Cuprins

Lista ilustraţiilor.

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abbildungen.

Tafelnkatalog

 

Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului campaniile anilor 1996-1998

 

 

Autor: Sabin Adrian LUCA. Cu contributii de Cristian Roman, Alexandru Sonoc si Dragos Diaconescu.

ISBN 973-0-00942-2

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta

 

 

LITERATURĂ

 

ALBU 1971Ion Pătru, Noi monumente sculpturale în colecţia muzeului din Deva. Sargetia 8 (1971) 73-75.

ANDRIŢOIU 1972Ion, O nouă descoperire arheologică la Buituri (Hunedoara). Sargetia 9 (1972) 29-34.

1978Contribuţii la cunoaşterea culturii Otomani din sud-vestul Transilvaniei. ActaMN 15 (1978) 63-78.

1979Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara. Sargetia 14 (1979) 15-34.

1982–1983Consideraţii asupra unor materiale arheologice aparţinând bronzului târziu descoperite în împrejurimile Devei. Sargetia 16–17 (1982–1983) 125-138.

1986–1987Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei. Sargetia 20 (1986) 45-63.

1992 – Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului. Bucureşti (1992).

ARTAMONOV 1973 - M. I., Сокровища саков. Аму-Даринский клад, Алтайские курганы, Минусинские бронзы, Сибирское золото, Moskva (1973).

BADER 1968 - Tiberiu, Despre figurinele antropomorfe în cadrul culturii Criş, ActaMN 5(1968), p. 383-388.

BALAZS 1986-1987 - Marcela, Moluşte din puncte fosilifere hunedorene aflate în colecţia Muzeului Judeţean Hunedoara-Deva, Sargetia 20(1986-1987), p. 534-540.

BALOGH 1943 - Jolán, Az erdélyi renaissance, Kolozsvár/Cluj (1943).

BASSA 1970 - Beniamin, Şantierul Simeria, MCA 9(1970), p. 225-232.

BAZILEVICI 1955 - Konstantin Vasilievici, Politica externă a statului centralizat rus în a doua jumătate a secolului al XV- lea, Bucureşti (1955).

BERCIU 1942 - Dumitru, Repertoriul arheologic de staţiuni şi descoperiri preistorice în România, RevArh 5(1942, 1), p. 453-457.

1967 - La izvoarele istoriei. O introducere în arheologia preistorică, Bucureşti (1967).

BEJAN 1974  - Adrian, Bogăţiile Daciei preromane, Tibiscus 3(1974), p. 93-100.

BODOR 1974-1975 - Andrei, Ulpia Traiana Sarmizegetusa la umanişti şi cronicari - istorici medievali, Sargetia 11-12(1974-1975), p. 255-261.

BOGDAN CĂTĂNICIU 1993 - Ioana, Bemerkungen zur römischen Stadt in der rumänischen Forschung, HU(1993, 1, 2) p.125-135.

BOROFFKA 1994 - Nikolaus, Die Wietenberg Kultur in Rumänien, I-II, Berlin (1994).

BORONEANŢ 1966 - Vasile, Cultura Kostolač de la Cuina Turcului, SCIV 17(1966), p. 345-353.

CIUGUDEAN 1996 - Horia, Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti (1996).

CHIRICĂ-RĂCEANU 1976 - Nicolae-Viorel, Sub purpuriul cer al Hunedoarei, Hunedoara (1976).

CHIRILĂ-BARBU 1980 - Eugen-Mircea, O imitaţie de drahmă dyrrhachiană din judeţul Arad, Ziridava 12(1980), p. 127-130.

1981 - Sfârşitul emisiunilor monetare dace în Dacia intracarpatică, Ziridava 13(1981), p. 111-116.

COMŞA 1965 - Eugen, Cultura Boian în Transilvania, SCIV 16(1965), p. 629-649.

1987 - Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii, Bucureşti(1987).

CONOVICI 1983-1985 - Niculae, Aspecte ale circulaţiei drahmelor din Dyrrhachium şi Apollonia în Peninsula Balcanică şi în Dacia, BSNR (1983-1985), p. 69-88.

1986-1991 - Noi contribuţii privind circulaţia drahmelor din Dyrrhachium şi Apollonia: aspectul metrologic, BSNR 30-35(1986-1991), p. 49-67.

CRIŞAN 1955 - Ion Horaţiu, Ceaşca dacică. Contribuţie la cunoaşterea culturii materiale şi a istoriei dacilor, SCŞCluj, 6(1955, 3-4), p. 127-157.  

1969 - Ceramica daco-getică cu specială privire la Transilvania, Bucureşti (1969).

1975 - Burebista şi epoca sa, Bucureşti (1975).

1978 - Regatul lui Burebista, prima formaţiune statală din spaţiul românesc, Ziridava 9(1978), p. 13-19.

DAICOVICIU 1954   - Constantin, Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Monografie arheologică, Bucureşti (1954).

DAICOVICIU 1968 - Hadrian, Dacii, Bucureşti (1968).          .                                                               1972 - Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj-Napoca (1972).

DRAŞOVEAN 1981  - Florin, Cultura Starčevo-Criş în bazinul Mureşului mijlociu, Apulum 19(1981), p. 33-45.

1986 - Aşezarea neolitică de la Hunedoara-Dealul Sânpetru, Sargetia 20(1986), p. 11-17.

1996 - Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat, Timişoara (1996).

DRAŞOVEAN-MARIŞ 1982-1983 - Florin-Tiberiu, Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea neolitică de la Turdaş (jud. Hunedoara), Sargetia 16-17(1982-1983), p. 89-94.

DRAŞOVEAN-ROTEA 1984-1985 - Florin-Mihai, Cercetări de suprafaţă pe teritoriul aşezării neolitice de la Chitid (Hunedoara), Sargetia 18-19(1984-1985), p. 85-90.

DÂMBOVIŢA 1977 - Mircea Petrescu, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti (1977).

1978 - Scurtă istorie a Daciei preromane, Iaşi (1978).

DUMITRESCU 1984 - Hortensia, Cercetări arheologice de la Tăualaş-Deva, ActaMN 21(1984), p. 3-44.

DUMITRESCU-LAZAROVICI 1985-1986 - Hortensia-Gheorghe, Cercetări arheologice de la Tăualaş-Deva (partea a II-a), ActaMN 22-23(1985-1986), p. 3-40.

DUMITRESCU 1968 - Vladimir, Arta neolitică în România, Bucureşti (1968).

1970 - Cu privire la cea mai veche cultură neolitică din România, SCIV 21(1970, p. 187-199.

1974 - Arta preistorică în România, Bucureşti (1974).

1979 - Arta culturii Cucuteni, Bucureşti (1979).

DUMITRESCU-VULPE 1988 - Vladimir-Alexandru, Dacia înainte de Dromihete, Bucureşti (1988).

FERENCZI  1974 - Istvan, Opinii vechi şi noi în legătură cu drumurile între Dacia, Pannonia şi Moesia Superior prin "Barbaricum", Tibiscum 3(1974), p. 111-127.

FLOCA  1945-1947 - Octavian, Monnaies "daciques" du type Hunedoara, Dacia 11-12(1945-1947), p. 71-104.

1956 - Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice. Tezaurul de la Sărăcsău şi Şeica Mică, Bucureşti (1956).

1957  - Regiunea Hunedoara. Ghid turistic, (1957).

1960 - Urme dacice pe dealul cetăţii Deva, OCD, Bucureşti (1960), p. 205-213.

1965 -Villa rustica şi necropola daco-romană de la Cinciş, ActaMN 2(1965), p. 163-194.

1968 - Cinciş, scavo di una villa rustica e di una piccola necropoli, FA 18-19(1968), p. 730 sq.

1969a - Hunedoara. Ghid turistic al judeţului, Deva (1969).

1969b - Harta arheologică a municipiului Deva, Sargetia 6(1969), p. 7-35.

FLOCA-VALEA 1994 - Octavian-Mircea, Villa rustica şi necropola daco-romană de la Cinciş, Din istoria metalurgiei hunedorene. 110 ani de la punerea în funcţiune a primului furnal de la Hunedoara (1884-1994), Hunedoara (1994), p. 40-53.

GIMBUTAS 1989 - Marija, Civilizaţie şi cultură, Bucureşti (1989).

GIURESCU-GIURESCU 1975 - C. C.-D., Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, ed. a II-a, Bucureşti (1975).

GLODARIU  1968 - Ioan, Importuri romane în cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Apulum VII (1968, 1), p. 353-367.

1974-1975 - Comerţul roman şi cucerirea Daciei, Sargetia 11-12(1974-1975), p. 237-248.

GLODARIU-IAROSLAVSCHI 1979 - Ioan-Eugen, Civilizaţia fierului la daci (sec. II î.e.n. - I e.n.), Cluj-Napoca (1979).

GOOSS 1874-1875 - Carl, Untersuchungen über die Innerverhältnisse des Trajanischen Daciens, in AVSL, NF, XII(1874-1875, I), p. 107-166.

1876-1877a - Chronik der archäologischen Funde Siebenbürgens. Im Auftrage des Vereins für siebenbürgische Landeskunde,  AVSL, NF, 13(1876-1877), II, p. 203-338.

1876-1877b - Skizzen zur vorrömischen Culturgeschichte der mittlern Donaugegenden. Mit 15 Tafeln Abbildungen,  AVSL, NF, 13(1876-1877), III, p. 407-537.

1877-1878a - Skizzen zur vorrömischen Culturgeschichte der mittlern Donaugegenden (Fortsetzung und Schluss),  AVSL, NF, 14(1877-1878), I, p. 45-175.

1877-1878b - Bericht über die von Fräulein Sofie von Torma in der Sitzung der historischen Section des Vereins für siebenbürgische Landeskunde im August 1877 ausgestellte Sammlung prähistorischer Funde, AVSL, NF, 14(1877-1878, III), p. 592-626.

GOSTAR  1974 - Nicolae, Inscripţia latină (romană) din ruinele cetăţii medievale de la Suceava, AUI, XX(1974,  2), p. 63-71.

1979 - Numerus Palmyrenorum Orient..., Sargetia 14(1979), p. 663-665.

GRAMATOPOL 1997 - Mihai, Arta monedelor geto-dacice. Eseu numismatic, Bucureşti (1997).

GRUESCU-GRUMĂZESCU1972 - Judeţele patriei. Judeţul Hunedoara, Bucureşti (1972).

GUMĂ 1990 - Marian, Câteva precizări asupra unor descoperiri aparţinând primei şi celei de a doua epoci a fierului din sud-vestul României, Banatica 10(1990), p. 95-106.

1993 - Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, Bucureşti (1993).

GUMĂ-LUCA-SĂCĂRIN 1987 - Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii 1985-1987, Banatica 9(1987), p. 199-238.

HOLLÓSVÁRI 1906 - Imre, Adalékok a "hunyadi vaskőtelep" bányászatának történetéhez, különös tekintettel a "Kaláni bánya- és kohórészvénytársaság" alsóteleki, vajdahunyadi és plockai bányáira, HTRTÉ 16(1906, 4), p. 211-245.

1907 - Adalékok a Hunyadi-vaskőtelepről, BKL 40(1907, 2), p. 465-485.

HORED 1949 - Kurt, Săpături privitoare la epoca neo- şi eneolitică, Apulum 3(1949), p. 44-49.

1956 - Ţinutul hunedorean în secolele IV-XII, CRH (1956), p. 101-116.

1965 - Un depozit de vase de metal din epoca dacică de la Guşteriţa-Sibiu, SCSibiu 12(1965), p. 35-45.

1973 - Die dakischen Silberfunde, DaciaNS, 17(1973), p. 127-167.

ION-GĂINĂ 1995 - Romulus-Constantin, 2000 years of ironmaking at Hunedoara, ST 8(1995), p. 315.

1998 - A highly productive 9/10 c. pit furnace in Romania, ST 1998, 4, p. 150.

IPPOLYI 1861 - Arnold, Magyar régészeti repertorium, AK 2(1861), p. 187-282.

KALMAR 1984 - Zoia Maxim, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei, ActaMN 21(1984), p. 391-404.

1985-1986 - Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei, ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 401-410.

KALMAR-TATU 1984-1985 - Zoia Maxim-H., Materiale neo-eneolitice descoperite în Ţara Haţegului, Sargetia 18-19(1984-1985), p. 91-100.

KESSLER 1986-1987 - Eugen, Materiale fosile de păsări de pe teritoriul judeţului Hunedoara, Sargetia 20(1986-1987), p. 541-542.

KIRIŢESCU 1964 - Constantin C., Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol. I, Bucureşti (1964).

KŐVARI 1911 - Ernő, Árpádkori sírok Vajdahunyadon, Dolgozatok 2(1911, 1), p. 312-315.

KRÄUTNER 1984  - H. G., Munţii Poiana Ruscă, Bucureşti (1984).

LATINÁK 1906 - Gyula, A Vajdahunyadi M. Kir. vasgyár és tartozékai, BKL 39(1906, 13), p. 2-48.

LAZAROVICI 1969 - Gheorghe, Cultura Starčevo-Criş în Banat, ActaMN 6(1969), p. 3-26.

1975 - Unele probleme ale neoliticului în Banat, Banatica 3(1975), p. 7-24.

1977 - Periodizarea culturii Vinča în România, Banatica 4(1977), p. 19-44.            

1979 - Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca (1979).

1984 - Neoliticul timpuriu în România, ActaMP 8(1984), p. 49-104.

1987 - "Şocul" Vinča C în Transilvania (contribuţii la geneza eneoliticului timpuriu), ActaMP 11(1987), p. 33-55.

LAZAROVICI şi colab. 1991 - Gheorghe-Fl. Draşovean- Z. Kalmar-M. Nica-S. A. Luca, Cultura Vinča în România, Timişoara (1991).

LAZĂR 1975 - Valer, Cultura Coţofeni în judeţul Mureş, Marisia 5(1975), p. 29-42.

LAZĂR-WOLLMANN 1983 - Mircea Dan-Volker, Un cuptor de redus minereu de fier descoperit la Ghelari (jud. Hunedoara), MCA XV(1983), p. 541-544.

LAZĂR 1984-1985 - Mircea Dan, Aspecte ale prelucrării fierului la Ghelar (judeţul Hunedoara), în Evul Mediu, în lumina recentelor cercetări arheologice, Sargetia 18-19(1984-1985), p. 195-202.

LAZĂR 1988-1991 - Ioachim, Castelul şi domeniul Hunedoarei în epoca lui Matia Corvinul (1458-1490), Sargetia 21-24(1988-1991), p. 133-150.

LUCA 1985 - Sabin Adrian, Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova-Orniţa (raport preliminar pe anul 1985), Banatica 8(1985), p. 465-468.

1990 - Contribuţii la istoria artei neolitice. Plastica staţiunii de la Liubcova-Orniţa (jud. Caraş-Severin), Banatica 10(1990), p. 6-44.

1994 - Complexul ritual de la Orăştie-Dealul Pemilor, punctul X2, SCIVA 45(1994), p. 363-367.

1995-1996 - Die Vinča-Siedlung aus Rumess. Die A-phase der Vinča-Kultur in Siebenbürgen, Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 45-62.

1997 - Aşezări neolitice pe valea Mureşului mijlociu. Habitatul turdăşean de la Orăştie-Dealul pemilor, punct X2, Bibliotheca Musei Apulensis, IV, Alba Iulia (1997).

1998 - Liubcova-Orniţa. Monografie arheologică, Târgovişte (1998).

LUCA-BOROFFKA 1995 - S. A.- N., New prehistoric descoveries from Sibiu, Romania, Apulum 32(1995), p. 73-82.

1997 -  O nouă descoperire paleolitică din Transilvania, Apulum 34(1997), p. 1-4.

1997a - Noi descoperiri preistorice din Sibiu, BCMI 8(1997, 1-4), p. 75-78.

LUCA-ROMAN-BĂICOANĂ 1998 - S. A.-Cristian-Marin, Materiale arheologice din peşteri ale judeţului Hunedoara, Corviniana 3(1987), p. 17-32.

LUPU 1975 - Nicolae, Cu privire la aspectele caracteristice ale circulaţiei denarului republican în Dacia şi Pannonia, în secolele I î.e.n. - I e.n., SCSibiu 19(1975), p. 52-80.

1989 - Tilişca. Aşezările arheologice de pe Căţănaş, Bucureşti (1989).

MACREA 1965 - Mihail, Cercetările privind epoca romană în Transilvania de la început până în zilele noastre, ActaMN 2(1965), p. 141-162.

MALLÁSZ 1924 - Iosif de, Darea de seamă asupra activităţii Muzeului judeţean pe anul 1924, PMJH 1(1924, 1-2), p. 33-64.

MARINESCU-BÂLCU 1975 - Silvia, Asupra unor probleme ale culturii Criş, SCIVA 26(1975, 4), p. 487-506.

MĂRGHITAN 1970 - Liviu, Vestigii dacice de pe cursul mijlociu al Mureşului, Sargetia 7(1970), p. 11-19.

1974 - Consideraţii referitoare la sistemul vamal din cadrul Banatului în epoca romană, Tibiscus 3(1974), p. 105-109.

1974-1975 - Urme romane pe cuprinsul judeţului Hunedoara, Sargetia 11-12(1974-1975), p. 37-42.

1974-1975b - Cunoşteau dacii zăcămintele metalifere de pe cuprinsul Hunedoarei ?, Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 353-356.

1978 - Consideraţii referitoare la drumul comercial roman de pe valea Mureşului inferior, Ziridava 9(1978), p. 49-51.

1981 - Les systčmes de fortifications daces et romaines dans la vallée du Marisus, Ziridava 13(1981), p. 117-122.

1996 - Comorile regelui Decebal, Timişoara (1994).

MĂRINCAŞ-NUŢU-GHEORGHIŢĂ 1970 - Valeria-Agnişa-Cornelia, Moluşte tortoniene de la Buituri în colecţia muzeului din Deva, Sargetia 7(1970), p. 175-280.

MEDELEŢ 1994 - Florin, În legătură cu o mare spirală dacică din argint aflată în Muzeul Naţional din Belgrad, AB 3(1994), p. 192-230.

MUTIHAC-IONESI 1974 - V.- L., Geologia României, Bucureşti (1974).

PATAKI 1973 - Iosif, Domeniul Hunedoarei la începutul secolului al XVI-lea. Studii şi documente, Bucureşti (1973).

PICCOTTINI 1989 - Gernot, Die Römer in Kärnten. Ein Führer zu den wichtigsten römerzeitlichen Ausgrabungen und Denkmälern des Landes mit zwei Beiträgen (Globasnitz/Hemmaberg und St. Peter in Holz/Teurnia) von Franz Glaser, Klagenfurt (1989).

PIPPIDI 1976 - D. M. (coord.), Dicţionar de istorie veche a României (paleolitic - sec. X), Bucureşti (1976).

PLOPŞOR 1957 - C. S. Nicolăescu, Şantierul arheologic Nandru, MCA 3(1957), p. 29-40.

1959 - C. S. Nicolăescu-Al. Păunescu, Nandru, MCA 5(1959), p. 22-29.

PRODAN 1958-1959 - David, Producţia fierului pe domeniul Hunedoarei în secolul          XVII, AIICluj 1-2(1958-1959), p. 29-124.

PÂRVAN 1926 - Vasile, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti (1926).

PAUL  1977 - Iuliu, Periodizarea internă a culturii Petreşti în lumina evoluţiei ceramicii pictate, StComB 20(1977), p. 15-27.

1992 - Cultura Petreşti, Bucureşti (1992).

PÓSTA 1910 - Béla, Tordosi ásatásairól, AÉ 30(1910), p. 435-436.

PREDA 1960  - Constantin, Probleme de numismatică geto-dacică, SCN 3(1960), p. 43-79.

1973 - Monedele geto-dacilor, Bucureşti (1973).

PREDA-MARINESCU 1983-1985 - Constantin-Gh., Contribuţii la circulaţia monetară din Dacia în sec. I  î.e.n.. Tezaurul de la Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud, BSNR 57-59(1983-1985), p. 19-67.

PĂUNESCU 1961 - Alexandru, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României, Bucureşti (1970).

POLADIAN-GHENEA 1988 - Meliné, Arta preistorică şi antică din regiunea caucaziană, Bucureşti (1988).

POPESCU 1937-1940 - Dorin, Objets de parure géto-daces en argent, Dacia 7-8(1937-1940), p. 183-202.

PROTASE 1958 - Dumitru, Tezaurizarea antoninianului în Dacia, SCN 2(1958), p. 253-268.

1966 - Dumitru, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti (1966).

1971 - Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bucureşti (1971).

1980 - Autohtonii în Dacia, Bucureşti (1980).

ROMAN 1976 - Petre, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976.

RÓMER 1886 - Flóris, A nagyváradi ezüst lelet (második kőzlemény), AÉ 6(1886), p. 385-392.

ROSKA 1924 - Márton, Paleoliticul judeţului Hunedoara, PMJH 1(1924, 23), p. 11-15.

1941 - Die Sammlung Zsófia von Tórma, Cluj (1941).

1942 - Erdély régészeti repertóriuma, I, Cluj (1942).

RUSTOIU 1996 - Aurel, Metalurgia bronzului la daci (sec. II î.Chr. - sec. I d.Chr.). Tehnici, ateliere şi produse de bronz, Bucureşti (1996). 

RUSU 1974-1975 - Adriana, Vestigii dacice şi romane în zona Hunedoarei, Sargetia 11-12(1974-1975), p. 351-352.

SABĂU 1958 - Ion, Circulaţia monetară în Transilvania secolelor XI-XIII, în lumina izvoarelor numismatice, SCN, 2(1958), p. 269-301.

SONOC 1998 - Alexandru Gh., Considérations sur un costume d'époque romaine, ITSR, 4(1998), p. 53-68.

SONOC-PINTER 1997 - Alexandru-Zeno Karl, Un monument funerar de epocă romană zidit sub portalul colateralei nordice a bisericii gotice din Orăştie, Apulum 34(1997), p. 223-238.

SOROCEANU 1998 - Tudor, Peregrini Romani. Römisches Fundgut in vorskythenzeitlichen Horten Siebenbürgens, PZ 73(1998), p. 233-251.

STĂNOIU-BOBÎRNAC-COPĂCESCU 1979 - Ioan-Bogdan-Silviu, Fluturi din România, Craiova, 1979.

TÉGLÁS 1885 - Gábor, Bányászobrok a Daciai aranyividékről, AÉ 3(1885), p. 16-20.

1902 - Hunyadvármegye története, Budapest (1902).

TÉGLÁS-BIELZ 1884 - Gabriel-E. Albert, Beitrag zur Höhlenkunde Siebenbürgens, als Vorarbeit einer Anthologie dieses Landes, JSKV 4(1884), p. 1-66.

TÓRMA 1863 - Károly, Római felíratok erdélyből. I. kőzlemény, AK 3(1863), p. 139-150.

1865 - Római felíratok erdélyből. II. kőzlemény, AK 5(1865), p. 12-28.

TUDOR 1968 - Dumitru, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti (1968).

VALEA-HOMORODEAN-NISTOR 1992-1994 - Mircea-Mircea-Anghel, Toponimie hunedoreană (II), Sargetia 25(1992-1994), p. 447-503.

VASILIEV 1983 - Valentin, Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania, ActaMN 20(33-58).

1986-1987 - Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania, Sargetia 20(1986-1987), p. 64-80.

VERESS 1910 - Endre, Hunyadmegye bányászatának múltja, HTRTÉ  20(1910), p. 121-157.

VLASSA 1966 - Nicolae, Cultura Criş în Transilvania, ActaMN 3(1966), p. 9-47.

1971 - Cea mai veche fază a complexului cultural Starčevo-Criş în România, ActaMN 9(1972), p. 7-28.

1976 - Neoliticul Transilvaniei. Studii, articole, note, Cluj-Napoca (1976).

WINKLER 1955 - Iudita, Contribuţii numismatice la istoria Daciei, SCCluj 6(1955), p. 136-137.

1958 -  Descoperiri de monede antice în Transilvania, SCN 2(1958), p. 401-412.

1980 - Contribuţii numismatice la istoria Daciei în sec. I e.n., CN 3(1980), p. 33-50.

WOLMANN  1996 - Volker, Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia Romană, Cluj-Napoca (1996).

X X X  1966 - Dicţionarul enciclopedic român, Bucureşti (1966).

X X X  1976 - Dicţionar de istorie veche şi arheologie, Bucureşti (1976).

X X X  1983 - Geografia României, Bucureşti (1983).

X X X 1991 - Gold aus der Steppe. Archäologie der Ukraine, Schleswig (1991).