CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

CAPITOLUL II

Descrierea CERCETĂRILOR sistematice

 

Istoricul cercetărilor în peşterile din estul munţilor Poiana Ruscă

 

Dumbrava-Peştera cu apă (2277 / 8) (harta 3)[1]

Această cavitate se află pe valea Roatei, în amonte de satul Nandru. Este o peşteră activă, cursul de apă existent fiind tributar râului Petac. Consultarea integrală a arhivei CSPH arată faptul că T. Mariş a efectuat un sondaj în această peşteră, autorul neinformându-ne cu privire la rezultatele intervenţiei, materialul arheologic fiind recoltat de la gura peşterii şi de pe pantele versantului pe care se află aceasta (după ce a fost aruncat şi de alţi autori necunoscuţi). După cum se va vedea în rândurile următoare această peşteră pare a fi fost una dintre cele mai bine locuite din zona munţilor Poiana Ruscă, structura geologică şi prezenţa cursului de apă subteran, cu debite variabile, motivând – în parte – bulversarea materialului arheologic.

Materialul arheologic aparţine mai multor epoci istorice: Starčevo-Criş[2], Coţofeni[3], Wietenberg[4], Halltattului timpuriu, Basarabi[5] şi perioadei dacice clasice[6].

În apropiere de peşteră se exploatau zăcăminte de fier în epoca romană.[7]

 

Govăjdia-Peştera de la cruce (2277 / 57) (harta 3; plan 12/1)

La intrarea în peşteră, dar şi către fundul acesteia, s-au descoperit materiale ceramice aparţinând culturii Coţofeni.[8]

 

Bătrâna-Peştera lui Bindea

Cerişor-Peştera Nr. 1 (2277 / 11) (harta 3) [29]

Cerişor-Peştera Nr. 2 (2277 / 13) (harta 3; plan 8)

Cerişor-Peştera Nr. 3 (2277 / 12) (harta 3)

Cerişor-Peştera Cauce (2277 / 23) (harta 3) [30] , Istoricul cercetărilor, sistemul de săpătură, stratigrafia

Cerişor-Peştera Nr. 4, „De la Crăciuneasa" (2277 / 34) (harta 3; plan 9)

Chergheş-Peştera Măgura (2276 / 1) (harta 3; plan 12 / 2)

Ciulpăz-Peştera Bulgărelu (2277 / 55) (harta 3)

Dumbrava-Peştera cu apă (2277 / 8) (harta 3) [31]

Govăjdia-Peştera de la cruce (2277 / 57) (harta 3; plan 12/1)

Hunedoara-Peştera Nr. 1 (2277 / ) (harta 3; plan 10/2)

Hunedoara-Peştera Nr. 2 (2277 /  16) (harta 3; plan 10/3)

Nandru-Peştera Curată (2277 / 1) (harta 3) [32] şi Peştera Spurcată (2277 / 2) (harta 3)

Nandru-Peştera Nr. 4 (2277 / ?) (harta 3; plan 10/1)

Nandru-Peştera Joncţiunii (2277 / 47-48) (harta 3; plan 11) [33]

Runcu Mare-Peştera nr. 1 (2277 / 9) (harta 3) [34]

Teliucu Superior-Peşteră, sat, comuna Teliucu Inferior (harta 3)

 [1] Luca et alii 1997, p. 19, plan 5, pl. V/1-8; VI/1, 4-6; Luca 1999a, p. 5.

[2] Luca et alii 1997, pl. V/1-2.

[3] Luca et alii 1997, pl. V/3-6.

[4] Luca et alii 1997, pl. V/7; VI/1, 4-5.

[5] Luca et alii 1997, pl. V/8; VI/6.

[6] Luca et alii 1997, pl. VI/2.

[7] Wollmann 1996, p. 233.

[8] Informaţie C. Roman şi A. Adam (CSPH).