CUPRINS

Descoperiri arheologice        

A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, V, Z

 

HOME INSTITUT

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE (I)

Descoperiri din judeţul Caraş-Severin

 

 

Autor: Sabin Adrian Luca

ISBN 973-709-067-5, Editura Economică, 2004.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

Descoperiri arheologice

 

R.

 

Radimna (comuna Pojejena)

1. La circa 2 km NV de sat, pe malul din dreapta Pârâului Radimna, este cartată movila Strejeriţa.[1]

2. În hotarul localităţii este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.[2]

3. În stânga şoselei naţionale, în dreptul staţiei de autobuze, s-a descoperit un tezaur monetar format din 3500 de monede romane.[3]

4. La gura văii Pârâului Radimna, pe o ridicătură aflată pe terasa joasă a Dunării, existau ruinele unei biserici medievale.[4]

 

Ramna (comună)

1. Peştera Pădurea Sicleni.

Într-o peşteră aflată în pădurea din acest punct, în carstul Valea Vornic, s-a descoperit ceramică neolitică.[5]

2. Punctul Valea Vernicului sau La Arini.

Punctul este situat la aproximativ 1 km vest de sat, în stânga pârâului. Aşezarea de aici este hallstattiană.

De asemenea, aici s-au semnalat şi urme din secolele III-IV d.Chr.[6]

3. Punctul Garişte.

 Este situat la SV de sat. Ceramica descoperită în asociere cu zgură de fier este de secolele III-IV d.Chr.[7]

4. Punctul Odu Verde.

În punctul numit, aflat în hotarul localităţii este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.

Atelierele de olărie din epoca romană au fost de mari dimensiuni.[8]

5. Punctul Ibor.

Materialele arheologic de secolele III-IV d.Chr. sunt asociate cu zgură de fier.[9]

6. Punctul Văiegoasa.

La marginea pădurii cu acest nume s-a descoperit material ceramic de secol IV d.Chr.[10]

7. Punctul Beran.

Moga M. a cercetat în acest punct din hotar o villa rustica.[11]

8. În anul 1896 s-a descoperit un important tezaur monetar preroman (102 sau 144 monede).[12]

 

Răcăşdia (comună)

1. La MTS se află două brăţări din Spondylus provenite de aici (cultura Vinča ?).[13]

2. La hotarul cu Ilidia s-a descoperit chirpici şi ceramică preistorică.[14]

3. În hotarul localităţii, în Lunca Vraniului Mare, sub Dealul Obana, este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.

Alte aşezări de aceeaşi vreme sunt semnalate în punctele Latova, Rovină, Dumbrava şi răscrucea drumului Ilidia – Macovişte.

În anul 1963 şi 1980 s-au descoperit, succesiv, mai multe tezaure monetare din secolul IV d.Chr. din care s-au recuperat mii de monede (punctul Dumbrava).

Numărul total al tezaurelor descoperite aici este de trei.[15]

4. În centrul satului s-a descoperit ceramică medievală de secolele XII-XIV d.Chr. şi morminte.[16]

 

Remetea-Pogănici (comuna Fârliug)

1. Punctul Dealul Păscoani, Păscoani sau Cetate.

Dealul cu acest nume se află la NE de sat.

El are trei laturi abrupte şi una sub forma unei şei tăiată cu un şanţ dublu.

Aşezarea hallstattiană (Basarabi şi post-Basarabi) de aici este înconjurată cu un val de pământ.

Fortificaţia a fost sondată de I. Stratan şi Al. Vulpe (ML).[17]

2. Peştera Urieşilor (Butoaia Urieşilor).

Peştera se află în Bazinul Pogăniş, Ogaşul Butorii, versantul din stânga, la 500 m de localitatea Bărbosu..

Materialele arheologice descoperite sunt eneolitice.[18]

 

Reşiţa (municipiu reşedinţă de judeţ)

1. Punctul Stavila.

Pe înălţimea cu acelaşi nume s-a găsit, în anul 1893, un topor de piatră şlefuită.[19]

2. Punctul Izvorul Rece.

Între Reşiţa şi Bocşa Vasiovei, cu ocazia lucrărilor la un drum, pe Valea Bârzoviţa, la Izvorul Rece, s-a descoperit o aşezare neolitică (eneolitică, Coţofeni ?).[20]

3. Pe culmea dealului de deasupra curbei din dreptul Triajului s-a descoperit materiale vinciene târzii şi o aşezare aparţinând culturii Coţofeni.

În anul 1963 sau 1964 s-a descoperit aici un celt din bronz (Ha B).[21]

4. Pe teritoriul localităţii s-a descoperit ceramică Glina III şi Vatina.[22]

5. În hotarul localităţii sunt semnalate o monedă şi urme romane.[23]

6. Punctul Ogăşele sau Moroasa.

În anul 1970 s-a descoperit în acest punct o biserică-sală de dimensiuni modeste (secol XIV d.Chr.). Altarul este de formă pătrată.

De jur-împrejurul bisericii s-au descoperit morminte (secolele XIV-XV d.Chr.) cu un inventar funerar destul de bogat.[24]

7. Punctul Dealul Cioara.

Aici s-au descoperit, într-o curte, mai multe cuptoare de redus minereu dintr-o perioadă istorică neprecizată.[25]

8. Pe strada Rodnei, în Micro IV, cartierul Govândari, s-au descoperit câteva monede de secolul IV d.Chr.[26]

 

Rugi (comuna Păltiniş)

1. O monedă preromană provine din arealul localităţii.[27]

 

Ruginosu (comuna Copăcele)

1. Punctul Gruniul cu Cremene sau Gruniul Cremenii.

Staţiunea neolitică se află la NV de sat şi de aici are două niveluri de locuire (Vinča B2 şi B2/C) (MBR; MC; MNIT).

Aici ar fi şi surse de silex.[28]

 

Rusca (comuna Teregova)

1. În 1969 s-a descoperit un topor din piatră şlefuită cu gaură pentru fixarea mânerului, datat în epoca bronzului.[29]

 

Rusca Montană (comună)

1. Cariera Rusca Montană.

Aceasta a fost exploatată în epoca medievală şi modernă.[30]

 

Ruschiţa (comuna Rusca Montană)

1. Mina de fier şi plumb Ruschiţa.

Mina a fost exploatată în epoca medievală şi modernă.[31]

2. Carierele Ruschiţa.

Aceasta a fost exploatată în epoca romană, medievală şi modernă după V. Boroneanţ. V. Wollmann crede că exploatarea marmurei de aici începe doar în anul 1884.[32]

 

Rusova Nouă (comuna Berlişte)

1. Punctul Dealul Morii.

În hotarul localităţii, pe malul din stânga Pârâului Vicinic, este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.[33]

2. Punctul La Zăcătoare.

În apropierea punctului Dealul Morii se găsesc morminte.[34]

3. La celălalt capăt al satului, faţă de punctul anterior, se află o aşezare de secolele III-IV d.Chr. şi o alta de secol XII d.Chr.[35]

 

Rusova Veche (comuna Berlişte)

1. Pe teritoriul localităţii, în apropierea grajdurilor CAP, sunt urme de activitate metalurgică databilă între secolele III-IV d.Chr.

La răscrucea dintre drumul spre Vrani şi Berlişte s-au descoperit silexuri.[36]

 

 

 

 

 

 

 [1] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 159.

[2] Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B.

[3] Benea 1996b, p. 281.

[4] Ţeicu 2003, p. 347.

[5] Petrovszky 1977, p. 450; Lazarovici 1979b, p. 205; Rogozea 1987, p. 360; Petrescu 2000a, p. 32; Boroneanţ 2000, p. 37.

[6] Petrovszky 1977, p. 450; Gumă 1993, p. 294; Ţeicu 2003, p. 349.

[7] Ţeicu 2003, p. 349.

[8] Popescu D. 1963, p. 459; Benea 1977, p. 166; 1996b, p. 281; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Drăgoescu 1995, p. 369; Medeleţ 2000, p. 14.

[9] Ţeicu 2003, p. 349.

[10] Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 257.

[11] Benea şi Bejan 1989-1993, p. 143; Medeleţ 2000, p. 14.

[12] Medeleţ 1994a, p. 278-279.

[13] Comşa 1973, p. 70; Petrovszky 1977, p. 450-451; Lazarovici 1979b, p. 206.

[14] Ţeicu 1987, p. 343.

[15] Mitrea 1964, p. 578; Gudea 1975b; 1981; Bălănescu 1981, p. 148; 2000; Bălănescu şi Gudea 1983; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Ţeicu 1987, p. 320, 343; 2003, p. 362; Benea 1996b, p. 281; Suciu 1998.

[16] Ţeicu 1987, p. 343; 2003, p. 362.

[17] Popescu D. 1959, p. 589; Petrovszky 1977, p. 451; Gumă 1983, p. 70; 1993, p. 214, 294.

[18] Petrescu 2000a, p. 34; Boroneanţ 2000, p. 38.

[19] Petrovszky 1977, p. 451; Lazarovici 1979b, p. 206.

[20] Petrovszky 1977, p. 451-452; Lazarovici 1979b, p. 206; Drăgoescu 1995, p. 343; Ciugudean 2000, p. 78.

[21] Roska 1942, p. 236, nr. 23; Roman 1976, p. 84; Petrovszky 1977, p. 451-452; Săcărin 1979a, p. 112; Gumă 1993, p. 256, 294; Drăgoescu 1995, p. 343-344; Draşovean 1996, p. 113; Ciugudean 2000, p. 78.

[22] Roska 1942, p. 240, nr. 68 şi 69; Petrovszky 1977, p. 452.

[23] Winkler 1968, p. 39; 1969, p. 70, 73; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Medeleţ 1994a, p. 282; Drăgoescu 1995, p. 343-344; Benea 1996b, p. 282.

[24] Babeş 1971, p. 385; Matei 1973, p. 318-319; Ţeicu 1989; 1993, p. 239-240; 1996a; 1998, 132, 179.

[25] Stoicovici 1985; Benea 1996b, p. 282; Ţeicu 1998, p. 60-61.

[26] Bălănescu 1995, p. 192.

[27] Medeleţ 1994a, p. 282.

[28] Babeş 1971, p. 386-387; Comşa 1971, p. 17; Lazarovici 1971, p. 25, 26; 1973, p. 30, 38-40; 1975, p. 8; 1979b, p. 206; Lazarovici et alii 1991, p. 61, 81, 83-84; Petrovszky 1977, p. 452; Kalmar 1984, p. 394; Draşovean 1996, p. 33, 113.

[29] Petrovszky 1977, p. 453.

[30] Boroneanţ 2000, p. 136.

[31] Boroneanţ 2000, p. 122.

[32] Wollmann 1996, p. 260; Boroneanţ 2000, p. 135-136.

[33] Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea 1996b, p. 282.

[34] Ţeicu 1987, p. 336.

[35] Ţeicu 1987, p. 336.

[36] Ţeicu 1987, p. 320, 338.