CUPRINS

Descoperiri arheologice        

A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, V, Z

 

HOME INSTITUT

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE (I)

Descoperiri din judeţul Caraş-Severin

 

 

Autor: Sabin Adrian Luca

ISBN 973-709-067-5, Editura Economică, 2004.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

Descoperiri arheologice

 

L.

 

Lăpuşnicel (comună)

1. În hotarul comunei, la vest de fortificaţia romană din punctul Cetate, la 300-400 m de casa lui I. Domşneanu, s-au descoperit fragmente ceramice hallstattiene (MBR).[1]

2. Punctul Cetate.

Punctul se află în hotarul comunei, la circa 700 m nord din dreptul bornei cu numărul 77 de pe şoseaua 57 B ce leagă localităţile Băile Herculane de Bozovici şi Anina, pe un platou, situat la poalele Dealului Vineşti.

Primele cercetări de teren sunt efectuate de M. Macrea şi V. Moga între anii 1946-1947.

Săpături arheologice s-au efectuat în anii 1975 şi 1977-1978. Fortificaţia romană are 60 / 60 m.

La 1 km spre est se află o intersecţie a drumului roman. Construcţia este o statio.

În timpul cercetărilor sistematice s-au descoperit şi vestigii hallstattiene (MBR).[2]

 

Lăpuşnicu Mare (comună)

1. Peştera de la Vălee sau De la Vălaie.

Peştera este situată la 5 km NNV de localitate. Aici sunt urme de faună preistorică.[3]

2. Punctul Răduturi.

În hotar, fără alte precizări, sunt semnalate două ridicături de pământ.[4]

3. Aici se amintesc ruinele unei cetăţi.[5]

 

Lescoviţa (comuna Naidăş)

1. Punctul Săliştea Mare.

Punctul este situat la NE de vatra actuală a satului, pe malul din dreapta Nerei.

Aici s-au descoperit fragmente ceramice preistorice şi ceramică medievală (secolele XIV-XV d.Chr.).[6]

 

Liborajdea (comuna Sicheviţa)

1. Punctul Valea Liborajdea.

a. Locul Mare este o terasă care se află la gura văii, pe partea stângă, chiar lângă podul mare de aici.

Materialele arheologice descoperite sunt piese din „silex”.[7]

b. Punctul Odăi.

Pe Valea Văcăriţei se află locul numit Odăi. Locul este situat pe o terasă înaltă, la Valea Odăilor, un afluent al Văii Liborajdea, cătunul Odăi.

Materialele ceramice recoltate aparţin epocii mijlocii a bronzului (MG).[8]

2. Punctul Locul lui Brăilă sau Sub Magazin.

În faţa Magazinului alimentar din localitate, fostul pichet de Grăniceri, lângă şoseaua Orşova – Moldova Veche s-a descoperit un depozit de bronzuri (seria Moigrad-Tăuteu, Ha B1).

Sub magazin s-au descoperit materiale ceramice aparţinând culturii Basarabi.

Tot aici s-au descoperit materiale arheologice din epoca bronzului, epoca dacică şi romană, precum şi numeroase cărămizi romane.

Cuptoarele de var de aici ar fi funcţionat în epoca romană.[9]

3. Punctul Varniţă sau Ciucur.

Aici se află un izvor puternic. La 300 m de acesta s-a descoperit o lamă de sabie din bronz hallstattiană.[10]

4. În hotarul localităţii a existat o cetate, sub numele de Castra Inferiora Cisdanubiana Lybrasd.

Aceasta a fost menţionată documentar în anii 1437, 1480 şi 1528.[11]

 

Liubcova (comuna Berzasca)

1. Punctul Orniţa sau Orniţă.

Aşezare multistratificată aparţinând neoliticului şi eneoliticului (culturile Starčevo-Criş şi Vinča).

E. Comşa consideră că aşezarea evoluează de-a lungul a două faze: Orniţa (trei niveluri) şi Orniţa Vest (un nivel).

Cercetările sistematice efectuate de S.A. Luca demonstrează existenţa a cinci niveluri de locuire succesive. Primul şi cel mai vechi nivel (V) aparţine culturii Starčevo-Criş IIIB de început; nivelurile IV-III reprezintă evoluţia, pe mai multe subniveluri, culturii Vinča din faza A1 până în faza B1; nivelurile II-I prezintă evoluţia culturii Vinča, o dată cu faza C.

Între descoperirile deosebite de aici se află Statueta de la Liubcova I şi II, capodopere a modelării lutului, importante pentru semnificaţiile lor rituale (mascare, libaţie, costumare).

Pe întinsul sitului s-a descoperit şi o monedă de secol IV d.Chr.

Materialele arheologice se află la IAB, MBR şi MBT.[12]

2. În anul 1968, la 2,5 km mai sus de sat, apele Dunării au scos din mal o daltă de aramă. Poate că descoperirea este în legătură cu locuirea din punctul Orniţa.[13]

3. Punctul Ţiglărie.

Înspre Berzasca, la aproximativ 600 m de Liubcova, pe teritoriul fostului depozit de lemne Fischer), se află urmele unei aşezări de la sfârşitul epocii bronzului (cultura Gârla Mare).

Necropola Gârla Mare de aici este foarte întinsă. Mai tot timpul, aceasta este acoperită de apele lacului de acumulare Porţile de Fier. După supoziţiile descoperitorului aceasta se încheie în Ha A1.

Într-una dintre urnele mormintelor Gârla Mare de aici s-a descoperit un depozit de bronzuri format din 43 de piese (Ha A1).

Tot aici s-au descoperit şi vase dacice (mormânt – secolul II î.Chr.).[14]

4. În anul 1903 s-a descoperit pe teritoriul localităţii un celt de bronz turnat defectuos.[15]

5. Punctul Stenca Liubcovei.

Situată între localităţile Liubcova şi Berzasca, în imediata vecinătate a Dunării, Stenca Liubcovei este o creastă stâncoasă cu pante abrupte din trei părţi, care bara accesul pe Valea Dunării.

Pe creasta de est a dealului s-a semnalat o aşezare neolitică.

Săpăturile arheologice de aici au început în anul 1976 şi au continuat până în 1983.

Locuirea începe încă din epoca bronzului (cultura Vatina cu puternice influenţe Verbicioara), cu o fortificaţie cu val şi şanţ.

Primei vârste a fierului îi aparţin o altă serie de materiale care au fost angrenate în valul primului nivel dacic.

Cel mai bogat material arheologic aparţine epocii dacice (două niveluri de folosire a sitului). Primul nivel se încadrează între secolele III-II î.Chr., iar cel de al doilea între secolele I î.Chr.-I d.Chr. Ambele niveluri dacice reprezintă resturile unor fortificaţii de pământ, cu şanţ şi val, de tip pinten barat.

Şi pantele extrem de abrupte ale dealului au fost locuite în vremea dacică, realizându-se mici terase, atâta cât să încapă o singură locuinţă. Câteva astfel de locuinţe au fost cercetate în anul 1981.[16]

6. Peştera de sub Stânca Liubcovei.

Peştera se află sub stânca cu acelaşi nume.

Materialele arheologice aparţin epocii bronzului şi perioadei dacice.[17]

7. În hotarul localităţii este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr. şi o fortificaţie patrulateră.[18]

 

Luncaviţa (comună)

1. Cariera Luncaviţa.

Aceasta a fost exploatată în epoca romană (probabil), medievală şi modernă.[19]

 

 

 

 

 

 [1] Petrovszky 1977, p. 439.

[2] Iaroslavschi 1975, p. 358; Stoia 1976, p. 279; Petrovszky 1977, p. 439; Bozu 1977a; 1979; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 139.

[3] Petrescu 2000a, p. 34; Păunescu 2001, p. 155.

[4] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 144.

[5] Drăgoescu 1995, p. 335.

[6] Ţeicu 2003, p. 358.

[7] Uzum et alii 1973, p. 416; Petrovszky 1977, p. 439.

[8] Uzum et alii 1973, p. 416; Petrovszky 1977, p. 439; Lazarovici şi Săcărin 1979, p. 85-86.

[9] Petrovszky 1977, p. 439; Dragomir 1981, p. 464; Gumă şi Dragomir 1985; Gumă 1993, p. 214, 254, 291; 1995, p. 105, 107-108; Szentmiklosi 1995, p. 85, 86.

[10] Uzum et alii 1973, p. 412; Petrovszky 1977, p. 439; Gumă 1993, p. 254, 291.

[11] Matei 1979, p. 259.

[12] Tudor et alii 1965, p. 396-397; Comşa 1965, p. 546, 547-550; 1966; 1969; 1971, p. 85-88; 1971a, p. 17; 1973, p. 70; 1979; Popescu D. 1966, p. 384; 1966a, p. 711; 1967, p. 537; 1967a, p.  1968, p. 698; 1969, p. 537; 1969a, p. 500; Păunescu 1970, p. 162; Lazarovici 1969, p. 5; 1971, p. 22, 23; 1973, p. 29, 30; 1974, p. 59; 1975, p. 7; 1977, p. 21; 1977b, p. 13; 1979, p. 17, 21; 1979b, p. 200-201; 1994, p. 71; Lazarovici et alii 1991, p. 22-23, 60; Petrovszky 1977, p. 440; Luca 1985; 1987; 1988-1991; 1990; 1990-1993; 1991; 1993a, p. 19; 1997; 1998; 2002; Luca şi Dragomir 1987; 1989; Luca şi El Susi 1989; Bălănescu 1987, p. 277; El Susi 1991; Meşter 1995, p. 334; *** 1996, p. 318; Draşovean 1996, p. 32, 111.

[13] Petrovszky 1977, p. 440; Săcărin 1979a, p. 112; Gogâltan 1999, p. 95.

[14] Roska 1942, p. 20, nr. 61, 62; Petrovszky 1977, p. 440; Săcărin 1983, p. 61; 1993, p. 77-78; Lazarovici şi Săcărin 1979, p. 81, 88; 1985; 1996b; Gumă 1993, p. 254; 1997, p. 15; Gumă şi Dragomir 1981, p. 112-114; Gogâltan 1999, p. 95.

[15] Roska 1942, p. 20, nr. 61, 62; Petrovszky 1977, p. 440; Săcărin 1979a, p. 112; Gumă 1993, p. 254.

[16] Roska 1942, p. 20, nr. 61, 62; Gumă 1977; 1993, p. 214; 1997, p. 15; 1981; Gumă şi Dragomir 1981, p. 113-114; Gumă şi Săcărin 1996; Petrovszky 1977, p. 440; Lazarovici 1979b, p. 201; Lazarovici et alii 1977, p. 433, punct 4; Lazarovici şi Săcărin 1979, p. 80, 88-89; Bălănescu 1983, p. 235-236; El Susi 1985a; Medeleţ 1994a, p. 266; Fâc 1998; Bozu 2000, p. 154, 155.

[17] Rogozea 1987, p. 358; Petrescu 2000a, p. 33; Boroneanţ 2000, p. 34.

[18] Morintz 1972, p. 348; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Drăgoescu 1995, p. 335.

[19] Boroneanţ 2000, p. 134-135.