CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

CAPITOLUL II

Descrierea CERCETĂRILOR sistematice

 

Istoricul cercetărilor în peşterile din estul munţilor Poiana Ruscă

 

Cerişor-Peştera Nr. 2 (2277 / 13) (harta 3; plan 8)

Această peşteră, denumită şi Peştera Mică, se află localizată în partea de nord-est a localităţii Cerişor şi face parte, alături de Peştera Nr. 1 (Peştera Mare) de curând publicată[1], dintr-un sistem carstic ce cuprinde, numai în zona Cerişor – Lelese, 10 peşteri, abriuri şi avene.

 

 

Peştera Nr. 2 este situată mai jos decât Peştera Nr. 1, funcţionează într-o etapă ulterioară, după ce apele din Peştera Nr. 1 au găsit alte căi de drenaj în tendinţa lor de coborâre spre nivelul de bază (suprafaţa piezometrică) al regiunii, respectiv valea Runcului.[2]

O dată cu cercetarea acestei zone carstice am observat, în faţa Peşterii Nr. 2, urmele unui sondaj cu scop şi autor necunoscut, având un contur neregulat. Din partea stângă a sondajului am recuperat fragmente ceramice aparţinând speciei semifine, de culoare brună şi cărămizie, bine arse, aparţinând culturii Coţofeni (plan 8/1-2). Celelalte două fragmente ceramice pot fi atribuite după factură, decor, netezire şi lustruire culturii Wietenberg (plan 8/4-5). Un fragment osteologic, ilustrat la planul 8/3, poartă urmele utilizării ca şi unealtă.

În anul 2000 s-a degajat intrarea în peşteră cu ajutorul unui sondaj arheologic, prilej cu care s-a descoperit material ceramic Coţofeni.[3]

 

Bătrâna-Peştera lui Bindea

Cerişor-Peştera Nr. 1 (2277 / 11) (harta 3) [29]

Cerişor-Peştera Nr. 2 (2277 / 13) (harta 3; plan 8)

Cerişor-Peştera Nr. 3 (2277 / 12) (harta 3)

Cerişor-Peştera Cauce (2277 / 23) (harta 3) [30] , Istoricul cercetărilor, sistemul de săpătură, stratigrafia

Cerişor-Peştera Nr. 4, „De la Crăciuneasa" (2277 / 34) (harta 3; plan 9)

Chergheş-Peştera Măgura (2276 / 1) (harta 3; plan 12 / 2)

Ciulpăz-Peştera Bulgărelu (2277 / 55) (harta 3)

Dumbrava-Peştera cu apă (2277 / 8) (harta 3) [31]

Govăjdia-Peştera de la cruce (2277 / 57) (harta 3; plan 12/1)

Hunedoara-Peştera Nr. 1 (2277 / ) (harta 3; plan 10/2)

Hunedoara-Peştera Nr. 2 (2277 /  16) (harta 3; plan 10/3)

Nandru-Peştera Curată (2277 / 1) (harta 3) [32] şi Peştera Spurcată (2277 / 2) (harta 3)

Nandru-Peştera Nr. 4 (2277 / ?) (harta 3; plan 10/1)

Nandru-Peştera Joncţiunii (2277 / 47-48) (harta 3; plan 11) [33]

Runcu Mare-Peştera nr. 1 (2277 / 9) (harta 3) [34]

Teliucu Superior-Peşteră, sat, comuna Teliucu Inferior (harta 3)

 [1] Roman et alii 2000.

[2] Descrierea este datorată domnului B. Bozdoc (FRS).

[3] Roman et alii 2000, p. 8-9.