CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 


 

 

 CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

CAPITOLUL III. Descrierea materialului arheologic

C. Podoabele

Nivelul I. Cultura Starčevo-Criş

Acestei culturi arheologice îi aparţine o amuletă fină, brun-roşcată, degresată cu pleavă şi nisip, lustruită, prezentând o ardere bună (pl. XII/10).

O altă amuletă semifină, vişinie, degresată cu pleavă şi nisip, lustruită, cu ardere bună aparţine aceleiaşi culturi (pl. XII/11, caroul 5 – din prăbuşirea profilului de NE).

Încă o amuletă, fină, vişinie, degresată cu pleavă şi nisip, lustruită, cu ardere bună este ilustrată şa pl. XIV/5. Ea a fost descoperită în C2 / 1998.

La pl. XV/7 este ilustrată, din nou, o amuletă, semifină, brună, degresată cu pleavă şi nisip, netezită la exterior, lustruită la interior şi cu ardere bună.

În sfârşit, la pl. XV/8 se găseşte prezentată grafic ultima amuletă, semifină, cenuşie, degresată cu pleavă şi nisip, lustruită la interior şi cu ardere bună.

Amuletele realizate din decuparea, rotunjirea şi perforarea unui perete de vas sunt frecvente în aşezările neolitice. În acest caz ele se par că provin dintr-un şirag.

Nivelul II. Cultura Turdaş

La pl. VII/4 este ilustrat un fragment brăţară, din lut ars, cu factură fină, brun la culoare, degresat cu nisip fin, lustruit şi cu ardere foarte bună.

Un fragment pandantiv din os cu perforaţii circulare s-a descoperit în caroul 5 (pl. VII/5).

O amuletă (?), factura semifină, cenuşie, degresată cu nisip fin, netezită şi prezentând o ardere bună este reprezentată la pl. VII/6.

Nivelul VI. Cultura Coţofeni

Din Conus s-a realizat podoaba de la p. VI/3.

Din colţ de animal s-a realizat podoaba de la pl. VII/7.

Din acelaşi material s-a realizat şi amuleta de la pl. VII/8.

Nivelul VII. Cultura Wietenberg

În mormântul M1/1998 s-a descoperit o podoabă realizată (pl. VI/1-2) din Dentalium.

 

Din acest punct lucrarea noastră va fi împărţită în două părţi. Prima parte face parte integrantă din prezentul volum (culturile Starčevo-Criş, Turdaş, Petreşti, Tiszapolgár şi toartelor pastilate – nivelurile I-V). Partea a doua a descrierii (culturile Coţofeni, Wietenberg şi perioada medievală timpurie – nivelurile VI-VIII) va face parte din al doilea volum dedicat peşterii Cauce.

 

 

A. Uneltele

B. Plastica

C. Podoabele

D. Ceramica: Cultura Starčevo-Criş; Cultura Turdaş; Cultura Petreşti; Cultura Tiszapolgár; Cultura Bodrogkeresztúr III.