CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 


 

 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

CAPITOLUL III. Descrierea materialului arheologic

 

 

D. Ceramica

 

Nivelul IV. Cultura Tiszapolgár

 

 

Ceramica (foto 32) este fină (pl. XXIV/3; XXVIII/3-4; XXXIX/1, 3; XL/1-2; XLI/2; XLII/2-3; XLIII/3; XLIV/2-5; XLV/1, 3; XLVI/1, 3; XLVII/1, 3, 5; XLVIII/1-4; L/2), semifină (pl. XIX/3-4; XXV/1; XXXIX/2; XL/3; XLII/4-6; XLIII/1-2; XLIV/1; XLV/2, 4; XLVI/2, 4; XLVII/4; XLIX/2, 3; L/3, 3) sau uzuală (pl. XLIX/1; L/1).

Degresantul folosit este nisipul fin (pl. XIX/3; XXIV/3; XXVIII/4; XXXIX/1, 3; XL/1; XLII/1, 3; XLIV/2-4; XLVI/1, 3; XLVII/2, 5; XLVIII/2, 3; L/2), nisipul fin şi mâlul dând un aspect făinos ceramicii (pl. XLIII/1; XLV/3), nisipul (pl. XIX/4; XXIV/3; XL/3; XLII/4, 6; XLIII/3; XLV/4; XLVIII/4; LI/3), nisipul şi pietricele (pl. XLII/5; XLIV/1; XLV/2; XLVI/4; XLVII/4; XLIX/1, 3; L/1, 3), nisipul şi pleava (pl. XXV/1; XL/2; XLI/2; XLV/1; XLVI/2; XLVII/1, 3; XLVIII/1; XLIX/2), nisipul, pleava şi pietricele (pl. XXXIX/2), nisipul fin şi mica (pl. XXXVIII/3; XLII/2) şi pleava şi nisipul cu mică (pl. XIX/3).

 

 

Vasele au, uneori, un slip cenuşiu (pl. XXXIX/1-2).

Ceramica este lustruită (pl. XIX/3; XXIV/3; XXVIII/3-4; XXXIX/1, 3; XL/1-2; XLII/1-4; XLIII/3; XLIV/1-5; XLV/1; XLVI/1, 3; XLVII/1-2, 4; XLVIII/1-3; L/3) sau netezită (pl. XIX/4; XXV/1; XLI/2 – urme de spatulare); XLII/5-6; XLIII/1-2; XLV/2-3; XLV/4; XLVI/2, 4 – urme de slip cenuşiu; XLVII/3, 5; XLVIII/4; XLIX/1-3; L/1; LI/3).

Culorile reprezentative ale ceramicii nivelului sunt negrul (pl. XL/1, 3), cărămiziul (pl. XXVIII/4; XXXIX/1; XLI/2; XLIII/1-2; XLVI/4; XLVII/2; XLVIII/4), brunul (pl. XLII/1, 3-4; XLV/1), brun-cenuşiul (pl. XIX/3; XLIV/4 cu flecuri), brun-roşcatul (pl. XIX/4 exterior – cenuşiu la interior XLVI/2; XLIX/1; L/3), gălbuiul (pl. XLV/3; XLVII/1, 3, 5; XLIX/3; L/2), cenuşiul (pl. XXV/1; XXXVIII/3; XXXIX/2, 3 – flecuri; XL/2; XLII/2, 5-6; XLIII/3; XLIV/1 – flecuri, 3, 5; XLV/2, 4; XLVI/1, 3-4; XLVII/4; XLVIII/1-3; XLIX/2; L/1), cenuşiu-gălbuiul (pl. XXIV/3; XL/3) sau cenuşiu-roşcatul (pl. LI/3).

 

 

Arderea ceramicii este foarte bună (pl. XIX/3; XXIV/3; XXXVIII/3; XL/1-2; XLII/1-3, 6; XLIV/3, 5; XLVI/3; XLVII/2; XLVIII/1-3; L/2-3) sau bună (pl. XIX/4; XXV/1; XXVIII/4; XXXIX/1-3; XL/3; XLI/2; XLII/4-5; XLIII/1-2; XLIV/1-2, 4; XLV/1 – miez cenuşiu -4; XLVI/1-2, 4; XLVII/1, 3; XLVII/4-5; XLVIII/4; XLIX/1-3; L/1; LI/3).

Formele

Formele speciei fine sunt extrem de variate.

Vasele ceramice pot avea forme rotunjite (pl. XXVIII/4), amforetele având gâtul cilindric, uşor evazat (pl. XL/2; XLV/1). Alte vase globulare au buza profilată (pl. XLVIII/2).

O categorie aparte o reprezintă vasele globulare cu buza puternic profilată (pl. XLII/1-3; XLIV/2, 5). Majoritatea dintre acestea pot fi catalogate drept castroane. Unele dintre aceste vase au buza scurtă, perpendiculară pe corpul vasului (pl. XLIV/3).

 

 

Din categoria castroanelor face parte vasul de la XL/1. Castronul poate avea pereţii puternic profilaţi sub forma literei S (pl. XLVI/1), uneori cu buza scurtă, extrem de evazată (pl. L/2).

Constatăm existenţa străchinilor înalte cu pereţii oblici şi buza evazată (pl. XXIV/3; XLVII/1) sau cu pereţii uşor arcuiţi (XXXVIII/3; XXXIX/3 – cu buza profilată; XL/2; XLV/1 – variantă scundă; XLVIII/1; XLVIII/3 – buza profilată). Mai putem vedea şi străchini simple cu pereţii oblici (pl. XLVIII/4).

Străchinile pot fi şi plate, cu buza profilată (pl. XXXIX/1; XLIII/3). Între străchini se distinge şi cea cu pereţii arcuiţi în forma literei „S” (pl. XLIV/4; XLVI/3) sau cea semicalotă (pl. XLVII/5).

Specifice culturii Tiszapolgár sunt picioarele de vas cilindrice, înalte şi perforate, cu ferestre rotunde (pl. XLVII/2).

Şi la categoria semifină formele sunt variate ca tipologie. Vedem forme globulare cu buza uşor profilată (pl. pl. XIX/4; XL/3; XLV/2 – cu buza îngroşată) sau cu gâtul cilindric (pl. XLV/4; LI/3). Există şi amfore cu gâtul cilindric şi buza profilată, evazată (pl. XLII/5).

Alte forme sunt castroanele semicalotă cu buza profilată (pl. XLIV/1; XLIX/3) sau castroanele evazate (pl. L/3).

Între străchini observăm pe cele extrem de deschise, bitronconice, farfurii (pl. pl. XIX/3), cele semicalotă (pl. XXV/1; XLVII/4) sau cele cu pereţii în forma literei „S” (pl. XXXIX/2) – uneori extrem de profilate (pl. XLVI/4) –, unele amintind de vasele tip „coif suedez” din cultura Cucuteni (pl. XLVI/2), în acest caz fiind capace. Alte străchini sunt simple, cu buza profilată (pl. XLIII/1).

În categoria formelor speciale amintim capacul (fig. XLIII/2).

La categoria uzuală  formele sunt mai slab reprezentate. Cele mai frecvente sunt vasele mari, de provizii, globulare (pl. XLIX/1; L/1).

Ornamentele

Pe un fragment ceramic s-au observat urme de pictură cu culoare neagră (pl. XLVIII/3).

Unele vase au gâtul despărţit de umăr printr-o incizie, lippenrand (pl. XLIII/3; XLIV/2, 5). Rar apar şi ornamente incizate (pl. XXVIII/4) şi împunsăturile oblice sub buza vasului (pl. XLIV/1; L/2-3).

Amintim şi impresiunile circulare (pl. XLV/1), perforaţia (pl. XL/2), butonii aplatizaţi (pl. XLIX/2) şi butonii perforaţi (pl. XLII/3; XLIII/2; LI/3).

Ceramica este ornamentată şi cu brâu crestat oblic (pl. XLII/4) sau vertical (pl. XLVII/5).

 

A. Uneltele

B. Plastica

C. Podoabele

D. Ceramica: Cultura Starčevo-Criş; Cultura Turdaş; Cultura Petreşti; Cultura Tiszapolgár; Cultura Bodrogkeresztúr III.

 [1] Coduri ornamente: Kalmar 1999, fig. 155, p. 123.

[2] Coduri buze: Kalmar 1999, fig. 147-148, p. 121.