CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

LITERATURĂ

 

Andrei et Roşu 1998

Andrei Şt., Roşu T., Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea Călan-La Podină (jud. Hunedoara). În: BCSS 4 (1998), p. 27-36.

Andrieşescu 1921

Andrieşescu I., Din preistoria Olteniei (1921).

Andriţoiu 1971

Andriţoiu I., Depozitul de bronzuri de la Chergheş. În: Apulum  9 (1971), p. 83-92.

Andriţoiu 1972

O nouă descoperire arheologică la Buituri (Hunedoara). În: Sargetia 9 (1972), p. 29-34.

Andriţoiu 1979

Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara. În: Sargetia 14 (1979), p. 15-34.

Andriţoiu 1986-1987

Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei. În: Sargetia 20 (1986-1987), p. 45-63.

Andriţoiu 1992

Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului. În: BT 2 Bucureşti (1992).

Aslanis 1992

Aslanis I., Das Chalkolithikum im Nordgriechenland sein Beginn. În: StPrae 11-12 (1992), p. 184-195.

Băcăuanu et alii 1974

Băcăuanu V., Donisă I., Hârjoabă I., Dicţionar geomorfologic. Bucureşti (1974).

Bella 1923

Bella L., Das aeneolitische Gräberfeld bei Bodrogkeresztúr. În: JahrbUAG 1 (1920-1922 (1923)), p. 7-18, 213-214.

Berciu 1939

Berciu D., Arheologia preistorică a Olteniei. Craiova (1939).

Berciu 1961

Contribuţii la problemele neoliticului din România în lumina noilor cercetări. Bucureşti (1961).

Bleahu 1982

Bleahu M., Relieful carstic. Bucureşti (1982).

Bleahu et alii 1976

Bleahu M., Peşteri din România. Bucureşti (1976).

Boboş 1991

Boboş A., Artefacte silicioase din cultura Vinča. Reşiţa (1991).

Boboş et alii 1990

Mineralogical and Petrographical analisys of siliceous Neolithic Artefacts in Western Romania. În: AR 1 (1990), p. 147-160.

Boyadziev et alii 1993

Boyadziev Y., Dimov T., Todorova H., Les Balkans Orientaux. În: ATLAS (1993), p. 61-110.

Borcoş et alii 1984

Borcoş M., Kräutner H., Udubasa G., Săndulescu M., Năstăseanu M., Bitoianu S., Map of the mineral resources of Roumania, scale 1:1.000.000. Bucureşti (1984).

Boroffka 1994

Boroffka N., Die Wietenberg-Kultur in Rumänien. Berlin (1994), vol. 1-2.

Boroneanţ 2000

Boroneanţ V., Arheologia peşterilor şi minelor din România. Bucureşti (2000).

Brukner 2000

Brukner B., Beitrag zum Studium synchroner Beziehungen zwischen der Karanovo I und der Protostarčevo (Starčevo I) Periode. În BZS Karanovo, 3, p. 287-310.

Cârciumaru et alii 1999

Cârciumaru M., Anghelinu M., Pavel R., Dincă R., Cârciumaru R., Racloarul de la Măgura Uroiului. În: Apulum 36 (1999), p. 1-4.

Cârciumaru 1980

Cârciumaru M., Mediul geografic în Pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România. Bucureşti (1980).

Chirică et Răceanu 1976

Chirică N., Răceanu V., Sub cerul purpuriu al Hunedoarei. Hunedoara (1976).

Ciubotaru 1998

Ciubotaru D. L., Plastica neolitică din aşezarea de la Foeni-Sălaş (jud. Timiş). În AB(SN) 6 (1998), p. 73-82

Ciocănelea 1971

Ciocănelea M., Prospecţiuni geologi-tehnice pentru marmură în perimetrele Alun şi Ruşchiţa. În: Arhiva IPEG, Bucureşti.

Ciugudean 1978

Ciugudean H., Săpăturile de salvare de la Aiud-Cetăţuie. În: ActaMN 15 (1978), p. 49-62.

Ciugudean 1978a

Noi descoperiri arheologice pe teritoriul judeţului Alba (I). În: Apulum 16 (1978), p. 39-53.

Ciugudean 1991

Zur frühen bronzezeit in Siebenbürgen im Lichte der ausgrabungen von Ampoiţa-Peret, jud. Alba. În: PZ 66 (1991, 1), p. 79-118.

Ciugudean 1996

Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei. În: BT 13 Bucureşti (1996).

Ciugudean 2000

Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: cultura Coţofeni. În: BHAB 26 Timişoara (2000).

Ciută 1998

Ciută M.M., O locuinţă de suprafaţă aparţinând neoliticului timpuriu de la Şeuşa-La cărarea morii (com. Ciugud, jud. Alba). În: Apulum, 35 (1998), p. 1-14.

Ciută 2000

Contribuţii la cunoaşterea celui mai vechi orizont al neoliticului timpuriu din România. Cultura Precriş – descoperirile arheologice de la Şeuşa-La cărarea morii. În: Apulum, 37 (2000) 1, p. 51-101.

Ciută 2001

– Contribuţii la cunoaşterea celui mai vechi orizont al neoliticului timpuriu din România: cultura Precriş (II). În: Apulum, 38 (2001) 1, p. 9-26.

Ciută 2003

– Contribuţii la cunoaşterea neoliticului târziu din depresiunea Haţeg – Mureş. Descoperirile de la Călanul Nou-La Podină II (campania 1998). În: Corviniana 7 (2003), p. 31-47.

Cocean 1995

Cocean P., Peşterile României potenţial turistic. Cluj (1995).

Comşa 1971

Comşa E., Silexul de tip bănăţean. În: Apulum 9 (1971), p. 15-18.

Coteţ 1973

Coteţ P., Geomorfologia României. Bucureşti (1973).

Crişan 1969

Crişan I.H., Ceramica daco-getică cu privire specială la Transilvania. Bucureşti (1969).

Crişan 1978

Ziridava. Săpăturile de la „Şanţul Mare“ din anii 1960, 1961, 1962, 1964. Arad (1978).

Dimitrijević 1974

Dimitrijević S., Das Problem der Gliederung der Starčevo-kultur mit besonder Rucksicht auf den Beiträg der südpannonischen Fundstellen zur Lösung dieses Problems. În: Materialj, X, p. 59-121.

Dîmboviţa 1978

Dîmboviţa M.P., Scurtă istorie a Daciei preromane. Iaşi (1978).

Dörner 1970

Dörner E., Cercetări şi săpături arheologice în judeţul Arad. În: MCA 9 (1970), p. 445-467.

Draşovean 1981

Draşovean Fl., Cultura Starcevo-Criş în bazinul Mureşului mijlociu. În: Apulum 19 (1981), p. 33-46.

Draşovean 1986-1987

Aşezarea neolitică de la Hunedoara-Dealul Sânpetru. În: Sargetia 20 (1986-1987), p. 11-17.

Draşovean 1991

Connections between Vinča C and Tisa, Herpály, Petreşti and Bucovăţ cultures in northern Banat. În: Banatica 11 (1991), p. 209-212.

Draşovean 1994a

The Petreşti Culture in Banat. În: AB(SN) 3 (1993), p. 139-170.

Draşovean 1994b

Cultura Petreşti în Banat. În: SIBan 16 (1994), p. 1-45.

Draşovean 1994c

Die Stufe Vinča C im Banat. În: Germania 72 (1994, 2), p. 409-425.

Draşovean 1996

Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat. În: BHAB 1 (1996).

Draşovean 2001

Early Neolithic settlement at Timişoara-Fratelia, în Festschrift für Gheorghe Lazarovici. În BHAB, 30, p. 33-40.

Draşovean et Mariş 1982-1983

Draşovean Fl., Mariş T., Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea neolitică de la Turdaş (jud. Hunedoara). În: Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 89-94.

Draşovean et Mariş 1998

Aşezarea neolitică târzie de la Zlaşti (jud. Hunedoara). În: AB(SN) 6 (1998), p. 93-119.

Dudaş 1970

Dudaş Fl., Repertoriul arheologic al Ţării Zarandului în lumina ultimelor descoperiri. În: RevMuz 4 (1970), p. 355-358.

Dumitraşcu 1975

Dumitraşcu S., Aşezarea neolitică de la Sântana-Holumb. În: Banatica 3 (1975), p. 355-358.

Dumitrescu 1954

Dumitrescu Vl., Hăbăşeşti, monografie arheologică. Bucureşti (1954).

Dumitrescu 1960

– La civilisation de Cucuteni. În: BROB 9 (1960), p. 7-48.

Dumitrescu 1968

Arta neolitică în România. Bucureşti (1968).

Dumitrescu 1968a

– Consideraţii cu privire la poziţia cronologică a culturii Cucuteni în raport cu culturile vecine. În: Apulum 7 (1968, 1), p. 35-52.

Dumitrescu 1969

– Betrachtungen zur chronologischen Ansetzung der Cucuteni – Kultur im Verhältreis zu den Nachbarkulturen. În: SZ 17 (1969), p. 87-103.

Dumitrescu 1974

Arta preistorică în România. Bucureşti (1974).

Dumitrescu 1974a

Cronologia absolută a eneoliticului românesc în lumina datelor C14. În: Apulum 12 (1974), p. 23-39.

Dumitrescu 1976

Probleme privind sincronismele unor culturi eneolitice. În: SCIVA 27 (1976, 3), p. 355-362.

Dumitrescu 1981

Însemnări în legătură cu unele sincronisme. În: MA 6-8 ((1974-1976) 1981), p. 23-36.

Dumitrescu 1985

Cucuteni cent ans aprčs. În: DaciaNS 29 (1985), p. 35-44.

Dumitrescu et alii 1983

Dumitrescu Vl., Bolomey Al., Mogoşanu Fl., Esquisse d'une préhistoire de la Roumanie. Bucureşti (1983).

Dumitrescu et Vulpe 1988

Dumitrescu Vl., Vulpe Al., Dacia înainte de Dromichete. Bucureşti (1988).

H. Dumitrescu 1959

Dumitrescu H., Şantierul arheologic Traian. În: MCA 5 (1959), p. 189-202.

H. Dumitrescu 1984

Cercetări arheologice la Tăualaş (I). În: ActaMN 21 (1984), p. 3-44.

Dumitrescu et alii 1967

Dumitrescu M., Contribuţii la studiul peşterilor din regiunea Hunedoara. În: LISER 6 (1967), p. 9-88.

Écsédy 1973

Écsédy  I., New data on the history of the cooper age in the region beyond the Tisza. În: BMMK 2 (1973), p. 3-40.

Écsédy 1974

A New Item Relating the Connections with the East in the Hungarian Cooper Age. În: MFMÉ (1971-2) (1974), p. 9-18.

Ferenczi et Ferenczi 1975

Ferenczi G., Ferenczi I., Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (I). În: ActaMN 12 (1975), p. 45-67.

Floca 1950

Floca O., Staţiunea de la sfârşitul treptei de jos a barbariei din marginea Devei (O civilizaţie neatestată pe teritoriul Transilvaniei). În: SCIV 1 (1950, 2), p. 220-224, pl. I-XI.

Floca 1957

Regiunea Hunedoara. Ghid turistic. Deva (1957).

Floca 1969

Hunedoara, ghid turistic al judeţului, Deva (1969).

Garašanin 1990

Vinča und seine Siedlung im Neolithikum Süd-Europas. În: VW. Beograd (1990), p. 11-16.

Garašanin 1993

Zu den Problemen der Vinča-Gruppe in Rumänien. În: Balcanica 24 (1993), p. 7-20.

Gavrilescu et Vulpe 1971

Gavrilescu Fl., Vulpe Al., Topoare de aramă în muzeul din Dej. În: SCIV 22 (1971, 4), p. 651-654.

Gârlişte 1985

Gârlişte P., Studiul mineralogic şi petrografic al talcului din zăcământul Lelese – Cerişor. Cluj-Napoca, 1985, lucrare de licenţă susţinută la secţia Inginerie geologică şi geofizică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj.

Georgieva 1984

Georgieva N., În: StPrae 8 (1984).

Gherasi et alii 1971

Gherasi N., Zimmermann P., Zimmermann V., Propuneri de lucrări de cercetare a marmurelor şi calcarelor marmoreene din masivul Poiana Ruscă. În: Arhiva IPEG, Bucureşti (1971).

Ghiţulescu et alii 1964

Ghiţulescu T.P., Chirilă R., Vedeş C., Raport asupra depozitelor de silicolite din regiunea Brad – Hunedoara. În: Arhiva EM Barza, Brad (1964).

Gooss 1877

Gooss C., Skizzen zur vorrömischen Kulturgeschichte der mittleren Donaugegenden. În: AVSL 14 (1877, 1), p. 47-175.

Gooss 1878

Bericht über din von Fräulein Sofie von Torma in der Sitzung der historischen Section des Vereins für siebenbürgische Landeskunde im August 1877 ausgestellte Sammlung prähistorischen Funde.  În: AVSL 14 (1878, 3), p. 592-626.

Gooss 1876-1877a

Chronik der archäologische Funde Siebenbürgens. Im Auftrage des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. În: AVSL 13 (1876-1877, 2), p. 203-338.

Gooss 1877-1878a

Skizzen zur vorrömischen Kulturgeschichte der mittleren Donaugegenden. În: AVSL 14 (1877, 1), p. 47-175.

Gooss 1877-1878b

Bericht über din von Fräulein Sofie von Torma in der Sitzung der historischen Section des Vereins für siebenbürgische Landeskunde im August 1877 ausgestellte Sammlung prähistorischen Funde. În: AVSL 14 (1878, 3), p. 592-626.

Govora 1995

Govora Gh.P., O preistorie a nord-estului Olteniei. Râmnicu Vâlcea (1995).

Hampel 1897

Hampel J., – În: 17 (1897), p. 449.

Haşotti 1989

Haşotti P., Observaţii privind cultura Gumelniţa în Dobrogea. În: Pontica 21-22 (1989), p. 7-21.

Haşotti 1995

Culturile pre-tracice în Dacia pontică, rezumatul tezei de doctorat. Bucureşti (1995).

Haşotti et Popovici 1992

Haşotti P., Popovici D., Cultura Cernavoda I în contextul descoperirilor de la Hârşova. În: Pontica 25 (1992), p. 15-44.

Hérepély 1901

Hérepély K., Alsofehér vármegye öskora. În: AFM II (1901, 1), p. 18-22.

Hillebrand 1929

Hillebrand J., Das frühkupferzeitlische Gräberfeld von Pusztaistvánháza. În: AH 4 (1929), p. 17 şi urm.

Hood 1973

Hood S., The Badener Culture in Relation to the Aegean. În: SCBK (1973), p. 111-130.

Horedt 1968

Horedt K., Die Kupferzeit in Transilvanien. În: Apulum 7 (1968, 1), p. 103-116.

Horváth 1982

Horváth F., The Late Neolithic Stratum of the Gorsza tell. În: 109 (1982), p. 201-222.

Horváth 1987

Hódmezövásárhely-Gorsza. În: LNTR (1987), p. 31-46.

Iercoşan 1990

Iercoşan N., Consideraţii asupra neoliticului şi a perioadei de tranziţie la epoca bronzului în nord-vestul României. În: SympThrac 8 (1990), p. 30-33.

Iercoşan 2002

Cultura Tiszapolgár în vestul României. Cluj-Napoca (2002).

Ignat 1973

Ignat D., Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din Bihor. În: ActaMN 10 (1973), p. 477-492.

Ignat 1976

Colecţia veche a Muzeului Ţării Crişurilor (II). În: Crisia 5 (1976).

Ignat 1977

Probleme ale neoliticului din nord-vestul României. În: ActaMN 14 (1977), p. 13-21.

Jovanović  1967

Jovanović B., La signification de certeins éléments de culte de groupe de Starčevo. În Starinar, 18, 1967, p. 19-20.

Jungbert 1978

Jungbert B., Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (I). În: Acta MN 15 (1978), p. 1-18.

Jungbert 1979

Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II). În: Acta MN 16 (1979), p. 389-410.

Jungbert 1982

Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III). În: Acta MN 19 (1982), p. 543-556.

Jungbert 1985-1986

Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV). În: Acta MN 22-23 (1979), p. 385-400.

Kacsó 1969

Kacsó C., Morminte din perioada de tranziţie spre epoca bronzului de la Ciumeşti. În: StComSM 1 (1969), p. 49-56.

Kalicz 1958

Kalicz N., Cooper age stratigraphy in the outskirts of the village Székély. În: 85 (1958), p. 3‑6.

Kalicz et Raczky 1984

Kalicz N., Raczky P., Preliminary Report on the 1977-1982 excavations at the Neolithic and Bronze Age tell Settlement of Berettyóújfalu-Herpály. În: AAASH 36 (1984), p. 85-136.

Kalicz et Raczky 1987

Berettyóújfalu-Herpály. În: LNTR (1987), p. 105-126.

Kalmar 1984

Kalmar-Maxim Z., Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia MIT (I). În: ActaMN 21 (1984), p. 391-404.

Kalmar 1985-1986

Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia MIT (II). În: ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 401-410.

Kalmar 1991

Turdaş. Cluj-Napoca (1991).

Kalmar 1999

Neo-Eneoliticul din Transilvania. Cluj-Napoca (1999).

Karmanski 1986

Karmanski S., Donja Branjevina. Odžaci (1986).

Karmanski 1987

Donja Branjevina. Odžaci (1987).

Karmanski 1988

Nalazi labreta . . Odžaci (1988).

Karmanski 1988a

Rezultati novijih istraživanja na lokalitetu Donja Branjevina (referati i izveštaji). Odžaci (1988).

Karmanski 1989

Donja Branjevina. Odžaci (1989).

Karmanski 2000

Donja Branjevina. Archaološka Monografia. Odžaci (1989).

Kovács 1913

Kovács I., A mezöbandi âsátások. În: DolgC 4 (1913), p. 391.

Kovács 1915

A marosvásárhely öskori telep, skythaeés népvándorláskori temetö. În: DolgC 6 (1915), p. 226-325.

Kovács 1928-1932

Cimitirul eneolitic de la Decia Mureşului. În: PISC 3 (1932, 1), p. 89-101.

Kovács 1944

A marosdécsei rézkori temetö. În: KözlC 4 (1944, 1-2), p. 3-21.

Kräutner 1984

Kräutner H.G., Poiana Ruscă – ghid turistic. Bucureşti (1984).

Kräutner et Mureşan 1962

Kräutner H.G., Mureşan M., Stratigrafia, evoluţia magmatismului, metamorfismul şi tectonica formaţiunilor cristaline din  unitatea epimetamorfică a masivului Poiana Ruscă. În: AIG 31 (1962).

Kräutner et alii 1969

Kräutner H.G., Kräutner F., Mureşan M., Stratigrafia, evoluţia magmatismului, metamorfismului şi tectonica cristalinului din unitatea epimetamorfică a Masivului Poiana Ruscă. În: AIG 38 (1969).

Kutzián 1963

Kutzián I.B., The Cooper Age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. Budapesta (1963).

Kutzián 1969

Probleme der mittleren Kupferzeit im Karpatenbeken. În: SZ 17 (1969), p. 31-60.

Kutzián 1972

The Early Cooper Tiszapolgár culture in the Carpathian Basin. Budapesta (1972).

Lazarovici 1975

Lazarovici Gh., Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat. În Banatica, 3, 1975, p. 7-24.

Lazarovici 1975a

Despre eneoliticul timpuriu din Banat. În: Tibiscus 4 (1975), p. 9-32.

Lazarovici 1976

Über das frühäeneolithikum im Banat. În: Istrajivanja 5 (1976), p. 77-90.

Lazarovici 1977

Gornea. Preistorie, Reşiţa (1977).

Lazarovici 1977a

Sfârşitul culturii Vinča-Turdaş în Câmpia Transilvaniei. În: StComCar 2 (1977), p. 211-227.

Lazarovici 1977b

Inventarul a două morminte neolitice de la Cluj-Napoca. În: ActaMN 14 (1977), p. 23-28.

Lazarovici 1977c

Periodizarea culturii Vinča în România. În: Banatica 4 (1977), p. 19-44.

Lazarovici 1979

Neoliticul Banatului. BMN 4 (1979).

Lazarovici 1981

Die Periodisierung der Vinča-Kultur in Rumänien. În: PZ 56 (1981, 2), p. 169-196.

Lazarovici 1981a

Importuri Tiszapolgár în aşezarea de la Cuptoare-Sfogea. Contribuţii la legăturile culturale şi cronologice ale culturilor Sălcuţa şi Tiszapolgár. În: Banatica 6 (1981), p. 35-41.

Lazarovici 1983

Principalele probleme ale culturii Tiszapolgár în România. În: ActaMN 20 (1983), p. 3-31.

Lazarovici 1983a

Neoliticul timpuriu din zona Porţilor de Fier (Clisură). În: Banatica 7 (1983), p. 9-34.

Lazarovici 1983c

Principalele probleme ale culturii Tiszapolgár în România. În: ActaMN 20 (1983), p. 3-31.

Lazarovici 1984

Neoliticul timpuriu în România. În: ActaMP 8 (1984), p. 49-104.

Lazarovici 1985

Noi descoperiri Bodrogkeresztúr în Banat. În: Banatica 8 (1985), p. 83-90.

Lazarovici 1987

Şocul Vinča C în Transilvania. Contribuţii la geneza eneoliticului timpuriu. În: ActaMP 11 (1987), p. 33-55.

Lazarovici 1992

– Aşezarea neolitică timpurie de la Zăuan şi câteva dintre problemele privind neoliticul timpuriu din Balcani. În ActaMP, 16, 1992, p. 25-59.

Lazarovici 1993

– Les Carpates Meridionales et la Transylvanie. În Atlas du Néolithique européen. L’Éurope Orientale. E.R.A.U.L., Ličge (1993), p. 243-284.

Lazarovici 2001

– Despre locul descoperirilor de la Şeuşa în neoliticul timpuriu din sud-estul Europei. În BMP, 4, 2001, p. 37-47.

Lazarovici et alii 1991

Lazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Draşovean Fl., Nica M., Luca S.A., Cultura Vinča în România. Timişoara (1991).

Lazarovici et alii 1995

Lazarovici Gh.. Meşter M., Dascălu L., Cheile Turzii. Raport de cercetare arheologică şi etnoarheologică, ActaMN 32 (1995, 1), p. 537.574.

Lazarovici et alii 1995a

Lazarovici Gh., Meşter M., Dascălu L., Cheile Turzii 1994. Raport de cercetare arheologică şi etnoarheologică. În: ActaMN 32 (1995, 1), p. 537-574.

Lazarovici et alii 2000

Lazarovici Gh., Luca S.A., Buzea D., Suciu C., Descoperirile eneolitice de la Păuleni. În: Angustia 5 (2000), p. 103-130.

Lazarovici et alii 2002

Lazarovici Gh., Cavruc V., Luca S.A., Buzea D., Suciu C., Descoperirile eneolitice de la Păuleni. Campania 2001. În: Angustia 7 (2002), p. 19-40.

Lazarovici et Dumitrescu 1985-1986

Lazarovici Gh., Dumitrescu H., Cercetările arheologice de la Tăualaş-Deva (partea a II-a). În: ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 3-40.

Lazarovici et Kalmar 1995

Lazarovici Gh., Kalmar Z.M., Gura Baciului. Monografie arheologică, Cluj-Napoca (1995).

Lazarovici et Munteanu 1982

Lazarovici Gh., Munteanu I., Aşezarea eneolitică de la Slatina-Timiş. În: StComCar 4 (1982), p. 121‑135.

Luca 1990

– Luca S.A., Despre cea mai timpurie fază a culturii Bodrogkeresztúr în România. Aşezarea de la Pecica-Forgaci. În: SympThrac 8 (1990), p. 89‑92.

Luca 1993

A new special discovery from Turdaş. În: Banatica 12 (1993, 1), p. 21-24.

Luca 1993a

Observaţii privind faza clasică a culturii Bodrogkeresztúr în România. Aşezarea de la Pecica-Forgaci (jud. Arad). În: AB(SN) 2 (1993), p. 49-84.

Luca 1995a

Aşezarea de la Turdaş – situaţia actuală a sitului arheologic (I). În: AICSU 2 (1995), p. 33-36.

Luca 1995b

Aşezarea aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Pojejena-Nucet (jud. Caraş-Severin). În: Banatica 13 (1995, 1), p. 5-22.

Luca 1995c

Die Kultanlage von Broos / Orăştie–Böhmerberg / Dealul Pemilor, Ausgrabungsstelle X2 (Kreis Hunedoara). În: ForVL 38 (1995, 1-2), p. 85-90.

Luca 1996

Aşezarea de la Turdaş – situaţia actuală a sitului arheologic (II). În: AICSU 3 (1996), p. 27-30.

Luca 1996a

Un complex de fundare a locuinţei de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara). În: ITSR 2 (1996), p. 1-6.

Luca 1996b

Die Siedlung von Thorendorf / Turdaş – der gegewartige Stand der archäologischen Ausgrabungsstelle. În: The Vinča Culture, its role and Cultural connection. BHAB 2 (1996), p. 219-222.

Luca 1996c

Încadrarea cronologică şi culturală a aşezării neolitice de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2. În: Corviniana 2 (1996), p. 21-28.

Luca 1997a

Relaţiile culturale de la sfârşitul neoliticului dezvoltat dintre Transilvania şi ţinuturile înconjurătoare. În: CCDJ 2 (1997), p. 252-262.

Luca 1997b

Aşezări neolitice pe valea Mureşului (I). Habitatul turdăşean de la Orăştie-Dealul Pemilor (punct X2). Alba Iulia, BMA 4 (1997).

Luca 1997c

Un complex ritual de la Turdaş–Luncă (jud. Hunedoara). În: Apulum 34 (1997), p 37-42.

Luca 1998

Liubcova-Orniţa. Monografie arheologică. Târgovişte (1998).

Luca 1998a

Die kulturelle Beziehungen aus Ende der entwickelten Jungsteinzeit zwischen Siebenbürgen und den umgebenden Gebiete. Die Wiederspiegelung dieser in den in Siedlung von Turdaş-Luncă (kr. Hunedoara). În: The Late Neolithic of the Middle Danube Region. BHAB 14 (1998), p. 165-180.

Luca 1998b

La nécropole appartenante ŕ la culture Turdaş trouvée a Orăştie-Dealul Pemilor, point X2. În: ITSR 4 (1998), p. 36-45.

Luca 1999

Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr –. În: BMA 11. Alba Iulia (1999).

Luca 1999a

Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului – campaniile anilor 1996-1998 –. În: BAHC 1. Hunedoara (1999).

Luca 1999b

Aspecte ale neoliticului şi eneoliticului din sudul şi sud-vestul Transilvaniei. În: Apulum 36 (1999), p. 5-33.

Luca 2000

Aspekten des Neolithikums und des Äneolithikums aus dem Süd-Westen Siebenbürgens. În: SAA 7 (2000), p. 90-120.

Luca 2001

Aşezări neolitice pe valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. Campaniile anilor 1992-1995. În: BMA 17. Bucureşti (2001).

Luca 2002

– Eine zoomorphe Statuette aus der Jungsteinzeitlische Siedlung von Reussmarkt / Miercurea Sibiului / Szerdahely-Petriş. În CCDJ, 19, 2002, p. 96-106.

Luca 2003

Roşcani. Cercetări arheologice, Deva (2003).

Luca 2004

– sub tipar În: Istros, 2004.

Luca 2004a

– sub tipar În: ActaUC, 2004.

Luca et alii 1994

Luca S. A., Ciută M., Sonoc Al., Turdaş–Luncă. În: CCA (1994), p. 68-69.

Luca et alii 1995

Luca S. A., Ciută M., Sonoc Al., Căstăian M., Turdaş–Luncă. În: CCA (1995), p. 96.

Luca et alii 1996

Luca S. A., Sonoc Al., Căstăian M., Turdaş–Luncă. În: CCA (1996), p. 132.

Luca et alii 1997

Luca S.A., Roman C., Băicoană M., Materiale arheologice din peşteri ale judeţului Hunedoara (I). În: Corviniana 3 (1997), p. 17-32.

Luca et alii 1997a

Luca S. A., Drăghia D., Căstăian M., Dragotă A., Turdaş–Luncă. În: CCA (1997), p. 71.

Luca et alii 1998

Luca S.A., Sonoc Al., Roman C., Cerişer N., Cercetări cu privire la preistoria zonei Hunedoarei. În: Corviniana 4 (1998), p. 23-61.

Luca et alii 1998a

Luca S. A., Sonoc Al., Turdaş–Luncă. În: CCA (1998), p. 51.

Luca et alii 1999

Luca S.A., Georgescu A., ş.a., Miercurea Sibiului-Petriş. În CCA, 1999, p. 64.

Luca et alii 2000

Luca S.A., Ciugudean H., Roman C., Dragotă A., Faza timpurie a culturii Vinča în Transilvania. Repere ale orizontului cronologic şi cultural. În Angustia, 5, 2000, p. 37-72.

Luca et alii 2000a

Luca S.A., Ilieş C., Bulzan S., Noi cercetări arheologice la Oradea-Salca. În: StUnivBBT 45 (2000, 1), p. 109-163.

Luca et alii 2000b

Luca S.A., Georgescu A., Spânu A.L., Miercurea Sibiului-Petriş. În CCA, 2000, p. 86.

Luca et alii 2000c

Luca S.A., Ciugudean H., Roman C., Die frühphase der Vinča- Kultur in Siebenbürgen. Anhaltspunkte des chronologischen und ethnokulturellen horizontes. În Apulum 37, 1, 2000, p. 1-50.

Luca et alii 2001

Luca S. A., Georgescu A., Suciu C., Miercurea Sibiului-Petriş. În CCA, 2001, p. 143.

Luca et Barbu 1992-1994

Luca S.A., Barbu M., Aşezarea neolitică de la Iosaş-Anele (jud. Arad). În Sargetia, 25, 1992-1994, P. 13-24.

Luca et Boroffka 1997

Luca S.A., Boroffka N., O nouă descoperire paleolitică din Transilvania. În: Apulum 34 (1997), p. 1-4.

Luca et Crăciunescu 1992

Luca S.A., Crăciunescu G., Aşezarea eneolitică de la Bistreţ. SympThrac 9 (1992), p. 75-76.

Luca et Pinter 2001

Luca S.A., Pinter Z.K., Der Böhmerberg bei Broos / Orăştie. Eine archäologische Monographie. În: BMA 16 (2001).

Luca et Roman 1999

Luca S.A., Roman C., Cercetări de suprafaţă în aşezarea neolitică de la Valea Nandrului-La Dos (jud. Hunedoara). În: Corviniana 5 (1999), p. 12-38.

Macrea 1969

Macrea M., Viaţa în Dacia Romană. Bucureşti (1969).

Macrea et Crişan 1964

Macrea M., Crişan I.H., Două decenii de cercetări arheologice şi studii de istorie veche la Cluj. În: ActaMN 1 (1964), p. 307-367.

Mantu 1998

Mantu M., Cultura Cucuteni. Evoluţie, cronologie, legături. Piatra-Neamţ (1998).

Marcu 1976

Marcu M., Vechi cercetări în peşterile de la Mereşti, lud. Harghita. În: MN 3 (1976), p. 73-96.

Mariş 1988

Mariş T., Contribuţii la cunoaşterea sfârşitului culturii Coţofeni şi începutul bronzului timpuriu în sud-vestul Transilvaniei în lumina unor cercetări speo-arheologice. În: SympThrac 6 (1988), p. 28-29.

Matsanova 1996

Matsanova V., Cult objects from the Early Neolithic site at the town Rakitovo. În: Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji, 23, Ljubljana (1996), p. 105-127.

Milojčić 1949

Milojčić Vl., Chronologie der jungeren Steinzeit Mittel- und Sudösteuropas. Berlin (1949).

Moisescu 1955

Moisescu G., Stratigrafia şi fauna de moluşte din depozitele tortoniene şi sarmaţiene din regiunea Buituri. Bucureşti (1955).

Moga 1949

Moga M., În: Studii 2 (1949), p. 95-97.

Mogoşanu et Stratan 1966

Mogoşanu Fl., Stratan I., În: SCIV 17 (1966, 2), p. 335-344.

Monografia 1980

Mârza I., Stoican P., Ştefan Z., Valea M., Vulcu B., Hunedoara. Monografie. Bucureşti (1980).

Monah 1978-1979

Monah D., Idoli „en violon“ din cultura Cucuteni. În: CI 9-10 (1978-1979), p. 163-175.

Monah et Cucoş 1985

Monah D., Cucoş Şt., Aşezările culturii Cucuteni din România. Iaşi (1985).

Morintz et Roman 1968

Morintz S., Roman P., Asupra perioadei de trecere de la eneolitic la epoca bronzului la Dunărea de Jos. În: SCIVA 19 (1968, 4), p. 553-574.

Morintz et Roman 1970

Cu privire la cronologia perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în România. În: SCIVA 21 (1970, 4), p. 557-570.

Mureşan 1973

Mureşan M., Formaţiunile epimetamorfice din partea de nord a Masivului Poiana Ruscă, Carpaţii Meridionali. În: AIG 42 (1973).

Mutihac et Ionesi 1974

Mutihac V., Ionesi I., Geologia României. Bucureşti (1974).

Németi 1986-1987

Németi I., Descoperiri din neoliticul târziu în Valea Crasnei. În: StComSM 7-8 (1986-1987), p. 15-61.

Németi 1988

Noi descoperiri arheologice din eneoliticul târziu din nord-vestul României. În: ActaMP 12(1988), p. 121-145.

Onac 1999

Onac B., Carstologie generală. Cluj-Napoca (1999).

Oprinescu 1981

Oprinescu A. (Radu), Răspândirea culturii Tiszapolgár-Româneşti în Banat. În: Banatica 6 (1981), p. 43-49.

Opriţescu 1978

Opriţescu A.D., Les éléments „steppiques“ dans l'énéolithique de Transylvanie. În: DaciaNS 22 (1978), p. 87-98.

Papiu 1960

Papiu V. C., Cercetări geologice şi petrografice în masivul dolomitelor de Hunedoara. În: DSComGeol., 47 (1960).

Patay 1950

Patay P., A bodrogkeresztúrikultúra emlékei a szabolcsmegyei Jósa András Múzeumban. În: 77 (1950), p. 110-116.

Patay 1957

Rézkori temetö Tiszakeszin. În: MHOMÉ 1 (1957), p. 31-40.

Patay 1958

Rézkori aranyleletek. În: 85 (1958), p. 37-46.

Patay 1961

Régészeti Füzetek. Budapesta (1961).

Patay 1969

A fényeslitkei rézkori temetö. În: JAMÉ 11 (1968 (1969)), p. 15-62.

Patay 1975

Die hochkupferzeitlische Bodrogkeresztúr – Kultur. În: BerRGK 55 (1974 / 1975, 1), p. 1-72.

Patay 1978

Das Kupferzeitlische gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföld. Budapesta (1978).

Patay 1978a

A Tiszavalk-tetesi rézkori temetö és telep. În: FA 29 (1978), p. 21-58.

Patay 1982

Gesellschaftlische Fragen der Kupferzeit der Ungarischen Tiefebene aufgrund der Analysen der Gräberfelder. În: ThPrae 3 (1982), p. 86-97.

Patay 1984

Kupferzeitlische Meissel, Beile und Äxte in Ungarn. München (1984).

Patay 1986

Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen von Tiszalúc. În: Gomolava Simposijum, Ruma, (1986), p. 151-153.

Paul 1989a

Paul I., Unele probleme ale neoliticului timpuriu din zona carpato-dunăreană.  În SCIVA 40 (1989) 1, p.  3-28.

Paul 1992

Cultura Petreşti. Bucureşti (1992).

Paul 1995

Vorgeschichtlische Untersuchungen in Siebenbürgen. Alba Iulia (1995).

Pavúk 1993

Pavúk J., Beitrag zur Definition der Protostarčevo-Kultur. În Anatolica, 19 (1993), p. 231-238.

Pădureanu 1973

Pădureanu E., Noi descoperiri neolitice şi din epoca bronzului din judeţul Arad. În: Banatica 2 (1973), p. 395-416.

Pădureanu 1982

– Aşezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci. În: Crisia 12 (1982, 1), p. 29-60.

Păunescu 1975

Păunescu C., Soluri forestiere. Bucureşti (1975).

Păunescu 1979

Cercetările arheologice de la Cuina Turcului-Dubova (jud. Mehedinţi). În Tibiscus 5 (1979), p. 11-56.

Petrescu 1993

Petrescu S., Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (II). În: Tibiscum – StComCar 8 (1993) 5-26.

Petrescu 2000

Locuirea umană a peşterilor din Banat până în epoca romană. Timişoara (2000).

Piciu et alii 1996

Piciu T., Sănmihăian M., Lazarovici Gh., Relaţia fosfor – potasiu în straturile neolitice din „Peştera Ungurească“ din Cheile Turzii, ActaMN 33 (1996, 1), p. 565-567.

Pinter et Ţiplic 1999

Pinter Z. K., Ţiplic M. I., Cercetările arheologice de la Biserica Sfântu Nicolae din Hunedoara. În: BCMI 10 (1999, 1-4), p. 60-67.

Plopşor 1957

Plopşor C.S.N., Şantierul arheologic Nandru. În: MCA 3 (1957), p. 29-40.

Plopşor et alii 1959

Plopşor C.S.N., Păunescu Al., Nandru. În: MCA 5 (1959), p. 22-29.

Popovici et Haşotti 1989

Popovici D., Haşotti P., Considerations about the synchronismus of the Cernavoda I Culture. În: Pontica 21-22 (1989), p. 291-296.

Popovici et Haşotti 1992

Die Cernavoda I – Siedlung von Hârşova. În: SympThrac 9 (1992), p. 75.

Popp 1978

Popp N., Evoluţia peisajului geomorfologic al masivului Poiana Ruscă şi relieful său etajat. În: LSGFC (1978), p. 141-152.

Posea et alii 1982

Posea Gr., Enciclopedia geografică a României. Bucureşti (1982).

Pósta 1910

Pósta B., Tordosi ásatásoiról. În: AÉ 30 (1919), p. 435-436.

Purece et alii 2002

Purece S. I., Roman C., Diaconescu D., Gonciar A., Descoperiri monetare pe şantierul de la Hunedoara, punctele „Sacristia Castelului” şi „Grădina Castelului. Campania 2001. în: ActaTS 1 (2002), p. 165-170.

Raczky 1988

Raczky P., A Tisza – vidék kulturális és kronológiai kapsolatai a balkánnal és az égeikummul a neolitikum, rézkor idöszkabán. Szolnok (1988).

Radu 2002

Radu Adriana, Cultura Sălcuţa în Banat. Reşiţa 2002.

Rădulescu et Dumitrescu 1966

Rădulescu D., Dumitrescu R., Mineralogia topografică a României, Bucureşti (1966).

Rio 1982

Rio M., Les accidents silicieux dans le Cretace du Basin Vocontien, sud-est de la France. În: RevDLB 84 (1982), p. 79-117.

Rogozea 1986

Rogozea P., Peşteri din judeţul Caraş-Severin – cercetări arheologice (III). În: Tibiscum – StComCar 6 (1986) 198-208.

Rogozea 1987

Cercetări arheologice în endocarstul din sud-vestul României. În: Banatica 9 (1987), p. 347-362

Roman 1971

Roman P., Strukturänderungen des Endäneolithikums in Donau – Karpaten – Raum. În: DaciaNS 15 (1971), p. 31-170.

Roman 1973

Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din regiunea carpato-danubiană. În: Banatica 2 (1973), p. 57-76.

Roman 1976

Cultura Coţofeni. Bucureşti (1976).

Roman 1978

Modificări în tabelul sincronismelor privind eneoliticul târziu. În: SCIVA 29 (1978, 2), p. 215-222.

Roman 1987

Despre istoricul şi stratigrafia unor aşezări din Ostrovu Corbului. În: SCIVA 38 (1987, 3), p. 335-367.

Roman 1995

Das spätäneolithischen Sălcuţa IV – Phänomen und seine Beziehungen. În: TD 16 (1995, 1-2), p. 17-24.

Roman et Németi 1978

Roman P. I., Németi I., Cultura Baden în România. Bucureşti (1978).

Roman et Opriţescu 1989

Roman P., Opriţescu A.D., Intereferenţe etnoculturale din perioada indoeuropenizării, reflectate în cimitirul de la Ostrovu Corbului. În: TD 10 (1989, 1-2), p. 11-38.

Roman et alii 2000

Roman C., Diaconescu D., Luca S.A., Cercetări arheologice în Peştera nr. 1 (Peştera Mare) de la Cerişor (com. Lelese, jud. Hunedoara). În: Corviniana 6 (2000), p. 7-59.

Roman et Diaconescu 2001

Roman C., Diaconescu D., Noi descoperiri neolitice şi eneolitice pe teritoriul judeţului Hunedoara. În: Corviniana 7 (2001), p. 7-29.

Roman et Diaconescu 2002

Noi descoperiri neolitice şi eneolitice pe teritoriul judeţului Hunedoara. În Corviniana, 7 (2002), p. 7-30

Roska 1924

Roska M., Paleoliticul judeţului Hunedoara. În: PMJH 1 (1924, 23), p. 11-15.

Roska 1941

Die Sammlung Zsófia von Torma. Cluj (1941).

Roska 1942

Érdély Régészeti Repertoriumá. Cluj (1942).

Rusu 1971

Rusu M., Cultura Tisa. În: Banatica 1 (1971), p. 77-83.

Srejović 1969

Srejović D., Lepenski Vir. Belgrad (1969).

Stanković 1985

Stanković S., Bull representation in the Early Neolithic. În Starinar (1985), p. 35-42.

Székély 1964

Székély Z., Descoperiri din neoliticul târziu în aşezarea de la Reci. În: SCIV 15 (1964, 1), p. 121-126.

Székély 1965

Contribution a l'étude du développement du Néolithique dans la Transylvanie sud – orientale. În: AttiVI 2 (1965), p. 270-274.

Székély 1983

Cultura Tisa în valea Târnavei Mari. În: Aluta 14-15 (1983), p. 31.

Şimon 1989

Şimon M., Aşezarea sălcuţeană de la Ostrovu-Corbului, jud. Mehedinţi. În: SCIVA 40 (1989, 2), p. 107-146.

Tasić 1973

Tasić N., Neolitska Plastika, Beograd (1973).

Téglás 1888

Téglás G., Eine urzeitliche Sculptur aus der Kluft von Torda. În: 1888, p. 214.

Téglás-Bielz 1884

Téglás G., Bielz E. A., Beitrag zur Höhlenkunde Siebenbürgens, als Vorarbeit einer Anthologie dieses Landes. În: JSVK 4 (1884), p. 1-66.

Torma 1879a

Torma  Z., Neolith kokorszakbeli telepek Hunyad megyében. În: ÉrdMúz (1879), p. 129-155, 190-211.

Torma 1879b

Osrégészeti újabb leletek. În: ÉrdMúz (1879), p. 311.

Torma 1880

A nándori barlangcsoportozat. În: ÉrdMúz (1880), p. 153-171, 206-209.

Torma 1882a

Hunyad vármegye ozkori történelméhez (Három fölolvasás és egy inditvány). În: HTRTÉ (1882), p. 5-51.

Torma 1882b

Über neolithische Wohnstätten in Siebenbürgen. În: Corresp. (1882), p. 90-98.

Torma 1886a

Über den Planetenkultus des vorrömischen Daziens. În: Corresp. (1886), p. 8-9.

Torma 1886b

A német anthropologok XIII. nagygyulése. În: HTRTÉ (1886), p. 56-58.

Torma 1887

A Római uralom elotti Daciának planeta-cultusáról. În: ÉrdMúz (1887), p. 73-78.

Torma 1896 / 1902

A tordosi ostelep. În: TÉG (red.) (1902), p. 23-33.

Török 1935

Török G., Eine bronzezeitlische Siedlung im Hunyadihálom. În: DolgSz 11 (1935), p. 153-158, Taf. XXVIII-XXX.

Ujvári 1972

Ujvári I., Geografia apelor României. Bucureşti (1972).

Ursulescu 1984

Ursulescu N., Evoluţia culturii Starčevo-Criş pe teritoriul Moldovei, Suceava (1984).

Vlassa 1962

Vlassa N., Probleme ale cronologiei neoliticului Transilvaniei în lumina stratigrafiei aşezării de la Tărtăria. În: StUnivBB 2 (1962), p. 23-30.

Vlassa 1963

Chronology of the Neolithic in Transilvania in the Light of the Tărtăria Settlement's Stratigraphy. În: DaciaNS 7 (1963), p. 485-494.

Vlassa 1964

Contribuţii la cunoaşterea culturii Gheja–Bodrogkeresztúr în România. În: SCIV 15 (1964, 3), p. 351-367.

Vlassa 1966

Douăsprezece statuete cu cap mobil de la Turdaş. În: Sargetia 4 (1966), p. 9-16.

Vlassa 1966a

Cultura Criş în Transilvania. În: ActaMN 3 (1966), p. 9-48.

Vlassa 1967

Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei. În: ActaMN 4 (1967), p. 403-424.

Vlassa 1976

Neoliticul Transilvaniei. În: BMN 3 (1976).

Vulpe 1975

Vulpe Al., Die Äxte und Beile in Rumänien. În: PBF 9 (1975) München.

Wollmann 1996

Wollmann V., Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia Romană. Cluj-Napoca (1996).

Zaharia 1973

Zaharia E., Date preliminare despre rezultatele săpăturilor de la Ariuşd. 1968-1970. În: Aluta (1973), p. 26-35.

*** 1960

Istoria României. 1, Bucureşti (1960), p. 59-60, 74.

*** 1978

Atlasul geografic al R.S. România. Bucureşti (1978).

*** 1984

Peşteri din România. Bucureşti (1984).

*** 1992

Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. Cluj-Napoca (1992).

*** 1995

Repertoriul arheologic al judeţului Alba. Alba Iulia (1995).

*** 1995a

Repertoriul arheologic al judeţului Mureş. Târgu Mureş (1995).

*** 1998

Repertoriul Arheologic al judeţului Covasna. Sfântu Gheorghe (1998).

*** 1999

Repertoriul arheologic al Mureşului inferior. Judeţul Arad. În: BHAB 24 Timişoara (1999).