CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

LISTA ILUSTRAŢIILOR

 

 

 

 


E. FOTOGRAFII

 

Foto 1. Vedere generală a Văii Runcului. Versantul pe care se află peştera Cauce.

 

Foto 2. Vedere generală a Văii Runcului. Versantul opus peşterii.

 

Foto 3. Intrarea mică în peşteră.

 

Foto 4. Calea de acces spre intrarea în peşteră.

 

Foto. 5. Versantul opus celui pe care s-a dezvoltat peştera.

 

Foto 6. Versantul pe care s-a dezvoltat peştera.

 

Foto 7. Versantul opus celui pe care s-a dezvoltat peştera.

 

Foto 8. Accesul către gura mare a peşterii.

 

Foto 9. Bordura calcaroasă la nivelul căreia s-a dezvoltat peştera.

 

Foto 10. Bordura calcaroasă la nivelul căreia s-a dezvoltat peştera.

 

Foto 11. Bordura calcaroasă la nivelul căreia s-a dezvoltat peştera.

 

Foto 12. Bordura calcaroasă la nivelul căreia s-a dezvoltat peştera.

 

Foto 13. Accesul spre peşteră.

 

Foto 14. Intrarea în peşteră.

 

Foto 15. Accesul spre peşteră.

 

Foto 16. Gura mare a peşterii.

 

Foto 17. Gura mare a peşterii.

 

Foto 18. Interiorul peşterii.

 

Foto 19. Zona cercetată sistematic în peşteră.

 

Foto 20. Zona cercetată sistematic în peşteră.

 

Foto 21. Ceramică Starčevo-Criş.

 

Foto 22. Ceramică Starčevo-Criş.

 

Foto 23. Ceramică Starčevo-Criş.

 

Foto 24. Ceramică Starčevo-Criş.

 

Foto 25. Ceramică Turdaş şi importuri Tisa.

 

Foto 26. Ceramică Turdaş.

 

Foto 27. Ceramică Turdaş pictată în stil Tăualaş.

 

Foto 28. Ceramică Petreşti pictată (1) şi fragmente Precucuteni de import (2-6).

 

Foto 29. Vas de orizont Vinča C (grup Foeni ?).

 

Foto 30. Vas de orizont Vinča C (grup Foeni ?) (interior).

 

Foto 31. Ceramică Petreşti.

 

Foto 32. Ceramică Tiszapolgár.

 

Foto 33. Ceramică cu toarte pastilate.

 

Foto 34. Ceramică Coţofeni.

 

Foto 35. Ceramică Coţofeni.

 

Foto 36. Ceramică de epoca bronzului.

 

Foto 37. Vas de epoca bronzului.

 

Foto 38. Vas de epoca bronzului.

 

Foto 39. Tipare din gresie. Cute. Suflător de aer.

 

Foto 40. Tipare din gresie. Cute. Suflător de aer.