B

Cuprins  

Prescurtări

  Capitolul I

  Capitolul II

  Capitolul  III

  Capitolul IV

Ilustraţia

 

ROŞCANI

– cercetări arheologice –

Autor: prof.dr.Sabin Adrian LUCA

La realizarea acestui volum şi-au adus contribuţia şi

Silviu Istrate PURECE, Cristian ROMAN şi Dragoş DIACONESCU

 

ISBN 973-8163-82-X, Editura Emia, Deva 2004

Volum realizat cu sprijinul deosebit al Asociaţiei „Morala Creştină”, Roşcani, Preşedinte Dr.Ing. Ioan Ovidiu Muntean

Copyright ă 2004 by Emia, Copyright ă 2004 by Sabin Adrian Luca; Copyright ă 2004 by Morala Creştină.

 

Coperta 1

Coperta 2

 

Ilustraţia

 

 

 

GRUPAJ 1

 

1. Vedere generală spre localitatea Roşcani.

2. Vedere generală spre Măgura Roşcanilor.

3.. Vedere generală spre Valea Voichii.

 

GRUPAJ 2

 

1. Vedere spre Dealul Cerăt.

2. Vederea localităţii de pe Dealul Cerăt.

3. Movilele aflate pe partea de nord a Dealului Cerăt.

4. Movilele aflate pe partea de nord a Dealului Cerăt.

5. Grup de movilele aflate pe partea de sud a Dealului Cerăt.

6. Grup de movilele aflate pe partea de nord a Dealului Cerăt.

7. Dealul Cerăt. Secţiunea S1/2002 (plan apropiat) şi secţiunea S2/2002 (plan îndepărtat).

8. Dealul Cerăt. Vedere spre movila M4. Imagine de săpătură.

9. Dealul Cerăt. Movila M4 înainte de începerea săpăturilor sistematice.

10. Dealul Cerăt. Imagine de săpătură. Movila M4.

11. Dealul Cerăt. Imagine de săpătură. Movila M4.

12. Dealul Cerăt. Imagine de săpătură. Movila M4.

13. Dealul Cerăt. Imagine de săpătură. Movila M4.

14. Dealul Cerăt. Imagine de săpătură. Movila M4.

15. Dealul Cerăt. Imagine de săpătură. Movila M7.

16. Dealul Cerăt. Imagine de săpătură. Movila M7.

 

GRUPAJ 3

1. Valea Voichii. Peşterile nr. 1 şi 2. Vedere generală.

2. Valea Voichii. Intrarea în Peştera nr. 1.

3. Valea Voichii. Peştera nr. 2. Horn natural.

4. Valea Voichii. Peştera nr. 2. Horn natural.

5. Valea Voichii. Peştera nr. 2.

6. Valea Voichii. Peştera nr. 2. Nivel de amenajare a podinii cu cărămidă. Urme de arsură.

7. Valea Voichii. Peştera nr. 2. Horn natural.

8. Valea Voichii. Partea amenajată antropic a Peşterii nr. 2.

9. Valea Voichii. Peştera nr. 1. Secţiune de control stratigrafic la intrarea în peşteră.

10. Valea Voichii. Peştera nr. 2. Sondaj stratigrafic.

11. Valea Voichii. Peştera nr. 2. Sondaj stratigrafic.

12. Valea Voichii. Peştera nr. 2. Sondaj stratigrafic.

13. Valea Voichii. Peştera nr. 3.

14. Valea Voichii. Grote sau capete de galerie de peşteră.

15. Peştera din Cariera Baniu.

16. Peştera din Cariera Baniu. Vedere de ansamblu a carierei.

 

GRUPAJ 4

 

1. Zona fosiliferă. Vederea dealului cu zăcământul fosilifer luată dinspre bazinetul pârâului.

2. Zona fosiliferă. Zăcământul este tăiat de drum.

3. Zona fosiliferă. Zăcământul.

4. Zona fosiliferă. Bazinetul natural al pârâului.

Foto 1. MITRA STRIATULA. L = 2,4 cm.

Foto 2. CONUS FRIEDBERGI. L = 4 cm.

Foto 3. ANADARA DILUVII. L piesei din stânga = 3,5 cm; L piesei din dreapta = 2,9 cm.

Foto 4. CHENOPUS (APOR HAIS). PES – PELECANI. L piesei din stânga = 2 cm; L piesei din dreapta = 2,5 cm.

Foto 5. NATICA MILLEPUNCTATA. Diametrul buzei piesei din dreapta = 1,4 cm; diametrul buzei piesei din stânga = 1,2 cm.

Foto 6. TURITELLA TURRIS. L = 4,4 cm.

Foto 7. OXYSTELE ORIENTALIS. Diametrul buzei piesei = 2 cm.

Foto 8. TEREBRA FUSCATA. L = 5,2 cm.

Foto 9. CARDITA JUANNETI. L = 4,3 cm.

Foto 10. PECTEN. L = 3,2 cm.

Foto 11. CONUS DUJARDINI. L = 2,2 cm.

Foto 12. CORAL HELIASTREA L piesei de sus = 6,9 cm; L piesei de jos = 6,8 cm.

Foto 13. JANIA UCRAINA. L = 4,1 cm.

Foto 14. ANCILLA SP. L piesei din stânga = 4,3 cm; L piesei din dreapta = 5,5 cm.

Foto 15. SPONGIER. L = 3,2 cm.

Foto 16. SURCULA REEVEI. L = 2,3 cm.

Foto 17. VOLUTA SP. L = 4,1 cm.

Foto 18. MUREX SP. L = 2,1 cm.

Foto 19. CERITHIUM SP. L = 2,5 cm.

Foto 20. CONUS PONDEROSUS. L = 3,2 cm.

Foto 21. DENTALIUM. L = 5,4 cm.

Foto 22. OLIVA CLAVULA. L = 2,2 cm.

Foto 23. FUSCUS SP. L = 2,2 cm.

Foto 24. NEIDENTIFICATE. L piesei din stânga = 2 cm; L piesei din dreapta = 2 cm; L piesei de jos = 2,9 cm.

Foto 25. OSTREA GIGANTEA. L piesei din stânga = 9,3 cm; L piesei din dreapta = 6,8 cm.

Foto 26. OSTREA CRASSISIMA. L = 8,2 cm.

Foto 27. VIVIPARUS SP. L = 8,4 cm.

Foto 28. VIVIPARUS SP. L = 14,4 cm.

Foto 29. VIVIPARUS SP. L = 13,4 cm.

Foto 30. CORAL ISASTREA. L piesei din spate = 15,3 cm; L piesei din faţă = 10,7 cm.

 

GRUPAJ 5

Harta 1. Schiţa geomorfologică a Munţilor Poiana Ruscă (după Kräutner 1984, p. 13).

Harta 2. Repartiţia pădurilor în Munţii poiana Ruscă (după Kräutner 1984, p. 13).

Harta 3. Schiţa geologică a Munţilor Poiana Ruscă de nord (după Mutihac şi Ionesi 1974, p. 427, fig. 162).

Planul 1. Roşcani. Planul zonei carstice (după M. Băicoană).

Planul 2. Planul Peşterii de sub Măgură (după M. Băicoană).

Planul 3. Planul Peşterii Roşcani (după M. Băicoană).

Planul 4. Planul Peşterii din Cariera de la Baniu (după M. Băicoană).

Planul 5. Planul Peşterilor nr. 1 şi 2 din Cariera Voichii (după M. Băicoană).

Planul 6. Planul Peşterii nr. 3 din Cariera Voichii (după M. Băicoană).

Planul 7. Peştera nr. 2 din Cariera Voichii. Nivelul de săpare -0,10 m. Legendă: 1. cărămidă; 2. gudron; 3. şapă de ciment şi pietriş; 4. lentilă de mortar; 5. cenuşă; 6. cărbuni; 7. material ceramic; 8. piron de fier; 9. şanţ de evacuare.

Planul 8. Peştera nr. 2 din Cariera Voichii. Planul nivelului de săpare -0,20 m. Legendă: 1. material ceramic; 2. material litic; 3. resturi de cărămidă; 4. lentile de pietriş.

Planul 9. Peştera nr. 2 din Cariera Voichii. Planul nivelului de săpare la -1,00 m.

Planul 10. Ridicarea topografică a Dealului Cerăt.

 

GRUPAJ 6

 

FIGURI

 

Fig. 1. Roşcani. Peştera Nr. 2 din Valea Voichii. Materiale arheologice.

1. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare brun-cărămiziu, degresant nisip, netezire bună, ardere bună (miez negru-cenuşiu), incizii în reţea; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

2. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare brun-cenuşiu, interior brun deschis,  degresant nisip, netezire bună (spatulat la interior), ardere bună (miez negru), incizii în reţea; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

3. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare cenuşiu, degresant nisip, netezire bună, ardere relativ bună (miez cenuşiu); C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

4. Fragment ceramic, categoria fină, culoare cărămizie, degresant nisip fin, lustruit exterior, netezit (spatulat) interior, ardere foarte bună (miez cenuşiu), şir de impresiuni; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

5. Fragment ceramic, categoria fină, culoare cărămizie, degresant nisip fin, netezire foarte bună (exterior), lustruit (interior) ardere bună (miez negru),  şiruri de impresiuni; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

6. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare brun-cenuşie, degresant nisip, netezire bună, ardere bună (miez cenuşiu), şiruri de impresiuni; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

7. Fragment ceramic, categoria fină, culoare brună, degresant nisip fin, netezire foarte bună, ardere foarte bună (miez cenuşiu); C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

8. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare cărămizie, degresant nisip fin şi pietricele, lustruit exterior, netezire bună, ardere foarte bună (miez cenuşiu), şiruri de impresiuni pe umărul vasului; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

 

Fig. 2. Roşcani. Peştera Nr. 2 din Valea Voichii. Materiale arheologice.

1. Fragment ceramic, categoria uzuală, culoare cărămizie, degresant nisip şi pietricele, netezire relativ bună, ardere bună, benzi paralele umplute cu linii incizate; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

2. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare cărămizie, degresant nisip, netezit, ardere bună (miez negru), şiruri de incizii orizontale şi oblice; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

3. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare brună (interior cenuşiu închis), degresant nisip, netezit (exterior), spatulat (interior), ardere bună (miez cenuşiu), benzi paralele umplute cu linii incizate întretăiate; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

4. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare brună, degresant nisip, netezit, ardere bună (miez negru-cenuşiu), incizii oblice şi orizontale; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

5. Fragment ceramic, categoria uzuală, culoare brun-cenuşie, degresant nisip şi pietricele, netezire superficială, ardere relativ bună, bandă umplută cu linii incizate; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

6. Fragment ceramic, categoria fină, culoare cărămizie, degresant nisip fin, netezire foarte bună (exterior), spatulat (interior), ardere bună (miez negru-cenuşiu), incizii în reţea; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

7. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare brun, degresant nisip, netezire bună (exterior), spatulat (interior), ardere bună (miez cenuşiu); C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

 

Fig. 3. Roşcani. Peştera Nr. 2 din Valea Voichii. Materiale arheologice.

1. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare cenuşiu închis, degresant nisip, netezire bună, ardere bună, linii paralele, dispuse oblic sau orizontal, lucrate în tehnic împunsăturilor succesive; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

2. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare cenuşiu închis (exterior), brun (interior), degresant nisip, netezire bună, ardere bună, linii paralele, dispuse vertical sau orizontal, lucrate în tehnic împunsăturilor succesive; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

3. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare cenuşiu închis, degresant nisip şi pietricele, netezire bună, ardere bună, linii paralele, dispuse oblic sau orizontal, lucrate în tehnic împunsăturilor succesive; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

4. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare cenuşiu închis (exterior), brun (interior), degresant nisip, netezire bună, ardere bună, linii paralele, dispuse oblic sau vertical, lucrate în tehnic împunsăturilor succesive; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

5. Fragment ceramic, categoria semifină, culoare cenuşiu (exterior), cenuşiu închis (interior), degresant nisip, netezire bună, ardere bună, linii paralele, dispuse vertical şi orizontal, lucrate în tehnic împunsăturilor succesive, asociate cu şir de impresiuni; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

6. Fragment ceramic, categoria fină, culoare brun (exterior), cenuşiu (interior), degresant nisip fin, netezire foarte bună (exterior), lustruit (interior), ardere foarte bună, linii paralele, dispuse oblic, lucrate în tehnic împunsăturilor succesive, în asociere cu o „potcoavă”, cu impresiuni dese; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

7. Nucleu de silex, culoare brun închis, ce poartă amprenta desprinderilor lamelare; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m..

8. Gratoar, cu retuşuri simple, lucrat din silex de culoare brun; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

9. Aşchie de silex, de culoare brun deschis, ce păstrează urma cortexului; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

10. Piron de fier, în stare bună de conservare; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 05 m.

11. Topor (?) de piatră, confecţionat dintr-o rocă de culoare cenuşiu deschis cu pete albicioase; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 20 m.

12. Fragment ceramic, categoria fină, culoare brun-negricios (exterior), alb-gălbui (interior), degresant nisip fin, lucrat la roată rapidă, pictură de culoare brun-roşcat; C 1 / 2002, caroul 1, adâncimea 0, 10 m.

 

Fig. 4. Topoare de piatră şlefuită descoperite în hotarul localităţii Roşcani.