Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

V

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (II)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, Horia CIUGUDEAN, Georgeta EL SUSI, Corneliu BELDIMAN ISBN 973-590-995-2,Cu contribuţii de: Diana STANCZ, Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

CUPRINS

  Nou - descarcă cartea în format .pdf (pentru vizualizare este necesar Adobe Reader, minim varianta 5), 15,9 MB - FIŞIER

Cuvânt înainte (S.A. Luca)

CAPITOLUL VI. Nivelul VI. Cultura Coţofeni (H. Ciugudean, C. Roman, D. Diaconescu, S.A. Luca)

Stratigrafia. Materialele arheologice. Consideraţii cronologice. Planşele I-XIII. Catalogul planşelor.

CAPITOLUL VII. Nivelul VII - Epoca bronzului (H. Ciugudean, C. Roman, D. Diaconescu, S.A. Luca)

Stratigrafia. Complexele. Materialele arheologice. Planşele XIV-XXXVIII. Catalogul planşelor. Bibliografia (capitolele VI-VII).

CAPITOLUL VIII. Cercetări arheozoologice (Georgeta El Susi).

ARCHAEOZOOLOGICAL RESEARCHES IN THE CAUCE CAVE

Descrierea materialului osteologic pe epoci şi culturi. Dinamica speciilor pe niveluri. Summary. Lista figurilor. Bibliografie (doar capitolul VII). Măsurători. Figuri.

CAPITOLUL IX. Industria preistorică a materiilor dure animale (Corneliu Beldiman, Diana Stancz)

Obiective. Metodologie. Baza documentară. Repertoriu. Studiu tehnologic. Încadrarea culturală. Analogii. Concluzii. Lista abrevierilor. Lista tabelelor. Lista histogramelor. Lista figurilor. Résumé.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alte resurse referitoare la Peştera Cauce:

Sabin Adrian Luca, Cristian Roman, Dragos Diaconescu

Cercetări Arheologice în Pestera Cauce vol I, ISBN 973-590-995-2

(Cu contribuţii: Eugen Orlandea, Cosmin Suciu, Corneliu Beldiman)

Şantierul arheologic şcoală PEŞTERA CAUCE, Cerişor, com. Lelese, jud. Hundeoara - trimiteri la cărţi şi la rapoartele anuale de săpătură

Piese preistorice de podoabă descoperite în peşteri hunedorene, în „Permanenţă şi continuitate în spaţiul cultural hunedorean”, slide -show presentation, 16 octombrie 2004, Castelul Corvineştilor de Beldiman C., Sztancs D.-M.

Raport 2004 Cerişor, peştera Cauce Cod RAN   90084.03  Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului; 
Raport 2003 Cerişor, peştera Cauce Cod RAN   90084.03  Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului; 
Raport 1999 Cerişor, peştera Cauce Cod RAN   90084.03 neprecizată
Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/