Cuprins

Lista ilustraţiilor.

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abbildungen.

Tafelnkatalog

 

Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului campaniile anilor 1996-1998

 

 

Autor: Sabin Adrian LUCA. Cu contributii de Cristian Roman, Alexandru Sonoc si Dragos Diaconescu.

ISBN 973-0-00942-2

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta

 

LISTA ILUSTRAŢIILOR

 

Harta 1. Ţinutul Hunedoarei.

Plan 1. Dispunerea săpăturilor arheologice sistematice din Grădina Castelului. S1-3 şi SI reprezintă cercetările noastre dintre anii 1996-1998.

Plan 2. Profilul de N al secţiunii S1 /1996.

Planşa I. Hunedoara-Grădina Castelului. Material ceramic aparţinând culturii Starčevo-Criş (neolitic timpuriu).

Planşa II. Hunedoara-Grădina Castelului. Material ceramic aparţinând culturii Starčevo-Criş (neolitic timpuriu).

Planşa III. Hunedoara-Grădina Castelului. Material ceramic aparţinând culturii Coţofeni (perioada de tranziţie la epoca bronzului).

Planşa IV. Hunedoara-Grădina Castelului. Material ceramic din epoca bronzului.

Planşa V. Hunedoara-Grădina Castelului. Material ceramic din epoca bronzului. 2, 11- material hallstattian.

Planşa VI. Hunedoara-Grădina Castelului. Material ceramic din perioada hallstattiană          (cultura Basarabi).

Planşa VII. Hunedoara-Grădina Castelului. Unelte de piatră cioplită - 2-3, 8. Mărgea de sticlă, perioada dacică -1. Vârf de săgeată -4. Obiect de fier din nivelul hallstattian -6. Brăţară de bronz din nivelul hallstattian -9. Fragment de cuţit din fier (epoca dacică (?) -7.

Planşa VIII.      Hunedoara-Grădina Castelului. Material ceramic de perioadă dacică clasică (sec. I î.Ch.-I d.Ch.).

Planşa IX. Hunedoara-Grădina Castelului. Material ceramic de perioadă dacică clasică (sec. I î.Ch.-I d.Ch.).

Planşa X. Hunedoara-Grădina Castelului. Material ceramic medieval.

Planşa XI. Hunedoara-Grădina Castelului. Material ceramic medieval.