CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

CAPITOLUL II

Descrierea CERCETĂRILOR sistematice

 

Istoricul cercetărilor în peşterile din estul munţilor Poiana Ruscă

 

Nandru-Peştera Curată (2277 / 1) (harta 3)[1] şi Peştera Spurcată (2277 / 2) (harta 3)

În Dealul Peşterilor de pe V. Nandrului se află două peşteri care au fost cercetate arheologic, Peştera Curată şi Peştera Spurcată (numite şi Peştera de Jos sau Peştera Mare şi Peştera de Sus sau Peştera Mică). Primele săpături în aceste peşteri au fost efectuate în anul 1877 de baroneasa Z. von Torma, iar descoperirile au fost prezentate într-o expoziţie la Sibiu şi printr-un raport publicat de C. Gooss[2], rezultatele complete fiind publicate mult mai târziu de M. Roska[3]. După alţi ani de cercetări urmează cea mai completă abordare a peşterilor, cea a lui C. S. Nicolăescu-Plopşor.[4]

Materialele arheologice descoperite aici aparţin paleoliticului, neoliticului, eneoliticului şi perioadei medievale. [5]

Bătrâna-Peştera lui Bindea

Cerişor-Peştera Nr. 1 (2277 / 11) (harta 3) [29]

Cerişor-Peştera Nr. 2 (2277 / 13) (harta 3; plan 8)

Cerişor-Peştera Nr. 3 (2277 / 12) (harta 3)

Cerişor-Peştera Cauce (2277 / 23) (harta 3) [30] , Istoricul cercetărilor, sistemul de săpătură, stratigrafia

Cerişor-Peştera Nr. 4, „De la Crăciuneasa" (2277 / 34) (harta 3; plan 9)

Chergheş-Peştera Măgura (2276 / 1) (harta 3; plan 12 / 2)

Ciulpăz-Peştera Bulgărelu (2277 / 55) (harta 3)

Dumbrava-Peştera cu apă (2277 / 8) (harta 3) [31]

Govăjdia-Peştera de la cruce (2277 / 57) (harta 3; plan 12/1)

Hunedoara-Peştera Nr. 1 (2277 / ) (harta 3; plan 10/2)

Hunedoara-Peştera Nr. 2 (2277 /  16) (harta 3; plan 10/3)

Nandru-Peştera Curată (2277 / 1) (harta 3) [32] şi Peştera Spurcată (2277 / 2) (harta 3)

Nandru-Peştera Nr. 4 (2277 / ?) (harta 3; plan 10/1)

Nandru-Peştera Joncţiunii (2277 / 47-48) (harta 3; plan 11) [33]

Runcu Mare-Peştera nr. 1 (2277 / 9) (harta 3) [34]

Teliucu Superior-Peşteră, sat, comuna Teliucu Inferior (harta 3)

 [1] Luca 1999a, p. 2-4.

[2] Gooss 1877-1878b, p. 617-618.

[3] Roska 1941, p. 20-24; 1942, p. 200-201.

[4] Plopşor 1957; Plopşor et alii 1959.

[5] Plopşor 1957; Roman 1976, pl. 68/8-9, 13-14, 23, 25, 29-31; 69/6 (Peştera Curată); 81/4, 8-9, 11-13 (Peştera Spurcată); Ciugudean 1996, p. 57-59, nr. 53-54.