b  

Cuprins

   

Prescurtări

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I

 

CAPITOLUL II

 

CAPITOLUL III

 

CAPITOLUL IV

 

GLOSAR DE TERMENI

 

Abstract in English

 

 

 BRESLELE PRODUCĂTORILOR DE ARME DIN SIBIU, BRAŞOV ŞI CLUJ

SECOLELE XIV-XVI

 

 

Autor: Ioan Marian Ţiplic.

ISBN 973-651-337-8, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2001.

© copyright Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European, Marian Ţiplic

Seria Bibliotheca Septemcastrensis I, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 


ABREVIERI

ActaMN            

Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca

AE                  

Archeologiai Ertesitö, Budapest

AICSUS            

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, Sibiu

AIIAI  

Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D.        Xenopol" , Iaşi

AIIC   

Anuarul Institutului de Istorie, Cluj

AMMR           

Anuarul Muzeului Marinei Române, Constanţa

AUB               

Analele Universităţii C.I.Parhon. Seria Ştiinţe sociale, istorice, Bucureşti

APH   

Acta Poloniae Historica, Varşovia

AVSL

Archivs des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu

BCSŞSAI        

Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studen-ţeşti. Arheologie-Istorie, Alba-Iulia

Buridava        

Buridava, Râmnicu Vâlcea

Cumidava           

Cumidava, Braşov

FVL    

Forschungen zur Volks und Landeskunde, Sibiu

HU                 

Historia Urbana, Sibiu

KVSL 

Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu

Litua   

Litua. Studii şi cercetări, Târgu-Jiu

MBBM            

Mitteilungen aus dem Baron Bruken-thalischen Museum, Sibiu

RM                 

Revista Muzeelor, Bucureşti

RV             

Rheinische Vierteljahrsblätter

SA             

Siebenbürgisches Archiv,

SF                  

Sudöst Forschungen, München

SMIM            

Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti

SMMIM             

Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, Bucureşti

StComB             

Studii şi comunicări. Istorie-arheologie, Sibiu

StComC        

Studii şi comunicări. Muzeul Câmpulung, Câmpulung Muscel

Studii 

Studii. Revistă de istorie, Bucureşti

WuK 

Waffen und Kostumkunde

ActaMN            

Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca

AE                  

Archeologiai Ertesitö, Budapest

AICSUS            

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, Sibiu

AIIAI  

Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D.        Xenopol" , Iaşi

AIIC   

Anuarul Institutului de Istorie, Cluj

AMMR           

Anuarul Muzeului Marinei Române, Constanţa

AUB               

Analele Universităţii C.I.Parhon. Seria Ştiinţe sociale, istorice, Bucureşti

APH   

Acta Poloniae Historica, Varşovia

AVSL

Archivs des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu

BCSŞSAI        

Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studen-ţeşti. Arheologie-Istorie, Alba-Iulia

Buridava        

Buridava, Râmnicu Vâlcea

Cumidava           

Cumidava, Braşov

FVL    

Forschungen zur Volks und Landeskunde, Sibiu

HU                 

Historia Urbana, Sibiu

KVSL 

Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu

Litua   

Litua. Studii şi cercetări, Târgu-Jiu

MBBM            

Mitteilungen aus dem Baron Bruken-thalischen Museum, Sibiu

RM                 

Revista Muzeelor, Bucureşti

RV             

Rheinische Vierteljahrsblätter

SA             

Siebenbürgisches Archiv,

SF                  

Sudöst Forschungen, München

SMIM            

Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti

SMMIM             

Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, Bucureşti

StComB             

Studii şi comunicări. Istorie-arheologie, Sibiu

StComC        

Studii şi comunicări. Muzeul Câmpulung, Câmpulung Muscel

Studii 

Studii. Revistă de istorie, Bucureşti

WuK 

Waffen und Kostumkunde

ActaMN            

Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca

AE                  

Archeologiai Ertesitö, Budapest

AICSUS            

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, Sibiu

AIIAI  

Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D.        Xenopol" , Iaşi

AIIC   

Anuarul Institutului de Istorie, Cluj

AMMR           

Anuarul Muzeului Marinei Române, Constanţa

AUB               

Analele Universităţii C.I.Parhon. Seria Ştiinţe sociale, istorice, Bucureşti

APH   

Acta Poloniae Historica, Varşovia

AVSL

Archivs des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu

BCSŞSAI        

Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studen-ţeşti. Arheologie-Istorie, Alba-Iulia

Buridava        

Buridava, Râmnicu Vâlcea

Cumidava           

Cumidava, Braşov

FVL    

Forschungen zur Volks und Landeskunde, Sibiu

HU                 

Historia Urbana, Sibiu