CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 


 

 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

CAPITOLUL III. Descrierea materialului arheologic

 

 

D. Ceramica

 

Nivelul V. Cultura Bodrogkeresztúr III

Ceramica (foto 33) este fină (pl. LIV/3), semifină (pl. LI/1; LI/2; LII/1; LII/3; LII/4; LIV/1; LIV/4) sau uzuală (pl. LII/2; LIII/2; LIII/3; LIV/2).

Culorile vaselor pot fi cărămiziul (pl. LIII/3; LIV/2), brunul (pl. LII/2; LIII/2; LIV/4 – cu flecuri), brunul deschis (pl. LI/2), griul-cărămiziu (pl. LII/4) sau cenuşiul (pl. LI/1; LII/1; LII/3; LIV/1; LIV/3).

Degresantul folosit este nisipul (pl. LI/1; LII/1; LII/4; LIV/3), nisipul şi pietricele (pl. LI/2), nisipul şi mica (pl. LIV/1), nisipul cu granulaţie mare (pl. LII/2) şi nisipul şi pleava (pl. LII/3; LIII/2; LIII/3; LIV/2; LIV/4).

Vasele sunt netezite (pl. LI/1; LII/1; LII/2; LII/4; LIII/2; LIII/3; LIV/2) sau lustruite (pl. LI/2; LII/3;LIV/1; LIV/3; LIV/4).

Arderea la care a fost supusă ceramica este foarte bună (pl. LIV/1; LIV/3) sau bună (pl. LI/1-2; LII/1; LII/2; LII/3; LII/4; LIII/2; LIII/3; LIV/2; LIV/4).

Formele[1]

La specia fină cunoaştem o singură formă şi anume o strachină înaltă cu buza profilată (pl. LIV/3).

Formele speciei semifine sunt vasul globular cu buza profilată şi toartă puţin supraînălţată (pl. LI/1-2; LII/3). Mai întâlnim şi vase globulare profilate în forma literei „S” (pl. LIV/4) sau globulare simple (pl. LIV/1).

Castroanele sunt puternic profilate, bitronconice, cu toarte (pl. LII/3).

Străchinile sunt deschise la formă (pl. LII/1).

La specia uzuală formele vaselor sunt globulare cu buza profilată şi toartă puţin supraînălţată (pl. LIV/2) sau globulare, puternic profilate în forma literei „S” (pl. LIII/2-3).

Ornamentele

Între rarele ornamente ale acestui nivel amintim crestăturile scurte pe buză (pl. LII/1; LIII/3), inciziile sub buză (pl. LII/2), buzele alveolare (pl. LIII/2; LIV/2) şi toartele alveolare (pl. LIV/2).

 

A. Uneltele

B. Plastica

C. Podoabele

D. Ceramica: Cultura Starčevo-Criş; Cultura Turdaş; Cultura Petreşti; Cultura Tiszapolgár; Cultura Bodrogkeresztúr III. 

 [1] Luca 1999, p. 18-25, pl. 2.