Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

CUPRINS

CAPITOLUL VIII

Tabelul 1 – Frecvenţa speciilor pe număr de resturi la Cauce

Tabelul 1

Starčevo-Criş

Turdaş

Tiszapolgár

 

Frgm.

%

Frgm.

%

Frgm.

%

Ovis / Capra

473

75

352

63.5

276

37

Sus domesticus

75

11.9

110

19.9

166

22.3

Bos taurus

22

3.5

26

4.7

82

11

Canis familiaris

 

 

3

0.5

3

0.3

Domestice

570

90.4

491

88.6

527

70.6

Cervus elaphus

24

3.8

19

3.4

100

13.4

Sus ferrus

7

1.1

14

2.5

48

6.4

Capreolus c.

13

2.1

24

4.3

38

5.1

Bos primigenius

 

 

2

0.4

6

0.8

Lepus sp.

13

2.1

2

0.4

19

2.5

Ursus arctos

4

0.5

1

0.2

6

0.8

Meles m.

 

 

1

0.2

 

 

Vulpes v.

 

 

 

 

 

 

Carnivora

 

 

 

 

2

0.3

Sălbatice

61

9.6

63

11.4

219

29.4

DETERMINATE

631

100

554

100

746

100

Bt / Cervus

 

 

27

 

136

 

Sus sp.

 

 

 

 

30

 

Ovic / Sus

16

 

36

 

 

 

Aşchii

79

 

187

 

145

 

Total mamifere

726

 

804

 

1057

 

Aves

 

 

5

 

 

 

Testudo

 

 

1

 

 

 

Unio

1

 

2

 

1

 

Total eşantion

727

 

812

 

1058

 

 

Tabel 1 continuare

Coţofeni

Wietenberg

 

Frgm.

%

Frgm.

%

Ovis / Capra

239

44.2

192

40.7

Sus domesticus

151

27.9

138

29.2

Bos taurus

49

9.1

41

8.7

Canis familiaris

16

2.9

20

4.2

Domestice

455

84.1

391

82.8

Cervus elaphus

63

11.6

32

6.8

Sus ferrus

10

1.8

10

2.1

Capreolus c.

6

1.1

2

0.4

Bos primigenius

 

 

 

 

Lepus sp.

3

0.6

35

7.4

Ursus arctos

3

0.6

 

 

Meles m.

 

 

1

0.2

Vulpes v.

1

0.2

 

 

Carnivora

 

 

1

0.2

Sălbatice

86

15.9

81

17.2

DETERMINATE

541

 

472

100

Bt / Cervus

68

 

11

 

Sus sp.

 

 

22

 

Ovic / Sus

85

 

123

 

Aşchii

122

 

108

 

Total mamifere

816

 

736

 

Aves

 

 

2

 

Testudo

1

 

1

 

Unio

 

 

 

 

Total esantion

817

 

739