Comitetul de redacție

Revista de Antropologie Culturală (online)

ISSN 2734 – 6013

ISSN-L 2734 – 5793

 

Comitetul de redacție

Revista de Antropologie Culturală nr. 4, 2021

Director de ediție: Traian-Zănove Oprea

Director adjunct de ediție: Liviana Nicolau

Redactor șef de ediție: Laura-Cassandra Vălean

Grafică: Alexandra-Teodora Stoleru

Coordonator: Laura-Cassandra Vălean

Galeria foto: Cătălin Rambulea

Serviciu foto: Cătălin Rambulea

Corectori: Ana Maria Cernica, Isabella Anamaria Moldovan, Andreea-Paula Corca, Paula Popov, Ionuț Cătălin Drăghici

Relații publice: Marioara Muntiu, Olga Andranovici

Redactor șef: lect. univ. dr. Maria Șpan