b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

102. Hamba (Kakasfalva, Hahnbach, Hahnenbach, Humebisch), comuna Şura Mare

 

Anul primei atestări scrise: 1337; Christianus de Hanbach solvit IIII annis XXXV antiquos banales.[1]

 

            1. În partea de N a dealului Arlich (Arlichberg) s-a descoperit un fragment dintr-un topor de piatră, probabil din epoca neolitică.

Bibliografie: MNB.

 

            2. În partea de SE a satului s-a descoperit ceramică aparţinând culturii Wietenberg (MNB).

Bibliografie: Schroller 1933, p. 76; Horedt 1944, p. 97, 107, 108.

 

            3. De pe teritoriul localităţii, fără precizări topografice, se semnalează următoarele descoperiri:

a) Nuclee de silex, unelte de piatră şi de silex cioplit dintr-o epocă neprecizată (neolitic ?).

Bibliografie: MNB.

 

b) Ceramică aparţinând culturii Coţofeni (MNB).

Bibliografie: Schroller 1933, p. 76; Roska 1941, p. 60; Roman 1976, p. 82.

 

c) O ceaşcă, fragmentul unui vas de mari dimensiuni şi fundul altui vas, care ar putea aparţine unui mormânt de incineraţie din epoca bronzului.

Bibliografie: MNB.

 

d) Cuţite de fier, probabil de la începutul perioadei medievale (MNB).

Bibliografie: Pârvan 1926, p. 490; Roska 1942, p. 116, nr. 7.

 

            4. Se citează multe urme romane, după D. Popa un vicus. Descoperirile pot fi cumulate cu cele de la punctul următor.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 292; Popa 2000, p. 170; 2002, p. 94..

 

            5. Pe teritoriul satului s-au descoperit multe fragmente ceramice de epocă romană şi numeroase monede romane.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 78; Marţian 1920, p. 319; *** TIR, L35, p. 45.

 

            6. O spadă medievală cavalerească, cu urme de inscripţie în minuscule latine, databilă din a doua jumătate a secolului XIII până în prima jumătate a secolului XIV (MNB).

Bibliografie: Horedt 1944, p. 111; Rill 1983, p. 82; Pinter 1999, p. 140.

 

            7. Din vechea bazilică romanică de secol XIII, purtând hramul Sf. Servatius, nu se mai păstrează decât fundaţiile turnului şi foarte puţin din elevaţia zidului de N.

La începutul secolului XVI sunt documentate lucrări de construcţie subvenţionate de Scaunul Sibiului.

Între 1507 şi 1509 se ridică al treilea şi al patrulea etaj al turnului, se construiesc pe colţuri puternicii contraforţi şi se întăreşte al cincilea nivel cu o galerie de luptă sprijinită pe bârne în consolă.

Turnul este cuprins actualmente în noua biserică ridicată în anul 1830.

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 178; Fabritius-Dancu 1980, pl. 9; Gheorghiu 1985, p. 45; Fabini 1998, p. 258-259.

 

 

 [1] *** 1887, I, p. 143.