Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :FORUM : CĂUTARE
Relaţii interetnice în spaţiul românesc **. Populaţii şi grupuri etnice (sec II î. Hr. - V d. Hr.)

Coordonatori: Ioan Marian Ţiplic şi Silviu Istrate Purece, ISBN (10)973-7724-96-8 , ISBN (13) 978-973-7724-96-0 Editura Altip, Alba Iulia, 2006. Integrare web: Cosmin Suciu

Versiune full text 6,27 MB

Cuvânt înainte

Importanţa cercetării relaţiilor interetnice în diferitele perioade ale istoriei spaţiului balcanic nu reprezintă un interes de dată recentă în istoriografie, dar poate, în ultimii 15 ani, acest domeniu a devenit unul extrem de dezbătut în contextul conflictelor regionale care au îmbrăcat o formă etnică. Datorită acestor conflicte şi pe fondul mai vechi al impulsurilor date de Şcoala Analelor interesul pentru analiza din punct de vedere al componenţei etnice în teritoriile balcanice a crescut simţitor, lucru vizibil în publicaţiile ce au ieşit de sub tipar în ultimii ani.

Cu toate acestea întâlniri între specialişti, care să fie dedicate în mod special analizării fenomenelor generate de relaţii interetnice, au fost şi sunt încă foarte puţine, pe de o parte pentru că pe măsură ce coborâm pe scara istoriei este tot mai dificil să atribuim unui grup etnic artefacte furnizate de cercetările arheologice, iar pe de altă parte datorită „încărcăturii” politice a subiectului. Cu toate acestea considerăm că studierea trecutului spaţiului nord-dunărean şi din perspectiva unor raporturi interetnice, aşa cum pot fi ele desprinse din lacunarele informaţii documentare şi din analiza artefactelor arheologice, este mai mult decât necesară pentru a înţelege harta etnică actuală a acestei regiuni.

Dacă ar fi să căutăm ceva emblematic pentru regiunea balcanică în general, atunci ar trebui să ne oprim asupra mozaicului etnic ce a compus populaţia acestui spaţiu şi în acest context este prioritară o direcţie de cercetare aprofundată asupra mecanismelor care au generat stabilirea unor populaţii diverse în zonele marginale ale Imperiului roman, precum şi schimbările pe care le-au produs aceste populaţii. Totodată este suficient să amintim că procesele de etnogeneză ale popoarelor balcanice sunt încă subiect de discuţie între specialişti, foarte multe detalii fiind încă în fază de cercetare şi căutare a unor răspunsuri.

Pornind de la aceste considerente, lucrarea de faţă îşi doreşte să ofere un posibil mod de integrare a rezultatelor obţinute de arheologia şi istoria românească în cadrul mai larg al istoriografiei central şi sud-est europene dedicată problematicii relaţiilor interetnice.

Prezentul volum cumulează comunicările Simpozionului naţional Relaţii interetnice în spaţiul românesc. Populaţii şi grupuri etnice (sec. II î. Hr. – V d. Hr.), Sibiu, mai 2006, acesta fiind al doilea simpozion cu tema Relaţii interetnice organizat de Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European cu finanţare din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României.

dr. Ioan Marian ŢIPLIC

Versiune full text 6,27 MB

Copyright © 2005. If you would like a single copy for personal use, please search at, and then download or order a printed form of the desired book.

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/
HOME English version
Simpozioane
Statistici site
Legături
Blogger
Contact
ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to:cos_suciu@yahoo.com