Grupaj 5

Harta 1. Schiţa geomorfologică a Munţilor Poiana Ruscă (după Kräutner 1984, p. 13).

 

 

Harta 2. Repartiţia pădurilor în Munţii Poiana Ruscă (după Kräutner 1984, p. 13).


 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 3. Schiţa geologică a Munţilor Poiana Ruscă de nord (după Mutihac şi Ionesi 1974, p. 427, fig. 162).


 

 

Planul 1. Roşcani. Planul zonei carstice (după M. Băicoană).


 

 

Planul 2. Planul Peşterii de sub Măgură (după M. Băicoană).


 

 

Planul 3. Planul Peşterii Roşcani (după M. Băicoană).


 

 

Planul 4. Roşcani. Planul Peşterii din Cariera de la Baniu (după M. Băicoană).


 

 

Planul 5. Planul Peşterilor nr. 1 şi 2 din Valea Voichii (după M. Băicoană).

 


 

Planul 6. Planul Peşterii nr. 3 din Valea Voichii (după M. Băicoană).

 

Planul 7. Peştera nr. 2 din Valea Voichii. Nivelul de săpare – 0,10 m. Legendă: 1. cărămidă; 2. gudron; 3. şapă de ciment şi pietriş; 4. lentilă de mortar; 5. cenuşă; 6. cărbuni; 7. material ceramic; 8. piron de fier; 9. şanţ de evacuare.


 

Planul 8. Peştera nr. 2 din Valea Voichii. Planul nivelului de săpare – 0,20 m. Legendă: 1. material ceramic; 2. material litic; 3. resturi de cărămidă; 4. lentile de pietriş.


 

Planul 9. Peştera nr. 2 din Valea Voichii. Planul nivelului de săpare la – 1,00 m.


 

Planul 10. Ridicarea topografică a Dealului Cerăt.

 

v