CUPRINS

Descoperiri arheologice        

A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, V, Z

 

HOME INSTITUT

 

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE (I)

Descoperiri din judeţul Caraş-Severin

 

 

Autor: Sabin Adrian Luca

ISBN 973-709-067-5, Editura Economică, 2004.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

Descoperiri arheologice

 

A.

Agadici (oraşul Oraviţa)

1. Punctul Locul Popii.[1]

În hotarul localităţii, în zona Sălişte, este semnalată o aşezare daco-romană de secolele III-IV d.Chr.

 

Anina (oraş)

1. În împrejurimile Aninei s-a găsit un topor de bronz (Bz D-Ha A) aflat la MBT.[2]

2. Peştera Anina (?).

În peşteră se găsesc urmele unei locuiri Coţofeni.[3]

3. Peştera Lungă.

Aceasta este situată pe versantul din dreapta râului Caraş, sub Peştera Ibex. Aici s-a descoperit material ceramic medieval şi de epocă modernă (MC).[4]

4. Peştera Racoviţă.

Materialele ceramice de aici aparţin Hallstattului şi secolelor XVII-XVIII (MC).[5]

5. Peştera Buhui.

În peşteră se află resturi de faună cuaternară.[6]

6. Peştera Crivina.

De aici provine ceramică preistorică atipică.[7]

7. Peştera din Tăietura Croaţilor.

De aici provine ceramică preistorică.[8]

8. Descoperiri monetare.

În hotarul localităţii s-a descoperit o monedă Traian.[9]

 

Armeniş (comună)

1. Descoperiri neolitice sunt amintite aici.[10]

2. Un tezaur format din obiecte de aur s-a descoperit în localitate. Acesta se datează în bronzul târziu şi Hallstattul timpuriu.[11]

3. Pe dealul aflat în faţa gării CFR Armeniş se află o fortificaţie patrulateră de pământ.

Fortificaţia a fost sondată, în anul 1987, de M. Gumă şi S.A. Luca. Rezultatele săpăturii arată că fortificaţia este realizată în epoca modernă, chiar dacă anterior se afirmase că este mai veche.

S-au descoperit şi fragmente ceramice care pot fi preistorice.[12]

4. În zona localităţii ar fi descoperiri de monede romane, dar şi materiale ceramice de secolele III-IV d.Chr.[13]

5. În hotarul localităţii sunt semnalaţi unul sau doi tumuli.[14]

6. Punctul Piatra Scrisă.

Icoana pictată pe stâncă se află într-o peşteră (fostă galerie de mină ?).[15]

 

 

     

 

 

 

 

 [1] Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea 1996b, p. 222.

[2] Petrovszky 1973, p. 385; Săcărin 1979a, p. 111; Gumă 1993, p. 250, 283; Szentmiklosi 1997, p. 21.

[3] Petrovszky 1973, p. 385; Petrescu 2000a, p. 19-20; Ciugudean 2000, p. 63.

[4] Petrovszky et alii 1981, p. 431; Rogozea 1987, p. 358.

[5] Petrovszky et alii 1981, p. 430; Rogozea 1987, p. 358; Gumă 1993, p. 297.

[6] Petrescu 2000a, p. 21; Păunescu 2001, p. 135.

[7] Petrescu 2000a, p. 23.

[8] Petrescu 2000a, p. 33.

[9] Bălănescu şi Rogozea 1986, p. 223.

[10] Lazarovici 1979b, p. 185.

[11] Roska 1942, p. 218, nr. 82; Gumă 1993, p. 244, 283.

[12] Moga şi Gudea 1975.

[13] Moga şi Gudea 1975, p. 132; Benea 1996b, p. 225-226.

[14] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 104.

[15] Rusu et alii 2000, p. 58; Petrescu 2004, p. 31-32.