b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

107. Hosman (Holcmány, Holzmengen, Hultsmänjen, Helzmenia), comuna Nocrich

 

Anul primei atestări scrise: 1317-1320; Item vacavit semel ecclesia de Holzmenia; 1319; Henricus rector ecclesiae de Holzmenia.[1]

 

            1. La 238 m E de gară, pe locul numit Luminiş (Auf dem Heles), s-au găsit 1909 fragmente de chiupuri şi alte forme ceramice, seminţe şi resturi organice din epoca romană (MNB).

Bibliografie: Pex 1909, p. 44; Protase 2000, p. 150; Popa 2000, p. 171; 2001, p. 423; 2002, p. 100.

 

            2. Bazilica romanică trinavată a fost ridicată în secolul XIII, cu patru travee şi un turn în partea de V.

Din acest edificiu se mai păstrează portalul de V, etajele inferioare ale turnului şi pilaştrii cu arcade, ce despart nava centrală de colaterale. 

Deosebit de important este portalul de V, una dintre cele mai valoroase mărturii de artă romanică din Transilvania.

Ancadramentul retras în patru trepte este ornamentat cu trei colonete cilindrice ale căror capiteluri formează o friză. Pe partea exterioară sunt reprezentate animale fabuloase ce îşi găsesc corespondenţe în portalul Domului Sf. Ştefan din Viena.

În curbura portalului sunt reprezentate figuri în relief: un diavol ce răpeşte sufletul unui tânăr, Apostolul Petru cu cheia Raiului, doi diaconi şi un bărbat în rugăciune, iar pe partea opusă: doi donatori purtând macheta unei biserici, Evanghelistul Marcu cu leul şi o sirenă.

Deasupra portalului, la S de fereastra rotundă a faţadei de V, se află zidit un relief ce reprezintă un personaj nud şi unul înveşmântat, relief ce a generat mai multe păreri în literatura de specialitate: Adam şi Eva, Botezul Domnului sau un relief roman refolosit.

În jurul anului 1500, se mai ridică două etaje ale turnului şi se amenajează o galerie de luptă din lemn susţinută pe grinzi în consolă la ultimul nivel. În aceeaşi perioadă, se demolează navele laterale şi se zidesc arcadele către nava centrală.

Incinta din jurul bisericii a fost construită în secolul XV, când se construieşte o curtină dublă, cu două turnuri pe zidul exterior şi patru turnuri pe zidul interior.

Turnul de poartă uneşte cele două incinte şi păstrează încă hersa din lemn, deasupra căreia se poate citi anul 1502.

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 58-60; Treiber 1971, p. 97-98; Drăguţ 1979, p. 28; Fabritius-Dancu 1980, pl. 129; Gheorghiu 1985, p. 173; Fabini 1998, p. 301-304.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 326.