CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 


 

 

 CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

CAPITOLUL III. Descrierea materialului arheologic

A. Uneltele

A.1. Uneltele din piatră cioplită

Arheologii cuprind materia primă din care sunt confecţionate uneltele cioplite în categoria „silexurilor”. Abordări mai nuanţate în ceea ce priveşte această materie primă găsim, pentru România, în lucrări redactate pentru Banat[1] sau Transilvania[2].

 

         

    

 

Materia primă folosită pentru obţinerea uneltelor şi armelor cioplite în neolitic, pentru această parte a României este aşa-numitul „silex de Banat”[3]. În zona cercetată cu această ocazie şi în ultimii ani s-au descoperit mai multe puncte posibile a fi fost folosite drept surse de materie primă în preistorie. Cercetarea peşterii Cauce ne-a dat prilejul aflării unei zone de exploatare folosită de cei care au folosit-o.

În continuare vom vedea principalele caracteristici ale pieselor realizate din piatră cioplită pe nivelurile de folosire a peşterii.

Nivelul I. Cultura Starčevo-Criş

Uneltele publicate de noi pentru a ilustra acest nivel sunt lamele (pl. I/1, 3; II/3, 14; III/9-10; IV/1, 7-8, 12; VI/4, 7; VII/13-14, 16). Unele dintre acestea au urme de lustru, semn că au fost folosite şi ca piese componente a unor unelte complexe (pl. IV/12). Una dintre piese este retuşată (pl. II/14).

Culoarea uneltelor este variată: gri-maroniu (pl. I/1), brun cu intruziuni negre (pl. I/3; II/3-4; IV/1, 7-8, 12; VII/13-14, 16), brun (pl. III/9-10) sau cenuşiu (pl. VI/4, 7).

Piesele cioplite sunt descoperite între adâncimile de 1,50-1,60 m, în carourile 4 (pl. I/1, 3; II/14; III/9-10; IV/12; VII/14, 16), 5 (pl. II/3; IV/1, 8; VI/4, 7) şi 6 (pl. IV/7; VII/13).

Unele dintre uneltele cioplite ale acestui nivel au fost analizate de inginerul Eugen Orlandea, expert în metale preţioase.[4]

Eşantioanele descrise[5] reprezintă roci silicioase-silicolite de tipul unor jaspuri-opaluri comune, cu forme de tranziţie între cei doi termeni menţionaţi.

La nivelul eşantioanelor s-au identificat urme specifice ale unei prelucrări antropogene (şlefuire, lustruire, cioplire, ardere).

Compoziţia mineralogică şi structura rocilor sugerează formarea acestora prin depunerea-îmbătrânirea diagenetică a unor geluri silicioase în mediu marin pe un substrat bogat în muscovit (şisturi cristaline-micaşisturi).

Toate aceste considerente justifică acceptarea, ca ipoteză de lucru, a provenienţei acestor roci din niveluri subţiri, jasperoide, situate în cadrul flişului Jurasic Superior-Cretacic Mediu, cel mai probabil Vraconian-Cenomaniene, vârsta absolută a depozitelor silicioase fiind apreciată la cca.102-98 milioane ani.

Astfel de pachete de roci se cunosc în versantul stâng al văii Zlaşti, pe teritoriul satelor Groşi şi Ciulpăz, respectiv pe cursul superior al afluenţilor de stânga ai văii Zlaşti şi în apropierea interfluviului cu valea Nandrului.

Rocile investigate şi descrise în anexă reprezintă în totalitate aluviuni mai mult sau mai puţin rulate, constituite din amfibolite cristalofiliene, diferenţiate, vulcanice, bazice, de tipul unor metadiabaze şi gresii muscovitice cu ciment carbonatic. Eşantioanele provin în mod cert din aluviunile văii Runcului – cursul inferior (C141-08, 09), respectiv văii Zlaştiului sau afluenţilor de stânga ai acesteia (C141-10).

 

..

 

Galetul de rocă cristalină este probabil de vârsta Precambriană (cca. 2 600 milioane ani), metabazitul este apreciat ca aparţinând Jurasicului superior (140-160 milioane ani), iar gresia muscovitică este încadrabilă în formaţiunile de vârsta Badenian-sarmatiană (cca. 10-15 milioane ani).

Galetul este de cuarţ filonian, iar fragmentul de calcar dolomitic slab carstificat provine din complexul epimetamorfic al Masivului Poiana Ruscă. Ambele eşantioane provin din imediata apropiere a sitului arheologic în care au fost găsite.

Cele două eşantioane îşi au originea, deci, în aluviunile uneia dintre văile secundare situate în versantul drept al văii Runcului şi din imediata vecinătate a peşterii în care au fost identificate. Vârsta acestor roci este apreciată ca fiind situată la nivelul Paleozoicului superior, depăşind probabil cca 300 milioane de ani.

 

Nivelul II. Cultura Turdaş

Eşantionul publicat este mai variat tipologic decât cel anterior.

Remarcăm lamele (pl. I/2, 4, 8; II/2, 7, 12, 15; III/1-3, 6, 12; IV/6, 11, 13; VII/9-11) şi vârful (pl. IV/5). Unele dintre aceste piese sunt retuşate, semn al folosirii lor la operaţiuni specializate (pl. II/6, 11).

Culoarea pieselor publicate sunt brunul cu intruziuni negre (pl. I/2, 4, 8; II/2, 6-7, 11-12, 15; III/1-3, 6, 12; IV/5-6, 11), cenuşiul (pl. IV/13; VII/9-10) şi brunul (pl. VII/11).

Adâncimea de provenienţă a uneltelor subliniază locul descoperirilor în contextul stratigrafiei de la Cauce: 1,10-1,20 m (pl. I/2, 4; II/11, 15; VII/9); 1,20-1,30 m (pl. II/12; III/12; IV/11; VII/10); 1,30-1,40 m (pl. I/8; II/2; III/6; IV/6) şi 1,40-1,50 m (pl. II/6-7; III/1-3; IV/5, 13; VII/11). Piesele publicate provin din carourile 4 (pl. I/4, 8; II/2, 12; III/1, 3, 6; IV/5-6; VII/10-11) şi 5 (pl. I/2; II/6-7, 11, 15; III/2, 12; IV/11, 13; VII/9).

Unele dintre uneltele cioplite ale acestui nivel au fost analizate de inginerul Eugen Orlandea, expert în metale preţioase.[6]

Eşantioanele descrise[7] reprezintă, cu excepţia nr. 23-C141, roci silicioase-silicolite de tipul unor jaspuri-opaluri comune cu forme de tranziţie între cei doi termeni menţionaţi, provenite dintr-un nivel stratigrafic bine individualizat, relativ subţire (metric), eterogen din punct de vedere compoziţional. Cu certitudine, acest set de eşantioane provine din aceeaşi sursă cu cele expertizate anterior (Buletin 41 / 2001 – Anexa 1 în această lucrare).

Spre deosebire de eşantioanele din expertiza 41 / 2001 acest set provine din întreaga suită stratigrafică a nivelului de roci jasperoide. Astfel, s-au identificat:

- eşantioane cu silice opalină de culoare deschisă de la partea superioară a stratului;

- eşantioane cu calcedonie-opal de culoare maronie roşcată ce provin din zona mediană a stratului;

- eşantioane calcedonice de culoare închisă, relativ omogene şi cu textura masivă ce provin de la partea inferioară a stratului;

La majoritatea eşantioanelor s-au identificat urme specifice ale unei prelucrări antropogene (ciopliri-zimţuiri ale muchiilor, rotunjiri-şlefuiri ale colţurilor, şlefuiri-lustruiri ale feţelor şi în mod excepţional arderea-vitrificarea marginilor). Frecvenţa şi gradul de prelucrare este în mod evident mai mare decât la eşantioanele precedente.

Compoziţia mineralogică şi structura rocilor sugerează formarea acestora prin depunerea-îmbătrânirea diagenetică a unor geluri silicioase în mediu marin pe un substrat bogat în muscovit (şisturi cristaline-micaşisturi). Ca argument în plus pentru geneza marină sau vârsta cretacică a acestor roci amintim identificarea, în câteva eşantioane, a unor microorganisme marine fosile din Clasa Foraminiferelor (speciile Orbitolina, Textularia etc.).

 

 

Toate aceste considerente justifică acceptarea, ca ipoteza de lucru, a provenienţei acestor roci din nivelele subţiri jasperoide situate în cadrul flişului Jurasic superior-Cretacic mediu, cel mai probabil Vraconian-Cenomaniene, vârsta absolută a depozitelor silicioase fiind apreciată la cca.102-98 milioane ani.

Eşantionul 23-C141 reprezintă un topor de piatră confecţionat dintr-un cuarţit carbonatic grezos cu textura rubanată-orientată, ce a fost colectat, probabil, din apropierea stratului jasperoid anterior descris. În opinia noastră, acest material diferit a fost selectat de omul primitiv datorită durităţii medii ponderate a rocii, mai mici decât a silicolitelor (între 5,5-7 unităţi pe scara Mohs), asigurând totodată o compactitate-rezistenţă la uzura acceptabilă scopului pentru care a fost confecţionat.

Eşantionul 23-C141 provine deci din seriile cristaline epimetamorfice ale Masivului Poiana Ruscă, cel mai probabil din Seria de Ghelar de vârsta Paleozoică (Devonian-Carbonifer inferior), vârsta absolută a rocii fiind apreciată de noi ca fiind cuprinsă în intervalul 345-325 milioane ani.

Astfel de pachete de roci silicioase şi cuarţite carbonatice se cunosc în versantul stâng al văii Zlaşti, pe teritoriul satelor Groşi şi Ciulpăz, respectiv pe cursul superior al afluenţilor de stânga al văii Zlaşti şi în apropierea interfluviului cu văii Nandrului (harta 5).

Nivelul III. Cultura Petreşti

Tipurile de unelte cioplite specifice acestei culturi ;i descoperite la Cauce sunt lamele (pl. II/1, 13; III/4-5) şi gratoarul pe lamă (pl. IV/3).

Materialele analizate sunt obţinute din acelaşi „silex” ca mai sus. Aceste este de culoare brună cu intruziuni negre (pl. II/1, 13; III/4-5; IV/3).

Adâncimea de la care au fost recoltate piesele este cuprinsă între 1,10-1,20 m (pl. II/1, 13; IV/3) şi 0,80-0,95 m (pl. III/4-5).

Caroul de descoperire al uneltelor cioplite aparţinând acestui nivel este cel notat cu cifra 5 (pl. II/1, 13; III/4-5; IV/3).

Nivelul IV. Cultura Tiszapolgár

Uneltele caracteristice acestui nivel sunt variate. Tipurile cele mai întâlnite sunt lama (pl. I/5-6; II/4, 8-9; III/7-8, 13-14; IV/2, 4, 10; VII/3, 12, 15), vârful (pl. I/7) şi gratoarul (pl. I/9; IV/9. Unele piese prezintă retuşuri foarte fine (pl. III/8 – retuşată pe ambele laturi; IV/10).

Materia primă folosită pentru obţinerea uneltelor este acelaşi „silex” ca şi în nivelurile mai vechi (pl. I/5-7; II/4, 8-9; III/7-8, 13-14; IV/2, 4, 9-10; VII/3, 12, 15). Într-un caz am recunoscut opalul (pl. I/9). Culoarea uneltelor cioplite este variată, ea trecând de la brunul cu intruziuni negre (pl. I/5-7; II/4, 8-9; III/7-8, 13-14; IV/2), cenuşiul închis cu intruziuni negre (pl. IV/4), cenuşiul (pl. I/9), cenuşiul-verzui (pl. IV/9-10), la brun (pl. VII/3, 12, 15).

Adâncimile de la care s-au recoltat piesele reflectă situaţia stratigrafică a culturii Tiszapolgár din sit. Acestea sunt: 0,60-0,70 m (pl. II/8; III/14), 0,70-0,80 m (pl. I/7; IV/4, 9), 0,80-0,95 m (pl. I/6, 9; II/9; III/7-8, 13), 0, 95-1,10 m (pl. IV/2, 10; VII/3, 12, 15) şi 1,10-1,20 m (pl. II/4).

Descoperirile provin din carourile 4 (pl. I/5; II/4, 8; III/7, 14; IV/2), 5 (pl. I/6, 9; II/9; III/8, 13; IV/10; VII/3, 12, 15) şi 6 (pl. I/7; IV/4, 9).

Grupurile de eşantioane I, II, III (Anexa A.3[8], harta 6), descrise în prezenta lucrare, reprezintă roci silicioase-silicolite de tipul unor jaspuri-opaluri comune cu forme de tranziţie între cei doi termeni menţionaţi, provenite dintr-un nivel stratigrafic bine individualizat, relativ subţire (metric), heterogen din punct de vedere compoziţional, după cum urmează:

- Grupul de eşantioane I este caracterizat de jaspuri opaline cu culori deschise, care conţin benzi, filme de opal alb lăptos mat, provenind de la partea superioară a stratului;

- Grupul de eşantioane II conţine jaspuri comune, subordonat jaspuri opaline cu nuanţe variabile, eterogene din punct de vedere compoziţional, prezentând adesea texturi pătate datorită prezenţei oxihidroxizilor de fier;

- Grupul de eşantioane III, unde includem jaspuri comune şi în mod excepţional opaluri cu culori închise datorate relativei abundenţe a oxihidroxizilor de fier, şi care frecvent au o granulaţie mai ridicată decât a grupurilor anterioare.

 

 

Harta 6.

 

Cu certitudine, aceste seturi de eşantioane provin din aceeaşi sursă cu cele expertizate anterior (Buletin 41 / 2001, Buletin 2 / 2002).

Aproape în totalitate, la nivelul eşantioanelor studiate, s-au identificat urme specifice ale unei prelucrări antropogene (ciopliri-zimţuiri ale muchiilor, rotunjiri-şlefuiri ale colţurilor, şlefuiri-lustruiri ale faţetelor dorsale ale lamelelor) şi în mod excepţional, la eşantionul P6-C121 din Grupul III studiat, prelucrarea afectează în totalitate forma iniţială a fragmentului de rocă: în acest caz se constată toată gama de procedee tehnice utilizate pentru a crea obiectul dorit şi util (zimţuire-cioplire, şlefuire, lustruire).

Frecvenţa de prelucrare este în mod evident mai mare decât la eşantioanele precedente, deşi se constată şi o relativă specializare a omului neolitic din acest nivel în două direcţii principale, şi anume:

- sursa de material pentru unelte o constituie cu precădere partea inferioară a stratului (45% din eşantioane provin din Grupul III de eşantioane analizat), care datorită granulaţiei mărite sunt mai uşor de prelucrat;

- tipul de prelucrare principal este cioplirea-zimţuirea muchiilor pentru obţinerea unei forme regulate tip „lamelă paralelipipedică” şi, subordonat, şlefuirea-lustruirea feţelor-faţetelor lamei respective; acest fapt sugerează o selectare mult mai elaborată a materialului prelucrat, alegându-se fragmentele de rocă care prin decrepitare naturală prezentau feţe plane şi fără asperităţi.

Compoziţia mineralogică şi structura rocilor sugerează formarea rocilor prin depunerea-îmbătrânirea diagenetică a unor geluri silicioase în mediu marin pe un substrat bogat în muscovit (şisturi cristaline-micaşisturi). Geneza marină şi vârsta Cretacică a acestor roci este sugerată şi acum de identificarea în Eşantionul P14-C123 a unor microorganisme marine fosile din Clasa Foraminiferelor. Gelurile silicioase reprezintă probabil rezultatul unei activităţi post magmatice şi paleovulcanice bazice asociată Vulcanitelor Iniţiale Alpine.

Toate aceste considerente justifică acceptarea, ca ipoteză de lucru, a provenienţei acestor roci din nivelurile subţiri, jasperoide, situate în cadrul flişului Jurasic Superior-Cretacic Mediu, cel mai probabil Vraconian-Cenomaniene, vârstă absolută a depozitelor silicioase fiind apreciată la cca 102-98 milioane ani.

Astfel de pachete de roci silicioase se găsesc în versantul stâng al Văii Zlaşti, pe teritoriul satelor Groşi şi Ciulpăz, respectiv pe cursul superior al afluenţilor de stânga al Văii Zlaşti şi în apropierea interfluviului Valea Nandrului (harta 6).

Eşantioanele cuprinse în Grupul IV din prezentul buletin, reprezintă roci mai mult sau mai puţin „exotice”, situate la niveluri stratigrafice inferioare depozitelor de silicolite, şi care sunt constituite din paleovulcanite bazice diabaz-doleritice sticloase sau spilitizate. Gradul de prelucrare a acestor specimene de roci este în general redus sau inexistent, acestea reprezentând o proporţie nesemnificativă din totalul eşantioanelor identificate şi expertizate (8%). Rocile investigate şi descrise mai sus reprezintă în totalitate produse paleovulcanice ale magnetismului ofiolitic alpin şi provin probabil din perimetrul delimitat de localităţile Ulm – Cornu Alb – Groşi – Ciulpăz. Rocile vulcanice bazice sunt apreciate ca aparţinând geo-cronologic Jurasicului Superior – Cretacicului Inferior, vârstă absolută fiind cuprinsă în intervalul 130-160 milioane de ani.

Nivelul VI. Cultura Coţofeni

Acestui nivel îi corespund tipuri de unelte precum lama (pl. II/10), gratoarul (pl. II/5) şi deşeuri de prelucrare precum aşchia (pl. III/11).

Materia primă folosită este „silexul” de culoare brună, cu intruziuni negre (pl. II/5, 10) sau brună (pl. III/11).

Adâncimea de descoperire a pieselor este cuprinsă între 0,40-0,50 m (pl. II/5, 10) şi 0,50-0,60 m (pl. III/11).

Provenienţa în stratigrafia orizontală a uneltelor este legată de caroul 4 (pl. II/5; III/11) şi 5 (pl. II/10).

Nivelul VII. Cultura Wietenberg

 

 

 

Harta 7.

 

Uneltele cioplite sunt tot mai puţine în epoca bronzului, unele fiind chiar refolosite. La Cauce, o lamă brună cu intruziuni negre (pl. II/16), descoperită la adâncimea 0,20-0,30 m, în caroul 4, face parte, cu certitudine, dintre descoperirile epocii (Anexa A.4, harta 7).

Conform buletinului de analiză[9] grupul de eşantioane I delimitat în prezenta lucrare reprezintă roci silicioase silicolite de tipul unor jaspuri opaline cu forme de tranziţie între cei doi termeni menţionaţi, provenite în exclusivitate de la  partea inferioară şi mediană a nivelului de silicolite. În mod excepţional, eşantionul P7-C116 reprezintă  o secvenţă opalină, situată însă în mod cert la partea inferioară a stratului respectiv. Din punct de vedere stratigrafic, aceste eşantioane sunt în general identice cu cel descrise în grupurile II şi III în Buletinul nr.4/2002.

Cu un grad de probabilitate ridicat, aceste eşantioane provin din aceeaşi sursă cu cele expertizate anterior (Buletin nr. 1/2002, nr. 2/2002, Buletin nr. 4/2002).

La nivelul eşantioanelor studiate s-au identificat urme specifice ale unei prelucrări antropogene (ciopliri-zimţuiri ale muchilor, rotunjiri-şlefuiri ale colţurilor, şlefuiri-lustruiri ale faţetelor dorsale ale lamelor).

Gradul de prelucrare este în mod evident mai redus decât la eşantioanele Neolitice relevându-se două aspecte majore şi anume:

- sursa de material pentru unelte o constituie în exclusivitate partea inferioară-mediană a stratului, care datorită granulaţiei mărite sunt mai uşor de prelucrat;

- tipurile de prelucrare principale sunt cioplirea-zimţuirea muchiilor pentru obţinerea unei forme geometrice tip „lamela paralelipipedică”, uneori cu muchii curbate, şi şlefuirea-lustruirea feţelor faţetate ale lamelei respective; acest fapt sugerează aici (împreună cu gradul redus de prelucrare) ca uneltele de piatră expertizate au devenit obiecte secundare în utilizarea lor de către omul primitiv. Regresul înregistrat în prelucrarea silicolitelor face ca  acest grup de eşantioane să fie comparabil din acest punct de vedere cu cele paleolitice.

Compoziţia mineralogică şi structura rocilor sugerează formarea rocilor prin depunerea-îmbătrânirea diagenetică a unor geluri silicioase în mediu marin pe un substrat bogat în muscovit (situri cristaline-micaşisturi). Geneza marină şi vârsta Cretacică a acestor roci a fost demonstrată anterior. Gelurile silicioase reprezintă probabil rezultatul unei activităţi post magmatice asociate punerii în loc a vulcanitelor iniţiale alpine.

Toate aceste considerente justifică acceptarea ca ipoteză de lucru a provenienţei acestor roci din nivele subţiri jasperoide situate în cadrul flişului Jurasic Superior-Cretacic Mediu, cel mai probabil Vraconian-Cenomaniene, vârsta absolută a depozitelor silicioase fiind apreciată la cca 102-98 milioane ani.

Astfel de pachet de roci silicioase se cunosc în versantul stâng al văii Zlaşti, pe teritoriul satelor Groşi şi Ciulpăz, respectiv pe cursul superior al afluenţilor de stânga al văii Zlaşti şi în apropierea interfluviului cu valea Nandrului (Harta 7).

Eşantioanele cuprinse în Grupul II de eşantioane din prezentul buletin, reprezintă roci mai mult sau mai puţin „exotice”, situate la nivele stratigrafice diferite în raport cu depozitele de silicolite.

Formaţiunea stalagmitică / stalagtitică P1-C101 de vârstă recentă, probabil Holocenă, provine în mod accidental sau nu din imediata apropiere a sitului arheologic (formaţiune de peşteră) şi nu prezintă urme clare de prelucrare ulterioară.

Eşantioanele P6-C116 reprezintă un fragment de topor de microgabrou, roca provenind din corpurile de paleovulcanite bazice cu o poziţie stratigrafică inferioară silicolitelor, situate în apropierea localităţii Groşi (Harta 7).

Roca bazică aparţinând produselor paleovulcanice ale magmatismului ofiolitic Alpin este apreciată ca aparţinând geo-cronologic Jurasicului Superior-Cretacicului Inferior, vârsta absolută fiind cuprinsă în intervalul 130-160 milioane de ani. Selectarea rocii  vulcanice holocristaline pentru duritatea şi coeziunea ei, precum şi gradul ridicat de prelucrare prin cioplire-şlefuire sunt caracteristice de bază ale acestui specimen.

 

A.2. Uneltele realizate din piatră şlefuită

Nivelul I. Cultura Starčevo-Criş

În nivelul Starčevo-Criş nu au fost descoperite unelte realizate din piatră şlefuită.

Nivelul II. Cultura Turdaş

Culturii Turdaş îi aparţine un topor şlefuit, cu muchie teşită (pl. V/1) realizat dintr-o rocă locală. Culoarea piesei este cafenie.

Nivelul VII. Cultura Wietenberg

Acestei culturi îi aparţine un frecător (pl. V/2) şi un topor perforat (pl. VI/8), ambele realizate din roci dure de culoare cenuşie

 

A.3. Uneltele din corn

Amplasarea sitului într-o zonă montană, plină de vânat, face ca materia primă pentru realizarea uneltelor de corn să fie abundentă şi folosită în consecinţă.

Nivelul I. Cultura Starčevo-Criş

Acestei culturi îi aparţine un străpungător din corn de cerb (pl. XI/3) de culoare cafenie deschis.

Nivelul II. Cultura Turdaş

Nivelului turdăşean îi aparţin trei străpungătoare (pl. X/4-5; XI/1), realizate din corn de culoare brun-cenuşie.

Nivelul IV. Cultura Tiszapolgár

Prima unealtă ce aparţine acestui nivel este un străpungător (pl. X/2) de culoare brun-cenuşie. Acesta a fost realizat dintr-un corn de căprior.

A doua unealtă este o săpăligă (pl. X/3) realizată din corn de cerb de culoare brun-cenuşie.

Nivelul VII. Cultura Wietenberg

Tot din corn de cerb este realizată şi săpăliga (pl. VI/10) de culoare brun-cenuşie descoperită în acest nivel.

 

A.4. Uneltele din os[10]

Nivelul I. Cultura Starčevo-Criş

În locuinţa aparţinând acestei culturi s-au descoperit doi colţi de mistreţ (?), cu urme de prelucrare (pl. VI/5-6) şi o spatulă (pl. VI/9) din os.

Nivelul II. Cultura Turdaş

O spatulă (pl. VII/1) a fost descoperită în nivelul turdăşean alături de trei străpungătoare (pl. IX/2-3, 7).

Nivelul III. Cultura Petreşti

Culturii Petreşti îi aparţine un străpungător (pl. IX/4) realizat din os.

Nivelul IV. Cultura Tiszapolgár

În acest nivel au fost descoperite mai multe străpungătoare (pl. VIII/7-8; IX/1, 5-6, 8; X/1), în secţiunea S I / 1998-1999, la adâncimi cuprinse între 0,60-0,70 m (pl. IX/6, 8; X/1), 0,70-0,80 m (pl. IX/1, 5) şi 0,95-1,10 m (pl. VIII/7-8; IX/8), în carourile 4 (pl. VIII/7; IX/5, 8) şi 5 (pl. VIII/8; IX/1, 6, 8; X/1).

 

 

 

 

Nivelul VI. Cultura Coţofeni

Culturii Coţofeni îi aparţine un străpungător din os (pl. IX/9).

Nivelul VII. Cultura Wietenberg

Un os prelucrat (pl. XI/2) a fost descoperit în nivelul aparţinând epocii bronzului.

 

 

 

A. Uneltele

B. Plastica

C. Podoabele

D. Ceramica: Cultura Starčevo-Criş; Cultura Turdaş; Cultura Petreşti; Cultura Tiszapolgár; Cultura Bodrogkeresztúr III.

 [1] Boboş 1991; Boboş et alii 1990.

[2] Borcoş et alii 1984; Ciocănelea 1971; Gherasi et alii 1971; Ghiţulescu et alii 1964; Kräutner et alii 1969; Mureşan 1973; Rio 1982.

[3] Comşa 1971.

[4] Studiul domniei sale este inclus în lucrare la Anexa A.1 (harta 4).

[5] Determinare şi text ing. E. Orlandea.

[6] Studiul domniei sale este inclus în această lucrare la Anexa A.2 (harta 5).

[7] Determinare şi text ing. E. Orlandea.

[8] Determinare şi text ing. E. Orlandea.

[9] Determinare şi text ing. E. Orlandea.

[10] Studiul complet al uneltelor de os va fi publicat în volumul II al acestei lucrări.