CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

CAPITOLUL II

Descrierea CERCETĂRILOR sistematice

 

Istoricul cercetărilor în peşterile din estul munţilor Poiana Ruscă

Zona de est a munţilor Poiana Ruscă, dominată de un relief relativ înalt, la prima vedere puţin favorabil dezvoltării civilizaţiilor preistorice, a fost locuită încă din paleoliticul mijlociu.[1] Reperele cultural-cronologice ale acestor evenimente ne sunt date de studiul sedimentelor unor peşteri care, datorită stabilităţii lor geologice şi a condiţiilor microclimatice bune, au favorizat aşezarea şi dezvoltarea comunităţilor omeneşti.

 

Primele cercetări arheologice în peşterile din estul munţilor Poiana Ruscă au avut drept scop studierea a două obiective de la Nandru (Peştera Curată şi Peştera Spurcată).

Prima a fost cercetată de Zsófia von Torma între anii 1877-1878[2], săpăturile fiind reluate de baroneasă în 1879, împreună cu Gabor Téglás. Descoperirile au fost prezentate într-un raport publicat de Carl Gooss[3], iar rezultatele complete ale săpăturilor au fost publicate de Martón Roska în 1941[4] şi 1942[5]. Cunoştinţele acumulate în urma acestor săpături sunt publicate în mai multe studii, cel mai important fiind cel din 1884.[6] Janós Mállasz reia săpăturile în Peştera Curată (1932), iar pe cele din Peştera Spurcată, în acelaşi an.

Analiza materialelor arheologice descoperite şi a contextelor stratigrafice, relativ incerte, ce rezultă din aceste cercetări[7] l-au determinat pe C.S. Nicolăescu-Plopşor (împreună cu Alexandra Bolomey, Beniamin Bassa şi Alexandru Păunescu) să întreprindă săpături sistematice aici, în anii 1955 şi 1956.[8] El stabileşte succesiunea stratigrafică reală a sedimentului şi relaţia dintre piesele szeletiene şi cele mousteriene, în cazul Peşterii Spurcate.[9] Nivelurile postpaleolitice din cele două peşteri de la Nandru (Curată şi Spurcată) aparţin culturilor Starčevo-Criş[10], Tiszapolgár[11], Coţofeni[12] şi perioadei medievale.

Marin Cârciumaru, în urma analizelor paleo-climatice, defineşte, pe baza studierii sedimentelor din cele două peşteri[13], complexul interstadial Nandru, care cuprinde două oscilaţii climatice: Nandru A şi Nandru B. Această definire este parte componentă a unui sistem cronologic integrat al Pleistocenului Superior din România.[14]

O nouă etapă de cercetare arheologică a peşterilor din estul munţilor Poiana Ruscă s-a realizat o dată cu fondarea CSPH. Acesta, după o perioadă de peste două decenii de activitate, a reuşit să descopere, înregistreze şi cerceteze speologic un număr de peste 50 de peşteri, avene şi abriuri din zonă.[15]

Cercetările speo-arheologice, susţinute – arheologic – în perioada anilor 1982-1989 de către Tiberiu Mariş, s-au rezumat la periegheze şi sondaje de mici dimensiuni, care nu au atins patul peşterilor, iar documentaţiile de şantier (planul săpăturilor, profilurile stratigrafice şi desenele materialelor), cât şi materialul arheologic descoperit, s-au pierdut în mare parte.[16]

Ţinând cont de particularităţile zonei, precum şi de existenţa unui inimos grup de speologi amatori (separaţi, în acel moment, în două cluburi speologice: CSPH şi CSSH), T. Mariş iniţiază – în anii '80 – cercetarea peşterilor cu urme arheologice aparţinând culturii Coţofeni din partea de sud-vest a Transilvaniei. Aceste cercetări au avut drept rezultat un articol în care se prezenta nivelul atins în acel moment din punct de vedere arheologic.[17] Din păcate, în acest articol nu se prezentau materialele arheologice descoperite cu ocazia cercetărilor.

După părăsirea instituţiei muzeale hunedorene de T. Mariş, ideea abordării complexe a peşterilor din estul munţilor Poiana Ruscă a fost rediscutată, în iarna anului 1996, de preşedintele CSPH, M. Băicoană, secondat de colaboratorii săi, Puiu Virgil, Puiu Chiş, Petru Puiu, Alexandru Adam şi C. Roman, proaspăt absolvent al Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu din cadrul ULBS.

De atunci, având în vedere organizarea cu succes a unor ample cercetări speologice în câteva masive carstice din ţară, s-a gândit o strategie care să aibă ca rezultat un model de cercetare interdisciplinară a peşterilor, cu scop imediat pentru protejarea activă a depozitelor de peşteră şi instituirea unui schimb de informaţii şi idei între diversele specializări interesate în studiul peşterilor.

Pasul următor a fost cercetarea arhivei CSPH, atenţia noastră oprindu-se asupra părţii de est a munţilor Poiana Ruscă, de unde, prin cercetări de suprafaţă, eliberări de depuneri recente sau mici sondaje, provin o serie de materiale arheologice, publicate în 1997.[18] Cu această ocazie s-a putut constata că, din punct de vedere speologic, numărul peşterilor şi abriurilor din zonă este de 55[19], majoritatea fiind fosile, uscate, de mici dimensiuni şi formate în calcare sau calcare dolomitice.

Cooptarea unor speologi şi geologi în echipa de cercetare complexă (Traian Bebe Bozdoc, Radu Breban şi Bogdan Tomuş) a dus la aprofundarea cercetărilor legate de geneza şi morfologia peşterilor.

De asemenea, în acelaşi timp, s-a iniţiat completarea unor fişe-tip care să cuprindă cifrele actuale ale microclimatului în peşteri, în funcţie de sezon, situaţia curenţilor de aer şi relaţia cu aşezările în aer liber din apropierea peşterilor cu urme de locuire.

A început, în consecinţă, un program sistematic de cercetare a ramei de est a munţilor Poiana Ruscă, inclusiv a peşterilor cu sedimente arheologice[20], cu scopul articulării informaţiilor oferite într-un sistem care să răspundă la întrebări fundamentale legate de caracterul locuirii de peşteră, de relaţiile cronologice dintre materialele arheologice descoperite şi compararea acestora cu elementele de cultură materială furnizate prin studiul aşezărilor de suprafaţă (terasă), precum şi de sesizarea unor eventuale căi de comunicaţie şi relaţii de schimb între comunităţile preistorice, de o parte şi de alta a munţilor Poiana Ruscă.

Începând din 1997 s-au realizat, de echipa noastră, şi primele sondaje în aceste peşteri (la Cauce, de exemplu).[21] Această peşteră s-a dovedit a fi şi una dintre cele mai reprezentative cavităţi cu sediment arheologic pentru stratigrafia post-paleolitică, reprezentând cel mai edificator eşantion stratigrafic între peşterile cercetate până acum în munţii Poiana Ruscă. În cadrul aceluiaşi program s-au cercetat speo-arheologic şi peşterile de la Dumbrava-Peştera cu apă[22], Cerişor-Peştera Nr. 1[23], Ciulpăz-Peştera Bulgărelu[24] şi Nandru (Peştera Nr. 4 şi Peştera Joncţiunii).[25]

De aici s-a născut şi ideea stagiilor de arheologie-speologică, pornite din ideea de a proteja sedimentele arheologice din peşteri de posibilele distrugeri datorate acţiunii specifice a speologilor, dar şi invers !

Primul stagiu a fost organizat în intervalul de timp cuprins între 29 aprilie şi 3 mai 1998 la Govăjdie, cu concursul direct al CSPH, MCCH şi ULBS şi a însemnat primul contact al arheologilor şi speologilor din zona munţilor Poiana Ruscă cu mişcarea speologică naţională, atât la nivel de amatori, cât şi la nivel de federaţie speologică.

Tematica acestui stagiu a cuprins două secţiuni, prima parte fiind geologică, iar cea de a doua speologică, cu particularităţi legate de munţii Poiana Ruscă. De asemenea, s-au discutat şi informaţii legate de alte complexe carstice din ţară (munţii Retezat, Parâng, Metaliferi şi Căpăţânii). Autorul expunerii, M. Băicoană, a insistat asupra caracterului special al carstului din munţii Poiana Ruscă, dat de asocierea dintre calcare şi dolomite, dar şi asupra unor fenomene carstice puţin cunoscute, chiar publicului avizat, întâlnite aici.

Secţiunea teoretică a cuprins, de asemenea, o expunere realizată de C. Roman, privind evoluţia istorică a ţinutului Hunedoarei, cu accent pe locuirea de peşteră, expunere completată de prezentarea, pe epoci, a principalelor caracteristici ale materialului arheologic, specific fiecăreia dintre acestea.

În intervalul 24-26 septembrie 1998, C. Roman şi M. Băicoană au prezentat în cadrul CNS de la Borşa (jud. Maramureş) un raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de la Cauce. Cu această ocazie a fost prezentată legislaţia în vigoare cu privire la protecţia patrimoniului arheologic, şi s-a convenit ca, în viitor, orice intervenţie speologică care implică afectarea depozitului de peşteră (decolmatări, derocări etc.) să se facă în prezenţa unui arheolog.

Al doilea stagiu de arheologie-speologică s-a desfăşurat între 29 aprilie şi 2 mai 1999, tot la Govăjdie. Acum s-au implicat financiar FRS şi Primăria municipiului Hunedoara. Din partea FRS a fost prezent Bebe Bozdoc, acesta distingându-se printr-o prezentare aprofundată a fenomenelor carstice pe spaţii geografice largi şi sublinierea importanţei descoperirilor din peştera Avenul cu incizii de la Gaura Cizmei (sat Ribicioara, comuna Ribiţa, judeţul Hunedoara) pentru studiul artei rupestre de la noi.[26]

Prezentarea evoluţiei istorice a ţinutului Hunedoarei, susţinută de C. Roman, s-a bazat pe structurile ştiinţifice stabilite în anul anterior, iar exemplificările s-au făcut pe materialele arheologice descoperite la Cerişor-Cauce în campania anului 1998 şi pe cele rezultate din cercetările mai vechi, în peşterile judeţului Hunedoara, aflate în colecţiile MCCH (Băniţa-Peştera Bolii, Geoagiu-Peştera de sub Stâncă şi Cerişor-Peştera Nr. 1).

Peştera de la Cerişor-Peştera Nr. 1 este cercetată cu această ocazie, în intervalul 2-3 mai 1999, printr-un sondaj de informare stratigrafică de 2 / 1 m, amplasat în capătul galeriei ce face legătura dintre intrarea nr. 2 şi restul peşterii. Înainte de executarea acestui sondaj, peştera a fost curăţată de resturi vegetale şi caroiată (cu carouri de 4 m2), din partea finală a cavităţii fiind recuperate resturi de Ursus spelaeus.[27] Sondajul nu s-a adâncit decât până la 0,60 m şi nu a evidenţiat depuneri arheologice. Sedimentul excavat conţinea resturi de calcar dolomitic şi compuşi argiloşi, cimentaţi prin CaCO3, spre bază apărând şi blocuri masive de calcar dolomitic.

Cu această ocazie s-a identificat şi vechiul sondaj, plasat în faţa diaclazei, şi au fost recoltate, în funcţie de caroiere, din Sala Mare a peşterii, fragmente ceramice şi osteologice din Evul Mediu şi epoca bronzului.

Pentru CNS organizat de FRS şi CSPH în perioada 21-24 septembrie 1999 a fost prezentat un raport complet asupra cercetărilor arheologice din peştera Cauce de la Cerişor. Cu această ocazie s-a discutat alcătuirea unui departament în cadrul FRS care să contabilizeze, printre altele, informaţiile de natură arheologică pe plan naţional şi datele rezultate din studiul peşterilor la nivelul cercetării speologice.

Al treilea stagiu de arheologie-speologică, desfăşurat tot la Govăjdie, la începutul lunii mai 2000, a fost un succes, fapt demonstrat prin numărul extrem de mare de participanţi (peste 35). A fost menţinută structura de prezentare a cursului teoretic şi s-a început completarea informaţiilor geo-speologice pentru peşterile din arealul hunedorean, datorită colaborării cu B. Bozdoc, R. Breban şi M. Băicoană. În acest an s-a insistat pe modelele habitaţionale de peşteră, configuraţia zonei în diverse momente istorice, climat, surse de materii prime, dinamica populaţiei etc. Partea practică a cursului a fost organizată în Peştera Nr. 1 de la Cerişor unde a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 1,50 / 1 m, plasată pe latura de nord a Sălii Mari, casetă ce se va converti, mai târziu, în caroul 1 al secţiunii S1 / 1999. Cu această ocazie s-a cercetat o parte a unei vetre de foc aparţinând culturii Wietenberg, plasată la 0,15 m adâncime de la actualul nivel de călcare.

Tot în cadrul aceluiaşi stagiu s-a reuşit identificarea, prin cercetări de suprafaţă, unor obiective arheologice în Peştera Nr. 2 (Peştera Mică) de la Cerişor. În perimetrul administrativ al satului s-a descoperit, în punctul La Pârloage, la cca. 1100 m distanţă aeriană de Peştera Nr. 1, o aşezare sezonieră ce poate fi încadrată, după materialele ceramice, culturii Coţofeni şi epocii bronzului (cultura Wietenberg).

Cât priveşte Peştera Nr. 2 de la Cerişor, aici s-a descoperit, în dreptul intrării, un sondaj realizat cu scop neprecizat (deschis, poate, pentru decolmatarea intrării). Prin taluzarea pereţilor acestuia s-au descoperit materiale ceramice aparţinând culturii Coţofeni.

 În cadrul CNS (Stâna de Vale, 14-17 septembrie 2000) a fost prezentată lucrarea Arheologie-speologică în estul munţilor Poiana Ruscă (C. Roman şi M. Băicoană), CSPH primind trofeul „Emil Racoviţă” (secţiunea Ştiinţă).

Al patrulea stagiu de arheologie speologică (25-27 mai 2001, Govăjdie) a continuat sistemul deja consacrat în ceea ce priveşte prezentarea cursului teoretic, acesta fiind completat cu expuneri cu privire la prezentarea habitatului uman în peşteri din România, realizată de prof.univ.dr. Iosif Viehmann (Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca) şi de structură şi morfologie carstică prezentate de prof.univ.dr. Bogdan C. Onac de la acelaşi institut. La Cauce s-a realizat curăţirea profilului longitudinal al secţiunii S I / 1998-1999 şi s-au recoltat eşantioane pentru o analiză sporo-polinică. Aceeaşi operaţiune s-a efectuat şi în Peştera Nr. 1 de la Cerişor.

Cu ocazia stagiului au fost prelucrate şi aplicate cu rigoare normele legislative cu privire la protejarea patrimoniului arheologic, pentru familiarizarea practică a speologilor cu acestea. Nu au fost efectuate sondaje care să demonstreze prezenţa unor depuneri arheologice în peşteri, având în vedere că majoritatea participanţilor au fost şi la stagiile anterioare.

Principala acţiune a acestui stagiu a fost „perierea” versantului din dreapta văii Runcului, între Govăjdie şi cătunul Tulea, identificându-se trei peşteri inedite, iar la intrarea Peşterii de sub cruce de la Govăjdie au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni.[28]

Cavităţile descoperite au fost cartate şi li s-a alcătuit fişa de anunţ şi confirmare, în vederea cuprinderii lor în cadastrul actualizat al peşterilor din România.

Dar să vedem care sunt peşterile cuprinse în proiectul nostru de publicare şi care este stadiul cercetărilor cu privire la acestea.

 

Bătrâna-Peştera lui Bindea

Cerişor-Peştera Nr. 1 (2277 / 11) (harta 3)[29]

Cerişor-Peştera Nr. 2 (2277 / 13) (harta 3; plan 8)

Cerişor-Peştera Nr. 3 (2277 / 12) (harta 3)

Cerişor-Peştera Cauce (2277 / 23) (harta 3)[30] , Istoricul cercetărilor, sistemul de săpătură, stratigrafia

Cerişor-Peştera Nr. 4, „De la Crăciuneasa" (2277 / 34) (harta 3; plan 9)

Chergheş-Peştera Măgura (2276 / 1) (harta 3; plan 12 / 2)

Ciulpăz-Peştera Bulgărelu (2277 / 55) (harta 3)

Dumbrava-Peştera cu apă (2277 / 8) (harta 3)[31]

Govăjdia-Peştera de la cruce (2277 / 57) (harta 3; plan 12/1)

Hunedoara-Peştera Nr. 1 (2277 / ) (harta 3; plan 10/2)

Hunedoara-Peştera Nr. 2 (2277 /  16) (harta 3; plan 10/3)

Nandru-Peştera Curată (2277 / 1) (harta 3)[32] şi Peştera Spurcată (2277 / 2) (harta 3)

Nandru-Peştera Nr. 4 (2277 / ?) (harta 3; plan 10/1)

Nandru-Peştera Joncţiunii (2277 / 47-48) (harta 3; plan 11)[33]

Runcu Mare-Peştera nr. 1 (2277 / 9) (harta 3)[34]

Teliucu Superior-Peşteră, sat, comuna Teliucu Inferior (harta 3)

 

Privire sintetică asupra descoperirilor arheologice din peşterile dispuse în arealul munţilor Poiana Ruscă

Peşterile de pe rama de est a munţilor Poiana Ruscă nu reprezintă fenomene singulare în această zonă a ţării.

La nord de Mureş se găsesc peşterile de la Prevăleni (Prăvăleni)[35], Meda[36], Beriu[37] şi Geoagiu Băi[38].

Una dintre cele mai interesante peşteri din judeţul Hunedoara, dispusă la nordul Mureşului, este Peştera Avenul cu incizii de la Gaura Cizmii.[39] În această peşteră s-au descoperit fragmente ceramice Coţofeni. Pe pereţii peşterii se află desene incizate aranjate în patru registre.[40]

Altă peşteră cercetată în urmă cu mai multe decenii este cea din hotarul comunei Româneşti.[41] Aceasta se află pe rama de vest a Munţilor Poiana Ruscă. Săpăturile de aici au fost întreprinse de M. Moga[42], Fl. Mogoşanu şi I. Stratan[43]. În această peşteră s-au descoperit urmele a mai multor culturi preistorice, din paleolitic până în perioada dacică clasică.

Mergând pe râul Strei, în hotarul comunei Boşorod, se află Peştera Ponorici[44].

În sfârşit, trebuie să amintim – chiar dacă obiectivul este dispus oarecum excentric faţă de zona studiată – peştera de la Cioclovina[45]. Această peşteră a fost cercetată în mai multe rânduri de aproape toţi autorii citaţi până în acest moment.

Alte obiective de acelaşi tip se află la Federi (comuna Pui, judeţul Hunedoara).[46] Principalele peşteri de aici sunt cele de pe Coasta Vacii (peşterile I-III) şi cea numită Peştera Gaura Cocoşului.[47]

Tot în zona comunei Pui, la Ohaba Ponor, se dezvoltă peştera Bordul Mare[48] şi peşterile de la Ponor.[49]

O altă peşteră din această zonă, amintită în literatura de specialitate este cea de la Luncani.[50]

Se mai aminteşte şi peştera locuită la Grădiştea de Munte.[51]

Dar pentru că aminteam de peşterile de pe rama de vest şi de nord-vest a munţilor Poiana Ruscă să vedem, în câteva rânduri, care sunt acestea:

 

Bazinul Bega

Peştera Buzeica

În această peşteră, ca şi în alta neidentificată în teren, s-au descoperit materiale arheologice din neolitic până în epoca bronzului.[52]

¤

Peştera din Cioaca Birtului

Fl. Medeleţ a descoperit în această peşteră materiale ceramice aparţinând culturii Coţofeni.[53]

¤

Peştera Româneşti (Peştera cu Apă, Peştera Mare de la Fereşti, Peştera Româneşti-Fereşti, Rumunyest-barlang, Facsadi-barlang)

În bibliografia de specialitate se amintesc mai multe categorii de descoperiri.[54] În primul rând constatăm apariţia unor materiale paleolitice la adâncimea de 3,20 m. Mai apoi s-au descoperit materiale arheologice aparţinând culturilor Tiszapolgár şi orizontului cultural Herculane II-III – Pecica-Şanţu Mare – Cheile Turzii. De asemenea, s-a mai descoperit o locuire sezonieră aparţinând culturii Coţofeni III (în acest nivel s-a descoperit şi o brăţară de cupru. Alte epoci reprezentate aici sunt cea a bronzului (cultura Balta Sărată) şi epoca fierului (cultura Basarabi, perioada dacică).[55]

 

Bazinul Căprionişca

Peştera lui Adi

Materialul arheologic descoperit în această peşteră este dispărut. Acesta aparţinea, după câte se pare, epocilor paleolitică, neolitică, eneolitică[56] şi medievală[57].

¤

Peştera cu Monezi

În această peşteră, neidentificată în teren, s-au descoperit, în anul 1875, aproximativ 80 de monede.[58]

¤

Peştera Gaura Scrofii (Scroafei)

Peştera nu a fost identificată în teren. Descoperirile aparţin epocilor preistorice.[59] V. Boroneanţ aminteşte două epoci istorice reprezentate aici: neolitic şi perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului (eneolitic final).[60]

¤

Peştera lui Sinesie

Toporul realizat din piatră şlefuită descoperit aici aparţine, probabil, neoliticului.[61] V. Boroneanţ aminteşte aici un nivel neolitic şi altul medieval.[62]

¤

Bazinul Nădrag

Peştera cu Aven (Peştera cu trei intrări)

În această peşteră au fost identificate urme arheologice aparţinând culturii Coţofeni.[63]

¤

Căprioara

În peşterile din jurul localităţii s-au descoperit materiale ceramice aparţinând culturii eneolitice Coţofeni.[64]

¤

Bazinul Dobra

Peştera Nr. 1 şi Nr. 2 de la Roşcani

Acestea au fost cercetate sistematic în anul 2002. Materialele arheologice descoperite cu acest prilej aparţin culturii Coţofeni.[65]

¤

Din această scurtă înşiruire rezultă faptul că o mare parte dintre peşterile care s-au format în munţii Poiana Ruscă au urme de locuire omenească. Trebuie să ţinem seama, însă, că numărul acestora trebuie să fi fost mult mai mare, dacă ţinem seama de faptul că majoritatea carierelor de aici s-au dezvoltat prin exploatarea galeriilor naturale ale peşterilor şi – implicit – pe distrugerea acestora în urma lucrărilor de exploatare.

¤

Aşezări preistorice deschise în partea de est a munţilor Poiana Ruscă

Colectivul de cercetare arheologică a acestei zone a căutat să fixeze, în teren, şi principalele situri aflate în aer liber în apropiere imediată sau mai depărtată de acest sistem de peşteri. Astfel că s-au descoperit sau „redescoperit”, verificat, mai multe câmpuri cu urme arheologice, între care amintim:

 

Almaşu Mic-Sub Coasta Buciumului punctul Râpă

Aici s-au descoperit vestigii romane, iar peste pârâu au apărut urme preistorice.[66]

 

Bârcea Mare

La intrarea în localitate dinspre Sântandrei, în dreapta şoselei, între aceasta şi râul Cerna, au fost culese, din terenul arabil, fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni şi epocilor hallstattiană, romană şi medieval timpurie (sec. V-VI).[67]

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Boş-Pă şes, sat, aparţinător municipiului Hunedoara.

Situl arheologic este plasat la nord–nord-vest  de sat, pe o terasă joasă ce mărgineşte un mic afluent de stânga, cu albie meandrată, al pârâului Zlaşti.

Materialul ceramic s-a recoltat pe o suprafaţă de cca. 300 m2. Din punct de vedere cultural acesta se încadrează în cultura Coţofeni şi – posibil – în bronzul timpuriu.

Periegheza a fost efectuată de C. Roman şi D. Diaconescu (MCCH) în luna martie a anului 2001.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Cârjiţi-Grohotea sau Grohote, comună

Din punctul menţionat, identificat de Z. von Torma în 1876, provin materiale arheologice (ceramică şi piese litice) atribuite neoliticului şi eneoliticului.[68]

Din alte surse bibliografice reiese faptul că locuirea preistorică este suprapusă de o aşezare romană.[69]

 

Cerişor-La Pârloage, sat, comuna Lelese

Aşezarea este situată la sud-est de satul Cerişor, pe o şa împădurită, ocupând o suprafaţă de cca. 250 m2.

Materialul arheologic recoltat aparţine culturii Coţofeni şi unei etape a culturii Wietenberg. Periegheza prin care s-a descoperit aşezarea a fost organizată în cadrul Stagiului de arheologie-speologică din 2 mai 2000.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Chergeş, sat, comuna Cârjiţi

De aici provine un depozit de bronzuri (colier, 4 brăţări, fragmente de spirale de bronz, o turtă, 3 bucăţi din obiecte de formă conică, sparte), alături de un obiect aflat la British Museum. Depozitul este datat Ha A1 şi aparţine seriei Cincu-Suseni.[70]

 

Cinciş-Casa Albă

Punctul cu resturi arheologice a fost localizat pe plaja din dreptul construcţiei. Ceramica se poate încadra în cultura Wietenberg şi perioada dacică clasică.[71]

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Cinciş-Motel

Aşezarea preistorică de aici a fost descoperită printr-o periegheză efectuată în luna decembrie a anului 1998. Pe o limbă de pământ, actualmente livadă de pruni, prelungită în apa lacului şi formând o plajă au fost descoperite fragmente ceramice care, după factură, ardere şi ornamente pot fi atribuite culturii Coţofeni.[72]

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Cinciş-Popeasca N, comuna Teliucu Inferior[73]

Staţiunea neolitică se află pe malul drept al Cernei, pe o terasă înaltă (actualmente joasă faţă de oglinda lacului de acumulare), în apropiere de villa rustica cunoscută din literatura de specialitate.

Locuirea preistorică a fost identificată în anul 1999 de C. Găină şi cercetată printr-o periegheză de C. Roman, D. Diaconescu (MCCH) şi acelaşi C. Găină („Siderurgica” S.A. Hunedoara), locuirea extinzându-se pe o suprafaţă de cca. 300 m2.

Materialul ceramic descoperit este degresat cu nisip fin şi mâl (pentru specia fină) şi nisip cu granulaţie mare pentru celelalte categorii. Culorile ceramicii sunt cărămiziul şi cărămiziul-gălbui (pl. LV/1-3).

După caracteristicile materialului redus numeric şi foarte fragmentar, putem încadra aceste materiale ceramice culturii Petreşti.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Ciulpăz, sat, comuna Peştişu Mic

În urma cercetărilor de suprafaţă din 20 noiembrie 1986 efectuate de T. Mariş au fost recoltate din arealul satului fragmente ceramice preistorice. Ele apar în registrul inventar al MCCH la numărul 3719 / 1-75, fără specificarea toponimicului.

Piesele nu se mai regăsesc în cadrul actualei colecţii a muzeului.

 

Ghelar, comună

De pe teritoriul localităţii provine ceramică preistorică şi fragmente de urne „villanoviene”.[74]

Epocii romane îi aparţin abatajele subterane şi gropile de redus minereu din mina principală de la Ghelar, exploatările de aici continuând până în secolul XIX.[75]

 

Govăjdie, sat, comuna Ghelar

În hotarul satului este semnalată, fără alte precizări, o cetate dacică.[76]

În anii '80 în zona de platou adiacent versantului din dreapta al râului Sohodol, la cca. 800 m vest de furnalul de la Govăjdie, a fost descoperit un topor perforat, de mari dimensiuni, din gresie metamorfozată. Piesa a fost în custodia CSPH, după acea dată fiind donată MCCH. În prezent, piesa a dispărut.[77]

 

Hăşdat, municipiul Hunedoara[78]

Staţiunea arheologică se află în partea de est a localităţii Hăşdat, pe o terasă uşor înclinată ce este mărginită spre dreapta de un mic pârâu variabil ca debit.

Materialele provenind din acest punct se află în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, modul în care au ajuns aici fiind necunoscut.

În 1986, T. Mariş (pe atunci la MCCH) efectuează aici – pe lângă cercetări de suprafaţă – şi două sondaje arheologice, parte din material păstrându-se în colecţiile muzeului hunedorean, demonstrând că în zona cercetată stratigrafia are 0,50 m grosime (această constatare rezultă din consultarea biletelor care însoţesc materialul arheologic).

Staţiunea este „redescoperită” în anul 1998, când, cu ocazia unor cercetări de suprafaţă, au fost sesizate numeroase materiale arheologice pe o suprafaţă de aproximativ 350 m2.

Pe vârful platoului s-au identificat sute de aşchii de cuarţit ce pot fi legate, probabil, de existenţa unui atelier de prelucrare a pietrei prin cioplire, dintr-o epocă istorică neprecizată.

Materialul ceramic cel mai timpuriu descoperit aici aparţine culturii Coţofeni (factură grosieră, degresat cu nisip şi pietricele, netezire bună, ornamentat cu şiruri de impresiuni dispuse în şiruri orizontale), faza a treia.

Un alt lot ceramic este încadrat în epoca timpurie a bronzului (factură semifină şi uzuală, culoare brună şi brun-gălbuie, decor cu măturica, buze manşonate).

Cea mai importantă locuire aparţine culturii Wietenberg şi se remarcă printr-o ceramică aparţinând speciilor fină, semifină şi uzuală, în general lustruită. Din punctul de vedere al formelor predomină străchinile cu buza arcuită (pl. LVI/4, 9) şi străchinile cu buza lobată (pl. LVI/7-8, 11), forme completate cu un fragment de fund inelar. Repertoriul ornamental cuprinde canelurile late (pl. LVI/4, 6), înguste (pl. LVI/1, 3), dispuse vertical (pl. LVI/1, 4), oblic (pl. LVI/3) sau în arcade (pl. LVI/6), benzi incizate în tehnica „Zahnstenpelung” (pl. LVI/5) sau decorate cu benzi distanţate (pl. LVI/8). Apar şi ornamentele realizate în tehnica împunsăturilor succesive (pl. LVI/10) realizat atât pe marginea inferioară a fundului inelar, cât şi pe fundul propriu-zis. Aceste motive sunt asociate şi cu incizii.

Ultimul lot de materiale arheologice aparţine Evului Mediu şi constă din fragmente de cahle decorate în relief cu motive vegetale.

După caracteristicile materialelor descoperite, acestea se pot încadra fazei a treia a culturii Coţofeni, Bronzului timpuriu (probabil fazei a treia), etapei finale a culturii Wietenberg (existând o mixtură cu elemente Otomani şi tumulare), iar materialele arheologice specifice Evului Mediu pot fi plasate după secolul XV.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Hunedoara[79]

Pe raza municipiului Hunedoara există mai multe situri preistorice. Acestea au fost publicate separat existând posibilitatea ca – uneori – unele dintre acestea să reprezinte una şi aceeaşi aşezare. Vom menţiona, mai departe, cele mai importante descoperiri de pe raza municipiului Hunedoara, în ordinea publicării:

 

a) Biserica şi Cimitirul reformat

Punctul arheologic numit Cimitirul reformat[80] sau Biserica reformată[81] se află către botul terasei din dreapta pârâului Zlaşti, în continuarea aşezărilor preistorice succesive din punctul Grădina Castelului. De aici provin materiale arheologice neolitice timpurii şi eneolitice (grupul Hunedoara în opinia autorului publicării[82])[83], din epoca bronzului[84] şi, în sfârşit, din perioada hallstattiană. La publicarea iniţială a sitului, în anul 1979, se amintesc şi materiale ceramice aparţinând culturilor Turdaş, Coţofeni şi epocilor dacică, romană şi feudală.[85]

Materialele arheologice descoperite aici se păstrează la MCCH şi MCDR Deva. Vestigii descoperite în acest sit se află şi la MNIT Cluj-Napoca.[86]

Este posibil ca mare parte dintre aşezările preistorice din acest punct să se continue din punct de vedere geografic în punctele Grădina Castelului, Dealul Sânpetru şi Biserica Sfântu Nicolae.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

b) Grădina Castelului

Acest punct de interes arheologic este cercetat încă din anii '80 ai secolului XX de un colectiv format din T. Mariş şi Fl. Draşovean, sub conducerea lui I. Andriţoiu. Aşezările succesive dovedite prin cercetarea stratigrafiei de aici se întind cronologic din paleolitic şi străbat epoca neolitică, cea eneolitică, epoca bronzului, fierului (inclusiv perioada dacică clasică) şi epoca medievală. Din nefericire, descoperirilor efectuate în această vreme nu au fost publicate sub formă monografică. Din când în când, în bibliografia de specialitate se fac referiri la unele materiale arheologice presupus a fi descoperite în această perioadă de cercetare.

O dată cu 1996 cercetările arheologice sistematice au fost reîncepute. O parte dintre rezultatele acestora s-au şi publicat monografic.[87] De asemenea, s-au publicat mai multe studii şi articole cu referire directă la materiale arheologice sau contexte stratigrafice descoperite sau definite cu prilejul noilor cercetări.[88] Colectivul nostru de cercetare a pregătit pentru publicare un număr relativ ridicat de studii şi articole axate pe noile descoperiri.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

c) Dealul Sânpetru

Pe vârful acestuia se află o fortificaţie de pământ cu val şi şanţ (?) dintr-o epocă neprecizată cert din punct de vedere cronologic şi cultural. T. Mariş a efectuat sondaje şi o secţionare a valului de pământ. Planurile, fotografiile şi însemnările de şantier nu s-au păstrat în arhiva MCCH. Încadrarea culturală şi cronologică a cetăţii de pământ este, în consecinţă, greu de realizat. Din profilurile vechii săpături se pot recolta materiale arheologice amestecate aparţinând mai multor epoci istorice (cele mai vechi aparţin culturii Coţofeni). Perieghezele făcute aici arată că platoul nu este înconjurat pe toată circumferinţa sa de acest val de pământ şi este „ras” până la stânca nativă.

Pe o terasă aflată imediat sub această fortificaţie s-a construit un turn de apă şi s-a instalat o conductă de coborâre. S-au descoperit cu acest prilej materiale arheologice aparţinând culturii Wietenberg, Hallstattului timpuriu şi mijlociu şi epocilor dacică şi romană.[89]

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

d) Biserica Sfântu Nicolae

Cu ocazia săpăturilor de cercetare a structurii bisericii Sfântu Nicolae, obiectiv construit pe o terasă din faţa Bisericii reformate, peste râul Cerna, s-a descoperit un nivel de locuire preistoric.[90]

 

e) Judecătorie

Aşezarea se află pe prima terasă în dreapta râului Cerna. Materialele arheologice au fost colectate de preotul Gh. Petre Govora din zona vechii judecătorii din Hunedoara. Ceramica descoperită aparţine culturii Turdaş, faza târzie.[91]

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

f) Strada Ecaterina Mărgineanu

Materialele arheologice au fost descoperite cu ocazia îngropării unei conducte de gaz şi aparţin culturii Starčevo-Criş.[92]

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

g) Strada Rotarilor

Din anul 1978 datează o descoperire arheologică deosebită făcută la săparea unui şanţ pentru îngroparea unei conducte de gaz.

Pe strada Rotarilor, pe porţiunea dintre alimentara Sara şi intersecţia cu strada Chizid, s-au descoperit resturi arheologice preistorice şi medievale.[93]

Multe materiale arheologice erau răscolite din anul 1968, când se îngropase prima conductă de gaz metan.

Punctul arheologic se află în apropierea bisericii Sfântu Nicolae. Această observaţie ne face să conchidem că locuirea preistorică poate fi contemporană cu cea descoperită în zona acestui obiectiv ecleziastic.

Materialele arheologice medievale au fost deja publicate.[94]

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

g) Buituri

Cercetările de suprafaţă din acest punct au dus la descoperirea unor piese mousteriene.[95]

Pe o terasă de dreapta, relativ înaltă, a râului Cerna s-a descoperit o aşezare eneolitică.[96]

Tot la Buituri s-a descoperit, în anul 1959, un celt de bronz de tip transilvănean şi un lanţ de aur (Ha B1, sec. X î.Chr.).[97]

Locul de depozitare al materialului arheologic ceramic este MCCH.

 

Josani-În Şes, com. Peştişu Mic[98]

Staţiunea se află pe o terasă joasă aflată la cca. 2 m de pârâul Peştiş care o mărgineşte pe latura sudică.

Locuirea a fost identificată în 1999 cu ocazia unor cercetări de suprafaţă întreprinse de C. Roman şi C. Găină.

Suprafaţa pe care se află materialele arheologice este de aproximativ 500 m2.

Materialul ceramic descoperit este de factură semifină şi uzuală, având ca degresant nisipul şi pietricelele, beneficiind de o ardere bună. Culorile ceramicii sunt negrul, roşul cărămiziu şi, mai rar, gălbuiul. Se remarcă, din punct de vedere al motivelor decorative, canelurile late plasate vertical pe corpul vasului (pl. LV/7), canelurile plasate pe interiorul vasului (pl. LV/5-6, 8) şi buzele torsadate (pl. LV/4). Formele ceramicii sunt străchinile largi şi vasele cu buza invazată şi umăr proeminent.

Caracteristicile acestui lot ceramic (factură, ardere, ornamente şi forme) încadrează locuirea în perioada hallstattiană.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Lăpugiu de Jos, comună

În anul 1881 s-au descoperit între Lăpugiu de Jos şi Panc 8 fragmente de verigi din aur.[99]

 

Mânerău-Dealul Gilii[100]

Obiectivul arheologic este dispus în partea de sud-est a localităţii, pe a doua terasă a râului Cerna. Resturile ceramice aparţin culturii Starčevo-Criş şi bronzului timpuriu. Suprafaţa pe care apar artefacte este restrânsă.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Valea Nandrului-La Dos[101]

Aşezarea de la Valea Nandrului-La Dos (Dosul Mic şi Dosul Mare) se află plasată la periferia de est a munţilor Poiana Ruscă, într-un bazinet depresionar dominat de dealuri cu altitudini maxime de cca. 300-320 m. Ea se află pe terasa de pe marginea pârâul Petac, la ieşirea din zona calcaroasă până la vărsarea în râul Cerna.

Materialele arheologice descoperite aici aparţin culturilor Turdaş şi Petreşti. Unele materiale ceramice descoperite cu ocazia cercetărilor mai vechi pot aparţine şi culturii Vinča, faza A.[102]

 

Peştişu Mare-La Ţărmure[103]

Câmpul cu artefacte preistorice se află în partea de nord a comunei, pe terasa din dreapta râului Cerna. Materialele arheologice apar pe o suprafaţă considerabilă. Autorii descoperirilor arată existenţa a mai multe zone cu materiale arheologice (sudică, centrală şi nordică).

Culturile prezenta în această întinsă aşezare sunt: Starčevo-Criş, Vinča timpurie (A), Turdaş, Coţofeni, bronz timpuriu şi târziu, precum şi Evului Mediu.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Peştişu Mare-Tămăştilic[104]

Aşezarea se află pe teritoriul satului. Materialele arheologice se descoperă pe o terasă dispusă pe stânga râului Cerna, marginea dinspre sud a staţiunii fiind înconjurată de un mic pârâu.

Ceramica descoperită aici se încadrează în cultura Starčevo-Criş, faza a doua.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Peştişu Mic

Locuirea preistorică se află pe o terasă joasă (8-10 m), plasată în stânga pârâului Peştiş, chiar la intrarea în sat, venind dinspre drumul judeţean Sântuhalm – Hunedoara. Terasa este secţionată pe diagonală de banda transportoare ce deservea CSH.

Acest sit a fost identificat, pentru prima dată, în primăvara anului 2000 cu ocazia unor cercetări de suprafaţă întreprinse de C. Roman, D. Diaconescu (MCCH) şi C. Găină (CSH). Suprafaţa de pe care au fost recoltate materialele arheologice este de cca. 1500 m2.

Materialul arheologic constă din fragmente ceramice aparţinând neoliticului timpuriu (factură semifină şi uzuală, ardere slabă, miez cenuşiu, culori din gama cărămiziului, gălbuiului şi brunului, degresat cu pleavă tocată şi, rar, nisip), decorul constând din barbotină în şiruri paralele, oblice (pl. LVII/2), incizii paralele verticale (pl. LVII/1), impresiuni cu unghia (pl. LVII/3) şi aplicaţii plastice fără o formă bine conturată.

Eneoliticului final îi corespunde aici o ceramică cu factură semifină şi uzuală, lutul fiind degresat cu nisip, suprafeţele având o netezire bună. Decorul constă din incizii dispuse sub forma ramurilor de brad (pl. LVII/4-5) şi brâuri alveolare dispuse sub buza vasului.

Bronzul timpuriu din acest punct are un număr mare de piese. Speciile semifină şi uzuală au ca degresant nisipul şi pietricelele, culorile ceramicii fiind cuprinse între negru, cenuşiu, brun şi cărămiziu. Ornamentele sunt de tipul celor cu măturica (pl. LVII/6-7), impresiunile textile (pl. LVII/8, 9) şi brâurile alveolare în relief dispuse pe treimea superioară a vasului.

Bronzului târziu îi aparţine o ceramică în mare parte de specie semifină, cu o gamă coloristică cuprinzând gălbuiul, cărămiziul, brunul sau cenuşiul, având ca degresant nisipul, pietricelele şi mica. Motivele care ornamentează ceramica sunt inciziile dispuse în registre diferite, impresiunile pe buză, crestăturile pe umărul vasului şi canelurile late în ghirlande (pl. LVII/11).

Materialele neolitice se pot încadra în fazele IIIB-IVA a culturii Starčevo-Criş, cele eneolitice fazei I a culturii Coţofeni, iar cele ce aparţin de epoca bronzului într-un orizont contemporan cu Bronzul timpuriu III şi într-altul contemporan cu ultima fază de evoluţie (IV) a culturii Wietenberg.

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

 

Teliucu Inferior, comună

Literatura de specialitate aminteşte ca provenind de aici un topor de piatră, iar mai jos de sat, pe partea din dreapta drumului s-a mai găsit un alt topor de amfibolit.[105]

Aici există o exploatare de suprafaţă a minereului de fier ce datează, după toate probabilităţile, încă din epoca romană, implicând un complex administrativ (construcţii de piatră, depozite şi un mic sanctuar) alături de mine şi cuptoare de redus minereul.[106]

 

Zlaşti-Gruniul lui Moş, suburbie a municipiului Hunedoara

Staţiunea se află la vest de sat, pe malul din dreapta al pârâului Zlaşti, la 20 m deasupra acestuia, locuirea ocupând două terase, notate A şi B.

Săpăturile cu caracter de salvare de aici s-au efectuat în 1978 de MCCH şi MCDRD.

După părerea celor care publică materialele arheologice de aici, primul nivel aparţine fazei B2 a culturii Vinča, iar cel de al doilea moment de locuire fazei C, respectiv purtătorilor culturii Turdaş.[107]

Locul de depozitare al materialului arheologic este MCCH.

¤

Surse de silex descoperite în partea de est a munţilor Poiana Ruscă

 

Boş-Grui, sat, aparţinător municipiului Hunedoara

Punctul este situat pe terasa înaltă de pe malul din dreapta a pârâului Zlaşti, la sud de sat. Cercetările de suprafaţă au condus la identificarea a două tipuri de „silex”: unul de bună calitate, asemănător celui de tip bănăţean şi altul de calitate inferioară, aflat din abundenţă în acest punct.[108]

 

Peştişu Mare-Tămăstilic, comună

Punctul se află pe malul din stânga al pârâului Peştiş, afluent de stânga al Cernei, la cca. 250 m de şoseaua judeţeană, în vecinătatea aşezării descrise mai sus.

Din zona buzei terasei au rezultat, în urma săpării fundaţiei unui stâlp de înaltă tensiune, materiale litice (silexite), de diferite culori (brun-gălbui, vişiniu cu intruziuni negre şi brun-roşcate) în mare cantitate.[109]

 

E. Comşa pune pe seama unor zăcăminte de „silex” din zona de est a munţilor Poiana Ruscă existenţa din abundenţă a acestei materii prime în aşezări precum: Leşnic, Bârcea Mare, Turdaş, Balşa, Tărtăria, Lumea Nouă, Păuca şi Petreşti.[110]

Din cercetările personale rezultă că mari cantităţi de materie primă în curs de prelucrare şi de materie primă se află în sau în preajma unor mari aşezări neolitice din zona Mureşului mijlociu cum ar fi Orăştie-Dealul Pemilor, Turdaş-Luncă şi Nandru-La Dos. Cercetările vor arăta, aşa cum vom arăta noi în această carte, dacă materia primă din aceste aşezări are provenienţa în imediata apropiere a sitului sau este vorba despre zone de exploatare din care aceasta este transportată spre aşezare în stare brută.

Una dintre ultimele descoperiri de zone-surse pentru materii prime folosite la obţinerea pieselor din piatră cioplită este cea din arealul satului Roşcani, comuna Dobra, judeţul Hunedoara.[111]

Cele mai vechi descoperiri care reflectă istoria omului sunt la Roşcani, fără îndoială, cele de pe Dealul Cerăt. Aici s-au descoperit unelte din piatră cioplită, resturi de prelucrare prin cioplire a pietrei şi materie primă necesară pentru această operaţiune.[112]

Cea mai des utilizată materie primă este calcedonia (numită de arheologii secolului XIX „opal de ceară”). Roca este de culoarea cerii şi apare sub forma unor bolovani de dimensiuni medii pe Dealul Cerăt, în asociere cu bolovani din cuarţit şi alte resturi fosilifere cimentate natural.

Într-o groapă care cu siguranţă nu are legătură cu movila M4 (preferăm să numim movile aceste rezultate ale activităţii omeneşti, până în momentul în care vom avea şi observaţii îndestulătoare pentru a defini utilitatea acestora), cercetată de noi sistematic, s-au descoperit mai multe piese din piatră cioplită cu urme de prelucrare aparţinând, fără îndoială, paleoliticului. Menţionăm că acest complex arheologic a fost acoperit de mantaua movilei. Descoperirile se înscriu în aria celor care păstrează o vagă tradiţie mousteriană. Încadrarea lor cronologică ţine – mai degrabă – de paleoliticul superior. Tipologia pieselor nu aduce foarte multe elemente pentru o încadrare cronologică şi culturală mai precisă.

Apariţia unor piese paleolitice în această zonă nu este întâmplătoare. În condiţii oarecum asemănătoare zac piesele zăcămintelor de la Brotuna-Basarabasa (jud. Hunedoara)[113], Iosăşel (jud. Arad)[114], Valea Mare (jud. Arad)[115] şi Zimbru (jud. Arad)[116], dar şi altele, aflate în zăcămintele mai apropiate, cum ar fi cele de la Nandru (jud. Hunedoara)[117] şi Ciulpăz[118].

Nepublicarea repertoriului arheologic al judeţului Hunedoara ne face să nu cunoaştem toate descoperirile de acest tip din zona studiată. Putem constata, însă, că locuirile paleolitice şi exploatarea materiilor prime litice sunt extrem de frecvente pe Mureş, mai ales în zona în care acesta desparte Munţii Apuseni de masivul Poiana Ruscă, la Aciuţa (jud. Arad)[119], Baraţca (jud. Arad)[120], Buituri (jud. Hunedoara)[121], Cladova (jud. Arad)[122], Conop (jud. Arad)[123], Guravăii (jud. Arad)[124], Moneasa[125], Orăştie (jud. Hunedoara)[126], Rostoci (jud. Arad)[127], Uroi (jud. Hunedoara)[128], Valea Mare (jud. Arad)[129], Valebrad (jud. Hunedoara)[130] şi Zimbru (jud. Arad)[131]. Importante sunt şi aşezările şi zăcămintele dispuse pe rama de vest a masivului Poiana Ruscă. Între acestea amintim pe cel de la Coşava (jud. Timiş)[132], Curtea (jud. Timiş)[133] şi Româneşti-Dumbrăviţa (jud. Timiş)[134].

 

Toate aceste descoperiri arată, încă o dată, importanţa părţii de sud a Munţilor Apuseni şi a masivului Poiana Ruscă pentru obţinerea materiilor prime necesare fabricării uneltelor încă din perioada paleolitică. Specificul formării geologice a acestora a făcut să abunde în roci utile pentru comunităţile omeneşti, fapt ce a făcut să fie extrem de frecventaţi. Puţin cunoscută până acum, zona Roşcanilor se înscrie între acestea, ca zonă-sursă de materii prime necesare obţinerii uneltelor de piatră cioplită din epoca paleolitică până în epoca bronzului şi – poate – şi mai târziu.

 

 

 

 

 
[1] Peşterile de la Nandru, de exemplu.

[2] Torma 1879b, p. 310-311; 1880, p. 153-167.

[3] Gooss 1876-1877a, p. 216; 1877-1878a, p. 612-613.

[4] Roska 1941, p. 20-24.

[5] Roska 1942, p. 200-201.

[6] Téglás et Bielz 1884, p. 43-45.

[7] Mallasz publica o secvenţă stratigrafică ce cuprindea 5 niveluri încadrate în paleolitic: nandoritul, mousterianul, aurignacianul, szeletianul şi magdalenianul, lumea ştiinţifică primind cu rezerve, încă de la acea dată, rezultatele cercetărilor.

[8] Plopşor 1957, p. 29-39.

[9] Plopşor et alii 1959, p. 22-29.

[10] Plopşor 1957.

[11] Lazarovici 1983c, p. 16.

[12] Roman 1976, pl. 68/8-9, 13-14, 23, 25, 29-31; 69/6 (Peştera Curată) şi pl. 81/4, 8-9, 11-13 (Peştera Spurcată); Ciugudean 1996, p. 57-59, nr. 53-54; 2000, p. 76.

[13] Cârciumaru 1980, p. 69-78 (Peştera Curată), 78-81 (Peştera Spurcată).

[14] Cârciumaru 1980, p. 56-60.

[15] Mulţumirile noastre se adresează preşedintelui CSPH, domnului Marin Băicoană, pentru punerea la dispoziţie a întregului material documentar din arhiva clubului.

[16] Mariş 1988, p. 22; peşterile, cercetate superficial sau cu documentaţie insuficientă de acesta sunt: Cerişor-Peştera Nr. 1, Cerişor-Peştera Nr. 4 de la Crăciuneasa şi Hunedoara-Peştera Nr. 1 (?).

[17] Mariş 1988.

[18] Luca et alii 1997.

[19] În luna septembrie 2001 numărul acestor obiective a ajuns la peste 65, mare parte fiind descoperite în urma desfăşurării stagiilor de arheologie speologică.

[20] Cercetarea arheologică a acestor peşteri este integrată în lucrarea de doctorat a lui C. Roman, în curs de realizare la ULBS.

[21] Luca et alii 1997, p. 19, 24.

[22] Luca et alii 1997, p. 19, 25, 30-31.

[23] Luca et alii 1997, p. 18, 24, 27-28.

[24] Periegheze efectuate în 1998 de C. Roman şi M. Băicoană. Săpăturile de salvare au început în anul 2001.

[25] Periegheze efectuate în 1998 de C. Roman, D. Diaconescu şi M. Băicoană.

[26] Peştera a fost semnalată şi de I. Andriţoiu: Andriţoiu 1979, p. 20 – sub denumirea de Peştera Cizmii de la Bulzeştii de Sus.

[27] Aceasta completează vechile descoperiri de acelaşi gen identificate în 1986 de A. Adam (CSPH) care a şi realizat un sondaj.

[28] Descoperirea a fost confirmată, ulterior, de domnul A. Adam (CSPH), care ne-a informat despre descoperiri similare, realizate odată cu decolmatarea sectorului final al peşterii.

[29] Luca 1999a, p. 6; Roman et alii 2000.

[30] Luca 1999a, p. 6-7; Luca et alii. 1997, p. 19.

[31] Luca et alii 1997, p. 19, plan 5, pl. V/1-8; VI/1, 4-6; Luca 1999a, p. 5.

[32] Luca 1999a, p. 2-4.

[33] Luca 1999a, p. 4-5.

[34] Luca et alii 1997, p. 18-19, plan 4, pl. IV/1, 3-7.

[35] Jungbert 1982, p. 554.

[36] Boroneanţ 2000, p. 73.

[37] Boroneanţ 2000, p. 73.

[38] Boroneanţ 2000, p. 76-77.

[39] Boroneanţ 2000, p. 82.

[40] Andriţoiu 1979, p. 20.

[41] Jungbert 1985-1986, p. 388-389.

[42] Moga 1949, p. 95-97.

[43] Mogoşanu et Stratan 1966, p. 335-344.

[44] Jungbert 1982, p. 554.

[45] Jungbert 1978, p. 14-16; Boroneanţ 2000, p. 74-75.

[46] Jungbert 1979, p. 394-397; Boroneanţ 2000, p. 76.

[47] Boroneanţ 2000, p. 76-78.

[48] Jungbert 1982, p. 547-550; Boroneanţ 2000, p. 80-81.

[49] Peştera Ponorici, Peştera lui Cocolbea (Gaura lui Cocolbea), Peştera Piatra Poienii (Peştera de la Pietriş, Peştera de sub Şeletru, Gaura Poienii) şi Peştera Ponor – Jungbert 1982, p. 554; Boroneanţ 2000, p. 81-82.

[50] Boroneanţ 2000, p. 73

[51] Boroneanţ 2000, p. 78-79.

[52] Rogozea 1987, p. 355, 361; Boroneanţ 2000, p. 91-92; Petrescu 2000, p. 21.

[53] Petrescu 2000, p. 22.

[54] Boroneanţ 2000, p. 92.

[55] Petrescu 2000, p. 20-21.

[56]  Rogozea 1987, p. 353, 360; Petrescu 2000, p. 19.

[57] Boroneanţ 2000, p. 4.

[58]  Rogozea 1987, p. 353, 360; Boroneanţ 2000, p. 4; Petrescu 2000, p. 30.

[59] Rogozea 1987, p. 353, 360; Petrescu 2000, p. 26.

[60] Boroneanţ 2000, p. 4.

[61] Rogozea 1987, p. 353, 360; Petrescu 2000, p. 32.

[62] Boroneanţ 2000, p. 3.

[63] Rogozea 1987, p. 354, 361; Boroneanţ 2000, p. 91; Petrescu 2000, p. 21.

[64] *** 1999, p. 49.

[65] Luca 2003.

[66] Floca 1957, p. 203.

[67] Andriţoiu 1979, p. 16, 19, pl. V/1-4.

[68] Andriţoiu 1979, p. 121, nr. 92 (Kersec).

[69] Luca 1999a, p. 10-11.

[70] Roska 1942, p. 121, nr. 89 (Kérghes); Andriţoiu 1971, p. 83-92.

[71] Luca et alii 1998, p. 30-31.

[72] Luca et alii 1998, p. 27-28.

[73] Roman et Diaconescu 2001, p. 7.

[74] Roska 1942, p. 100, nr. 3 (Gyalár).

[75] Macrea 1969, p. 305.

[76] Roska 1942, p. 99, nr. 45.

[77] Informaţie amabilă M. Băicoană (CSPH).

[78] Boroffka 1994, p. 48, T. 23/1-3; Luca et alii 1998, p. 27; Luca 1999a, p. 7.

[79] Mare parte dintre aceste descoperiri se regăsesc şi în monografia dedicată de noi săpăturilor de la Hunedoara-Grădina Castelului: Luca 1999a.

[80] Andriţoiu 1979, p. 24; 1986-1987, p. 47; 1992, p. 15; Draşovean 1986-1987, p. 11; 1996, p. 99-100. Cercetările au fost efectuate în anul 1977.

[81] Lazarovici et alii 1991, p. 127.

[82] Draşovean 1996, p. 99-100.

[83] Draşovean 1986-1987.

[84] Andriţoiu 1986-1987, p. 51; 1992, p. 54-56.

[85] Andriţoiu 1979, p. 24.

[86] Crişan 1969, p. 265, nr. 155.

[87] Luca 1999a.

[88] Luca et alii 1998; Roman et Diaconescu 2002; Purece et alii 2002.

[89] Andriţoiu 1979, p. 24; Luca et alii 1998, p. 32.

[90] Luca et alii 1998, p. 34; Pinter et Ţiplic 1999, p. 60-67.

[91] Luca et alii 1998, p. 34; Luca et Roman 1999, p. 6-11.

[92] Roman et Diaconescu 2001, p. 10.

[93] Luca et alii 1998, p. 34.

[94] Pinter et Ţiplic 1999, p. 62-63, pl. III-IV.

[95] Roska 1924, p. 297.

[96] Luca et alii 1998, p. 34.

[97] Andriţoiu 1972.

[98] Gooss 1877-1878b, p. 612-613 (probabil că este vorba despre aceeaşi staţiune); Luca 1999a, p. 2-3.

[99] Roska 1942, p. 20, nr. 6 (Alsólapugy).

[100] Roman et Diaconescu 2001, p. 10-11.

[101] Luca et Roman 1999, p. 12-38.

[102] Torma 1879a; 1880; 1882b; 1887; 1886 / 1902; Roska 1942, p. 200; Lazarovici et alii 1991, p. 126-128; Luca et Roman 1999, p. 12-38.

[103] Roman et Diaconescu 2001, p. 11-14.

[104] Roman et Diaconescu 2001, p. 14-16.

[105] Roska 1942, p. 21, nr. 78 (Alsótelek).

[106] Macrea 1969, p. 304.

[107] Andriţoiu 1979, p. 31; Draşovean et Mariş 1998, p. 93-119.

[108] Periegheză realizată în luna mai 2000 de C. Roman (MCCH) şi A. Adam (CSPH).

[109] Periegheză realizată de C. Roman, D. Diaconescu (MCCH) şi C. Găină (CSH).

[110] Comşa 1971, p. 17.

[111] Luca 2003, p. 18-20.

[112] Materialele sunt depozitate în colecţiile MCCH. Câteva piese ce reprezintă categoria materiei prime sunt la Şcoala generală din Roşcani, colecţia arheologică.

[113] Jungbert 1978, p. 7-8.

[114] Satul este înglobat în localitatea Gurahonţ: Jungbert 1979, p. 402-404; *** 1999, p. 73-75.

[115] *** 1999, p. 128-129.

[116] *** 1999, p. 140.

[117] Jungbert 1982, p. 544-547.

[118] Depozit încă inedit rezultat în urma cercetărilor echipei noastre

[119] Jungbert 1978, p. 2; *** 1999, p. 31.

[120] *** 1999, p. 43.

[121] Jungbert 1978, p. 8-9.

[122] *** 1999, p. 55.

[123] *** 1999, p. 60.

[124] *** 1999, p. 75.

[125] În zona staţiunii Moneasa există mai multe peşteri cu urme de locuire: Boroneanţ 2000, p. 4-6.

[126] Luca et Boroffka 1997, p. 1-4.

[127] Jungbert 1985-1986, p. 389; *** 1999, p. 103.

[128] Cârciumaru et alii 1999, p. 1-4.

[129] Jungbert 1985-1986, p. 397-398.

[130] Jungbert 1985-1986, p. 398.

[131] Jungbert 1985-1986, p. 399-400.

[132] Jungbert 1979, p. 389-391.

[133] Jungbert 1979, p. 392.

[134] Jungbert 1985-1986, p. 387-389.