b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

106. Hoghilag (Holdvilág, Halwelagen, Helvlagen, Helvelagen, Halwelajen, Haldwilag), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1317.[1]

 

            1. În anul 1446 este atestată în localitate o biserică purtând hramul Sf. Maria, pentru ca apoi să fie consemnate numeroase cheltuieli de reparaţii în special după ce în anul 1602, biserica este jefuită de detaşamente de mercenari polonezi şi după ce este incendiată.

Din vechiul ansamblu se mai păstrează doar turnul clopotniţă, ce a funcţionat şi ca turn de poartă al fortificaţiei demolate în secolul XIX. 

Biserica nouă este terminată în anul 1838.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 263.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, IV, p. 327.