CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

CAPITOLUL II

Descrierea CERCETĂRILOR sistematice

 

Istoricul cercetărilor în peşterile din estul munţilor Poiana Ruscă

 

Ciulpăz-Peştera Bulgărelu (2277 / 55) (harta 3)

M. Roska aminteşte despre materiale arheologice aparţinând eneoliticului şi epocii bronzului provenind din această peşteră, aflate la acel moment în cadrul Depozitului numismatic şi arheologic al MNIT. În acelaşi timp, afirmă faptul că peştera este răscolită de căutătorii de comori.[1]

Înainte de anul 1986, o echipă de speologi ai CSSH, recoltează de la suprafaţă, materiale ceramice încadrabile culturii Coţofeni, perioadei hallstattiene, nuclee de silex cu urme de cioplire, un fragment de pinten şi o cute din gresie.[2]

În anul 1989, un grup de cercetători format din I. Andriţoiu, Fl. Draşovean şi câţiva speologi au practicat un sondaj în partea terminală a sălii mari a peşterii, cu dimensiunile de 3 / 2 m. Aceste dimensiuni au fost deduse de noi, în anul 1999, cu ocazia primei vizite de informare şi cercetare în această cavitate. Săpătura s-a adâncit până la 1,60 m şi s-a oprit pe un nivel format din dolomit calcaros. Materialele arheologice rezultate în anul 1989 nu se regăsesc în depozitele MCDRD, chiar dacă autorii săpăturii afirmă acest lucru, şi nici la MCCH.

În intervalul de timp 15 februarie-6 martie 2001, o echipă formată din C. Roman, D. Diaconescu (MCCH) şi membrii ai CSPH – Gabriel Caramalău, Romeo Apalane, Roland Apolane, Liviu Caramalău şi Bogdan Muscă – au degajat intrarea peşterii de vegetaţie şi a taluzat pereţii de nord şi vest ai vechii săpături.

În vara anului 2001 s-a început cercetarea sistematică a sedimentului arheologic de aici, sub egida ULBS şi MCCH. Cercetarea a constat în trasarea unei casete de 4 / 2 m (notată cu sigla C2 / 2001) dispusă în stânga intrării. Stratigrafia peşterii are următoarele unităţi: nivel eneolitic, nivel de epoca bronzului la care se adaugă materiale hallstattiene, dacice şi medievale.[3]

 

 

Bătrâna-Peştera lui Bindea

Cerişor-Peştera Nr. 1 (2277 / 11) (harta 3) [29]

Cerişor-Peştera Nr. 2 (2277 / 13) (harta 3; plan 8)

Cerişor-Peştera Nr. 3 (2277 / 12) (harta 3)

Cerişor-Peştera Cauce (2277 / 23) (harta 3) [30] , Istoricul cercetărilor, sistemul de săpătură, stratigrafia

Cerişor-Peştera Nr. 4, „De la Crăciuneasa" (2277 / 34) (harta 3; plan 9)

Chergheş-Peştera Măgura (2276 / 1) (harta 3; plan 12 / 2)

Ciulpăz-Peştera Bulgărelu (2277 / 55) (harta 3)

Dumbrava-Peştera cu apă (2277 / 8) (harta 3) [31]

Govăjdia-Peştera de la cruce (2277 / 57) (harta 3; plan 12/1)

Hunedoara-Peştera Nr. 1 (2277 / ) (harta 3; plan 10/2)

Hunedoara-Peştera Nr. 2 (2277 /  16) (harta 3; plan 10/3)

Nandru-Peştera Curată (2277 / 1) (harta 3) [32] şi Peştera Spurcată (2277 / 2) (harta 3)

Nandru-Peştera Nr. 4 (2277 / ?) (harta 3; plan 10/1)

Nandru-Peştera Joncţiunii (2277 / 47-48) (harta 3; plan 11) [33]

Runcu Mare-Peştera nr. 1 (2277 / 9) (harta 3) [34]

Teliucu Superior-Peşteră, sat, comuna Teliucu Inferior (harta 3)

 [1] Roska 1942, 65.

[2] Informaţii amabile oferite de A. Adam (Hunedoara). Materialele arheologice sunt depozitate la MCCH sub nr. de inventar A. 378-396.

[3] Peştera va fi publicată într-un viitor apropiat. Materialele arheologice se află la MCCH.