bbb

BCuprins

Prescurtări

  Capitolul I  

Capitolul II

  Capitolul  III

Capitolul  IV

  Ilustratia

 

ROŞCANI

– cercetări arheologice –

Autor: prof.dr.Sabin Adrian LUCA

La realizarea acestui volum şi-au adus contribuţia şi

Silviu Istrate PURECE, Cristian ROMAN şi Dragoş DIACONESCU

 

ISBN 973-8163-82-X, Editura Emia, Deva 2004

Volum realizat cu sprijinul deosebit al Asociaţiei „Morala Creştină”, Roşcani, Preşedinte Dr.Ing. Ioan Ovidiu Muntean

Copyright ă 2004 by Emia, Copyright ă 2004 by Sabin Adrian Luca; Copyright ă 2004 by Morala Creştină.

Coperta 1

Coperta 2

 

Prescurtări folosite în text

 

CNA          - Comisia Naţională de Arheologie

CNS           - Congresul Naţional de Speologie

CSPH         - Clubul Speologilor „Proteus” Hunedoara

CSSH         - Clubul Speologilor „Spelaeus” Hunedoara

CSH           - Combinatul siderurgic „Siderurgica” Hunedoara

FRS            - Federaţia Română de Speologie

MCCH       - Muzeul „Castelul Corvineştilor” Hunedoara

MCDRD     - Muzeul civilizaţiei dacice şi romane Deva

MNIT         - Muzeul Naţional de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

UBB           - Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

ULBS         - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

 

ActaMN

Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca

ActaTS

Acta Terrae Septemcastrensis, Sibiu

AB(SN)

Analele Banatului. Serie nouă, Timişoara

AIG

Anuarul Institutului Geologic, Bucureşti

Apulum

Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia

BAHC

Bibliotheca Archaeologica et Historica Corvinensis, Hunedoara

Banatica

Banatica, Reşiţa

BCMI

Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Bucureşti

BHAB

Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, Timişoara

BT

Bibliotheca Thracologica, Bucureşti

BMN

Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca

Corviniana

Corviniana. Acta Musei Corvinensis, Hunedoara

Corresp.

Correspondenzblatt der Deutschen Gesselschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Berlin

Crisia

Crisia, Oradea

DSComGeol

Dările de Seamă ale Comitetului Geologic, Bucureşti

EcoCarst

EcoCarst. Periodic al Societăţii Române de Speologie Carstologie, Bucureşti

ErdMúz

Erdély Múzeum, Cluj

JSVK

Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins, Sibiu

HTRTÉ

A Hunyadmegyei Történelmi és régészeti Társulat Évkönyve, Deva

LSGFC

Lucrările Simpozionului de geografie fizică a Carpaţilor, Bucureşti

MCA

Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti

PBF

Praehistorische Bronze Funde

RTIH

Rellation Thraco-Illyro-Helleniques, Bucureşti

Sargetia

Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva

SCIV(A)

Studii şi comunicări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti

Studii

Studii, Timişoara

TEG (red.)

Téglás G., Hunyadvármegye Története (I. Hunyadvármegye földejének története az özkortól a honfoglalásig), Budapesta

ThD

Thraco-Dacica, Bucureşti

Ziridava

Ziridava, Arad

 


 

 

 

 

 

LISTA PRESCURTĂRILOR BIBLIOGRAFICE

 

Andriţoiu 1971

Andriţoiu I., „Depozitul de bronzuri de la Chergheş”, în Apulum  9, 1971, p. 83-92.

Andriţoiu 1972

„O nouă descoperire arheologică la Buituri (Hunedoara)”, în Sargetia, 9, 1972, p. 29-34.

Andriţoiu 1979

 „Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara”, în Sargetia, 14, 1979, p. 15-34.

Andriţoiu 1983

„Şantierul arheologic Boiu”, în MCA, 15, 1983, p. 93-97.

Andriţoiu 1986-1987

„Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei”, în Sargetia, 20, 1986-1987, p. 45-63.

Andriţoiu 1989

„Contribuţii la cunoaşterea bronzului timpuriu în sud-vestul Transilvaniei / Grupul cultural Şoimuş”, în ThD, 10, 1989, p. 39-56.

Andriţoiu 1992

Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului, în BT, 2, Bucureşti 1992.

Băicoană 2002

Băicoană M., „Noi descoperiri în carstul Munţilor Poiana Ruscă”, în Corviniana, 7, 2002, p. 379-387.

Boroffka 1994

Boroffka N., Die Wietenberg-Kultur in Rumänien, Berlin 1994, 1-2.

Boroneanţ 2000

Boroneanţ V., Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti 2000.

Boroneanţ şi Demşea 1974

Boroneanţ V., Demşea D., „Cercetări arheologice la Lipova-Hodaie”, în Ziridava, 3-4, 1974, p. 11-23.

Cârciumaru 1980

Cârciumaru M., Mediul geografic în Pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România, Bucureşti 1980.

Cârciumaru et alii 1999

Cârciumaru M., Anghelinu M., Pavel R., Dincă R., Cârciumaru R., „Racloarul de la Măgura Uroiului”, în Apulum, 36, 1999, p. 1-4.

Chiriţă, Păunescu şi Teacă   1967

Chirilă C.D., Păunescu C., Teacă D., Solurile României, Bucureşti 1967.

Ciugudean 1996

Ciugudean H., Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei, în BT, 13, Bucureşti 1996.

Ciugudean 2000

Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: cultura Coţofeni, în BHAB, 26, Timişoara 2000.

Coteţ 1973

Coteţ P., Geomorfologia României, Bucureşti (1973).

Crişan 1969

Crişan I. H., Ceramica daco-getică cu privire specială la Transilvania, Bucureşti 1969.

Dragotă et alii 1999

Dragotă A., Roman C., Ţiplic M., „Descoperiri arheologice în judeţele Sibiu, Alba şi Hunedoara”, în Apulum, 36, 1999, p. 81-96.

Draşovean 1986-1987

Draşovean Fl., „Aşezarea neolitică de la Hunedoara–Dealul Sânpetru”, în Sargetia, 20, 1986-1987, p. 11-17.

Draşovean 1996

Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat, în BHAB, 1, Timişoara 1996.

Draşovean şi Mariş 1998

„Aşezarea neolitică târzie de la Zlaşti (jud. Hunedoara)”, în AB(SN), 6, 1998, p. 93-119.

Draşovean şi Rotea 1984-1985

Draşovean Fl., Rotea M., „Cercetări de suprafaţă pe teritoriul aşezării neolitice de la Chitid (jud. Hunedoara)”, în Sargetia, 18-19, 1984-1985, p. 85-89.

Draşovean şi Rotea 1986

Draşovean Fl., Rotea M., „Aşezarea neolitică de la Şoimuş. Contribuţii la problemele neoliticului târziu din sud-vestul Transilvaniei”, în Apulum, 23, 1986, p. 9-24.

Draşovean şi Luca 1990

Draşovean Fl., Luca S. A., „Consideraţii preliminare asupra materialelor neo-eneolitice din aşezarea de la Mintia (com. Veţel, jud. Hunedoara)”, în SCIVA, 41, 1990, 1, p. 7-18.

Dudaş 1976

Dudaş Fl., „Descoperiri eneolitice pe valea Crişului Alb”, în Crisia, 6, 1976, p. 21-34.

H. Dumitrescu 1984

Dumitrescu H., „Cercetări arheologice la Tăualaş (I), în ActaMN, 21, 1984, p. 3-44.

Floca 1957

Floca O., Regiunea Hunedoara. Ghid turistic, Deva 1957.

Gooss 1876-1877

Goos C., „Chronik der archäologische Funde Siebenbürgens. Im Auftrage des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde”, în AVSL, 13, 1876-1877, 2, p. 203-338.

Gooss 1877-1878a

„Skizzen zur vorrömischen Kulturgeschichte der mittleren Donaugegenden”, în AVSL, 14, 1877, 1, p. 47-175.

Gooss 1877-1878b

„Bericht über din von Fräulein Sofie von Torma in der Sitzung der historischen Section des Vereins für siebenbürgische Landeskunde im August 1877 ausgestellte Sammlung prähistorischen Funde”, în AVSL, 14, 1878, 3, p. 592-626.

Harţuche 1969

Harţuche N., „Cercetări arheologice la Brad (jud. Hunedoara), în ActaMN, 6, 1969, p. 439-449.

Ionaş 2002

Ionaş V., Roşcani. Mihăieşti, Panc, Panc-Sălişte. File de istorie, Deva (2002).

Jungbert 1978

Jungbert B., „Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (I)”, în Acta MN, XV, 1978, p. 1-18.

Jungbert 1979

„Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II)”, în Acta MN, XVI, 1979, p. 389-410.

Jungbert 1982

„Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III)”, în Acta MN, XIX, 1982, p. 543-556.

Jungbert 1985-1986

„Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV)”, în Acta MN, XXII-XXIII, 1979, p. 385-400.

Kalmar 1980

Kalmar Z., „Descoperiri eneolitice la Gilău”, în ActaMN, 17, 1980, p. 393-416.

Kalmar şi Tatu 1985

Kalmar Z., Tatu Hr., „Materiale neo-eneolitice descoperite în Ţara Haţegului”, în Sargetia, 18-19, 1984-1985, p. 91-100.

Kräutner 1984

Kräutner H. G., Munţii Poiana Ruscă, Bucureşti (1984).

Kräutner şi Mureşan 1962

Kräutner H. G., Mureşan M., „Stratigrafia, evoluţia magmatismului, metamorfismul şi tectonica formaţiunilor cristaline din unitatea epimetamorfică a masivului Poiana Ruscă”, în AIG, Bucureşti, 1962.

Kräutner et alii. 1973

Kräutner H., Iliescu V., Mânzatu S., Vijdea E., Tănăsescu A., Magdalena V., Ander A., „Devonianul – Carboniferul inferior epimetamorfic din Poiana Ruscă”, în DSComGeol., LIX, Bucureşti, 1973.

Lazarovici 1983

Lazarovici Gh., „Principalele probleme ale culturii Tiszapolgár în România”, în ActaMN, 20, 1983, p. 3-31.

Lazarovici 1994

„ Die Vinča C- Schock im Banat”, în RTIH, 1994, p. 62-100.

Lazarovici et alii 1991

Lazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Draşovean Fl., Nica M., Luca S. A., Cultura Vinča în România, Timişoara 1991.

Lazarovici şi Dumitrescu 1985-1986

Lazarovici Gh., Dumitrescu H., „Cercetările arheologice de la Tăualaş-Deva (partea a II-a)”, în ActaMN, 22-23, 1985-1986, p. 3-40.

Luca 1986

Luca S. A., „Discuţii asupra materialului ceramic din staţiunea neolitică de la Lipova-Hodaie”, în Apulum, 23, 1986, p. 13-24.

Luca 1987

„Un atelier de perforat topoare la Lipova-Hodaie”, în Ziridava, 15-16, 1987, p. 25-28.

Luca 1997

Aşezări neolitice pe valea Mureşului (I). Habitatul turdăşean de la Orăştie-Dealul Pemilor (punct X2), în BMA, 4, Alba Iulia 1997.

Luca 1999

Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului – campaniile anilor 1996-1998 –, în BAHC, 1, Hunedoara 1999.

Luca et alii 1997

Luca S. A., Roman C., Băicoană M., „Materiale arheologice din peşteri ale judeţului Hunedoara (I)”, în Corviniana, 3, 1997, p. 17-32.

Luca et alii 1998

Luca S. A., Sonoc Al., Roman C., Cerişer N., „Cercetări cu privire la preistoria zonei Hunedoarei”, în Corviniana, 4, 1998, p. 23-61.

Luca şi Pinter 2001

Luca S. A., Pinter Z. K., Der Böhmerberg bei Broos / Orăştie. Eine archäologische monographie, în BMA, 16, Sibiu 2001.

Luca şi Roman 1999

Luca S. A., Roman C., „Cercetări de suprafaţă în aşezarea neolitică de la Valea Nandrului-La Dos (jud. Hunedoara)”, în Corviniana, 5, 1999, p. 12-38.

Luca şi Roman 1999a

„Materialele eneolitice descoperite la Hunedoara-Judecătorie”, în Corviniana, 5, 1999, p. 6-11.

Macrea 1969

Macrea M., Viaţa în Dacia Romană, Bucureşti 1969.

Mărghitan 1968

Mărghitan L., „O nouă aşezare neolitică pe Valea Mureşului”, în Sargetia, 5, 1968, p. 7-10.

Moga 1949

Moga M., „Vasele de cult cu picioare din regiunea dunăreană”, în Apulum, 3, 1949, p. 79-63.

Mutihac şi Ionesi 1974

Mutihac V., Ionesi L., Geologia României, Bucureşti 1974.

Papiu et alii 1962

Papiu V. C., Popescu A., Serafimovici V., Duţu N., „Cercetări geologice şi petrografice în masivul dolomitelor de Hunedoara”, în DSComGeol, VLVII, Bucureşti, 1962.

Petculescu şi Ştiucă 2001

Petculescu Al., Ştiucă E., „Carstul din împrejurimile localităţii Roşcani (Masivul Poiana Ruscă)”, în EcoCarst, 2, 2001, p. 26-27.

Petrescu 2000

Petrescu S., Locuirea umană a peşterilor din Banat până în epoca romană, în BHAB, XXVII, Timişoara (2000).

Pinter 2001

Pinter Z. K., Roşcani. Biserica monument istoric, Deva (2001).

Pinter şi Ţiplic 1999

Pinter Z. K., Ţiplic M. I., „Cercetările arheologice de la Biserica Sfântu Nicolae din Hunedoara”, în BCMI, 10, 1999, 1-4, p. 60-67.

Plopşor 1957

Plopşor C. S. N., „Şantierul arheologic Nandru”, în MCA, 3, 1957, p. 29-40.

Plopşor et alii 1959

Plopşor C. S. N., Păunescu Al., „Nandru”, în MCA, 5, 1959, p. 22-29.

Popp 1978

Popp N., „Evoluţia peisajului geomorfologic al masivului Poiana Ruscă şi relieful său etajat”, în LSGFC, p. 141-152, Bucureşti,  1972.

Purece et alii 2002

Purece S. I., Roman C., Diaconescu D., Gonciar A., „Descoperiri monetare pe şantierul de la Hunedoara, punctele „Sacristia Castelului” şi „Grădina Castelului. Campania 2001”, în ActaTS, 1, 2002, p. 165-170.

Rogozea 1987

Rogozea P., „Cercetări arheologice în endocarstul din sud-vestul României”, în Banatica, IX, 1987, p. 347-362

Roman 1976

Roman P., Cultura Coţofeni, Bucureşti 1976.

Roman, Diaconescu şi Luca 2000

Roman C., Diaconescu D., Luca S. A., „Cercetări arheologice în Peştera nr. 1 (Peştera Mare) de la Cerişor (com. Lelese, jud. Hunedoara)”, în Corviniana, 6, 2000, p. 7-59.

Roman şi Diaconescu 2001

Roman C., Diaconescu D., „Noi descoperiri neolitice şi eneolitice pe teritoriul judeţului Hunedoara”, în Corviniana, 7, 2001, p. 7-29.

Roska 1941

Die Sammlung Zsófia von Torma, Cluj 1941.

Roska 1942

Érdély régészeti repertoriumá, Cluj 1942.

Rotea 1981

Rotea M., „Cercetări arheologice la Bretea-Mureşană (jud. Hunedoara)”, în Sargetia, 15, 1981, p. 19-34.

Rotea 1987

„Locuirea Coţofeni de la Deva-„Strada Deva”, în Sargetia, 20, 1987, p. 475-479.

Tatu et alii 1991

Tatu Hr., Popa O., Kalmar Z., „Contribuţii la repertoriul arheologic al Ţării Haţegului (judeţul Hunedoara)”, în Sargetia, 21-24, 1988-1991, p. 93-117.

Téglás şi Bielz 1884

Téglás G., Bielz E. A., „Beitrag zur Höhlenkunde Siebenbürgens, als Vorarbeit einer Anthologie dieses Landes”, în JSVK, 4, 1884, p. 1-66.

Torma 1879a

Torma  Z., „Neolith kokorszakbeli telepek Hunyad megyében”, în ÉrdMúz, 1879, p. 129-155, 190-211.

Torma 1879b

Osrégészeti újabb leletek”, în ÉrdMúz, 1879, p. 311.

Torma 1880

„A nándori barlangcsoportozat”, în ÉrdMúz, 1880, p. 153-171, 206-209.

Torma 1882a

„Hunyad vármegye ozkori történelméhez (Három fölolvasás és egy inditvány)”, în HTRTÉ, 1882, p. 5-51.

Torma 1882b

Über neolithische Wohnstätten in Siebenbürgen”, în Corresp., 1882, p. 90-98.

Torma 1887

„A Római uralom elotti Daciának planeta-cultusáról”, în ÉrdMúz, 1887, p. 73-78.

Torma 1896 / 1902

„A tordosi ostelep”, în TÉG (red.), 1902, p. 23-33.

Vulpe 1975

Vulpe Al., Die Äxte und Beile in Rumänien II, în PBF, IX, 5, München 1975.

Wollmann 1996

Wollmann V., Minele din Dacia Romană, în BMN, Cluj-Napoca 1996.

*** 1978

Atlasul geografic al R. S. România, Bucureşti (1978).

*** 1982

Enciclopedia geografică a României, Bucureşti (1982).

*** 1999

Repertoriul arheologic al Mureşului inferior. Judeţul Arad, BHAB, XXIV, Timişoara (1999).

*** 2000

Roşcani. Un sat pentru mileniul III, Deva 2000.