CUPRINS

Descoperiri arheologice        

A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, V, Z

 

HOME INSTITUT

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE (I)

Descoperiri din judeţul Caraş-Severin

 

 

Autor: Sabin Adrian Luca

ISBN 973-709-067-5, Editura Economică, 2004.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

Descoperiri arheologice

 

 

F.

 

Fârliug (comună)

1. Punctul Gruniul cu Cremene sau Cremenea.

Dealul este situat la vest de sat. Aici s-au descoperit şi materiale ceramice (Hallstatt) (MBR).[1]

2. În hotarul localităţii este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.

Se amintesc urmele drumului roman şi ale unui castru (Aizis).

Tot aici s-a descoperit şi un aureus.[2]

 

Feneş (comuna Armeniş)

1. Peştera Nr. 1 (Peştera Mare din Dealul Socaia).

Peştera se află în carstul râului Alb, Valea Deavova.

Materialele arheologice datează din vremea culturii Coţofeni şi din perioada medievală.[3]

 

Fizeş (comuna Berzovia)

1. Într-un loc situat la 7 km de sat s-a descoperit o râşniţă şi fragmente ceramice.[4]

2. Punctul Gorgane.

În acest punct se află o aşezare Basarabi (MBR) şi tumuli aplatizaţi.

Aici s-au descoperit şi cuptoare de redus minereul de fier.[5]

3. Punctul Ogaşul Poieţi.

Locul descoperiri depozitului de bronzuri se află pe Dealul Căprioara, la aproximativ 8 km SV de sat, în zona de dealuri care marchează hotarul dintre Fizeş şi Ferendia (jud. Timiş).

Depozitul se încadrează în seria Cincu-Suseni (Ha A1-2).[6]

4. Punctul Dâmbul Mare şi Dâmbul Izvor.

În hotarul localităţii este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr., cu cuptoare de redus minereul de fier.[7]

5. Punctul Drumul Mare.

Aici s-au descoperit cuptoare de redus minereul de fier, dar şi materiale ceramice din secolul IV d.Chr.[8]

6. Punctul Piştoni.

Aici s-au descoperit cuptoare de redus minereul de fier.[9]

 

Forotic (comună)

1. În zona vărsării Ogaşului Merii, în digul micului lac de acumulare din Valea Nărăştia, s-a descoperit o aşezare neolitică şi eneolitică.[10]

2. Punctul La Nărăştie.

Pe versantul de NV al Dealului Broştina, la circa 200 m de ultimele case din sat, pe versantul din stânga Văii Nărăştia, în apropiere de Ogaşul Merii, s-au descoperit fragmente ceramice preistorice.[11]

3. În hotarul localităţii este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.[12]

 

Frăsiniş (comuna Sicheviţa)

1. Punctul Frăsiniş.

Locul se află aproape de cumpăna apelor spre Almăj, la izvoarele mai multor văi, în zona cătunului Frăsiniş.

Materialele arheologice aparţin epocii mijlocii a bronzului şi – probabil – epocii hallstattiene.[13]

 

 

 

 [1] Petrovszky 1975, p. 373; Gumă 1993, p. 289.

[2] Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; *** 1994, p. 50; Benea 1994, p. 316; Medeleţ 1994a, p. 261; Drăgoescu 1995, p. 329, 362.

[3] Boroneanţ 2000, p. 29; Rogozea 1986, p. 195-196; 1987, p. 358; Petrescu 2000a, p. 24; 2004, p. 26-27.

[4] Petrovszky 1975, p. 374.

[5] Petrovszky 1975, p. 374; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 257; Gumă 1983, p. 68; 1993, p. 213, 289; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 130.

[6] Bozu 1982; Gumă 1993, p. 253, 289; 1997, p. 15.

[7] Iaroslavschi şi Petrovszky 1974; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Drăgoescu 1995, p. 329; Benea 1996b, p. 231; Wollmann 1996, p. 235.

[8] Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 257; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 133; Benea 1996b, p. 253.

[9] Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 257.

[10] *** 1982, p. 324.

[11] *** 1986, p. 351.

[12] Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B.

[13] Lazarovici şi Săcărin 1979, p. 86; Dragomir 1981, p. 464.