CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 

 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

 

 

 

Anexa A. 3.

 

BULETIN DE EXPERTIZĂ GEOLOGICĂ

ŞI MINERALOGIGO-PETROGRAFICĂ NR. 4 / 23.12.2002

 

asupra eşantioanelor colectate din sit-urile arheologice neolitice de tip cavernicol ale bazinului Văii Runcu Mare, partea de N a Masivului Poiana Ruscă,

Carpaţii Meridionali, România

- cultura Tiszapolgár -

 

Autorul analizei este inginerul Orlandea Eugen, expert în metale preţioase cu autorizaţia nr. 2632-8249 (Deva)

 

Provenienţa eşantioanelor: Nivel arheologic superior, Peştera Cauce, bazinul văii Runcu Mare, comuna Lelese, jud. Hunedoara.

 

Metode de lucru utilizate:

a. studiul microscopic, cu lupa x 6, x 10, x 16 a eşantioanelor expertizate;

b. studiul microscopic la Microscopul Binocular Zeiss în lumina reflectată x 500, x 1000 a suprafeţelor naturale şi/sau şlefuite;

c. reacţii specifice atacurilor cu acizi;

 

Rezultate obţinute:

Eşantioanele au fost separate din punct de vedere mineralogo-petrografic în patru grupe distincte, după cum urmează:

 

Grupul de eşantioane I

 

Eşantion P4 – C 119

Jasp opalin de culoare maronie deschisă constituit din calcedonie criptocristalină în proporţie de cca 70% şi silice amorfă opalină cca 30%;

- structura rocii este afanitică criptocristalină-colomorfă, iar textura rubanată sau cuneiformă datorită prezenţei unor benzi, şiruri, cuiburi, fisuri anastomozate cu opal alb lăptos sau maroniu translucid cu caracter relict;

- spărtura rocii este concoidală-subconcoidală, cu luciu natural adamantin-semigras în zonele prospere de clivaj;

- zonele opaline sunt în general clar şi tranşant delimitate de substanţa criptocristalină, procesele diagenetice de transformare fiind avansate;

- la suprafaţa eşantionului apar depuneri de carbonaţi sub forma unor plaje subţiri, neregulate ce atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lame de 3 x 1,5 x 0,3 cm obţinută prin decrepitarea-spargerea naturală a rocii; două muchii prezintă striuri caracteristice prelucrării umane, respectiv zimţuirii-cioplirii pentru realizarea unor zone ascuţite şi drepte.

 

Eşantion P16 – C 123

Jasp maroniu cu nuanţe deschise constituit din calcedonie criptocristalină în proporţie de 90%, respectiv silice opalină cca 10%;

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, iar textura masivă-compactă sau pseudobrecioasă;

- în masa criptocristalină se identifică cuiburi, nuclee relicte de opal alb lăptos mat sau translucid cu caracter relict sau mici geode (< 1 mm) cu cuarţ microcristalin transparent format prin procese diagenetice;

- apar fisuri cu oxizi şi hidroxizi de fier de tip feric şi feros, respectiv plaje subţiri la suprafaţa eşantionului de opal alb lăptos mat cu spărtură concoidală caracteristică;

- pe una din feţe se identifică depuneri subţiri de carbonaţi ce atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lame arcuite de 4,5 x 2 x 0,3 cm obţinută prin decapitarea naturală a rocii; pe una din muchii apar urme rudimentare ale cioplirii-îndreptării zonei respective de către omul primitiv.

 

Eşantion P22 – C 123

Jasp maroniu deschis constituit din calcedonie în proporţie de 95%;

- structura rocii este criptocristalină afanitică, iar textura cataclastică, de fisuraţie, identificându-se cel puţin trei generaţii de fisuri, două de forfecare (singenetice) şi una de distensie (diagenetică), colmatate cu oxizi şi hidroxizi de fier de tip feric-feros, oxizi de mangan +/- cuarţ;

- fisuraţia este intensă, haotică, cu microfisuri submilimetrice  ce formează un sistem anastomozat;

- spărtura rocii este subconcoidală tipică, cu aspect mat spre adamantin în zonele proaspete de clivaj;

- apar nuclee minuscule (până la 2 mm) de silice opalina cu caracter relict.

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lame rectangulare de 3 x 1,5 x 0,3 cm obţinută prin decrepitarea naturală a rocii şi prelucrarea ulterioară a muchiilor lungi ce prezintă evidente urme pentru realizarea unor suprafeţe tăioase şi regulate.

 

Eşantion P23 – C 123

Jasp opalin de culoare deschisă constituit din silice criptocristalină în proporţie de cca 75%, respectiv opal alb mat sau cenuşiu translucid cca 25%;

- structura rocii este afanitică criptocristalină sau amorfă, textura prezentând tendinţe de rubanare-orientare datorită dispunerii în benzi alternante a silicei opaline;

- structura este subconcoidală sau concoidală (tip „unghie” în zonele opaline;

- se identifica cuiburi neregulate cu oxizi şi hidroxizi de fier, limonit de până la 1,5 mm mărime;

- luciul natural în spărtura proaspătă este semigras-adamanti.

Prelucrări antropogene: fragment de lamă ruptă recent, de 2 x 1,2 x 0,4 cm obţinută prin decrepitarea naturală a rocii şi care prezintă o muchie zimţuită prin cioplire grosieră, rudimentară.

 

Grupul de eşantioane II

 

Eşantion P1 – C 116

Jasp maroniu deschis constituit din calcedonie în proporţie de cca 85%, respectiv silice amorfă translucidă cca 15%;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura masivă de fisuraţie;

- în masa rocii apar fisuri de forfecare cu depuneri de minerale argiloase +/- oxizi de fier, mică (muscovit);

- spărtura rocii este semiconcoidală cu luciu adamantin în zonele proaspete;

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele de 3 x 0,6 x 0,3 cm uşor arcuită, obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii, la care se identifică trei muchii prelucrate ulterior (zimţuite-cioplite fin), în scopul realizării unei suprafeţe rectangulare şi contondente.

 

Eşantion P2 – C 116

Jasp maroniu cu tente cenuşii constituit din calcedonie în proporţie de cca 95%, cu o structură afanitică-criptocristalină;

- textura rocii este masivă compacta, cu rare microfisuri colmatate cu oxizi de fier de tip feric-feros, opal, foarte rar observându-se cuiburi relicte de silice opalina;

- pe una din muchiile lungi se identifica o fisură cu cuarţ microcristalin transparent depus diagenetic;

- spărtura rocii este subconcoidală-cvasiplanară caracteristică, în aspectul rocii în zonele proaspete de clivaj este mat;

- apar rare interstiţii de minerale micacee (muscovit), iar suprafeţele eşantionului prezintă de puneri subţiri carbonaţi ce atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele de 3 x 1 x 0,3 cm obţinută prin decrepitarea-spargerea naturală a rocii; muchiile lungi prezintă porţiuni scurte zimţuite artificial şi grosier de către omul primitiv.

 

Eşantion P5 – C 121

Jasp maroniu cu nuanţe variabile (gălbui, cenuşii) constituit di calcedonie în proporţie de 95%;

- structura rocii este afanitică criptocristalină cu cuiburi relicte submilimetrice de silice opalina;

- apar microfisuri, cuiburi cu oxizi şi hidroxizi de fier, minerale argiloase, cuarţ +/- mice, neuniform răspândite în masa rocii;

- spărtura rocii este subconcoidală-concoidală („unghie”), luciul în spărtura proaspătă fiind semimat spre adamantin;

- la suprafaţa eşantionului apar plaje subţiri cu carbonaţi de calciu care sugerează păstrarea în mediul cavernicol;

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele 4 x 1,5 x 0,5 cm obţinută prin decrepitarea naturală a rocii; două din muchiile lamelei prezintă striuri submilimetrice caracteristice unei prelucrări avansate a materialului (zimţuire-întrepătrundere prin cioplire-şlefuire pe o suprafaţă abrazivă fină), până la realizarea unor zone perfect rectilinii şi contondente.

 

Eşantion P8 – C 121

Jasp cenuşiu maroniu constituit din silice criptocristalină în proporţie de 90%, subordonat silice amorfă, excepţional paiete de mică (muscovit), cuarţ microcristalin, oxizi şi hidroxizi de fier;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura prezintă frecvent aspecte de rubanare-fluidizare sau pseudobrecifiere datorită cristalinităţii şi impurităţilor diferite ale benzilor ce se pot delimita;

- spărtura rocii este subconcoidală, cu luciu semimat spre adamantin, în special în zonele opaline;

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele de 4,3 x 1 x 0,2 cm uşor arcuită, obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; se identifică:

- o muchie lungă zimţuită prin cioplire grosieră-rudimentară;

- o altă muchie lungă foarte fin şlefuită pentru realizarea unei suferinţe extrem de tăioase.

 

Eşantion P10 – C 122

Jasp maroniu deschis constituit din calcedonie în proporţie de cca 80%, respectiv silice opalina amorfă cca 20%;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura masivă sau pseudobrecioasă datorită prezenţei unor cuiburi neregulate relicte de silice opalina alb gălbuie sau cenuşiu deschisă;

- spărtura rocii este concoidală cu aspect-luciu natural semimat spre adamantin în zonele opaline;

- pe unele suprafeţe ale eşantionului apar depuneri de carbonaţi ce atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: fragment izometric de 3 x 2 cm cu muchii neregulate obţinute prin decrepitarea-spargerea naturală a rocii; totuşi, una din muchii prezintă intervale centimetrice care au fost zimţuite grosier prin cioplirea, iar în cazul unei muchii scurte-marginale se relevă încercări de şlefuire incipientă abrazivă în scopul ascuţirii acesteia.

 

Eşantion P25 – C 125

Jasp cenuşiu deschis maroniu constituit din calcedonie în proporţie de 90%, cuarţ microcristalin, oxizi şi hidroxizi de fier 10%;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura diagenetică-de fisuraţie;

- pe fisuri şi microşisturi apar microcristale < 0,1 mm de cuarţ transparent, mică (muscovit), oxizi şi hidroxizi de fier de tip feric şi feros;

- spărtura rocii este subconcoidală-subgangulară sau neregulată, cu clivaj natural în trepte şi aspect mat.

Prelucrări antropogene: fragment de lamelă cu o formă trapezoidală de 2,2 x  1 (2) x 0,35 cm obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; nu se identifică urme de prelucrare ulterioară prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; nu se identifică urme de prelucrare a eşantionului, cu excepţia unui interval de cca 1 cm pe una din muchiile lungi, care prezintă zimţuiri datorate unei ciopliri rudimentare.

 

Eşantion P26 – C 126

Jasp maroniu gălbui constituit din calcedonie în proporţie de 90% şi oxizi de fier +/- mangan, muscovit;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura pătată caracteristică şi datorată prezenţei unor cuiburi neregulate, fisuri, slire, budine de oxizi şi hidroxizi de fier ce conferă o heterogenitate accentuată a rocii;

- spărtura rocii este subconcoidală tipică cu aspect mat-opac natural;

- la suprafaţa eşantionului apar depuneri subţiri cu aspect de carbonaţi ce atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lame de 5 x 1,2 x 0,3 cm uşor arcuită, cu o formă dreptunghiulară obţinută prin prelucrarea de către omul primitiv a muchiilor lungi (zimţuire-cioplire, şlefuire pe suprafeţe abrazive fine-medii), care au devenit în acest mod ascuţite-contondente.

 

Eşantion P27 – C 126

Jasp opalin maroniu cu tente variabile (gălbui, cenuşii) constituit din calcedonie în proporţie de cca 75%, respectiv silice opalina, cuarţ microcristalin, oxizi şi hidroxizi de fier cca 25%;

- structura rocii este afanitică criptocristalină iar textura pseudobrecioasă până la microgeodoasă, cu „elemente” sau cuiburi relicte de opal alb lăptos sau silice amorfa cu treceri la substanţa criptocristalină;

- se identifica în masa rocii o microgeodă cu cristale de cuarţ transparent +/- oxizi şi hidroxizi de fier;

- apare de asemenea vizibilă o microfisuraţie slabă singenetică, cu depuneri de oxizi şi hidroxizi de fier, silice amorfă sau microcristalină diagenetică;

- spărtura rocii este subangulară-subconcoidală sau neregulată cu aspecte naturale mate;

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lame trapezoidale de 1,5 x 2 (4) x 0,6 cm la care toate muchiile prezintă fenomene de prelucrare prin cioplirea rudimentară (zimţuire) şi subordonat şlefuire fină pentru realizarea unor suprafeţe regulate-rectilinii-contondente.

 

Eşantion P29 – C 126

Jasp maroniu cu zone negricioase constituit din calcedonie în proporţie de 90%, respectiv oxizi şi hidroxizi de fier cca 10%;

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, iar textura masivă-compactă şi/sau rubanată, datorită prezenţei unor sliruri, microfisuri cvasiparalele cu oxizi şi hidroxizi de fier;

- în mod excepţional se identifică un cuib de cca 6 mm, cu silice microcristalină, minerale argiloase;

- spărtura rocii este subconcoidală-concoidală tipică, cu aspect mat sau cu luciu adamantin natural în zonele proaspete.

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lame arcuite de 6 x 1,5 x 0,35 cm. Cu muchiile în exclusivitate prelucrate după cum urmează:

- muchiile lungi prezintă faţete şlefuite pe suprafeţe abrazive foarte fine rezultând striaţiuni regulate caracteristice;

- muchiile scurte prezintă zimţuiri-ciopliri grosiere pentru realizarea unor zone contondente-tăioase.

 

Eşantion P31 – C 126

Jasp maroniu constituit din silice criptocristalină în proporţie de cca 85% şi silice opalină-amorfă, oxizi şi hidroxizi de fier +/- muscovit cca 15%;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura pseudobrecioasă datorită prezenţei unor nuclee relicte de opal gălbui-albicios;

- eşantionul prezintă marginal pe o suprafaţă de cca 40% translucenţa naturală;

- în masa rocii mai apar cuiburi neregulate de oxihidroxizi de fier şi interstiţii izolate de minerale micacee (muscovit);

- spărtura rocii este subconcoidală-concoidală, obţinându-se suprafeţe cvasiplanare naturale cu un luciu semimat prin adamantin.

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele de 2,5 x 1,5 x 0,25 cm. Cu muchii zimţuite-cioplite şi ulterior parţial şlefuite pe o suprafaţă abrazivă fină; au rezultat astfel faţete cu striuri artificiale caracteristice (în special de-a lungul muchiilor lungi) care au condus la realizarea unor suprafeţe tăioase şi ascuţite.

 

Eşantion P33 – C 126

Jasp maroniu constituit în exclusivitate din silice criptocristalina (calcedonie) cu omogenitate accentuată;

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, iar textura masivă compactă;

- în masa rocii apar sporadic nuclee relicte de silice opalina < 0,1 mm de culoare cenuşie deschisă;

- spărtura rocii este subconcoidală-cvasiplanară naturală, cu aspecte mate-semimate ale suprafeţelor de clivaj;

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lame uşor arcuite de 4 x 1,2 x 0,2 cm cu muchii aproape în totalitate zimţuite-cioplite grosier pentru realizarea unor suprafeţe rectilinii, ulterior aceleaşi muchii au fost ascuţite pentru şlefuire pe o suprafaţă abrazivă fină-medie, rezultând în final un luciu sticlos gras şi striuri artificiale cvasiparalele caracteristice prelucrării;

 

Eşantion P34 – C 126

Jasp opalin maroniu deschis constituit din silice criptocristalină în proporţie de cca 60%, respectiv silice amorfa opalina cca 40%;

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, iar textura de fisuraţie-cataclastică sau slab rubanată;

- se identifică în mod cert două generaţii de fisuri singenetice foarte subţiri (0,1-0,3 mm), colmatate cu pelicule de oxizi şi hidroxizi de fier +/- paiete izolate de muscovit; spărtura rocii este subconcoidală-cvasiplanară naturală, iar luciul în zonele proaspete este unanim-semigras.

Prelucrări antropogene: lamela paralelipipedică de 4,4 x 1 x 0,4 cm obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii, ce prezintă cel puţin o muchie lungă zimţuită-cioplită artificial în scopul îndreptării acesteia, respectiv o faţetă modelată-şlefuită pe o suprafaţă abrazivă extrem de fină.

 

Eşantion P36 – C 126

Jasp maroniu cenuşiu cu tente variabile constituit din calcedonie în proporţie de cca 90%, respectiv oxihidroxizi de fier +/- paiete de muscovit (cca 10%)

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, iar textura pseudobrecioasă datorită repartiţiei eterogene şi neuniforme a impurităţilor feroase în masa rocii;

- spărtura rocii este subconcoidală sau neregulată cu aspect mat, natural şi plaje subţiri de carbonaţi care atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: lamela opacă de 4 x 1 x 0,3 cm cu aspect heterogen, obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; muchiile lungi prezintă unele porţiuni grosier zimţuite care ar putea fi rezultatul prelucrării ulterioare.

 

Eşantion P37 – C 126

Jasp maroniu constituit din silice criptocristalină (calcedonie) aproape în exclusivitate (> 95%);

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura pătată („în puncte”) datorită prezenţei unor incluziuni-cuiburi de până la 1mm de oxihidroxizi de fier +/- paiete de muscovit;

- compactitatea rocii este pronunţată, spărtura este subconcoidală-cvasiplanară (clivaj natural);

- pe unele feţe se identifică carbonaţi (plaje subţiri) ce atesta păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: lamela de 2,7 x 1 x 0,35 cm obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; muchiile lungi sunt slab zimţuite artificial iar faţetele dorsale ale lamei prezintă urme vagi pe o suprafaţă abrazivă foarte fină.

 

Grupul de eşantioane III

 

Eşantion P3 – C 127

Jasp maroniu închis constituit din silice criptocristalina în proporţie de 85-90%, respectivi oxizi şi hidroxizi de fier, minerale argiloase, silice opalina albicioasă;

- structura rocii este afanitică criptocristalina, iar textura compactă-pătată datorită prezenţei unor cuiburi-slire, microfisuri cu oxizi şi hidroxizi de fier, mangan, minerale argiloase, silice şi cu o distribuţie neregulată în masa rocii;

- spărtura rocii este tipic concoidală-subconcoidală, cu aspecte naturale bombate (tip „unghie”) şi luciu semimat, excepţional adamantin;

- la suprafaţa eşantionului apar plaje subţiri de carbonaţi ce atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: lamela de 7 x 2 x 0,4 cm obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; se identifică o muchie lungă zimţuit-ascuţită prin cioplire rudimentară-grosieră, respectiv o faţetă dorsală de-a lungul acestei muchii realizată prin şlefuire pe o suprafaţă abrazivă fină, şi care prezintă valuri-striuri cvasiparalele specifice prelucrării.

 

Eşantion P6 – C 121

Opal sticlos de culoare cenuşie cu nuanţe variabile, constituit aproape exclusiv din silice opalina amorfă;

- structura rocii este afanitică-amorfă (colomorfă), iar textura masivă-compactă cu rare cuiburi neregulate de opal alb-lăptos;

- spărtura este concoidală tipică, cu luciu gras-semigras, eşantionul prezentând o semitransparenţă-translucentă sticloasă naturală;

- la suprafaţa eşantionului apar plaje subţiri de carbonaţi ce atestă păstrarea în mediul cavernicol;

Prelucrări antropogene: lamelă perfect dreptunghiulară de 4,5 x 2,2 x 0,3 cm obţinută prin prelucrarea inegală de către omul neolitic atât a muchiilor cât şi a feţelor, se identifică muchii zimţuit-cioplite grosier pentru îndreptare, respectiv feţe şi faţete şlefuite cu un abraziv fin, rezultând suprafeţe ondulate cu striuri regulate caracteristice: de asemenea striurile apar parţial estompate de lustruirea artificială a unei feţe, realizându-se în final o suprafaţă sticloasă cu putere de reflexie ridicată;

 

Eşantion P7 – C 121

Jasp maroniu închis, constituit în proporţie de peste 90% din calcedonie criptocristalină +/- cuarţ microcristalin.

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura masivă-compactă; apar totuşi în masa rocii cuiburi minuscule de opal alb cu caracter relict, oxizi şi hidroxizi de fier, paiete-interstiţii izolate de muscovit;

- granulaţia rocii este relativ mare, datorită îmbătrânirii accentuate a gelurilor silicioase şi tendinţei de cristalizare diagenetică;

- structura rocii este subconcoidală sau neregulată, uneori subangulară, cu aspect mat-opac în zonele proaspete;

- la suprafaţa rocii apar plajele submilimetrice de carbonaţi care atestă păstrarea în mediul cavernicol;

Prelucrări antropogene: fragment de lamelă trapezoidală de 2 x 1,5 (0,5) x 0,3 cm obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; nu se identifică urme de prelucrare, cu excepţia posibilă a cioplirii-zimţuirii rudimentare pe intervale scurte a unei muchii lungi.

 

Eşantion P9 – C 122

Jasp opalin constituit din silice criptocristalină calcedonică în proporţie de cca 60%, respectiv substanţa amorfă opalină cca 35% +/- oxizi şi hidroxizi de fier, mangan, cuarţ microcristalin, muscovit;

- structura rocii este afanitică – criptocristalină, iar textura pseudobrecioasă heterogenă de fisuraţie, datorită prezenţei în masa rocii a unor cuiburi-zone opaline alb gălbui sau roze mai mult sau mia puţin delimitate conturate, cu treceri graduale la calcedonie;

- spărtura rocii este neregulată sau subconcoidală, cu aspect mat în zonele proaspete;

- fisuraţie sinegetocă este intensă-anastomozată, în general marcând forma nucleelor relicte opaline;

- apar depuneri subţiri de carbonaţi +/- minerale argiloase la suprafaţa eşantionului, sugerând păstrarea în mediul cavernicol;

Prelucrări antropogene: eşantion de formă neregulată obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; în general nu se identifică urme de prelucrarea, cu excepţie posibilă a unei muchii ce prezintă fenomene de zimţuire/cioplire potenţial artificiale.

 

Eşantion P11 – C 122

Jasp maroniu închis, constituit din calcedonie în proporţie de cca 95%, subordonat silice opalina, oxizi şi hidroxizi de fier de tip feric-feros;

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, iar textura masivă-compactă;

- sporadic apar cuiburi neregulate cu caracter relict de silice opalina cu treceri gradual-difuze la substanţa criptocristalină;

- se observă o reţea incipientă-anastomozată de microfisuri cu oxizi şi hidroxizi de fier cu grosimi < 0,1 mm;

- spărtura rocii este subconcoidală-concoidală, tip „unghie” în zonele opaline-amorfe, acestea din urmă prezentând un luciu adamantin-semigras natural;

Prelucrări antropogene: lamela de 3 x 1,5 x 0,25 cm obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; una din muchiile lungi prezintă zimţuiri rudimentare, iar pe faţa alăturată se identifică urme de şlefuire grosieră care au condus la realizarea unei suprafeţe contondente-tăioase.

 

Eşantion P12 – C 123

Jasp maroniu închis cu tente gălbui roşcate, constituit din calcedonie în proporţie de 90%, respectiv silice opalina şi oxihidroxizi de fier cca 10%;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura compactă, masivă sau pătată, datorită prezenţei unor cuiburi neregulate, microfisuri, slire de oxizi şi hidroxizi de fier;

- spărtura rocii este neregulată la subconcoidală, cu aspect mat-opac în zonele proaspete;

- la suprafaţa eşantionului apar plaje subţiri de carbonaţi care atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: lamelă dreptunghiulară de 4 x 0,60 x 3 cm obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii, urmată de prelucrarea evidentă a unor muchii (zimţuire-cioplire grosieră cu striuri caracteristice), respectiv şlefuirea pe suprafaţa abrazivă da granulaţie medie-grosieră a unor dorsale ale lamelei; scopul final a fost obţinerea unor muchii contondente şi a unei forme regulate paralelipipedice.

 

Eşantion P13 – C 123

Jasp maroniu roşcat închis, constituit în exclusivitate din silice criptocristalina (calcedonie);

- structura rocii este afanitică criptocristalina, iar textura masivă compactă;

- spărtura rocii este subconcoidală-neregulată cu aspect opac şi luciu adamantin-semigras în zonele proaspete;

- la suprafaţa eşantionului apar plaje fine de carbonaţi care atestă păstrarea în mediul cavernicol;

Prelucrări antropogene: lamela neregulată de 3 x 1 x 0,3 cm, obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; nu se identifică urme evidente şi / sau clare ale unei prelucrări anterioare ulterioare.

 

Eşantion P14 – C 123

Jasp maroniu-negricios cu tente roşcate, constituit din calcedonie în proporţie de cca 90%, subordonat silice opalina, oxizi şi hidroxizi de fier;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura compactă pseudobrecioasă datorită prezenţei unor cuiburi-oceli minusculi de opal alb lăptos sau semitransparent gălbui roşiatic, oxizi şi hidroxizi de fir;

- în mod excepţional forma unor nuclee submilimetrice de opal aminteşte de cochiliile unor microfosile aparţinând clasei Foraminiferelor, genul şi specia fiind imposibil de determinat din cauza fenomenelor de diageneză;

- spărtura este neregulată-subconcoidală cu aspect opac şi luciu semimat-adamantin în zonele proaspete;

- apar plaje subţiri de carbonaţi ce atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: fragment de formă neregulată ce provine dintr-un eşantion de dimensiuni mai mari şi care nu prezintă urme de prelucrare ulterioară la nivelul muchiilor-colţurilor, totuşi una din feţe prezintă porţiuni milimetrice unde s-au conservat striuri neregulate de şlefuire pe o suprafaţă abrazivă fină-medie, sugerând că acest fragment face parte dintr-un obiect de dimensiuni mai mari prelucrat de omul neolitic.

 

Eşantion P15 – C 123

Jasp maroniu cenuşiu închis, constituit din silice criptocristalina (calcedonie) în proporţie de 90%, subordonat oxizi şi hidroxizi de fier, de tip feric şi feros, opal, muscovit;

- structura rocii este afanitică-criptocristalină iar textura compactă dar eterogenă-pătată, în principal datorită prezenţei unor cuiburi neregulate-difuze de oxizi şi hidroxizi de fier, silice opalina;

- spărtura rocii este neregulată la subconcoidală, cu aspect opac sau translucid în zonele marginale ale eşantionului, respectiv cu clivaj mat-semimat în zonele proaspete;

- la suprafaţa eşantionului apar plaje subţiri de carbonaţi, muscovit ce atestă păstrarea în mediul cavernicol;

Prelucrări antropogene: lamela de 5 x 1,2 (1,5) x 0,35 cm, obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii şi prelucrarea ulterioară cel puţin a unei muchii este parţial şlefuită cu un abraziv foarte fin, rezultând striuri regulate caracteristice.

 

Eşantion P18 – C 123

Jasp maroniu roşcat constituit din silice criptocristalină în proporţie de cca. 95%, subordonat oxizi şi hidroxizi de fier, cuarţ microcristalin, muscovit +/- silice opalina;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura masivă-compactă;

- în masa rocii se identifică în mod excepţional microfisuri diagenetice cu cristale de cuarţ transparent microcristalin şi oxihidroxizi de fier;

- spărtura rocii este concoidală-subconcoidală cu aspect opac-mat, fără luciu natural;

- la suprafaţa eşantionului apar dendrite fine de oxizi de fier şi mangan;

Prelucrări antropogene: fragment cu o formă curbată rezultat prin spargerea decrepitarea naturală a rocii; nu se identifică urme clare-evidente de prelucrare ulterioară, deşi una din faţetele posterioare prezintă un luciu atipic (artificial) posibil rezultat al unei lustruiri cu un material moale a feţei respective.

 

Eşantion P19 – C 123

Jasp maroniu cu nuanţe variabile (negricioase sau gălbui), constituit din silice criptocristalină în proporţie de cca 85%, subordonat silice opalina, oxihidroxizi de fier;

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, iar textura pătată (heterogenă) datorită prezenţei a numeroase cuiburi neregulate, microfisuri, slire de oxizi-hidroxizi de fier, silice opalina, cu o distribuţie haotică şi contururi difuze în masa rocii;

-  marginile eşantionului sunt translucide-subtransparente datorate grosimii reduse;

- spărtura rocii este tipic subconcoidală-subangulară, cu luciu adamantin-semigras în zonele proaspete;

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele de 4 x 1 x 0,4 cm obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii, urmată de prelucrarea artificială a muchiilor lungi (zimţuire-cioplire fină) pentru realizarea unei unelte regulate paralelipipedice; faţetele nu prezintă urme clare de prelucrare.

 

Eşantion P21 – C 123

Jasp maroniu roşiatic închis, constituit din calcedonie criptocristalină în proporţie de 95%, mult subordonat oxihidroxizi de fier, paiete de muscovit, silice opalina;

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, iar textura masivă compactă;

- în masa rocii apar sporadic paiete fine de muscovit, respectiv cuiburi minuscule (submilimetrice) de oxihidroxizi de fier +/- opal (nuclee cu caracter relict  şi treceri graduale la substanţa criptocristalină)

- la suprafaţa eşantionului apar plaje fine-neregulate de carbonaţi care atestă păstrarea în mediul cavernicol;

- spărtura rocii este subconcoidală-concoidală, cu luciu adamantin-semigras în zonele proaspete;

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele de 2 x 1,5 x 0,2 cm obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii, urmată de prelucrarea muchiilor lungi (zimţuire-cioplire grosieră); în mod excepţional se identifică o faţetă dorsală mică ce prezintă striuri regulate şlefuire pe o suprafaţă abrazivă foarte fină.

 

Eşantion P24 – C 125

Jasp maroniu cu nuanţe variabile (gălbui, cenuşii închise) constituit din silice criptocristalina în proporţie de cca 90% şi oxihidroxizi de fier (muscovit), cuarţ microcristalin-silice opalina (cca 10%);

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, ir textura masiv-compactă sau pătată, datorită prezenţei şi distribuţiei neuniforme în masa rocii a unor cuiburi neregulate de oxizi şi hidroxizi de fier, cuarţ microcristalin diagenetic, muscovit (paiete minuscule izolate) sau silice opalina difuză;

- spărtura rocii este concoidală-subconcoidală, cu aspecte cvasiplanare naturale şi un luciu adamantin-semimat în zonele proaspete;

- la suprafaţa eşantionului apar plaje neregulate de carbonaţi care atestă păstrarea în mediul cavernicol;

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele dreptunghiulare de 4x1x0,3cm obţinută prin decrepitarea-spargerea naturală a rocii, urmată de o prelucrare umanoidă după cum urmează:

- obţinerea unor muchii rectilinii prin cioplirea-zimţuirea medie-fină a cel puţin unei muchii lungi a lamelei;

- şlefuiri parţiale a două feţe posterioare ale lamelei, suprafeţe care prezintă striuri regulate de abraziune pe un suport de granulaţie medie-fină.

 

Eşantion P28 – C 126

Jasp slab opalin de culoare cenuşie deschisă, constituit din silice criptocristalină calcedonică în proporţie de cca 80%, oxizi şi hidroxizi de fier cca 20%;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura pseudobrecioasă heterogenă datorită prezenţei unor zone opaline difuze şi neregulate ce trec gradual la substanţa cristalină;

- spărtura rocii este subconcoidală cvasiplanară, cu luciu semimat în zonele proaspete;

- în masa rocii apar cuiburi neregulate sau izometrice de până la 1 mm cu oxihidroxizi de fier cu o distribuţie neuniformă;

- pe o faţetă dorsală a lamelei se identifică o zonă-bandă clar delimitată cu opal alb, minerale argiloase +/- carbonaţi.

Prelucrări antropogene: fragment de lamelă de 3 x 1,5 x 0,25 cm obţinut prin decrepitarea naturală a rocii, urmată de prelucrarea prin zimţuire-cioplire foarte fină, parţială a muchiilor lungi ale lamelei.

 

Eşantion P30 – C 126

Jasp cenuşiu cu nuanţe variabile (maronii, violacee) constituite din silice criptocristalină în proporţie de 80-85%, respectiv silice opalina, oxihidroxizi de fier cca 15%;

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, iar textura microbrecioasă, de fisuraţie, cu numeroase cuiburi neregulate, fisuri şi microfisuri cu opal alb semitransparent, oxizi şi hidroxizi de fier, mai mult sau mai puţin delimitate sau difuz distribuite în masa rocii;

- spărtura rocii este subconcoidală, cu suprafeţe cvasiplanare naturale şi fisuri-microfisuri diagenetice grupate în sisteme neregulate; luciu în zonele de clivaj proaspăt este adamantin-semigras;

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele uşor arcuite de 4 x 1 x 0,4 cm, obţinută prin decrepitarea-spargerea naturală a rocii, urmată de zimţuirea-cioplirea fină a unei muchii lungi şi ascuţirea acesteia prin şlefuirea feţei anterioare a lamelei pe o suprafaţă abrazivă extrem de fină; au rezultat astfel de striaţiuni cvasiparalele pe faţa principală, caracteristice unei prelucrări artificiale.

 

Eşantion P32 – C 126

Jasp maroniu închis constituit din silice criptocristalină-calcedonie în proporţie de 95%, mult subordonat oxihidroxizi de fier, opal gălbui, paiete izolate de muscovit;

- structura rocii este afanitică-criptocristalină, iar textura masivă compactă sau pseudobrecioasă datorată prezenţei unor benzi de culoare mai deschisă, ceva mai bogate în silice amorfă, cu treceri graduale şi difuze la substanţa criptocristalină;

- spărtura rocii este subconcoidală, cu aspect mat în zonele proaspete;

- eşantionul este total opac, granulaţia rocii fiind ceva mai mare decât la specimenele analizate anterior;

- pe suprafaţa unor faţete apar depuneri subţiri de carbonaţi ce atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele de 5 x 0,5 x 0,25 cm, obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii, urmată de zimţuirea-cioplirea fină parţială a muchiilor lungi pentru realizarea unei unelte rectangulare paralelipipedice.

 

Eşantion P35 – C 126

Jasp maroniu roşcat cu tente închise (negricioase), constituit din silice criptocristalină calcedonică de cca. 85%, subordonat silice opalina, oxihidroxizi de fier;

- structura rocii este afanitică criptocristalină, iar textura pseudobrecioasă-pătată datorată prezenţei atât a unor nuclee relicte difuze de opal de culoare deschisă, cât şi a unor cuiburi neregulate, fisuri scurte cu oxizi de fier care conferă rocii o heterogenitate accentuată;

- spărtura rocii este subconcoidală-subanulară, cu luciu semiadamantin natural în zonele proaspete;

- sporadic în masa rocii se observă cristale izolate, interstiţii de minerale micacee (muscovit);

- la suprafaţa eşantionului există plaje subţiri, neregulate de carbonaţi care atestă păstrarea eşantionului în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: fragment de lamelă groasă de 3 x 1,5 x 0,5 cm, obţinută prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; se identifică urme de zimţuire-cioplire fină a unei muchii lungi, precum şi o faţetă posterioară de dimensiuni mici în întregime şlefuită pe o suprafaţă abrazivă fină şi care prezintă aspecte vălurite regulate caracteristice.

 

Grupul de eşantioane IV

 

Eşantion P17 – C 123

Sticlă vulcanică bazică parţial devitrifiată (hialobazalt) de culoare cenuşie negricioasă, constituită din silice amorfă vitroasă (cca 70%), substanţă criptocristalină calcedonică, cuarţ, feldspaţi, piroxeni, clorite, minerale opace (oxihidroxizi de fier, posibil magnetit);

- structura rocii este vitrofirică la intersertală, iar textura tipică amigdaloidă-vacuolară datorită degazeificării bruşte a magmei;

- în vacuolele rocii apar depuneri de calcedonie, silice opalina alb lăptoasă;

- spărtura rocii este subconcoidală-cvasiplanară naturală, cu aspecte opace-mate în zonele proaspete;

Prelucrări antropogene: eşantion de forma unei lamele de 4 x 1,5 (1) x 0,4 cm obţinut prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii, urmată de zimţuirea-cioplirea rudimentară a unor muchii pentru obţinerea unor suprafeţe contondente-ascuţite.

 

Eşantion P20 – C 123

Rocă vulcanică bazică cenuşie negricioasă cu tente verzui de tipul unui diabaz-dolerit hialin, constituit din cuarţ, feldspaţi, piroxeni (augit), hornblendă brună bazaltică, magnetit, sticlă vulcanică parţial devitrificată, minerale din grupul cloritelor;

- structura rocii este subofitică-ofitică, iar textura masivă, compactă neorientată;

- spărtura rocii este subangulară-angulară sau neregulată, cu aspect opac mat caracteristic;

- se observă cloritizări ale mineralelor mafice şi cuiburi de cuarţ microcristalin transparent sau criptocristalin în masa rocii;

- substanţa vitroasă cu granulaţie nedefinită este parţial devitrificată şi transformată în calcedonie fibroradiară;

- la suprafaţa eşantionului se conservă plaje subţiri de carbonaţi ce atestă păstrarea în mediul cavernicol.

Prelucrări antropogene: eşantion de formă neregulată obţinut prin spargerea-decrepitarea naturală a rocii; nu se identifică urme clare de prelucrare ulterioară, cu excepţia posibilă a unei muchii ce prezintă striuri paralele specifice cioplirii-zimţuirii fine a acesteia, în scopul realizării unei forme regulate-rectilinii.