VILLAE, VICI, PAGI

 

– Aşezările rurale din Dacia romană intracarpatic㠖

Autor: dr. Dumitru Popa.

ISBN 973-590-706-2, Editura Economică, 2002

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

Cuprins   Introducere Abrevieri   Repertoriul descoperirilor   Habitatul Rural   Planşe 

 

 

ABREVIERI  BIBLIOGRAFICE

 

 

ACMIT

-   Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secția pentru Transilvania. Cluj.

 

ActaMN

-   Acta Musei Napocensis. Cluj, Cluj-Napoca.

 

ActaMP

-   Acta Musei Porolissensis. Zalău.

 

ActMuz

-   Activitatea muzeelor. București.

 

AEM

 

 

-   Archaeologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn. Wien.

AFM, 2/1

-   K. Herepei, B. Cserni, Alsófehérvármegye monográphiája, vol. II, partea I: Alsófehérvármegye történelme, Aiud, 1901.

 

AIIA,Cluj-Nap

-   Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie. Cluj-Napoca.

 

AIIA,Iași

-   Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie, Iași.

 

AISC

-   Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj, (Sibiu).

 

AKÖG

-   Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-quellen. Wien.

 

Aluta

-   Aluta. Anuarul Muzeului județean Covasna, Sf. Gheorghe.

 

AnalSom

-   Analele Someșene. Bistrița.

 

Apulum

-   Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia.

 

ArchÉrt

-   Archaeologiai Értesitő. Budapest.

 

ArchKözl

-   Archaeologiai Közlemenyek. Budapest.

 

ArhMold

-   Arheologia Moldovei. Iași-București.

 

AVSL

-   Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt (Sibiu).

 

Banatica

-   Banatica. Buletinul Muzeului de istorie al județului Caraș-Severin. Reșița.

 

M.Bărbulescu, LegVM

-   M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica și castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca, 1987.

 

M. Bărbulescu,

Potaissa (mon)

-   M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda, 1994.

BKL,

-   Bányászati és Kohászati  Lapok, Budapest, 1877-1944.

 

N. Branga,

Urbanismul

 

-   N. Branga, Urbanismul Daciei romane, Timișoara, 1980.

N. Branga, Italicii,

-   N. Branga, Italicii și veteranii din Dacia, Timișoara, 1986.

 

E. Chirilă,

N. Gudea,

Gh. Moldovan,

Tezaure Sighișoara

 

-   E. Chirilă, N. Gudea, Gh. Moldovan, Tezaure și descoperiri monetare, din Muzeul municipiului Sighișoara, Sighișoara, 1972.

E. Chirilă,

N. Gudea,

V. Lazăr, A. Zrinyi,

TezaureMs

 

-   E. Chirilă, N. Gudea, V. Lazăr, A. Zrinyi, Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul județean Mureș,Târgu Mureș, 1980.

V.Christescu,

Viața ec

 

-   V. Christescu, Viața economică a Daciei romane, Pitești, 1929.

Cibinium

-   Cibinium. Muzeul Tehnicii Populare. Sibiu.

 

CIL

-   Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin.

 

Civiltà

-   Civiltà romana in Romania, Roma, 1970.

 

CN

-   Cercetări numismatice, București.

 

ContribuțiiHd

 

-   Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara, (Sargetia,III), Deva, 1956.

Cumidava

-   Cumidava. Buletinul Muzeului de istorie din Brașov.

 

Fr.Cumont, Textes et mon

-   Fr. Cumont, Textes et monuments rélatifs aux mystères de Mithra, Bruxelles, I-II, 1896, 1899.

 

Dacia

-   Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. București, I (1924)-XII (1948).

 

Dacia,NS

-   Dacia. Nouvelle série. Revue d`archéologie et d`histoire ancienne. București, I, 1957.

 

C. Daicoviciu,

TransAnt,

 

-   C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l’Antiquité, Bucarest, 1945.

C. Daicoviciu,

Dacica

-   C. Daicoviciu, Dacica.Studii și articole privind istoria veche a pământului românesc, Cluj-Napoca, 1970.

 

Dolg

-   Dolgozatok-Travaux de la Section numismatique et archéologique du Musee National de Transylvanie a Koloszvar.

 

ECR

-   Enciclopedia civilizației romane, București, 1982.

 

EDR

-   Ephemeris Dacoromana. Annuario della Scuola Romena di Roma.

 

Eirene 12

-   Actes de la XIIe Conférence Internaționale d’étude classiques „Eirene“ Cluj-Napoca, 1972, București-Amsterdam, 1975.

 

EphNap

-   Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca, 1991.

 

Erdély

-   Erdély. Túrista, fürdőügyi és néprajzi folyóirat Cluj, 1892-1895.

 

ErdMúz

-   Erdélyi Múzeum, Cluj.

 

ErdMúzÉvk

-   Erdélyi Múzeum Egyesület Évkönyve, Cluj, 1874-1914.

 

FA

-   Folia Archaeologica, Budapest.

 

S. Ferri,

Arte romana

 

-   S. Ferri, Arte romana sul Danubio,  Milano, 1933.

FileIst

-   File de istorie, Bistrița.

 

O. Floca, V. Șuiaga,

GhidHd

 

-   O. Floca, V. Șuiaga, Ghidul județului Hunedoara, 1936.

FMIL

-   Foaie pentru minte, inimă și literatură, Brașov.

 

FöldtKözl

-   Földtani Közlöny. Budapest, 1871-1910.

 

GeogrRav

-   Cosmografia geografului anonin din Ravenna, ed. J. Schnetz, Itineraria romana, volumen alterum, Lipsiae, 1940.

 

I. Glodariu, Așezări

 

-   I. Glodariu, Așezări dacice și daco-romane la Slimnic, București, 1981.

Gooss, Chronik

-   C. Gooss, Chronik der archäologischen Funde Siebenbürgens, Hermannstadt, 1876.

 

K. Horedt,

Untersuchungen

-   K. Horedt, Untersuchungen zur Frühgeschichte, Siebenbürgens,  București,1958.

HTRTÉ

-   A Hunyadmegyei Történelmy és Régészeti Társulat Évkönyvei, 1880-1913.

 

IDR

-   Inscripțiile Daciei romane, București.

 

IstCj

-   Istoria Clujului, Cluj, 1974.

 

IstRom

-   Istoria României, vol I, București, 1960.

 

JCC

-   Jahrbuch der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, Wien.

 

JÖAI

-   Jahreshefte des Öesterreichischen Archaeologischen Instituts, Wien.

 

JSKV

-   Jahrbuch des siebenbürgischen Karpathenvereins, Sibiu, 1881-1922.

 

M. Jude, C. Pop,

MonumenteTurda

-   M. Jude, C. Pop, Monumente sculpturale romane în muzeul de istorie Turda, 1972.

P. Király, Dacia

 

-   P. Király, Dacia Provincia Augusti, Nagybecskerek, I-III, 1893-1894.

Klio

 

-   Klio. Beiträge zur alten Geschichte, Leipzig, I, 1901.

Közl

 

 

-   Közlemények az Erdély Nemzeti Múzeum. Erem-és Régiségtárábol, Cluj, 1941-1944.

KVSL

 

 

-   Korrespondentzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Hermannstadt (Sibiu), I, 1878.

M. Macrea, Viața

 

-   M. Macrea, Viața în Dacia romană, București, 1969.

Marisia

 

-   Marisia. Studii și materiale. Muzeul județean Târgu Mureș.

I. Marțian,

Repertoriu

 

-   I. Marțian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistrița, 1920.

Materiale

 

-   Materiele și cercetări arheologice. București.

L. Mărghitan,

Cercetări

 

-   L. Mărghitan, Cercetări arheologice pe vatra orașului Deva, Deva, 1971.

MBBM

 

-   Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum. Sibiu.

MCC

 

 

-   Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der historischen Baudenkmäler. Wien.

MN

 

-   Muzeul Național. București.

V. Moga, LegXIIIG

 

 

-   V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina, Cluj-Napoca, 1985.

Neigebaur, Dacien

 

 

-   J. F. Neigebaur, Dacien aus der Ueberresten des klassischen Alterthums, Kronstadt (Brașov), 1851.

NumKözl

 

-   Numizmatikai Közlöny, Budapest, 1902-1943.

OmDaic

 

 

-   Omagiu lui Constantin Daicoviciu. Cu prilejul împlinirii a 60 de ani, București, 1960.

B. Orbán,

Székelyföld

 

 

-   Balász Orbán, A Székelyföld leirása, I-IV, Buda, 1869-1871.

B. Orbán, Torda

-   Balász Orbán, Torda város és környéke, Budapest, 1889.

 

OTTÉ

 

-   Orvos-Természettudományi Értesitő, Cluj, 1879-1948.

J. Paulovics, Dacia

 

 

-   J. Paulocics, Dacia keleti hatávonola és az ugynevezett „dác“ ezustkincsek kérdése, Cluj, 1944.  

V. Pârvan, Getica

 

-   V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, București, 1982.

Potaissa

 

-   Potaissa. Studii și comunicări. Turda.

ProbMuz

 

-   Probleme de muzeografie. Cluj.

ProgrammBistritz

 

-   Programm des evengelischen Gymnasiums in Bistritz.

ProgrammMediasch

 

-   Programm des evangelischen Gymnasiums in Mediasch.

ProgrammSchassburg

 

-   Programm des evangelischen Gymnasiums in Schassburg.

D. Protase,

Continuitatea

 

-   D. Protase, Problema continuității în Dacia în lumina arheologiei și numismaticii, București, 1966.

D. Protase, Riturile

 

-   D. Protase, Riturile funerare la daci și daco-romani, București, 1971.

D. Protase, Autohtonii

 

-   D. Protase, Autohtonii în Dacia, vol. I, Dacia romană, București, 1980.

D. Protase, Orizonturi

 

-   D. Protase, Orizonturi daco-romane, Cluj-Napoca, 1995.

RE

-   Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart.

 

RepAb

-   Al. Aldea, V. Moga, H. Ciugudeanu, Repertoriu arheologic al județului Alba, Alba Iulia, 1996.

 

RepBv

-   Fl. Costea, Repertoriu arheologic al județului Brașov, Cumidava,15-19, 1995.

 

RepCj

 

 

-   I. H. Crișan, M. Bărbulescu, E. Chirilă, V. Vasiliev, I. Winkler, Repertoriu arheologic al județului Cluj, Cluj-Napoca, 1992.

RepMs

 

-   V. Lazăr, Repertoriu arheologic al județului Mureș, Târgu Mureș, 1996.

RepTrans

 

-   Repertoriu arheologic al Transilvaniei, (manuscris).

RevMonIst

 

-   Revista monumentelor istorice. București.

RevMuz

 

-   Revista muzeelor, București.

M. Roska, Rep

 

-   M. Roska, Erdély régészeti repertóriuma, Cluj, 1942.

RömR

 

-   Römer in Rumänien, Köln, 1969.

S. Sanie, Culte or

 

 

-   S. Sanie, Cultele orientale în Dacia romană, I. Cultele siriene și palmirene, București, 1981.

Sargetia

 

-   Sargetia. Buletinul Muzeului județului Hunedoara. Deva.

SCIV(A)

 

-   Studii și cercetări de istorie veche (și arheologie). București.

SCN

 

-   Studii și cercetării de numismatică, București.

SesComȘtMuzIst

 

 

-   Sesiunea de comunicări științifice a muzeelor de istorie, București, 1964.

SCȘ,Cluj

-   Studii și cercetări științifice, seria științe sociale. Cluj.

StCl

 

-   Studii clasice. București.

StComMuzBruk

 

-   Studii și comunicări. Muzeul Brukenthal. Sibiu.

Studia

 

-   Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Historia. Cluj.

Studii

 

-   Studii. Revistă de istorie. București.

Z. Székely, Jegyzetek

 

-   Zoltan Székely, Jegyzetek Dácia törtenètenhez, Sf. Gheorghe, 1945.

TabPeut

 

 

-   Tabula Peutingeriana, ediția K. Miller, Itineraria romana, Stuttgart, 1916.

G. Téglás,

Aranybányászat

 

-   G. Téglás, Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról, I-III, Budapest, 1889-1891.

G. Téglás,

HunyadvTört

 

-   G. Téglás, Hunyadvármegye Története, I, Budapest, 1902.

TIR

 

-   Tabula Imperii Romani. L 34, Budapest, 1968. L 35 București, 1969.

Torma, Limes

 

-   K. Torma, A limes dacicus felső része, Budapest, 1880.

D. Tudor, IstScl

 

-   D. Tudor, Istoria sclavajului în Dacia romană, București, 1957.

D. Tudor, Orașe

 

-   D. Tudor, Orașe, târguri și sate în Dacia romană, București, 1968.

I. Winkler,

A. Hopârtean, MAP

 

-   I. Winkler, A. Hopârtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973.

V. Wollmann,

Mineritul

 

-   V. Wollmann, Mineritul metalifer, extragerea sării și carierele de piatră în Dacia romană. Der Erzbergbau, die Salzgewinnung und Steinbrüche in römischen Dakien, Cluj-Napoca, 1996.