b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

103. Haşag (Hásság, Haschagen, Hassagh, Hoisoyen), comuna Loamneş

 

Anul primei atestări scrise: 1263; terra udvarnicorum Hassach.[1]

 

            1. La cca 100 m NV de Halta CFR, pe terasa din dreapta a pârâului Visa, cercetările de teren au dus la identificarea unor bucăţi de silex prelucrat, ce pot aparţine paleoliticului superior (?) şi a unor fragmente ceramice de secolele IV-V şi XI-XII d.Chr. (LAULBS).

Bibliografie: Dragotă şi colab. 1999, p. 83, pl. IV/2, 11.

 

            2. De pe teritoriul localităţii provin:

a) Fragmente de ceramică aparţinând culturii Coţofeni de la sfârşitul eneoliticului.

Bibliografie: Horedt 1944, p. 97, 107.

 

b) Două topoare de aramă cu braţele în cruce de la sfârşitul perioadei eneolitice (MNB; CM).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 27; Tocilescu 1880, p. 803; Téglás 1887, p. 196; 1888, p. 120; 1913, p. 306; Marţian 1920, p. 320; Popescu 1944, p. 29, 30; Roska 1942a, p. 38, 74; 1942, p. 105, nr. 20; Vulpe 1975, fig. 3/235; Kalmar 1999, p. 162.

 

c) Două topoare de bronz şi două celturi de bronz, din Ha B2 – seria Sângeorgiu de Pădure-Fizeşu Gherlii (MNB; CSS; CM).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 27; 1876a, p. 474; Tocilescu 1880, p. 804; Marţian 1920, nr. 253; 1921, nr. 320 – în loc de topoare se menţionează o sabie); Roska 1942, p. 105, nr. 20; Popescu 1944, p. 108.

 

            3. O biserică este menţionată în anul 1414 ca purtând hramul Sf. Petru. Edificiul, ridicat în stil gotic, probabil în secolul XIV, este reprezentat într-un desen datat 1863, în care se vede şi o porţiune a zidului de incintă prevăzut cu ambrazuri şi creneluri.

Actualul edificiu de cult este rezultatul refacerii din anul 1875, când şi vechiul zid de incintă de plan dreptunghiular a fost transformat în gard împrejmuitor, prin demolarea părţilor superioare şi a galeriilor de luptă.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 275.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 90.