Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

 

Cuprins

Lista ilustraţiilor.

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abbildungen.

Tafelnkatalog

 Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului

campaniile anilor 1996-1998

Autor: Sabin Adrian LUCA. Cu contributii de Cristian Roman, Alexandru Sonoc si Dragos Diaconescu.

ISBN 973-0-00942-2

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean Ón Context European (IPTCE)

 

Coperta
CUPRINS

 

 

 

Cuv‚nt Ónainte.

Vorwort.

CAPITOLUL I (KAPITEL I).

Mediul geografic al ţinutului Hunedoarei.

Das gšographische Raum des Eisenmarkter Gebietes.

CAPITOLUL II (KAPITEL II).

Descrierea săpăturilor Óntreprinse Óntre anii 1996-1998 la Hunedoara-Grădina Castelului

Die Beschreibung der im SchloŖgarten in den Jahren 1996-1998 unternommenen archšologischen

CAPITOLUL III (KAPITEL III).

Coordonatele culturale şi cronologice ale preistoriei Hunedoarei prin prisma aşezării de la Hunedoara-Grădina Castelului .

Die kulturellen und chronologischen koordinaten der Vorgeschichte Eisenmarkts im Licht der Siedlung von Eisenmarkt-Schlossgarten.

Lista ilustraţiilor.

Verzeichnis der Abbildungen.

Abrevieri/AbkŁrzungen.

Lista prescurtărilor bibliografice.

 

 

 

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/