CUPRINS

Descoperiri arheologice        

A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, V, Z

 

HOME INSTITUT

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE (I)

Descoperiri din judeţul Caraş-Severin

 

 

Autor: Sabin Adrian Luca

ISBN 973-709-067-5, Editura Economică, 2004.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

LISTA PRESCURTĂRILOR BIBLIOGRAFICE

 

Alicu 1973

Alicu D., Turnuri de porţi la castrele romane din Dacia, în ActaMN 10 (1973), p. 107-126.

Alicu 1999-2000

Templul lui Mithras de la Pojejena (jud. Caraş-Severin), în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 219-220.

Alicu 2000

Templul lui Apollo de la Tibiscum. Cronologie şi tipologie, în Tibiscum 10 (2000), p. 299-304.

Alicu 2002

Alicu D., Addenda la repertoriul templelor romane din Dacia, în Apulum 39 (2002), p. 201-236.

Alicu şi Crişan 2003

Alicu D., Crişan I.H., Medicina la romani. Cluj-Napoca (2003).

Albu 1979

Albu I., File din istoria localităţii Gherteniş, în Banatica 5 (1979), p. 547-552.

Albu 1981

Berzovia – file de istorie, în Banatica 6 (1981), p. 471-476.

Ardeţ 1993

Ardeţ A., Amfora romană în Banat, în Tibiscum 8 (1993), p. 95-140.

Ardeţ 1993a

Din colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş – Noi descoperiri arheologice, în Tibiscum 8 (1993), p. 339-360.

Ardeţ 1996

Caransebeş, jud. Caraş-Severin, Strada Romanilor, în SAC – I (1996), p. 25.

Ardeţ 1996a

Petroşniţa, în CCA – campania 1995 (1996), p. 88.

Ardeţ 1996b

Cercetările arheologice la biserica medievală de la Cărbunari-Ţigăneşti (sec. XIII-XIV), în ActaMN 33 (1996), p. 415-424.

Ardeţ 2000

O construcţie romană descoperită la Petroşniţa (jud. Caraş-Severin), în Banatica 15 (2000, 1), p. 217-222.

Ardeţ 2000a

Un vas Terra Sigillata de tip Westendorf descoperit la Tibiscum, în Tibiscum 10 (2000), p. 305-314.

Ardeţ L. 1997

Ardeţ L.C., O protomă dionisiacă descoperită la Tibiscum, în AnB(SN) 5 (1997), p. 79-82.

Ardeţ L. 2003

Un fragment de caserolă din bronz descoperită la Tibiscum, în Banatica 16 (2003, 1), p. 305-308.

Ardeţ şi Ardeţ 1995

Ardeţ A., Ardeţ L.C., Tibiscum, Oraşul roman, judeţul Caraş-Severin, în CCA – campania 1994 (1995), p. 47.

Ardeţ şi Ardeţ 1995a

Jupa, Sector Ţigănaşi, judeţul Caraş-Severin, în CCA – campania 1994 (1995), p. 47.

Ardeţ şi Ardeţ 1997

Tibiscum (Caransebeş), Oraşul roman, judeţul Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 67-68.

Ardeţ şi Ardeţ 2000

Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin (Tibiscum), în CCA – campania 1999 (2000), p. 46.

Ardeţ şi Ardeţ 2001

Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin (Tibiscum), în CCA – campania 2000 (2001), p. 102-103.

Ardeţ şi Ardeţ 2001a

Teregova, com. Teregova, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 255.

Ardeţ şi Ardeţ 2002

Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 154-156.

Ardeţ şi Ardeţ 2002a

Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 177-179.

Ardeţ şi Ardeţ 2003

Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 148.

Ardeţ şi Ardeţ 2003a

Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 171-172.

Ardeţ şi Ardeţ 2004

Tibiscum. Aşezările romane, Cluj-Napoca (2004).

Ardeţ şi Ardeţ 2004a

Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin (Tibiscum). La Drum – Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri, în CCA – campania 2003 (2004), p. 167-168.

Ardeţ şi Popescu 1996

Ardeţ A., Popescu O., Die Burg von Karansebesch – archäologische Forschungen, în ForVL 39 (1996, 1-2), p. 127-132.

Ardeţ şi alii 2003

Ardeţ A., Iaroslavschi E., Bozu O., Noi ştampile de amforă de la Vărădia, în Banatica 16 (2003, 1), p. 309-316.

Ardevan 1994

Ardevan R., CIL III 1570 – o revizuire, în ActaMN 31 (1994, 1), p. 269-272.

Babeş 1971

Babeş M., Les fouilles archéologiques en Roumanie, în DaciaNS 15 (1971), p. 359-394.

Bălănescu 1979

Bălănescu D., Plastica vinciană de la Gornea, în StComCar (1979), p. 33-52.

Bălănescu 1981

Descoperiri monetare din sudul Banatului (II), în Banatica 6 (1981), p. 147-152.

Bălănescu 1982

Plastica antropomorfă în aşezarea eneolitică de la Caransebeş-Balta Sărată, în StComCar 4 (1982), p. 113-120.

Bălănescu 1982a

Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV descoperit la Moldova Veche (jud. Caraş-Severin), în ActaMN 19 (1982), p. 375-385.

Bălănescu 1983

Descoperiri monetare din sudul Banatului (III), în Banatica 7 (1983), p. 235-238.

Bălănescu 1985

Descoperiri monetare din sudul Banatului (IV), în Banatica 8 (1985), p. 173-186.

Bălănescu 1987

Monede romane din sec. IV descoperite în sudul Banatului (I), în Banatica 9 (1987), p. 271-280.

Bălănescu 1990

Monede romane din sec. IV descoperite în sudul Banatului (V), în Banatica 10 (1990), p. 187-204.

Bălănescu 1993

Descoperiri monetare din sudul Banatului (IV), în Banatica 12 (1993), p. 321-338.

Bălănescu 1995

Descoperiri monetare inedite, în Banatica 13 (1995, 1), p. 191-208.

Bălănescu 2000

Câteva consideraţii privind „tezaurele” monetare romane din sec. IV descoperite la Răcăşdia (jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 10 (2000), p. 129-148.

Bălănescu et alii 2000

Bălănescu D., Voia E., Popescu O., Notă asupra tezaurului monetar roman târziu de la Moldova Nouă – Valea Tisa-Potoc, în Banatica 15 (2000, 1), p. 251-260.

Bălănescu şi Gudea 1983

Bălănescu D., Gudea N., Tezaurul monetar de la Răcăşdia (III), în ActaMN 20 (1983), p. 485-488.

Bălănescu şi Lazarovici 1979

Bălănescu D., Lazarovici Gh., Consideraţii privind tipologia şi evoluţia vaselor-capac din cultura Vinča (descoperiri din „Clisura Dunării”), în Banatica 5 (1979), p. 17-26.

Bălănescu şi Rogozea 1986

Bălănescu D., Rogozea P., Monede romane din colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie şi Istorie Locală Caransebeş, în Tibiscum 6 (1983), p. 219-232.

Bărbulescu 1977

Bărbulescu M., Cultul lui Hercules în Dacia romană (I), în ActaMN 14 (1977), p. 183-198.

Bejan 1981

Bejan A., Aşezări rurale daco-romane din Banat din sec. III-IV e.n. în lumina unor recente cercetări arheologice, în AnB(SN) 1 (1981), p. 21-26.

Bejan 1983

Contribuţii arheologice la istoria Banatului în secolele VII-IX e.n., în SCIVA 34 (1983, 4), p. 349-362.

Bejan 1985-1986

Contribuţii arheologice la cunoaşterea aşezărilor rurale româneşti, databile în secolele VIII-IX, din sud-vestul României, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 223-238.

Bejan 1995

Banatul în secolele IV-XII. Timişoara (1995).

Bejan şi Mare 1993

Bejan A., Mare M., Sud-vestul României (Banatul) în secolele III / IV-VII (Repere actuale ale cercetării), în AnB(SN) 2 (1993), p. 222-228.

Bejan şi Rogozea 1982

Bejan A., Rogozea P., Descoperiri arheologice mai vechi şi mai recente prefeudale şi feudal timpurii din Banat, în StComCar 4 (1982), p. 213-226.

Benea 1977

Benea D., Tipare şi medalioane de ceramică din colecţia Muzeului Banatului, în Banatica 4 (1977), p. 161-168.

Benea 1979

Cu privire la transferarea legiunii a IIII-a Flavia Felix din Dacia în Moesia Superior, în StComCar (1979), p. 219-228.

Benea 1979a

Tibiscum în lumina izvoarelor epigrafice, în Tibiscus 5 (1979), p. 141-148.

Benea 1979b

Opaiţe romano-bizantine în Colecţiile Muzeului Banatului, în Sargetia 14 (1979), p. 219-228.

Benea 1980

Numerus Palmyrenorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de palmyreni din Dacia, în Apulum 18 (1980), p. 131-140.

Benea 1982

Contribuţii la cunoaşterea unităţilor militare din castrul roman de la Tibiscum, în StComCar 4 (1982), p. 173-184.

Benea 1982a

Capsule romane pentru protejarea sigiliilor, descoperite la Tibiscum, în ActaMN 19 (1982), p. 337-343.

Benea 1982b

Atelierele ceramice de la Tibiscum (contribuţii la istoria atelierelor ceramice din sud-vestul Daciei), în Potaissa 3 (1982), p. 22-41.

Benea 1983

Cercetări arheologice în aşezarea civilă de la Tibiscum – Edificiul VII, în Banatica 7 (1983), p. 203-224.

Benea 1983a

Din istoria militară a Moesiei Superior şi a Daciei. Legiunea a VII-a Claudia şi legiunea a IIII-a Flavia. Cluj-Napoca (1983).

Benea 1983b

Die Glasswerkstätten von Tibiscum und der Perlenexport ins Barbaricum im 2. bis 4. Jhr., în Apulum 21 (1983), p. 115-120.

Benea 1985

Numerus Maurorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de mauri din Dacia, în Banatica 8 (1985), p. 139-154.

Benea 1986

Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV, în Tibiscum 6 (1986), p. 241-258.

Benea 1990

Lampes romaines de Tibiscum, în DaciaNS 34 (1990), p. 139-168.

Benea 1993

Castrul de pământ (I) de la Tibiscum, în Banatica 12 (1993), p. 213-218.

Benea 1993a

Beiträg zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmäler in Dakien, în AnB(SN) 2 (1993), p. 188-194.

Benea 1994

Banatul în timpul lui Traian, în AnB(SN) 3 (1994), p. 309-321.

Benea 1995

Colegiul utricularilor din Dacia, în AnB(SN) 4 (1995), p. 302-310.

Benea 1995a

Jupa-Tibiscum, Castru, în CCA – campania 1994 (1995), p. 47.

Benea 1995-1996

Interferenţe spirituale în aşezările daco-romane din sud-vestul Daciei în secolele III-IV, în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 369-384.

Benea 1996

Jupa-Tibiscum, Castru de pământ, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 64.

Benea 1996a

Jupa-Tibiscum, Castru Mare, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1995 (1996), p. 67.

Benea 1996b

Dacia sud-vestică în secolele III-IV. Timişoara (1996, 1).

Benea 1997

Tibiscum (Caransebeş), jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 66-67.

Benea 1997a

Cohors I Brittonum Ulpia torquata Pia Fidelis civium Romanorum, în ActaMN 34 (1997), p. 53-60.

Benea 1998

Reliefuri sculpturale tibiscense (I), în AnB(SN) 6 (1998), p. 233-240.

Benea 1999

Die Beziehungen zwischen Dakien und Pannonien zur Zeit des Kaisers Traian, în Apulum 36 (1999), p. 175-186.

Benea 1999a

Dacia sud-vestică în secolele III-IV. Timişoara (1999, 2).

Benea 1999-2000

Organizarea internă a aşezărilor vicane ale castrelor auxiliare (II), în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 191-204.

Benea 2002

Integrarea culturală a palmyrenilor în Dacia romană, în Apulum 39 (2002), p. 185-200.

Benea 2002-2003

A possible mithraism spelaeum at the Veterani Cave, în StIB 26-27 (2002-2003), p. 9-16.

Benea 2003

Septimius Severus şi Tibiscum, în PB 2 (2003), p. 91-94.

Benea 2003a

Cu privire la o notiţă de arheologie creştină, în PB 2 (2003), p. 95-100.

Benea et alii 1996

Benea D., Bona P., Petrovszky R., Rogozea P., Ardeţ A., Ardeţ L.C., Jupa-Tibiscum, Oraşul roman, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 64.

Benea et alii 1996a

Benea D., Bona P., Rogozea P., Petrescu S.M., Jupa-Tibiscum, Între ziduri, jud. Caraş-Severin, în SAC I (1996), p. 64.

Benea et alii 1997

Benea D., Timoc C., Crânguş M., Regep S., Derbac M., Jupa-Tibiscum, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1997 (1998), p. 46.

Benea et alii 2000

Benea D., Timoc C., Crânguş M., Regep S., Jupa-Tibiscum, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1999 (2000), p. 46.

Benea et alii 2001

Benea D., Lalescu I., Regep S., Mehadia, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 142-143.

Benea et alii 2001a

Benea D., Timoc C., Micle D., Hurduzeu N., Zăgujeni, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 274-275.

Benea et alii 2002

Benea D., Timoc G., Regep S., Lalescu I., Socol G., Mehadia, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 202.

Benea et alii 2002a

Benea D., Regep-Vlascici S., Crânguş M., Timoc C., Micle D., Socol G., Zăgujeni, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 342-343.

Benea et alii 2003

Benea D., Regep-Vlascici S., Timoc C., Crânguş M., Socol G., Agotici S., Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2003 (2003), p. 169-171.

Benea et alii 2003a

Benea D., Regep-Vlascici S., Lalescu I., Crânguş M., Hurduzeu N., Ştefănescu At., Timoc C., Mehadia, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 193-194.

Benea et alii 2004

Benea D., Crânguş M., Ştefănescu A., Dalboşeţ, com. Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin. Dragomireana, în CCA – campania 2003 (2004), p. 111-112.

Benea et alii 2004a

Benea D., Timoc C., Regep S., Micle D., Socol G., Popescu M., Agotici St., Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin (Tibiscum). Zidină, în CCA – campania 2003 (2004), p. 165-167.

Benea şi Bejan 1987-1988

Benea D., Bejan A., Viaţa rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I), în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 247-260.

Benea şi Bejan 1989-1993

Viaţa rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I), în ActaMN 26-30 (1989-1993), p. 127-148.

Benea şi Bona 1994

Benea D., Bona P., Tibiscum. Bucureşti (1994).

Benea şi Crânguş 2001-2002

Benea D., Crânguş M., Evoluţia Vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. Cu privire la principalele căi de acces în aşezare, în Sargetia 30 (2001-2002), p. 181-194.

Benea şi Lalescu 1997-1998

Benea D., Lalescu I., Contribuţii la istoria aşezării de la Ad Mediam – (Băile Herculane), în Sargetia 27 (1997-1998, 1), p. 267-302.

Bitiri 1959

Bitiri M., Un nou tip de unealtă între microlitele de la Băile Herculane, în SCIV 10 (1959, 2), p. 453-458.

Bizerea et alii 1970

Bizerea M., Herşcovici O., Munteanu R., în Studii de geografie a Banatului 1 (1970).

Blăjan et alii 1983

Blăjan M., Fleşer Gh., Stoicovici E., Un topor de aramă descoperit la Băile Herculane (jud. Caraş-Severin), în Apulum 21 (1983), p. 53-56.

Bona 1996

Bona P., Caransebeş, jud. Caraş-Severin, Centrul oraşului, în SAC – I (1996), p. 25.

Bona şi Petrovszky 1977

Bona P., Petrovszky R., Tibiscum şi drumurile romane din Banat. Însemnări pe marginea unui articol, în StComCar 2 (1977), p. 377-388.

Bona şi Pop 1979

Bona P., Pop C., Noi piese sculpturale de la Tibiscum, în StComCar 3 (1979), p. 273-275.

Bona şi Pop 1983

Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum), în Banatica 7 (1983), p. 231-234.

Bona şi Rogozea 1985

Bona P., Rogozea P., Tibiscum – cercetări arheologice (III), în Banatica 8 (1985), p. 155-168.

Bona şi Rogozea 1985-1986

Necropola dacică de la Iaz, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 439-451.

Bona et alii 1982

Bona P., Petrovszky R., Petrovszky M., Rogozea P., Tibiscum – cercetări arheologice (II) (1980-1981), în StComCar 4 (1982), p. 185-208.

Bona et alii 1982a

Tibiscum – cercetări arheologice (II) (1976-1979), în ActaMN 19 (1982), p. 311-330.

Bona et alii 1983

Tibiscum – cercetări arheologice (II) (1976-1979), în ActaMN 20 (1983), p. 405-432.

Bona et alii 1985-1986

Bona P., Rogozea P., Pop C., Noi piese figurate descoperite la Tibiscum, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 537-540.

Bordea 1996-1998

Bordea Gh-P., Découvertes monétaires en Roumanie – 1994-1995, în DaciaNS 40-41 (1996-1998), p. 425-466.

Bordea şi Mitrea 1989

Bordea Gh.P., Mitrea B., Découvertes monétaires en Roumanie – 1988, în DaciaNS 33 (1989), p. 259-266.

Bordea şi Mitrea 1990

Découvertes monétaires en Roumanie – 1989, în DaciaNS 34 (1990), p. 299-308.

Bordea şi Mitrea 1991

Découvertes monétaires en Roumanie – 1990, în DaciaNS 35 (1991), p. 215-228.

Bordea şi Mitrea 1992

Découvertes monétaires en Roumanie – 1991, în DaciaNS 36 (1992), p. 199-206.

Boroneanţ 1968

Boroneanţ V., Neoliticul timpuriu în zona Porţilor de Fier, în Comunicări 7 (1968), p.

Boroneanţ 1973

Recherches archéologique sur la culture Schela Cladovei de la zone de „Portes de Fer”, în DaciaNS 17 (1973), p. 5-40.

Boroneanţ 1975

Locuirea din secolele XII-XIII de la Ogaşul Neamţului – comuna Berzasca, în, Banatica 3 (1975), p. 123-130.

Boroneanţ 2000

Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti (2000).

Bozu 1977

Bozu O., Cohors I Sagittariorum la Zăvoi (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 4 (1977), p. 131-134.

Bozu 1977a

Lăpuşnicel-Cetate, în Banatica 4 (1977), p. 434.

Bozu 1979

Cercetările arheologice din punctul „Cetate”, comuna Lăpuşnicel, judeţul Caraş-Severin (I), în Banatica 5 (1979), p. 187-200.

Bozu 1981

Construcţia romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 6 (1981), p. 125-136.

Bozu 1982

Depozitul de bronzuri de la Fizeş (judeţul Caraş-Severin), în StComCar 4 (1982), p. 137-154.

Bozu 1983

Consideraţii cu privire la un opaiţ paleocreştin descoperit la Gornea (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 7 (1983), p. 225-230.

Bozu 1990

Aşezarea daco-romană de la Grădinari-Sălişte (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 10 (1990), p. 147-186.

Bozu 1993

Obiecte creştine inedite de uz casnic. Furcile de tors pentru deget datate în secolele IV-VI e.n., în AnB(SN) 2 (1993), p. 206-214.

Bozu 1995

Grădinari, Sălişte, în CCA – campania 1994 (1995), p. 37-38.

Bozu 1996

Grădinari, Sălişte, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 55-56.

Bozu 1996a

Moldova Nouă, Ogaşul Băieşului, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 77-78.

Bozu 1996b

Moldova Veche, Vinograda-Vlaskicrai, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 78.

Bozu 1996c

Şoşdea, Munteanu, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 106-107.

Bozu 2000

Consideraţii cu privire la Banat, în Banatica 15 (2000, 1), p. 147-160.

Bozu 2000a

Obiecte din bronz descoperite în aşezarea romană de la Mehadia, jud. Caraş-Severin, în Banatica 15 (2000, 1), p. 223-241.

Bozu 2003

Descoperiri arheologice în hotarul satului Duleu (com. Fârliug, jud. Caraş-Severin), în Banatica 16 (2003, 1), p. 377-396.

Bozu şi El Susi 1987

Bozu O., El Susi G., Aşezarea romană târzie de la Moldova Veche din punctul „Vinograda-Vlaskicrai” (judeţul Caraş-Severin, în Banatica 9 (1987), p. 239-270.

Bozu şi Săcărin 1979

Bozu O., Săcărin C., O expediţie arheologică în Valea Almăjului. Realităţi şi perspective, în Banatica 5 (1979), p. 553-558.

Branga 1979

Branga N., Laus vitae. Pe marginea unor inscripţii din Tibiscum, în Sargetia 14 (1979), p. 655-658.

Caraş-Severin 1981

Caraş-Severin. Monografie. Bucureşti (1981).

Cădariu 1974

Cădariu Şt., Două aşezări Coţofeni în hotarul oraşului Bocşa (jud. Caraş-Severin, în Tibiscus 3 (1974), p. 75-80.

Cădariu 1981

Curăţirea şi restaurarea ceramicii încrustate, în Banatica 6 (1981), p. 469-470.

Cădariu şi Petrovszky 1975

Cădariu Şt., Petrovszky R., Cercetări arheologice pe valea Caraşovei, în Tibiscus 4 (1975), p. 147-154.

Cârciumaru 1971

Cârciumaru M., Analiza polinică a unor sedimente würmiene din Peştera Hoţilor de la Băile Herculane, în SCIV 22 (1971) 1, p. 15-18.

Cârciumaru 1974

Condiţiile climatice din timpul sedimentării depozitelor pleistocene din Peştera Hoţilor de la Băile Herculane, în SCIV 25 (1974, 3), p. 351-558.

Cârciumaru 1982

Câteva datări C14 în contextul Schemei paleoclimatice a pleistocenului superior din România, în SCIVA 33 (1982, 4), p. 395-401.

Chirilă şi Groza 1971

Chirilă E., Groza L., Tezaurul feudal de la Caransebeş, în Apulum 8 (1971), p. 103-108.

Chirilă şi Gudea 1972

Chirilă E., Gudea N., Descoperiri monetare antice din Banat, în Apulum 10 (1972), p. 713-718.

Chirilă şi Stratan 1975

Chirilă E., Stratan I., Descoperiri monetare antice şi bizantine din Banat (I), în StComB 19 (1975), p. 81-88.

Ciugudean 2000

Ciugudean H., Eneoliticul final în Transilvania şi Banat. În: BHAB 26 (2000).

Ciugudean 2002

The Cooper Metallurgy in the Coţofeni Culture (Transylvania and Banat), în Apulum 39 (2002), p. 95-106.

Cociş et alii 1989

Cociş S., Rogozea P., Chiţu Şt., Note privind câteva tipare şi vase cu medalioane în relief din Dacia romană, în Apulum 25 (1989), p. 247-250.

Comşa 1965

Comşa E., Consideraţii cu privire la complexele neolitice din preajma Dunării, în sud-vestul României, în SCIV 16 (1965, 3), p. 545-554.

Comşa 1966

Materiale de tip Starčevo descoperite la Liubcova (r. Moldova Nouă), în SCIV 16 (1966, 2), p. 355-362.

Comşa 1969

Donées concernant la civilisation Vinča du sud-ouest de la Roumanie, în DaciaNS 13 (1969), p. 11-44.

Comşa 1971

Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din aşezările culturii Vinča din zona Porţilor de Fier, în Banatica 1(1971), p. 85-92.

Comşa 1971a

Silexul de tip bănăţean, în Apulum 9 (1971), p. 15-20.

Comşa 1973

Parures néolithiques en coquillages marins découvertes en territoire roumain, în DaciaNS 17 (1973), p. 61-76.

Comşa 1979

Aşezarea neolitică de la Liubcova, în Banatica 5 (1979), p. 537-540.

Comşa 1991

Masques des figurines de la culture Vinča du sud-ouest de la Roumanie et leur sens symbolique, în Banatica 11 (1991), p. 125-132.

Comşa 1995-1996

Les figurines anthropomorphes des cultures Turdaş et Vinča (Ressemblances et différrences), în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 91-104.

Comşa şi Răuţ 1969

Comşa E., Răuţ O., Figurine antropomorfe aparţinând culturii Vinča descoperite la Zorlenţu Mare, în SCIV 20 (1969, 1), p. 3-15.

Coteţ şi Băcănaru 1965

Coteţ P., Băcănaru I., în Natura, seria Geografie, Geologie 18 (1965, 2).

Crăciunescu 1998

Crăciunescu G., Aria de formare şi răspândire a culturii Verbicioara, în AnB(SN) 6 (1998), p. 171-182.

Crânguş 1995

Crânguş M., Atelierele de pietrărie în sud-vestul Daciei romane, în BCSS 1 (1995), p. 91-96.

Crânguş 2002-2003

Le culte de Mithras à Pojejena, în StIB 26-27 (2002-2003), p. 205-210.

Crânguş et alii 2003

Crânguş M., Hurduzeu N., Ştefănescu At., Dalboşeţ, com. Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 114-115.

Daicoviciu C. 1965

Daicoviciu C., Diploma militară de la Tibiscum, în ActaMN 2 (1965), p. 135-140.

Daicoviciu C. 1966

Severus Alexander şi provincia Dacia, în ActaMN 3 (1966), p. 153-172.

Dragomir 1981

Dragomir I., Noi descoperiri arheologice în hotarul localităţilor Gornea şi Sicheviţa, în Banatica 6 (1981), p. 463-466.

Dragomir 1982

Descoperiri arheologice ce indică prezenţa unei necropole-romane în punctul „Locurile Lungi” – Gornea (judeţul Caraş-Severin), în StComCar 4 (1982), p. 209-212.

Draşovean 1996

Draşovean Fl. Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat. În: BHAB 1 Timişoara (1996).

Drăgoescu 1995

Drăgoescu M., Descoperiri arheologice şi numismatice pe teritoriul Banatului între anii 1872-1918, în AnB(SN) 4 (1995), p. 315-375.

Dumitraşcu 1969

Dumitraşcu S., în Lucrări ştiinţifice, seria A, Oradea, p. 517-518.

Dumitrescu 1962

Dumitrescu Vl., Keramik der Vučedol-Kultur aus Moldova Veche im Banat, în DaciaNS 6 (1962), p. 411-428.

El Susi 1985-1986

El Susi G., Analiza materialelor faunistice provenite din aşezările Starčevo-Criş de la Gornea-Locurile Lungi şi Moldova Veche-Rât, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 41-50.

El Susi 1985

Prezenţa lui Equus (Asinus) Hydruntinus reg. În aşezarea vinciană de la Gornea-Căuniţa de Sus (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 8 (1985), p. 79-82.

El Susi 1985a

Consideraţii privind materialul faunistic provenind din aşezarea dacică de la Stenca Liubcovei (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 8 (1985), p. 123-138.

El Susi 1987

Economia animalieră a comunităţii vinciene timpurii de la Gornea-Căuniţa de Sus, în Banatica 9 (1987), p. 43-56.

El Susi 1990

Consideraţii preliminare asupra materialului faunistic din aşezarea medievală de la Berzovia-„Pătruieni, în Banatica 10 (1990), p. 281-288.

El Susi 1991

La faune de l’établissement vincien de Liubcova-Orniţa (dép. Caraş-Severin), în Banatica 11 (1991), p. 9-18.

El Susi 1993

La faune de l’établissement énéolithique de Cuptoare „Sfogea” (dép. Caraş-Severin), în Banatica 12 (1993), p. 53-64.

El Susi 1993a

Studiul resturilor de faună din aşezarea Coţofeni de la Moldova Veche – Ostrov (Caraş-Severin), în Tibiscum 8 (1993), p. 35-40.

El Susi 1995

Analiza resturilor de faună din aşezarea de epoca bronzului (cultura Vatina) de la Gornea-„Păzărişte” (jud. Caraş-Severin), în AnB(SN) 4 (1995), p. 226-243.

El Susi 2000

Analiza resturilor faunistice dintr-un mormânt de epoca bronzului de la Balta Sărată (jud. Caraş-Severin), în Banatica 15 (2000, 1), p. 103-104.

Fâc 1998

Fâc S., Fortificaţii dacice în Clisura Dunării (jud. Caraş-Severin), în BCSS 4 (1998), p. 97-103.

Ferenczi 1974

Ferenczi I., Opinii vechi şi noi în legătură cu drumurile între Dacia, Pannonia şi Moesia Superior prin „Barbaricum, în Tibiscus 3 (1974), p. 111-125.

Glodariu 1966

Glodariu I., Legio IV Flavia Felix în Dacia, în ActaMN 3 (1966), p. 429-436.

Gogâltan 1995

Gogâltan Fl., Die Frühe Bronzezeit im Südwesten Rumäniens, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 55-80.

Gogâltan 1999

Bronzul timpuriu şi mijlociu în Banatul românesc şi pe cursul inferior al Mureşului. În: BHAB 23 (1999).

Griselini 1984

Griselini F., Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei. Timişoara (1984).

Groza 1971

Groza L., Aşezarea neolitică de la Balta Sărată, în Banatica 1 (1971), p. 61-76.

Groza 1976

Două interesante descoperiri arheologice din judeţul Caraş-Severin, în ActaMN 13 (1976), p. 1-6.

Groza şi Wollmann 1976

Groza L., Wollmann V., Două inscripţii romane din zona Caransebeş, în ActaMN 13 (1976), p. 163-168.

Gruia 1995

Gruia D., Terra sigillata de la Tibiscum – campania arheologică 1993, în BCSS 1 (1995), p. 87-90.

Gudea 1971

Gudea N., Descoperiri monetare antice şi bizantine din Banat, în Banatica 1 (1971), p. 139-148.

Gudea 1971a

Un relief al cavalerului trac de la Pojejena (jud. Caraş-Severin), în SCIV 22 (1971, 2), p. 345-350.

Gudea 1972

Tezaurul monetar de la Dalboşeţ, în Tibiscus 2 (1972), p. 53-60.

Gudea 1972a

Un donarium roman descoperit la Gornea (jud. Caraş-Severin), în SCIV 23 (1972, 4), p. 671-676.

Gudea 1973

Sondajul arheologic de la Teregova (jud. Caraş-Severin), în Banatica 2 (1973), p. 97-102.

Gudea 1973a

O locuinţă rustică din epoca romană la Gornea, în ActaMN 10 (1973), p. 569-593.

Gudea 1974

O contribuţie la toponimia limesului bănăţean al Dunării, în Tibiscum 3 (1974), p. 141-146.

Gudea 1975

Date noi despre castrul roman de la Pojejena, în Banatica 3 (1975), p. 333-344.

Gudea 1975a

Săpăturile arheologice efectuate de M. Macrea şi M. Moga la baia castrului roman de la Mehadia (judeţul Caraş-Severin), în Tibiscus 4 (1975), p. 107-124.

Gudea 1975b

Tezaurul monetar de la Răcăşdia, în ActaMN 12 (1975), p. 183-190.

Gudea 1977

- Gornea. Aşezări din epoca romană şi romană târzie, Reşiţa (1977).

Gudea 1978

Contribuţii la istoria artileriei antice, în Drobeta 3 (1978), p. 69-75.

Gudea 1980

Despre graniţa dintre provinciile romane Dacia şi Moesia Superior în secolele II-III e.n., în Drobeta 4 (1980), p. 87-108.

Gudea 1981

Tezaurul monetar de la Răcăşdia (II) din secolul IV e.n., în ActaMN 18 (1981), p. 483-490.

Gudea 1982

Despre graniţa de nord a provinciei Moesia I şi sectorul vestic al frontierei de nord a provinciei Dacia Ripensis de la 275 la 378 e.n., în Drobeta 5 (1982), p. 93-114.

Gudea 1987

Contribuţii la paleografia latină romană. I. Inscripţii pe cărămizi şi ţigle, în ActaMP 11 (1987), p. 91-158.

Gudea 2002

Îndreptări arheologice. 1. Note la Mithraea în Dacia, în Apulum 39 (2002), p. 618-621.

Gudea 2003

Graniţa romană şi romană târzie în zona Porţilor de Fier. Câteva note critice şi statistice, în Banatica 16 (2002, 1), p. 171-194.

Gudea 2003a

Notiţe de arheologie creştină. 1. O clădire din aşezarea rurală de la Gornea între locuirea rustică şi basilica creştină, în Banatica 16 (2003, 1), p. 263-272.

Gudea et alii 1997

Gudea N., Ardevan R., Toma N., Tezaurul monetar de la Moldova Nouă (sec. IV p.Chr.), în AnB(SN) 5 (1997), p. 83-112.

Gudea şi Dragomir 1975

Gudea N., Dragomir I., Cărămida romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea, în Banatica 3 (1975), p. 99-120.

Gudea şi Ghiurco 1988

Gudea N., Ghiurco I., Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice, Oradea (1988).

Gudea şi Moţu 1983

Gudea N., Moţu I., Observaţii în legătură cu istoria Banatului în epoca romană, în Banatica 7 (1983), p. 151-202.

Gudea şi Stancovici 1971

Gudea N., Stancovici V., Un relief cu cavalerul trac de la Pojejena, în Banatica 1 (1971), p. 107-110.

Gudea şi Uzum 1973

Gudea N., Uzum I., Castrul roman de la Pojejena, în Banatica 2 (1973), p. 85-96.

Gudea şi Bozu 1977

Gudea N., Bozu O., A existat un altar mithraic la Pojejena ?, în Banatica 4 (1977), p. 117-130.

Gudea şi Bozu 1977a

Pojejena-Via Bogdanovici, în Banatica 4 (1977), p. 435.

Gudea şi Bozu 1978

Descoperiri mithraice la Pojejena, în SCIVA 29 (1978, 4), p. 563-572.

Gudea şi Bozu 1979

Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978, în Banatica 5 (1979), p. 181-186.

Gumă 1977

Gumă M., Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 4 (1977), p. 69-104.

Gumă 1977a

Unele probleme şi perspective ale cercetării primei epoci a fierului în judeţul Caraş-Severin, în StComCar 2 (1977), p. 251-274.

Gumă 1979

Date noi privind descoperirile hallstattiene de la Gornea, în Banatica 5 (1979), p. 115-180.

Gumă 1981

O nouă contribuţie arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor, în ActaMN 18 (1981), p. 45-58.

Gumă 1982

O nouă descoperire aparţinând culturii Basarabi în sudul Banatului, în StComCar 4 (1982), p. 155-172.

Gumă 1983

Contribuţii la cunoaşterea culturii Basarabi în Banat, în Banatica 7 (1983), p. 65-138.

Gumă 1990

Câteva precizări asupra unor descoperiri aparţinând primei şi celei de a doua epoci a fierului din sud-vestul României, în Banatica 10 (1990), p. 95-106.

Gumă 1991

Câteva precizări asupra unor tipuri de coifuri de la sfârşitul primei epoci a fierului şi începutul celei de a doua descoperite în sud-vestul României, în ThD 12 (1991, 1-2), p. 85-104.

Gumă 1993

Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României. În: BT 4 (1993).

Gumă 1995

The end of the Bronze Age and the begining of the Early Iron Age in SW Romania, N Serbia and NW Bulgaria. A schort review, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 99-138.

Gumă 1997

Epoca bronzului în Banat. Orizonturi cronologice şi manifestări culturale În: BHAB 5 (1997).

Gumă et alii 1977

Gumă M., Gumă N., Petrovszky R., Valea Timişului, în Banatica 4 (1977), p. 433.

Gumă et alii 1987

Gumă M., Luca S.A., Săcărin C., Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii 1985-1987, în Banatica 9 (1987), p. 199-238.

Gumă et alii 1995

Gumă M., Rustoiu A., Săcărin C., Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii 1988-1994. Principalele rezultate, în CANT 1 (1995), p. 401-426.

Gumă et alii 1996

Gumă M., Săcărin C., Rustoiu A., Divici, Grad, com. Pojejena, jud. Caraş-Severin, în SAC I (1996), p. 42.

Gumă et alii 1996a

Gumă M., Rogozea P., Luca S.A., Ticvaniu Mare, Ferma pomicolă numărul 2, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 115-116.

Gumă et alii 1997

Gumă M., Rustoiu A., Săcărin C., Şantierul arheologic Divici. Cercetările din anii 1995-1996. Raport preliminar, în CANT 2 (1997), p. 373-397.

Gumă et alii 2000

Gumă M., Lazarovici Gh., Petrescu S., Săcărin C., Bădescu C., Lazarovici A., Despre Grupul Balta Sărată. Note analitice, în Tibiscum 10 (2000), p. 193-212.

Gumă şi Dragomir 1981

Gumă M., Dragomir I., Câteva descoperiri din prima şi a doua epocă a fierului în Clisura Dunării, în Banatica 6 (1981), p. 107-124.

Gumă şi Dragomir 1985

Un depozit de bronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (comuna Sicheviţa, judeţul Caraş-Severin), în Banatica 8 (1985), p. 107-122.

Gumă şi Gumă 1977

Gumă M., Gumă N., Săpături de salvare la Valea Timişului (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 4 (1977), p. 45-68.

Gumă şi Oprinescu 1996

Gumă M., Oprinescu A., Bolvaşniţa, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 15.

Gumă şi Oprinescu 1996a

Vârciorova, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 123.

Gumă şi Petrovszky 1979

Gumă M., Petrovszky R., Noi descoperiri eneolitice timpurii în zona Caransebeşului, în Tibiscus 5 (1979), p. 97-114.

Gumă şi Popescu 1992

Gumă M., Popescu O., Un nou depozit de bronzuri descoperit în zona Caransebeşului, în ThD 13 (1992, 1-2), p. 53-58.

Gumă şi Popescu 1995

O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraş-Severin), în AnB(SN) 4 (1995), p. 244-284.

Gumă şi Săcărin 1981

Gumă M., Săcărin C., Descoperiri „Coţofeni” inedite de la Bocşa Montană-Colţan (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 6 (1981), p. 59-98.

Gumă şi Săcărin 1996

Liubcova, Stenca Liubcovei, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 66.

Gumă şi Săcărin 1996a

Valea Timişului, Rovină, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 121.

Feneşan 1979

Feneşan C., Districtul românesc Mehadia la sfârşitul secolului al XIV-lea, în Banatica 5 (1979), p. 265-276.

Iambor 1989-1993

Iambor P., Izvoarele istorice şi terminologia privind aşezările fortificate din sec. IX-XIII, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 2), p. 11-26.

Iambor 2000-2001

Contribuţii la istoria unor aşezări fortificate din Banat, în ActaMN 37-38 (2000-2001, 2), p. 9-17.

Iaroslavschi 1973

Iaroslavschi E., Depozitul de bronzuri de la Drencova, în Banatica 2 (1973), p. 79-84.

Iaroslavschi 1975

O villa rustica la Caransebeş, în Banatica 3 (1975), p. 359-364.

Iaroslavschi 1976

Cuptoarele pentru redus minereu de fier de la Şoşdea, jud. Caraş-Severin, în ActaMN 13 (1976), p. 231-237.

Iaroslavschi şi Bozu 1995

Iaroslavschi E., Bozu O., Vărădia, Dealul Chilii, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1994 (1995), p. 98.

Iaroslavschi şi Bozu 1996

Vărădia, Dealul Chilii, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 123.

Iaroslavschi şi Bozu 1997

Vărădia, Dealul Chilii, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 76.

Iaroslavschi şi Bozu 2001

Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 266-267.

Iaroslavschi şi Bozu 2001

Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 328.

Iaroslavschi şi Bozu 2003

Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pământ de pe Dealul Chilii (comuna Vărădia, judeţul Caraş-Severin), în Banatica 16 (2003, 1), p. 295-300.

Iaroslavschi şi Lazarovici 1978

Iaroslavschi E., Lazarovici Gh., Aşezări de secol IV în sudul Banatului, în ActaMN 15 (1978), p. 255-261.

Iaroslavschi şi Petrovszky 1974

Iaroslavschi E., Petrovszky R., Cuptoarele de redus minereul de fier de la Fizeş (jud. Caraş-Severin), în Tibiscus 3 (1974), p. 147-155.

Ioniţă 1977

Ioniţă V., Identificarea pe baza toponimiei actuale a unor aşezări dispărute (I), în Banatica 4 (1977), p. 463-470.

Isac 1971

Isac D., Monumente votive romane din Banat, în Banatica 1 (1971), p. 111-126.

Isac 1981

Terra sigillata la Tibiscum, în Apulum 19 (1981), p. 109-125.

Isac şi Stratan 1973

Isac D., Stratan I., Monumente de artă provincială romană în Muzeul din Lugoj, în Banatica 2 (1973), p. 117-130.

Jungbert 1978

Jungbert B., Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (I), în ActaMN 15 (1978), p. 1-18.

Jungbert 1979

Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II), în ActaMN 16 (1979), p. 389-410.

Jungbert 1985-1986

Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV), în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 385-400.

Kalmar 1984

Kalmar Z., Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (I), în ActaMN 21 (1984), p. 391-404.

Kalmar 1985-1986

Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (II), în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 401-410.

Kalmar 1987-1988

Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (III), în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 465-483.

Kalmar-Maxim 1993

Kalmar-Maxim Z., Prelucrarea datelor arheologice de la Piatra Ilişovii cu ajutorul calculatorului, în Ziridava 18 (1993), p. 11-20.

Kalmar et alii 1987

Kalmar Z., Bagozki C., Lazarovici Gh., Cercetări etno-arheologice şi sondaje în Munţii Banatului, în Banatica 9 (1987), p. 65-86.

Kalmar şi Oprinescu 1986

Kalmar Z., Oprinescu A., Descoperiri Baden – Coţofeni în Banat, în Tibiscum 6 (1986), p. 199-210.

Kalmar şi Tatu 1986-1987

Contribuţii la cunoaşterea unui grup cultural din epoca bronzului din banat, răspândit şi în sud-vestul Transilvaniei, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 35-44.

Lalescu şi Timoc 1999-2001

Lalescu I., Timoc C., Două bronzuri romane descoperite întâmplător la Iablaniţa (jud. Caraş-Severin), în StIB 23-24-25 (1999-2001), p. 199-202.

László 1975

László A., Începuturile metalurgiei fierului pe teritoriul României, în SCIVA 26 (1975, 1), p. 17-41.

Lazarovici 1969

Lazarovici Gh., Cultura Starčevo-Criş în Banat, în ActaMN 6 (1969), p. 3-26.

Lazarovici 1970

Cultura Vinča A în Banat, în ActaMN 7 (1970), p. 473-488.

Lazarovici 1971

Unele probleme ale neoliticului din Banat, în Banatica 1 (1971), p. 17-60.

Lazarovici 1971a

Faza a IV-a a culturii Starčevo-Criş în Banat, în ActaMN 8 (1971), p. 409-422.

Lazarovici 1973

Tipologia şi cronologia culturii Vinča în Banat, în Banatica 2 (1973), p. 25-56.

Lazarovici 1974

Cu privire la neoliticul din Banat, în Tibiscus 3 (1974), p. 45-64.

Lazarovici 1975

Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat, în Banatica 3 (1975), p. 7-24.

Lazarovici 1975a

Despre eneoliticul timpuriu din Banat, în Tibiscus 4 (1975), p. 9-32.

Lazarovici 1975b

Tipologia şi cronologia materialului vincian de la Balta Sărată – Caransebeş (Campania din 1963), în ActaMN 12 (1975), p. 13-34.

Lazarovici 1977

Periodizarea culturii Vinča în România, în Banatica 4 (1977), p. 19-44.

Lazarovici 1977b

Gornea. Preistorie. În: CB 5 (1977).

Lazarovici 1979

Die Starčevo-Criş Kultur (Allgemeine Fragen), în StComCar (1979), p. 27-32.

Lazarovici 1979a

Legăturile culturii Vinča A cu zona nord-thessalică şi sud-balcanică (contribuţii la originea culturii Vinča), în Tibiscus 5 (1979), p. 57-66.

Lazarovici 1979b

- Neoliticul Banatului, în BMN 4 (1979).

Lazarovici 1981

Importuri Tiszapolgár în aşezarea sălcuţeană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuţii la legăturile cronologice şi culturale ale culturilor Sălcuţa şi Tiszapolgár, în Banatica 6 (1981), p. 35-42.

Lazarovici 1983

Neoliticul timpuriu din zona Porţile de Fier (Clisură), în Banatica 7 (1983), p. 9-34.

Lazarovici 1983a

Principalele probleme ale culturii Tiszapolgár în România, în ActaMN 20 (1983), p. 3-32.

Lazarovici 1985

Noi descoperiri Bodrogkeresztúr în Banat, în Banatica 8 (1985), p. 83-90.

Lazarovici 1987-1988

Sincronismele Vinča A – Starčevo-Criş, în ActaMN 24-25, p. 17-28.

Lazarovici 1994

Der Vinča C – schock im Banat, în RellTIH (1994), p. 62-100.

Lazarovici et alii 1977

Lazarovici Gh., Uzum I., Gumă M., Gornea-Liubcova, în Banatica 4 (1977), p. 433.

Lazarovici et alii 1991

Lazarovici Gh., Draşovean Fl., Kalmar-Maxim Z., Luca S.A., Nica M., Cultura Vinča în România. Timişoara (1991).

Lazarovici et alii 1993

Lazarovici Gh., Maxim Z., Ţeicu D., Oprinescu A., Şantierul arheologic Gornea. 1989, în Banatica 12 (1993), p. 295-320.

Lazarovici et alii 2004

Lazarovici Gh., Petrescu S., Ţârdoiu D., Negrei D., Ion S., Balta Sărată (Caransebeş), jud. Caraş-Severin. Câmpul lui Poşta, în CCA – campania anului 2003 (2004), p. 48-51.

Lazarovici şi Dragomir 1993

Lazarovici Gh., Dragomir I., în Banatica 12 (1993), p. 7-20.

Lazarovici şi Munteanu 1982

Lazarovici Gh., Munteanu I., Aşezarea eneolitică de la Slatina Timiş, în StComCar 4 (1982), p. 121-136.

Lazarovici şi Petrescu 2000

Lazarovici Gh., Petrescu S.M., Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1999 (2000), p. 16.

Lazarovici şi Petrescu 2002

Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 48-49.

Lazarovici şi Petrescu 2003

Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 74-76.

Lazarovici şi Kalmar 1994

Lazarovici Gh., Kalmar Z.M., Despre necropolele tumulare din Transilvania şi Banat, în ActaMN 31 (1994, 1), p. 11-36.

Lazarovici şi Săcărin 1979

Lazarovici Gh., Săcărin C., Epoca bronzului în „Clisura Dunării, în Banatica 5 (1979), p. 71-106.

Lazarovici şi Uzum 1977

Lazarovici Gh., Uzum I., Cuptoare-Sfogea, în Banatica 4 (1977), p. 433.

Luca 1985

Luca S.A., Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova-Orniţa (Raport preliminar pe anul 1985), în Banatica 8 (1985), p. 465-468.

Luca 1987

Aşezarea Starčevo-Criş de la Liubcova-Orniţa (săpăturile din anul 1985), în Banatica 9 (1987), p. 13-29.

Luca 1988-1991

Stratigrafie şi cronologie. Cel mai timpuriu raport stratigrafic dintre culturile Starčevo-Criş şi Vinča. Corelaţia dintre nivelurile V şi IV de la Liubcova-Orniţa, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 1-14.

Luca 1989

Precizări asupra încadrării cronologice şi culturale a „Statuetei de la Liubcova”, în Apulum 26 (1989), p. 49-54.

Luca 1990

Contribuţii la istoria artei neolitice – plastica aşezării de la Liubcova-Orniţa (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 10 (1990), p. 6-44.

Luca 1990-1993

Cea mai timpurie manifestare Vinča C în Clisura Dunării (I), în Apulum 27-30, p. 63-78.

Luca 1991

Stratigraphie et chronologie. Le plus ancien rapport stratigraphique d’entre les cultures Starčevo-Criş et Vinča – corrélation d’entre les niveaux Ve et IVe de Liubcova-„Orniţa, în Banatica 11 (1991), p. 141-156.

Luca 1993

Aşezarea eneolitică de la Jupa-Sud (jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 8 (1993), p. 27-34.

Luca 1993a

Contribuţii la problema modelelor de cuptoare în cultura Starčevo-Criş, în AnB(SN) 2 (1993), p. 19-24.

Luca 1995

Aşezarea aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Pojejena-„Nucet” (jud. Caraş-Severin), în Banatica 13 (1995, 1), p. 5-22.

Luca 1996

Ilidia, Ogaşul cu raci, jud. Caraş-Severin, în SAC I (1996), p. 62.

Luca 1996a

Pojejena, Nucet, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 89-90.

Luca 1997

Liubcova-Orniţa, jud. Caraş-Severin, în SAC – II (1997), p. 50-51.

Luca 1998

- Liubcova-Orniţa. Târgovişte (1998).

Luca 2002

Date despre „Statueta de la Liubcova II”, jud. Caraş-Severin, în ActaTS 1 (2002), p. 15-28.

Luca şi Dragomir 1985

Luca S.A., Dragomir I., Despre o nouă descoperire arheologică de la Gornea-Locurile Lungi, în Banatica 8 (1985), p. 73-78.

Luca şi Dragomir 1987

Date cu privire la o statuetă inedită de la Liubcova-Orniţa (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 9 (1987), p. 31-42.

Luca şi Dragomir 1989

Die Statuette von Liubcova-Orniţa (jud. Caraş-Severin), în DaciaNS 33 (1989), p. 229-234.

Luca şi El Susi 1989

Luca S.A., El Susi G., Consideraţii privind uneltele de corn şi os din staţiunea neolitică de la Liubcova-Orniţa, în Apulum 25 (1989), p. 49-58.

Macrea 1969

Macrea M., Viaţa în Dacia romană. Cluj-Napoca (1969).

Macrea et alii 1993

Macrea M., Gudea N., Moţu I., Praetorium. Castrul şi aşezarea romană de la Mehadia. În: BA 51 (1993).

Mare 1997

Mare M., Tipuri de locuinţe din Banat între sec. IV-IX d.Hr., în AnB(SN) 5 (1997), p. 113-138.

Mare 1998

Rituri şi ritualuri de înmormântare în Banatul românesc între sec. IV-IX, în AnB(SN) 6 (1998), p. 285-306.

Matei 1973

Matei Şt., Câteva consideraţii despre arhitectura romanică în Banat, în Banatica 2 (1973), p. 311-319.

Matei 1979

Fortificaţiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise, în Banatica 5 (1979), p. 255-264.

Matei şi Iambor 1980

Matei Şt., Iambor P., Observaţii privind aşezările fortificate din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu, în ActaMN 17 (1980), p. 507-516.

Matei şi Ţeicu 1996

Matei Şt., Ţeicu D., Mehadia, Ulici, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 70.

Matei şi Uzum 1972

Matei Şt., Uzum I., Date noi asupra bisericii şi fortificaţiei de la Ilidia, în ActaMN 9 (1971), p. 555-564.

Matei şi Uzum 1973

Cetatea de la Pescari, în Banatica 2 (1973), p. 141-156.

Maxim 1988-1991

Maxim Z., Cercetările etno-arheologice din Munţii Cerna-Vâr, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 15-24.

Maxim 1993

Maxim Z., L’habitation Coţofeni de Piatra Ilişovei, în Banatica 12 (1993), p. 65-74.

Medeleţ 1994

Medeleţ Fl., În legătură cu o mare spirală dacică din argint aflată în Muzeul Naţional din Belgrad, în AnB(SN) 3 (1994), p. 192-230.

Medeleţ 1994a

Contribuţii la repertoriul numismatic al Banatului, Epoca Latène. Secolul IV î.Chr.-106, în AnB(SN) 3 (1994), p. 239-308.

Medeleţ 1997

Zona Porţilor de Fier ale Dunării. Istoricul cercetărilor arheologice dintre Baziaş şi Orşova pe malul românesc al Dunării (Partea I – până la cucerirea romană a Daciei), în AnB(SN) 5 (1997), p. 63-74.

Medeleţ 2000

Contribuţii la istoria începuturilor Muzeului din Reşiţa, în Banatica 15 (2000, 1), p. 11-16.

Medeleţ 2000a

Un capac de vas dacic cu mânerul în formă de pajură de la Divici (jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 10 (2000), p. 285-294.

Medeleţ et alii 1971

Medeleţ Fl., Soroceanu T., Gudea N., Descoperiri arheologice din epoca dacică la Pescari (jud. Caraş-Severin), în ActaMN 8 (1971), p. 465-475.

Medeleţ et alii 2001

Medeleţ Fl., Bozu O., Fluture Al., Berzovia, com. Berzovia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 38.

Medeleţ et alii 2002

Medeleţ Fl., Fluture Al., Bozu O., Voişian V., Berzovia, com. Berzovia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 60.

Medeleţ et alii 2003

Medeleţ Fl., Fluture Al., Bozu O., Voişian V., Lucescu L., Berzovia, com. Berzovia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 53.

Medeleţ şi Petrovszky 1974

Medeleţ Fl., Petrovszky R., Cercetări arheologice în castrul roman de la Berzovia (jud. Caraş-Severin), în Tibiscus 3 (1974), p. 133-136.

Medeleţ şi Bugilan 1987

Medeleţ Fl., Bugilan I., Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, în Banatica 9 (1987), p. 87-198.

Meşter 1995

Meşter M., Fortificaţii cu şanţ, val şi palisadă din principalele aşezări neolitice din România, în ActaMN 32 (1995), p. 333-349.

Micle 2003

Micle D., e-Tibiscum şi e-Praetorium. Valorificarea patrimoniului arheologic şi cultural bănăţean prin Internet, în PB 2 (2003), p. 127-136.

Mihat 1993

Mihat L., Restaurarea pieselor metalice descoperite în biserica medievală din Caransebeş, în Tibiscum8 (1993), p. 441-454.

Mihăilescu 1978

Mihăilescu V., în Studii şi cercetări de Geologie, Geografie şi Biologie, Reşiţa (1978).

Mitrea 1958

Mitrea B., Découvertes récentes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire de la République Populaire Roumaine, în DaciaNS 2 (1958), p. 493-498.

Mitrea 1959

Découvertes récentes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire de la République Populaire Roumaine, în DaciaNS 3 (1959), p. 603-606.

Mitrea 1960

Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul RPR, în SCIV 11 (1960, 1), p. 189-194.

Mitrea 1960a

Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques en Roumanie, în DaciaNS 4 (1960), p. 587-592.

Mitrea 1961

Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques en Roumanie, în DaciaNS 5 (1961), p. 583-594.

Mitrea 1962

Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques en Roumanie, în DaciaNS 6 (1962), p. 533-542.

Mitrea 1963

Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RPR, în SCIV 14 (1963, 2), p. 466-474.

Mitrea 1963a

Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, în DaciaNS 7 (1963), p. 589-600.

Mitrea 1964

Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RPR, în SCIV 15 (1964, 4), p. 568-580.

Mitrea 1965

Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, în DaciaNS 9 (1965), p. 489-502.

Mitrea 1965a

Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RSR, în SCIV 16 (1965, 3), p. 605-622.

Mitrea 1966

Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, în DaciaNS 10 (1966), p. 403-413.

Mitrea 1966a

Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RSR, în SCIV 17 (1966, 2), p. 415-428.

Mitrea 1967

Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RSR, în SCIV 18 (1967, 1), p. 189-202.

Mitrea 1969

Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire Roumaine, în DaciaNS 13 (1969), p. 539-551.

Mitrea 1969a

Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RSR, în SCIV 20 (1969, 1), p. 161-192.

Mitrea 1970

Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RSR, în SCIV 21 (1970, 2), p. 331-348.

Mitrea 1971

Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en République Socialiste Roumaine, în DaciaNS 15 (1971), p. 395-414.

Mitrea 1971a

Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RSR, în SCIV 22 (1971, 1), p. 115-134.

Mitrea 1972

Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RSR, în SCIV 23 (1972, 1), p. 133-148.

Mitrea 1972a

Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en République Socialiste Roumaine, în DaciaNS 16 (1972), p.

Mitrea 1973

Découvertes de monnaies antiques et byzantines en République Socialiste Roumaine, în DaciaNS 15 (1971), p. 399-416.

Mitrea 1973a

Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RSR, în SCIV 24 (1973, 1), p. 133-152.

Mitrea 1976

Découvertes de monnaies antiques et byzantines en République Socialiste Roumaine, în DaciaNS 20 (1976), p. 287-294.

Moga 1970

Moga M., Pagus Tibisciensis. În legătură cu teritoriul rural al Ulpiei Traiana, în Tibiscus 1 (1970), p. 41-50.

Moga 1970a

Castrul Berzobis, în Tibiscus 1 (1970), p. 51-55.

Moga 1970b

Garnizoana romană de la Tibiscum, în ActaMN 7 (1970), p. 135-150.

Moga 1972

Noi tablete votive de la Tibiscum închinate cavalerilor danubieni, în Tibiscus 2 (1972), p. 39-52.

Moga 1974

Ştiri noi despre garnizoana militară din Tibiscum (sat Jupa, oraş Caransebeş, jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 3 (1974), p. 129-132.

Moga şi Benea 1977

Moga M., Benea D., Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum, în StComCar 2 (1977), p. 321-330.

Moga şi Benea 1979

Tibiscum şi războaiele marcomanice, în Tibiscus 5 (1979), p. 133-140.

Moga şi Gudea

Moga M., Gudea N., Contribuţii la repertoriul arheologic al Banatului, în Tibiscus 4 (1975), p. 129-146.

Mogoşanu 1960

Mogoşanu Fl., Unele aspecte ale paleoliticului de sfârşit din ţara noastră, în SCIV 11 (1960, 1), p. 125-130.

Mogoşanu 1967

Prezenţa lamelelor Dufour în aşezările anopaleolitice din Banat, în SCIV 18 (1967, 1), p. 141-146.

Mogoşanu 1968

Paleoliticul superior cuarţitic din Banat, în SCIV 19 (1968, 2), p. 303-312.

Mogoşanu 1968a

Din nou despre prezenţa lamelelor de tip Dufour în paleoliticul superior din Banat, în SCIV 19 (1968, 4), p. 643-648.

Mogoşanu 1970

Descoperiri paleolitice la Gornea (Porţile de Fier), în SCIV 21 (1970, 4), p. 531-538.

Mogoşanu 1971

Rezultatele ultimelor săpături arheologice privind paleoliticul din Peştera Hoţilor de la Băile Herculane, în SCIV 22 (1971) 1, p. 3-14.

Mogoşanu 1972

Information générale sur le paléolithique du Banat (sud-ouest de la Roumanie), în DaciaNS 16 (1972), p. 5-28.

Mogoşanu 1973

Date cu privire la paleoliticul din judeţul Caraş-Severin, în Banatica 2 (1973), p. 13-24.

Morintz 1972

Morintz S., Les fouilles archéologiques en Roumanie (1971), în DaciaNS 16 (1972), p. 335-358.

Morintz 1973

Les fouilles archéologiques en Roumanie (1972), în DaciaNS 17 (1973), p. 361-398.

Munteanu 2003

Munteanu Cl., Repertoriul descoperirilor monetare de tip PROVINCIA DACIA, în ActaTS 2 (2003), p. 107-124.

Németh 1996

Németh E., Jupa, Vicusul militar, în CCA – campania 1995 (1996), p. 68-69.

Németh 1998

Németh E., Două antefixe romane de la Berzovia, în AnB(SN) 6 (1998), p. 227-232.

Németh 1991

Römische Ausrüstungsgegenstände aus Tibiscum, în DaciaNS 35 (1991, p. 205-210.

Németh şi Bozu 2000

Németh E., Bozu O., Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1999 (2000), p. 112.

Németh şi Bozu 2001

Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 267.

Németh şi Bozu 2002

Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 328-329.

Nicolăescu-Plopşor 1959

Nicolăescu-Plopşor C.S., Discuţii pe marginea paleoliticului de sfârşit şi începuturile neoliticului nostru, în SCIV  10 (1959, 2), p. 222-227.

Nicolăescu-Plopşor et alii 1957

Nicolăescu-Plopşor C.S., Bolomey Al., Comşa E., Păunescu Al., Şantierul arheologic Băile Herculane, în MCA 3 (1957), p. 51-60.

Nicolăescu-Plopşor şi Comşa 1957

Nicolăescu-Plopşor C.S., Comşa E., Microlitele de la Băile Herculane, în SCIV 8 (1957) 1-4, p. 17-26.

Nicolăescu-Plopşor şi Păunescu 1961

Nicolăescu-Plopşor C.S., Păunescu Al., Azilianul de la Băile Herculane în lumina noilor cercetări, în SCIV 12 (1961) 1-2, p. 203-213.

Nicolăescu-Plopşor et alii 1965

Nicolăescu-Plopşor C.S, Cercetările arheologice de la Cazane, în SCIV 16 (1965, 2), p. 407-411.

Olariu şi Cădariu 1977

Olariu M., Cădariu Şt., Peşteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei (Sectorul Chei), în Banatica 4 (1977), p. 9-18.

Oprinescu 1981

Oprinescu A., Răspândirea culturii Tiszapolgár-Româneşti în Banat, în Banatica 6 (1981), p. 43-50.

Oprinescu 1990

Depozitul de bronzuri de la Pojejena (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 10 (1990), p. 81-88.

Oprinescu 1993

Die menschen- und tiergestaltige Plastik der äneolithischen Siedlung von Cuptoare „Sfogea, în Banatica 12 (1993), p. 25-52.

Oprinescu 1995

Un topor de cupru aparţinând culturii Sălcuţa, în Banatica 13 (1995, 1), p. 138-144.

Oprinescu 1995a

Cuptoare, Sfogea, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1994 (1995), p. 27.

Oprinescu 1996

Bocşa Română, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 14.

Oprinescu et alii 1996

Oprinescu A., Lazarovici Gh., Muntean I., Slatina Timiş, Gura Ilovei, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 104.

Oprinescu şi Bozu 1996

Oprinescu A., Bozu O., Moldova Nouă, Hunca, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 76-77.

Oţa 2000

Oţa S., Câteva consideraţii în legătură cu necropolele medievale rurale din sudul Banatului (sec. XII-XIV), în Banatica 15 (2000, 1), p. 161-176.

Oţa L. 2000

Oţa L., Necropolele din Moesia inferior în secolele I-III p.Chr., în Apulum 37 (2000, 1), p. 279-292.

Pascu şi Ţeicu 1996

Pascu Şt., Ţeicu D., Mehadia, Şanţul Mic, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 70.

Păunescu 1970

Păunescu Al., Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României. În: BA 15 (1970).

Păunescu 2001

Păunescu Al., Paleoliticul şi Mezoliticul din spaţiul transilvan. Bucureşti (2001).

Petculescu 1982

Petculescu L., Obrăzare de coifuri romane din Dacia, în ActaMN 19 (1982), p. 291-300.

Petculescu 1983

Prinzătoare de teacă romane din Dacia, în ActaMN 20 (1983), p. 451-466.

Petrescu 1985-1986

Petrescu S.M., Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I), în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 521-526.

Petrescu 1988

Ceramica din aşezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 7 (1988), p. 135-152.

Petrescu 1993

Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (II), în Tibiscum 8 (1993), p. 5-26.

Petrescu 1995

Aşezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 589-617.

Petrescu 1997

Descoperirile aparţinând epocii fierului în peşterile din Munţii Aninei, în AnB(SN) 5 (1997), p. 31-46.

Petrescu 1999-2000

Cercetări arheologice în Valea Cernei (IV), în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 129-148.

Petrescu 2000

Un mormânt de incineraţie din Epoca Bronzului descoperit la Balta Sărată (Caransebeş, jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 10 (2000), p. 255-262.

Petrescu 2000a

- Locuirea umană a peşterilor din Banat până în epoca romană. În: BHAB 27, Timişoara (2000).

Petrescu 2001

Bogâltin, com. Cornereva, jud. Caraş-Severin, în CCA (2001), p. 41.

Petrescu 2001a

Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în CCA (2001), p. 103.

Petrescu 2003

Cercetări arheologice la Caransebeş-Sat Bătrân, în Banatica 16 (2003, 1), p. 287-294.

Petrescu 2003a

O statuetă a zeului Osiris la Tibiscum, în Banatica 16 (2003), p. 301-304.

Petrescu 2003b

Câteva ocupaţii ale comunităţilor din peşterile din Banat, în PB 2 (2003), p. 109-126.

Petrescu 2004

- Locuirea umană a peşterilor din Banat din epoca romană până în sec. XXI. Cluj-Napoca (2004).

Petrescu şi Cedică 2002

Petrescu S.M., Cedică V., Iaz, punct Şuşara, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 156-157.

Petrescu şi Rogozea 1990

Petrescu S.M., Rogozea P., Tibiscum – principia castrului mare de piatră (I), în Banatica 10 (1990), p. 126-136.

Petrescu şi Popescu 1990

Petrescu S.M., Popescu O., Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I), în Banatica 10 (1990), p. 59-80.

Petrescu şi Popescu 2000

Piese metalice descoperite în peşteri din Valea Caraşului (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 15 (2000, 1), p. 207-216.

Petrescu-Dîmboviţa 1977

Petrescu-Dîmboviţa M., Depozitele de bronzuri din România. Bucureşti (1977).

Petrescu-Dîmboviţa şi Vulpe 2001

Petrescu-Dâmboviţa, Al. Vulpe (coord.), Istoria Românilor.  Bucureşti (2001, I).

Petrovszky 1973

Petrovszky R., Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin, din paleolitic până în secolul al V-lea î.e.n. (partea I), în Banatica 2 (1973), p. 385-394.

Petrovszky 1975

Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin, din paleolitic până în secolul al V-lea î.e.n. (partea II), în Banatica 3 (1975), p. 365-378.

Petrovszky 1977

Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin, din paleolitic până în secolul al V-lea î.e.n. (partea III), în Banatica 4 (1977), p. 437-462.

Petrovszky 1979

Tipuri de morminte romane în zona Caransebeşului, în Banatica 5 (1979), p. 201-214.

Petrovszky 1979a

Peşteri din judeţul Caraş-Severin – cercetări arheologice (I), în StComCar3 (1979), p. 229-262.

Petrovszky 1979b

Sondajul arheologic de la Iaz (com. Obreja, jud. Caraş-Severin), în Tibiscus 5 (1979), p. 67-96.

Petrovszky et alii 1981

Petrovszky R., Popescu O., Rogozea P., Peşteri din judeţul Caraş-Severin, cercetări arheologice, în Banatica 6 (1981), p. 429-462.

Petrovszky şi Petrovszky 1977

Petrovszky M. Petrovszky R., O construcţie romană descoperită la Caransebeş, în StComCar 2 (1977), p. 311-320.

Petrovszky şi Cădariu 1979

Petrovszky R., Cădariu Şt., Aşezări ale culturii Coţofeni în judeţul Caraş-Severin, în Banatica 5 (1979), p. 35-70.

Petrovszky şi Gumă 1979

Petrovszky R., Gumă M., Un nou grup cultural al epocii bronzului în sud-vestul României – Descoperirile de tip Balta Sărată, în StComCar (1979), p. 53-110.

Petrovszky şi Russu 1975

Petrovszky R., Russu I.I., O diplomă militară din Tibiscum, în Banatica 3 (1975), p. 61-74.

M. Petrovszky şi Wollmann 1979

Petrovszky M., Wollmann V., Materiale epigrafice descoperite la Tibiscum, în StComCar (1979), p. 253-264.

Petru et alii 2001

Petru L., Hurduzeu N., Timoc C., Fortificaţii romane în Banat (I). Cornuţel, în BCSS 7 (2001), p. 113-116.

Pinter 1986

Pinter Z.K., Consideraţii privind o spadă medievală din Valea Bistrei (jud. Caraş-Severin), în SCIVA 37 (1986, 2), p. 184-188.

Pinter 1987

Spadele medievale din colecţia Muzeului judeţean de etnografie şi istorie locală din Caransebeş (tipologie – corespondenţe în arta figurativă), în Banatica 9 (1987), p. 363-370.

Pinter 1989

O spadă medievală de la Jupa-Balastieră, în SCIVA 40 (1989, 4), p. 385-388.

Pinter 1998

Spade medievale din colecţia Muzeului Banatului din Timişoara (sec. X-XIV), în AnB(SN) 6 (1998), p. 373-380.

Pinter 1999

- Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat (secolele IX-XIV). Reşiţa (1999).

Pinter şi Ţeicu 1995

Pinter Z.K., Ţeicu D., Spada medievală de la Bucova, în Banatica 13 (1995, 1), p. 251-262.

Pippidi 1958

Pippidi D.M., Les études classique en Roumanie 1946-1957, în DaciaNS 2 (1958), p. 499-511.

Piso et alii 2002

Piso I., Ardeţ A., Ardeţ L.C., Teregova, com. Teregova, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 316-317.

Piso et alii 2003

Teregova, com. Teregova, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 325-327.

Piso şi Benea 1999

Piso I., Benea D., Epigraphica Tibiscensa, în ActaMN 36 (1999, 1), p. 91-108.

Piuca 1999-2001

Piuca R., Spade medievale din colecţia Muzeului de Istorie şi Etnografie din Caransebeş, în StIB 23-24-25 (1999-2001), p. 223-226.

Pop 1972

Pop C., Reprezentări din Dacia dedicate lui Liber Pater şi acoliţilor săi, în Apulum 10 (1972), p. 173-182.

Pop 1978

Statui imperiale de bronz în Dacia romană, în ActaMN 15 (1972), p. 135-165.

Pop et alii 1982

Pop C., Bona P., Petrovszky R., Bronzuri figurate în Dacia romană: un tip iconografic inedit, în ActaMN 19 (1982), p. 307-310.

Pop şi Benea 1981

Pop C., Benea D., Un bronz roman de la Tibiscum, în ActaMN 18 (1981), p. 461-463.

Pop şi Bozu 1981

Pop C., Bozu O., O interesantă piesă romană descoperită la Pojejena, în ActaMN 18 (1981), p. 465-467.

Pop şi Uzum 1981

Pop C., Uzum I., Un bronz roman de la Gornea-Zomoniţe, în Banatica 6 (1981), p. 137-140.

Popescu D. 1958

Popescu D., Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1957, în DaciaNS 2 (1978), p. 479-492.

Popescu D. 1959

Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1958, în DaciaNS 3 (1959), p. 587-602.

Popescu D. 1960

Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1959, în DaciaNS 4 (1960), p. 577-586.

Popescu D. 1960a

Săpăturile arheologice din RPR în anul 1959, în SCIV 11 (1960, 1), p. 182-188.

Popescu D. 1961

Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1960, în DaciaNS 5 (1961), p. 567-582.

Popescu D. 1961a

Săpăturile arheologice din RPR în anul 1960, în SCIV 12 (1961, 1), p. 133-143.

Popescu D. 1962

Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1961, în DaciaNS 6 (1962), p. 515-532.

Popescu D. 1962a

Săpăturile arheologice din RPR în anul 1961, în SCIV 13 (1962, 1), p. 201-214.

Popescu D. 1963

Săpăturile arheologice din RPR în anul 1962, în SCIV 14 (1963, 2), p. 451-465.

Popescu D. 1963a

Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1962, în DaciaNS 7 (1963), p. 569-588.

Popescu D. 1964

Săpăturile arheologice din RPR în anul 1963, în SCIV 15 (1964, 4), p. 551-568.

Popescu D. 1965

Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1964, în DaciaNS 9 (1965), p. 469-488.

Popescu D. 1965a

Săpăturile arheologice din RPR în anul 1964, în SCIV 16 (1965, 3), p. 587-604.

Popescu D. 1966

Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1965, în DaciaNS 10 (1966), p. 383-402.

Popescu D. 1966a

Săpăturile arheologice din RPR în anul 1965, în SCIV 17 (1966, 4), p. 709-726.

Popescu D. 1967

Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România din anul 1966, în SCIVA 18 (1967, 3), p. 521-538.

Popescu D. 1967a

Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1966, în DaciaNS 11 (1967), p. 357-376.

Popescu D. 1968

Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România din anul 1967, în SCIVA 19 (1968, 4), p. 677-698.

Popescu D. 1969

Les fouilles archéologiques de 1968 en Roumanie, în DaciaNS 13 (1969), p. 507-537.

Popescu D. 1969a

Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România din anul 1968, în SCIVA 20 (1969, 3), p. 471-502.

Popescu D. 1970

Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România din anul 1969, în SCIVA 21 (1970, 3), p. 493-522.

Popescu D. 1970a

Les fouilles archéologiques de 1969 en Roumanie, în DaciaNS 14 (1970), p. 431-464.

Popescu 1988

Popescu O., Piese de bronz dintr-un tumul din zona Iaz–Dâmb, judeţul Caraş-Severin, în Tibiscum 7 (1988), p. 275-276.

Pribac 1999-2001

Pribac S., Turibula Tibiscenses, în StIB 23-24-25 (1999-2001), p. 203-212.

Protase 1967

Protase D., Legiunea III Flavia la nordul Dunării şi apartenenţa Banatului şi Olteniei de vest la Provincia Dacia, în ActaMN 4 (1967), p. 47-72.

Protase 1975

Castrul roman de la Surducu Mare (jud. Caraş-Severin), în Banatica 3 (1975), p. 345-348.

Protase 1975a

Villa rustica de la Dalboşeţ (jud. Caraş-Severin), în Banatica 3 (1975), p. 349-358.

Protase et alii 2001

Protase D., Benea D., Crânguş M., Hurduzeu N., Dalboşeţ, com. Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin, în CCA (2001), p. 77-78.

Protase et alii 2002

Protase D., Crânguş M., Benea D., Ştefănescu At., Dalboşeţ, com. Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 118-119.

Protase şi Petculescu 1975

Protase D., Petculescu L., Coiful roman de la Berzovia, în Banatica 3 (1975), p. 85-90.

Radu 2002

Radu Oprinescu A., Cultura Sălcuţa în Banat. Reşiţa (2002).

Radu 2002a

Petroşniţa, Bucoşniţa, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 231-232.

Radu 2002b

Slatina Timiş, Gura Ilovei, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 293-294.

Radu şi Ţeicu 2003

Radu Oprinescu A., Ţeicu D., Berlişte, com. Berlişte, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 53.

Radu şi Ţeicu 2003a

Iam, com. Berlişte, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 145-146.

Radu şi Ţeicu 2003b

Nicolinţ, com. Giuchici, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 212-213.

Rădulescu 1999-2001

Rădulescu A., Cercetări arheologice medievale din Banatul de câmpie; scurt istoric, în StIB 23-24-25 (1999-2001), p. 45-86.

Răuţ et alii 1977

Răuţ O., Bozu O., Petrovszky R., Drumurile romane în Banat, în Banatica 4 (1977), p. 161-168.

Răuţ şi Bozu 1979

Răuţ O., Bozu O., Armata romană în Banat (I) (Unităţile auxiliare), în StComCar (1979), p. 195-218.

Regep 2002

Regep S., Opaiţele de fier din Dacia romană, în Apulum 39 (2002), p. 265-272.

Regep şi Timoc

Regep S., Timoc C., Despre vasele de cult din piatră descoperite în Dacia romană, în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 221-230.

Rogozea 1983

Rogozea P., Câteva descoperiri hallstattiene recente din Banat, în Banatica 7 (1983), p. 139-150.

Rogozea 1986

Peşteri din judeţul Caraş-Severin – cercetări arheologice (III), în Tibiscum 6 (1986), p. 198-208.

Rogozea 1987

Cercetări arheologice în endocarstul din sud-vestul României, în Banatica 9 (1987), p. 347—362.

Rogozea 1988

Ceramica dacică din aşezarea romană de la Tibiscum (I), în Tibiscum 7 (1988), p. 165-180.

Rogozea 1990

Unelte romane de la Tibiscum, în Banatica 10 (1990), p. 137-146.

Rogozea 1992

Elemente inedite din plastica grupului cultural Balta Sărată, în ThD 13 (1992, 1-2), p. 49-52.

Rogozea 1994

Cronologia grupului cultural Balta Sărată, în AnB(SN) 3 (1994), p. 179-191.

Rogozea 1995

Cercetările arheologice din anul 1994 de la Sacu, jud. Caraş-Severin, în CANT 1 (1995), p. 189-198.

Rogozea 1995a

Balta Sărată cultural groups ceramics. Ceramic artifacts decoration and shapes typology, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 81-86.

Rogozea 1996

Ciuta, Grajduri CAP, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 34.

Rogozea 1996a

Var, La Dos, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 121.

Rogozea 1997

Scurte consideraţii despre inelele de buclă („Lockenring-uri”) din Banat, în AnB(SN) 5 (1997), p. 11-20.

Rogozea 1998

Repertoriul localităţilor cu descoperiri aparţinând grupului cultural Balta Sărată, în AnB(SN) 6 (1998), p. 183-196.

Rogozea şi Bona 1996

Rogozea P., Bona P., Iaz, Sat bătrân mare, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 61.

Rogozea şi Cedică 1996

Rogozea P., Cedică V., Sacu, Ţărinioara-Pelcea, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 98-99.

Rogozea şi Cedică 1996

Cercetările arheologice de la Sacu (jud. Caraş-Severin), din anii 1995-1996, în CANT 2 (1997), p. 54-62.

Roman 1971

Roman P., Strukturänderungen des Endäneolithikums im Donau-Karpaten-Raum, în DaciaNS 15 (1971), p. 31-170.

Roman 1973

Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din regiunea carpato-danubiană, în Banatica 2 (1973), p. 57-78.

Roman 1976

Cultura Coţofeni. În BA 26 (1976).

Roman 1977

Noţiunea de „Cultură Kostolac”, în SCIVA 28 (1977, 3), p. 419-430.

Roman 1995

Das spätäneolitische Sălcuţa IV – Phänomen und seine Beziehungen, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 17-24.

Roman şi Németi 1978

Roman P., Németi I., Cultura Baden în România. În: BA 31 (1978).

Roman C.A. 2000

Roman C.A., Wheelmade Lamps of Roman Dacia, în ActaMN 37 (2000, 1), p. 99-140.

Roman C.A. 2001-2002

Opaiţele din Dacia lucrate la roată, în Sargetia 30 (2001-2002), p. 129-168.

Rustoiu 1993

Rustoiu A., Observaţii cu privire la tipologia şi cronologia fortificaţiilor daco-getice cu ziduri din piatră nefasonată, în AnB(SN) 2 (1993), p. 179-187.

Rusu 1977

Rusu M., Transilvania şi Banatul în secolele VI-IX, în Banatica 4 (1977), p. 169-214.

Rusu et alii 2000

Rusu A.A., Sabău N., Burnicioiu I., Leb I.V., Lupescu M.M., Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Cluj-Napoca (2000).

Rusu şi Alicu 2000

Rusu A.P., Alicu D., Templele romane din Dacia. Deva (2000, 1).

Russu 1973

Russu I.I., Inscripţii romane din castrul Praetorium, în Banatica 2 (1973), p. 103-116.

Săcară 1975

Săcară N., Donjonul de la Turnu Ruieni, în Banatica 3 (1975), p. 303-310.

Săcară 1975a

Castrum Myhald, în Tibiscus 4 (1975), p. 167-184.

Săcărin 1977

Săcărin C., Trei celturi de la Pescari, în Banatica 4 (1977), p. 111-115.

Săcărin 1979

Depozitul de bronzuri de la Cozla, în Banatica 5 (1979), p. 107-114.

Săcărin 1979a

Bronzuri descoperite pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, în StComCar (1979), p. 111-122.

Săcărin 1981

Depozitul de bronzuri de la Ticvaniu Mare (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 6 (1981), p. 97-106.

Săcărin 1983

O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării, în Banatica 7 (1983), p. 59-64.

Săcărin 1985

Depozitul de bronzuri de la Liubcova-Ţiglărie, în Banatica 8 (1985), p. 91-106.

Săcărin 1993

Descoperiri Gârla Mare în zona Porţilor de Fier, în Banatica 12 (1993), p. 75-84.

Săcărin 1996

Divici, Ribiş, com. Pojejena, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 41-42.

Săcărin 1996a

Gornea, Păzărişte, com. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 55.

Săcărin 1996b

Liubcova, Ţiglărie, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 66.

Sencu şi Băcănaru 1976

Sencu V., Băcănaru I., Judeţul Caraş-Severin. Bucureşti (1976).

Stoia 1976

Stoia A., Les fouilles archéologiques en Roumanie (1975), în DaciaNS 20 (1976), p. 273-286.

Stoicovici 1981

Stoicovici E., Ateliere siderurgice din secolele IV şi XI-XII în partea de sud a Banatului, în Banatica 6 (1981), p. 173-180.

Stoicovici 1981a

Metalografia unor diplome romane, în ActaMN 18 (1981), p. 451-454.

Stoicovici 1983

Unele caracteristici ale zgurilor din atelierele metalurgice daco-romane ţi prefeudale, în Banatica 7 (1983), p. 239-248.

Stoicovici 1985-1986

Calcedoniile de la Gornea – Sicheviţa, jud. Caraş-Severin, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 51-58.

Stoicovici 1985

Cuptoarele siderurgice din Dealul Cioara – Reşiţa, în Banatica 8 (1985), p. 169-172.

Stratan 1962

Stratan I., Şantierul Tincova, în MCA 8 (1962), p. 123-126.

Stratan 1964

O nouă descoperire hallstattiană din Banat, în SCIV 15 (1964, 4), p. 523-528.

Suciu 1998

Suciu V., Un nou lot de monede din tezaurul de la Răcăşdia, în Apulum 35 (1998), p. 181-186.

Szentmiklosi 1995

Szentmiklosi Al., Celtul de tip transilvănean în Banat, în BCSS 1 (1995), p. 83-86.

Szentmiklosi 1997

Trei celturi inedite din Banat, în AnB(SN) 5 (1997), p. 21-26.

Ştefănescu 1999-2000

Ştefănescu A., Din nou despre donarium-ul de la Gornea (jud. Caraş-Severin), în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 231-236.

Timoc 1996

Timoc C., Câteva precizări cu privire la monumentele epigrafice ale Cohortei I Sagittariorum la Tibiscum, în BCSS 2 (1996), p. 117-121.

Timoc 1998

Două geme romane descoperite în biserica medievală din Caransebeş, în BCSS 4 (1998), p. 115-117.

Timoc 1998-1999

O stelă funerară din colecţia Muzeului Băilor Herculane, în StComSM 15-16 (1998-1999), p. 103-106.

Timoc 2002-2003

Über die heutigen archäologischen Spuren von Herkulesbad, în StIB 26-27 (2002-2003), p. 199-204.

Timoc şi Timoc 1999

Timoc C., Timoc C., Câteva urme de încălţăminte romană descoperite la Tibiscum, în BCSS 5 (1999), p. 155-160.

Timoc et alii 2003

Timoc C., Micle D., Maniu A., Construcţia romană de la Halta Tibiscum, în PB 2 (2003), p. 101-108.

Tudor et alii 1965

Tudor D., Comşa E., Morintz S., Bujor E., Diaconu P. Constantinescu N., Cercetări arheologice în zona viitorului lac de acumulare al hidrocentralei „Porţile de Fier”, în SCIV 16 (1965, 2), p. 395-406.

Ţeicu 1981

Ţeicu D., Câteva consideraţii pe marginea unor podoabe medievale, în ActaMN 18 (1981), p. 491-500.

Ţeicu 1987

Cercetări arheologice în depresiunea Oraviţei, în Banatica 9 (1987), p. 317-346.

Ţeicu 1989

O reşedinţă feudală românească la începuturile Reşiţei medievale, în SCIVA 40 (1989, 1), p. 57-72.

Ţeicu 1990

Cercetări de arheologie medievală la Berzovia, în Banatica 10 (1990), p. 279-280.

Ţeicu 1991

Cercetări arheologice în necropola medievală timpurie de la Şopotu Vechi-Mârvila (jud. Caraş-Severin), în Crisia  21 (1991), p. 305-308.

Ţeicu 1993

Necropole medievale (sec. X-XIV) din sudul Banatului, în Banatica 12 (1993), p. 229-272.

Ţeicu 1995

Über die Anfäge der mittelalterlichen Befestigungarchitektur im Banat, în Banatica 13 (1995, 1), p. 209-214.

Ţeicu 1995a

Atelierul metalurgic din secolul al XII-lea de la Gornea, în Banatica 13 (1995, 1), p. 215-226.

Ţeicu 1995b

Biserica medievală de la Cârnecea, în Banatica 13 (1995, 1), p. 227-250.

Ţeicu 1996

Cârnecea, Dealul Bisericii, com. Ticvaniu Mare, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 31.

Ţeicu 1996a

Reşiţa, Moroasa, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 96.

Ţeicu 1996b

Şopotu Vechi, Mărvilă, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 106.

Ţeicu 1996c

Forschungen mittelalterlicher Aechäologie im Banat, în AM 1 (1996), p. 9-34.

Ţeicu 1998

Banatul montan în Evul Mediu, în BHAB 19 (1998).

Ţeicu 2002-2003

Le monastère de Sirinia, în StIB 26-27 (2002-2003), p. 251-262.

Ţeicu 2003

Contribuţii la repertoriul arheologic al Banatului montan, în Banatica 16 (2003, 1), p. 339-376.

Ţeicu 2003a

Cozla, com. Berzasca, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 113.

Ţeicu et alii 1997

Ţeicu D., Rancu D., Vidu M., Moceriş, Dealul Gruni, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 37.

Ţeicu et alii 2001

Ţeicu D., Oţa S.I., Oţa L.L., Caraşova, com. Caraşova, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 57-59.

Ţeicu et alii 2002

Caraşova, com. Caraşova, jud. Caraţ-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 85.

Ţeicu et alii 2002a

Ţeicu D., Rancu D., Bozu O., Micli V., Gyömber, Obreja, Sat Bătrân, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 219.

Ţeicu et alii 2002b

Ţeicu D., Rancu D., Micli V., Socol, Okrugliţa, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 296.

Ţeicu şi Lazarovici 1996

Ţeicu D., Lazarovici Gh., Gornea. Din arheologia unui sat medieval din Clisura Dunării. Reşiţa (1996).

Ţeicu şi Rancu 1997

Ţeicu D., Rancu D., Obreja, Sat Bătrân, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 40-41.

Ţeicu şi Rancu 1997a

Vrăniuţ, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 79.

Ţeicu şi Rancu 2000

Locuirea din secolele III-IV de la Vrăniuţ, în Banatica 15 (2000, 1), p. 241-250.

Ţeicu şi Rancu 2003

Baziaş, com. Socol, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003),  p. 48-49.

Trâncă 1981

Trâncă El Susi G., Studiu preliminar asupra resturilor de faună din aşezarea eneolitică de la Cuptoare-Sfogea, în Banatica 6 (1981), p. 51-58.

Trâncă 1983

Observaţii pe marginea materialului faunistic din aşezarea medievală de la Ilidia (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 7 (1983), p. 311-320.

Trâncă 1986

Analiza materialului faunistic provenit din aşezarea feudală timpurie de la Moldova Veche „Rât” (judeţul Caraş-Severin), în Tibiscum 6 (1986), p. 419-428.

Urziceanu 1993

Urziceanu D., Restaurarea unor fragmente textile descoperite la biserica medievală din Caransebeş, în Tibiscum 8 (1993), p. 417-440.

Uzum 1974

Uzum I., Două cimitire feudale timpurii la Gornea şi Pojejena (jud. Caraş-Severin), în Tibiscus 3 (1974), p. 159-164.

Uzum 1975

Cimitirul medieval de la Gornea Ţârchevişte, în Banatica 3 (1975), p. 131-144.

Uzum 1977

Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Ţărmuri, în Banatica 4 (1977), p. 215-222.

Uzum 1979

Die Rumänen aus der „Clisura Dunării” zwischen dem VI. Und XIV. Jahrhundert (Gheschichtlich-archäologische Betrachtungen, în Banatica 5 (1979), p. 215-224.

Uzum 1979a

Aşezarea feudală timpurie de la Moldova Veche-„Rât” (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 5 (1979), p. 225-254.

Uzum 1980

Consideraţii istorico-arheologice cu privire la aşezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV, în Drobeta 4 (1980), p. 125-139.

Uzum 1981

Necropola feudală timpurie de la Gornea-Căuniţa de Sus (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 6 (1981), p. 181-210.

Uzum 1983

Locuirile medievale româneşti de la Gornea-Zomoniţe, în Banatica 7 (1983), p. 249-298.

Uzum 1983a

Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macovişte (comuna Ciuchici, judeţul Caraş-Severin), în ActaMN 20 (1983), p. 509-519.

Uzum 1987

Consideraţii pe marginea cercetărilor din anii 1983-1985 în necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea (com. Cornea, judeţul Caraş-Severin), în Banatica 9 (1987), p. 281-316.

Uzum 1990

Mărturii arheologice de civilizaţie veche românească descoperite în satul Gornea-Căuniţa de Sus, în Banatica 10 (1990), p. 205-264.

Uzum et alii 1973

Uzum I., Lazarovici Gh., Dragomir I., Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa, în Banatica 2 (1973), p. 403-416.

Uzum et alii 1996

Uzum I., Lazarovici Gh., Bozu O., Oprinescu A., Cuptoare, Sfogea, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 39-40.

Uzum şi Lazarovici  1971

Uzum I., Lazarovici., Aşezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise, în Banatica 1 (1971), p. 157-162.

Uzum şi Lazarovici 1977

Ilidia-Obliţa, în Banatica 4 (1977), p. 436.

Uzum şi Ţeicu 1978

Uzum I., Ţeicu D., Cuptorul de ars ceramică descoperit în aşezarea feudală timpurie de la Gornea-„Ţărmuri, în ActaMN 15 (1978), p. 295-305.

Uzum şi Ţeicu 1981

Cercetările arheologice de la Ciclova Română (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 6 (1981), p. 211-216.

Uzum şi Ţeicu 1983

Precizări de ordin cronologic şi consideraţii istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reşiţa-Ogăşele, în Banatica 7 (1983), p. 297-310.

Vlassa 1979

Vlassa N., În legătură cu două amfore cu inscripţie pictată, de la Gornea, în StComCar (1979), p. 233-252.

Vulpe 1975

Vulpe Al., Die Äxte und Beile in Rumänien, în PBF 9 (1975, 5).

Winkler 1968

Winkler I., Tipurile monetare ale geto-dacilor şi aria lor de răspândire (partea I), în ActaMN 5 (1968), p. 33-50.

Winkler 1969

Tipurile monetare ale geto-dacilor şi aria lor de răspândire (partea II), în ActaMN 6 (1969), p. 67-91.

Wollmann 1971

Wollmann V., Inscripţii şi sculpturi romane din sud-estul Banatului, în ActaMN 8 (1971), p. 539-553.

Wollmann 1973

Cercetări privind carierele de piatră din Dacia romană, în Sargetia 10 (1973), p. 105-121.

Wollmann 1977

Preocupări şi cercetări de epigrafie asupra Banatului roman, în StComCar 2 (1977), p. 363-376.

Wollmann 1996

Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia romană. În: BMN 13 (1996).

Zaharia şi Cădariu 1979

Zaharia Fl., Cădariu Şt., Urme textile pe ceramica neolitică descoperită în judeţul Caraş-Severin, în Banatica 5 (1979), p. 27-70.

*** 1979

Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin (I), în StComCar 3 (1979), p. 431-436.

*** 1982

Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin (II), în StComCar 4 (1979), p. 323-330.

*** 1982a

Enciclopedia geografică a României. Bucureşti (1982).

*** 1986

Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin (III), în Tibiscum 6 (1986), p. 351-354.

*** 1988

Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin (IV), în Tibiscum 7 (1988), p. 264-274.

*** 1994

EAIVR I (1994), A-C.

*** 1996

EAIVR II (1996), D-L.

*** 2000

EAIVR III (2000), M-Q.