Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :FORUM : CĂUTARE
Relaţii interetnice în spaţiul românesc **. Populaţii şi grupuri etnice (sec II î. Hr. - V d. Hr.)

Coordonatori: Ioan Marian Ţiplic şi Silviu Istrate Purece, ISBN (10)973-7724-96-8 , ISBN (13) 978-973-7724-96-0 Editura Altip, Alba Iulia, 2006. Integrare web: Cosmin Suciu

Versiune full text 6,27 MB

Cuvânt înainte

Gabriel Talmaţchi, Elemente ale simbolisticii autohtone reflectate în iconografia monetăriilor vest-pontice dobrogene în epoca autonomă

Gabriel Talmaţchi, Magistraţi monetari şi legende pe monedele emise de oraşele greceşti vest-pontice dobrogene în epocă autonomă

Iosif Vasile Ferencz, Relaţii etnice sau relaţii interculturale? Privire asupra unor realităţi istorice ale Transilvaniei în secolul al II-lea î. Chr.

Alexandru Gh. Sonoc, O tradiţie funerară străveche: înhumarea în vase sau sub fragmente de vase

Alexandru Gh. Sonoc, Câteva observaţii cu privire la stela funerară a unui augustal din Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Dumitru Popa, Aşezarea norico-pannonică de la Ocna Sibiului

Oltea Dudău, Silviu I. Purece, Monede antice dintr-o colecţie particulară din Sibiu

Sever Dumitraşcu, Florin Sfrengeu, Relaţiile interetnice în Dacia occidentală în secolele IV-VI

Istvan Fabian, Relaţiile romano-barbare la nordul Dunării de Jos, între necesitate politica şi aculturaţie

Marius Ciută, Contribuţii la cunoaşterea locuirilor din epoca migraţiilor şi epoca medieval timpurie de la Şeuşa-„La cărarea morii”

Versiune full text 6,27 MB

Copyright © 2006. If you would like a single copy for personal use, please search at, and then download or order a printed form of the desired book.

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/
HOME English version
Simpozioane
Statistici site
Legături
Blogger
Contact
ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to:cos_suciu@yahoo.com