morminte funerare (aproximativ 50).

Acesta se încadrează cronologic în Hallstattul mijlociu şi târziu.[72]

14. Un alt grup de tumuli funerari se află între Moldova Veche şi Măceşti.[73]

15. În hotarul localităţii s-a descoperit, în anul 1924, un depozit de bronzuri din seria Cincu-Suseni (Ha A1-2) (Moldova Veche I) (MV).[74]

16. Punctul La Răscruce sau Răscruce.

Materiale ceramice din epoca bronzului, cultura Gârla Mare.[75]

17. Un lanţ cu şapte verigi din seria Cincu-Suseni (Ha A1-2) (Moldova Veche III) (ML).[76]

18. Moldova Veche IV este un alt lanţ cu urne în miniatură, un berbec din bronz stilizat şi un pandantiv inelar. Obiectele au fost descoperite în anul 1930 (obiectele pot proveni de la Coronini, punctul Varniţi) (MNR) şi se încadrează în seria Cincu-Suseni (Ha A1-2).[77]

19. Punctul Izvorul Suvarov.

Aici s-a descoperit un depozit de bronzuri care poate fi încadrat în Ha A1.[78]

20. Punctul În Hotar.

De aici provine un topor cu marginile ridicate.[79]

21. De pe teritoriul localităţii provine un tezaur din care s-au recuperat 5 monede de bronz din secolul IV d.Chr. (patru de la Constantius II şi una de la Iulianus).

Poate că din acelaşi lot provine şi tezaurul format din 114 monede emise de Constantius I şi urmaşii săi descoperite în punctul Vinograda.[80]

22. Punctul Vinograda sau Vlaşkicrai.

În zona cu acest nume s-a descoperit o aşezare romană.

80% din aşezare este submersă în urma creşterii nivelului Dunării. Partea păstrată a sitului are o lăţime de aproximativ 50 m.

S-au cercetat mai multe locuinţe şi alte complexe cu caracter edilitar-gospodăresc.

Aici au apărut monede romane între care un denar Marc Aurelius pentru Antoninus Pius şi două monede de bronz foarte prost conservate.

Localnicii au mai descoperit alte 6 monede de secol IV d.Chr. în acelaşi punct. Seria monetară descoperită în acest loc s-a mărit în fiecare an.[81]

23. Punctul José.

De aici provine o drahmă.[82]

24. Monede ce provin dintr-o donaţie.[83]

25. În anul 1881 s-a descoperit un tezaur preroman, risipit.[84]

26. În anul 1961 s-a descoperit un tezaur monetar roman format din 963 de piese.[85]

27. Punctul Valea Văradului.

Acesta se află la hotarul de est al Coroniniului.

În punctul La Mănăstire se afla o mănăstire medievală cu hramul Sfinţii Arhangheli.[86]

 

Moldoviţa (oraş Moldova Nouă)

1. Pe o ridicătură de pământ, într-o zonă mlăştinoasă, s-a descoperit un depozit de bronzuri depus într-un vas de lut.

Acesta se încadrează în seria Jupalnic-Turia (Ha A2).[87]

2. În hotarul localităţii există o aşezare de secolele III-IV d.Chr.[88]

 

 

 

 

 

 [1] Ţeicu 1987, p. 336; Gumă 1993, p. 291; Benea 1996b, p. 270.

[2] Uzum 1983a.

[3] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 146.

[4] Macrea 1969, p. 157; Benea 1995; Drăgoescu 1995, p. 353-354; *** 2000, p. 349; IDR, III, 1, p. 237-239.

[5] Boroneanţ 2000, p. 121-122; IDR, III, 1, p. 237-239.

[6] Comşa 1969, p. 38; Petrovszky 1977, p. 441; Lazarovici 1977b, p. 12; 1979b, p. 201; 1983, p. 13, 16.

[7] Petrovszky 1977, p. 441; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 146; Gumă 1993, p. 292.

[8] Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea 1996b, p. 270.

[9] Bălănescu 1985, p. 174; 1987, p. 272-274; Bordea şi Mitrea 1990, p. 305.

[10] Benea 1996b, p. 270.

[11] *** 1986, p. 352.

[12] Petrovszky 1977, p. 441; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 257; Lazarovici 1979b, p. 201; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea 1996b, p. 270.

[13] *** 1982, p. 326; Gumă 1993, p. 292.

[14] Lazarovici 1979b, p. 210; 1983a, p. 16; *** 1982, p. 326; Radu 2002, p. 27.

[15] Roska 1942, p. 172, nr. 161; Petrovszky 1977, p. 441; Gumă 1993, p. 214, 292; Ţeicu 1993, p. 238; 1998, p. 93, 95, 131; 2003, p. 367-368; Matei şi Ţeicu 1996.

[16] Roska 1942, p. 172, nr. 161; Petrovszky 1977, p. 441; Săcărin 1979a, p. 112; Gumă 1993, p. 255, 292.

[17] Petrovszky 1977, p. 441.

[18] Tudor et alii 1965, p. 400; Glodariu 1966, p. 431; Mitrea 1966a, p. 423; Wollmann 1971, p. 541, 548-549; 1977, p. 371; Russu 1973; Gudea 1975a; Stoicovici 1981a;  Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Macrea et alii 1993; *** 1994, p. 30-31; Benea 1994, p. 316-317; 1996b, p. 97-98, 270-271; 1997a, p. 56; 1999a, p. 56, 198; 1999-2000, p. 195; Benea et alii 2001; 2002; 2003a; Benea şi Bejan 1987-1988, p. 249; 1989-1993, p. 139-140; Drăgoescu 1995, p. 336; Ţeicu 1998, p. 78; Bozu 2000a; Alicu 2002, p. 202; Munteanu 2003, p. 116; IDR, III, 1, p. 100-120.

[19] Mitrea 1966, p. 410; 1976, p. 290; Medeleţ 1994a, p. 267-269.

[20] Chirilă şi Stratan 1975, p. 81-82.

[21] Săcară 1975; Matei 1979, p. 261; Ţeicu 1998, p. 93, 204-205; 2003, p. 368.

[22] Pascu şi Ţeicu 1996.

[23] Ţeicu 1998, p. 179-180.

[24] Petrovszky 1977, p. 441-442; Petrovszky şi Cădariu 1979, p. 41-42; Maxim 1993, p. 67; Ciugudean 2000, p. 75; Ţeicu 2003, p. 368.

[25] Petrovszky 1977, p. 442; Gogâltan 1999, p. 96.

[26] Ţeicu 2003, p. 368.

[27] Boroneanţ 2000, p. 135.

[28] Gumă 1993, p. 292.

[29] Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 141; Benea 1996b, p. 271; Ţeicu 2003, p. 362.

[30] Medeleţ 1994a, p. 269.

[31] Petrovszky 1977, p. 442; Lazarovici 1979b, p. 201; Ţeicu 1987, p. 338; Gumă 1993, p. 214, 292.

[32] Petrovszky 1977, p. 442; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Bejan 1985-1986, p. 234; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Ţeicu 1987, p. 320, 338; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 140; Gumă 1993, p. 214, 292.

[33] Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 140; Benea 1996b, p. 271-272; Ţeicu 1987, p. 338.

[34] Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Benea 1996b, p. 271.

[35] Ţeicu 1987, p. 338; Medeleţ 1994a, p. 269.

[36] Boroneanţ 2000, p. 34.

[37] Ţeicu 2003, p. 357; Ţeicu et alii 1997.

[38] Ţeicu 2003, p. 357.

[39] Bozu şi Săcărin 1979, p. 554-555.

[40] Boroneanţ 2000, p. 135.

[41] Tudor et alii 1965, p. 400; Petrovszky 1977, p. 442; 1979, p. 212; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 255; Gudea 1982, p. 104; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea 1966b, p. 74-75; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 140; Drăgoescu 1995, p. 337, 365-366; *** 2000, p. 93.

[42] Benea şi Bejan 1989-1993, p. 140.

[43] Lazarovici 1979b, p. 202.

[44] Gumă şi Dragomir 1981, p. 110; Săcărin 1979a, p. 116; Gumă 1993, p. 292.

[45] Mitrea 1966, p. 410; Gudea et alii 1997; Bălănescu et alii 2000; *** 2000, p. 93.

[46] Mitrea 1971, p. 409; 1971a, p. 130; 1972a, p. 371; 1973, p. 413; 1973a, p. p. 148; Chirilă şi Gudea 1972, p. 714; *** 2000, p. 93.

[47] *** 2000, p. 93.

[48] Tudor et alii 1965, p. 401; Mitrea 1972, p. 145; Medeleţ 1994a, p. 269.

[49] IDR, III, 1, p. 52-55.

[50] Bejan 1985-1986, p. 234.

[51] Benea 1994, p. 317; 1996b, p. 161-162; Drăgoescu 1995, p. 337; Wollmann 1996, p. 150-152; Bozu 1996a; Boroneanţ 2000, p. 122; *** 2000, p. 93.

[52] Ţeicu 1998, p. 183; Rusu et alii 2000, p. 177.

[53] Roska 1942, p. 213, nr. 44; Tudor et alii 1965, p. 396; Comşa 1965, p. 546; Păunescu 1970, p. 76; Lazarovici 1969, p. 5; 1975, p. 7; 1977b, p. 12; 1979b, p. 202; 1983, p. 13, 16, 22, 24, 25; 1985-1986, p. 18, 25; Babeş 1971, p. 382; Stoia 1976, p. 280; Petrovszky 1977, p. 443; Uzum 1979a; 1980, p. 128, 132; Bejan 1985-1986, p. 234; 1995, p. 140; El Susi 1985-1986, p. 44-47; Trâncă 1986; Ţeicu 1993, p. 238-239; 1998, p. 92, 100-101, 127; Ţeicu şi Bozu 1982, p. 393.

[54] Ţeicu şi Bozu 1982, p. 393-395.

[55] Roska 1942, p. 213, nr. 44; Tudor et alii 1965, p. 397, 399; Petrovszky 1977, p. 443; Lazarovici 1979b, p. 202.

[56] Petrovszky 1977, p. 443; Gumă 1993, p. 255, 292.

[57] Roska 1942, p. 213, nr. 44; Tudor et alii 1965, p. 397-398, 399, 401-402; Comşa 1965, p. 545; Popescu D. 1968, p. 698; 1969, p. 537; 1969a, p. 500; Păunescu 1970, p. 202, 209; Babeş 1971, p. 382; Roman 1976, p. 83; Petrovszky 1977, p. 443-445; Lazarovici 1977b, p. 15, 16; 1979b, p. 202; Lazarovici şi Săcărin 1979, p. 85; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 149; Săcărin 1993, p. 76-77; El Susi 1993; Oprinescu şi Bozu 1996; Gumă 1993, p. 292; 1997, p. 15; Crăciunescu 1998, p. 172; Gogâltan 1999, p. 96; Ciugudean 2002, p. 96.

[58] Popescu D. 1968, p. 698; Petrovszky 1977, p. 444; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 148.

[59] Petrovszky 1977, p. 444; Săcărin 1983, p. 61; 1993, p. 76.

[60] Dumitrescu 1962; Babeş 1971, p. 382; Morintz 1972, p. 348; Petrovszky 1977, p. 444; Lazarovici 1977b, p. 15; Lazarovici şi Săcărin 1979, p. 81; Lazarovici şi Kalmar 1994, p. 18; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 149; Crăciunescu 1998, p. 172; Gogâltan 1999, p. 96-97.

[61] Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 100; Petrovszky 1977, p. 445; Săcărin 1979a, p. 113; Bejan 1985-1986, p. 234; Gumă 1993, p. 255, 292.

[62] Popescu D. 1969, p. 537; 1969a, p. 501; Babeş 1971, p. 382; Lazarovici 1977b, p. 16; Petrovszky 1977, p. 445; Gumă 1983, p. 70; 1993, p. 214, 292; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 149.

[63] Petrovszky 1977, p. 445; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 149.

[64] Winkler 1968, p. 39; Medeleţ 1994a, p. 269-270.

[65] Vulpe 1975, p. 42.

[66] Roman şi Németi 1978, p. 11.

[67] Petrovszky 1977, p. 445.

[68] Lazarovici 1979b, p. 202; Kalmar şi Oprinescu 1986, p. 199.

[69] Popescu D. 1966a, p. 714; Petrovszky 1977, p. 445; Lazarovici 1977b, p. 16; Lazarovici şi Săcărin 1979, p. 64; Uzum 1980, p. 127; Săcărin 1993, p. 76; Gumă 1983, p. 70.

[70] Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Lazarovici 1994, p. 71; Lazarovici et alii 1991, p. 60; Draşovean 1996, p. 112; Gumă 1997, p. 15.

[71] Popescu D. 1966, p. 388; 1966a, p. 714; Petrovszky 1977, p. 445; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 148; Gumă 1993, p. 292.

[72] Petrovszky 1977, p. 445; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 148; Gumă 1993, p. 292.

[73] Petrovszky 1977, p. 445; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 148.

[74] Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 99; Petrovszky 1977, p. 446; Săcărin 1979a, p. 113; Gumă 1993, p. 255, 292.

[75] Lazarovici 1977b, p. 16; Lazarovici şi Săcărin 1979, p. 81.

[76] Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 100; Săcărin 1979a, p. 113; Gumă 1993, p. 255, 292.

[77] Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 100; Săcărin 1979a, p. 114; Gumă 1993, p. 255, 292.

[78] Bozu 1982, p. 149.

[79] Gogâltan 1999, p. 97.

[80] Popescu D. 1967, p. 537; Gudea 1971, p. 140; Bălănescu 1981, p. 147; 1982; Drăgoescu 1995, p. 365.

[81] Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Bălănescu 1981, p. 147-148; 1985, p. 173-174; 1990, p. 188-189; Bozu 1996b; Bozu et El Susi 1987; Gumă 1993, p. 214, 292; Benea 1994, p. 318; 1996b, p. 151; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 140; Bordea şi Mitrea 1991, p. 224; Drăgoescu 1995, p. 336-337; Mare 1997, p. 115-116; Ţeicu 1998, p. 57-58.

[82] Bălănescu 1985, p. 173; Medeleţ 1994a, p. 269.

[83] Bălănescu 1987, p. 275-277; Bordea şi Mitrea 1990, p. 305.

[84] Medeleţ 1994a, p. 269.

[85] Popescu D. 1962a, p. 212; Mitrea 1962, p. 537; 1966a, p. 423.

[86] Ţeicu 2003, p. 347.

[87] Lazarovici 1977b, p. 17; Petrovszky 1977, p. 446; Săcărin 1979a, p. 114; Gumă 1993, p. 255, 292.

[88] Bejan 1981, p. 24; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 141; Benea 1996b, p. 272.