Cuprins

Lista ilustraţiilor.

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abbildungen.

Tafelnkatalog

Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului – campaniile anilor 1996-1998

 

 

Autor: Sabin Adrian LUCA. Cu contributii de Cristian Roman, Alexandru Sonoc si Dragos Diaconescu.

ISBN 973-0-00942-2

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta

 

 

 

ABREVIERI /  ABKÜRZUNGEN

 

AB                   - Analele Banatului, serie nouă, Timişoara.

ActaMN          - Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.

ActaMP           - Acta Musei Porolissensis, Zalău.

AÉ                   - Archeologiai Értesitö, Budapest.

AK                  -Archaeologiai közlemények a hazai müemlékek ismeretének elömozditásáról, Pest.

AIICluj             - Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, Cluj.

Apulum            - Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.

AUI                 - Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, seria III.

AVSL              - Archiv des Vereines für siebenbürgischen Landeskunde, Sibiu.

Banatica           - Banatica, Reşiţa.

BCSS              - Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Alba Iulia.

BKL                - Bányászati és kohászati lapok, Budapest.

BSNR              - Buletinul Societăţii Numismatice Române,Bucureşti.

CIL                  - Corpus Inscriptionum Latinarum.

CRH                - Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, (1956).

Crisia               - Crisia, Oradea.

Cumidava         - Cumidava, Braşov.

Dacia               - Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti.

DaciaNS          - Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, Nouvelle Série, Bucureşti.

DEAVR           - Dicţionar enciclopedic de artă veche a României, Bucureşti (1980).

DIVA               - Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti (1976).

DER                 - Dicţionar enciclopedic român, Bucureşti (1966).

Dolgozatok       - Dolgozatok. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárából, Kolozsvár.

GR                   - Geografia României, Bucureşti (1983).

GSAU              - Gold aus der Steppe. Archäologie der Ukraine, Schleswig (1991).

FA                   - Fasti Archeologici, Florenţa.

HTRTÉ            - A Hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat evköyve, Déva.

HU                   - Historia urbana, Sibiu.

IDR                  - Inscripţiile Daciei romane.

ISM                 - Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi latine, Bucureşti.

ITSR                - Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Bucureşti.

JSKV               - Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins, Sibiu.

Marisia - Marisia, Târgu Mureş.

MCA               - Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.

OCD                - Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti (1960).

Pontica - Pontica, Constanţa.

PZ                    - Praehistorische Zeitschrift, Berlin.

RevArh            - Revista arhivelor, Bucureşti.

RevIst              - Revista istorică, Bucureşti.

RevMuz           - Revista muzeelor (şi monumentelor), Bucureşti.

Sargetia            - Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva.

SCIV(A)          - Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti.

SCCluj             - Studii şi cercetări, Cluj.

SCSibiu            - Studii şi comunicări, Sibiu.

SCN                - Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti.

ST                    - Steel Times. The Journal of the European Steel Industry, London.

StComB           - Studii şi comunicări. Muzeul Brukenthal, Sibiu.

Tibiscus            - Tibiscus, Timişoara.

Ziridava            - Ziridava, Arad.