Despre Revistă

Revista de Antropologie Culturală (online)

ISSN 2734 – 6013

ISSN-L 2734 – 5793

RAC este realizată anual, din 2018, de studenții anului II de la specializările Conservare-Restaurare, Studiul Patrimoniului și Managementul Bunurilor Culturale și Istorie, din cadrul Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Astfel, comitetul de redacție se modifică în fiecare an (mereu studenții din anul II formează acest comitet).

Majoritatea celor care publică în revistă sunt la primul lor articol. Realizarea revistei presupune lucru în echipă, dar și un exercițiu de scriere de articole științifice, în domeniul antropologiei culturale, lucru benefic pentru studenți în perspectiva scrierii lucrării de licență (ei învață să respecte un anumit aparat critic, un limbaj adecvat unei lucrări științifice, învață cum să folosească corect informații inedite obținute prin diferite metode de cercetare socială etc.). Am preferat să ne axăm cât mai mult pe partea de cercetare pe teren şi pe subiecte cât mai originale. De-a lungul scurtei istorii a Revistei, am avut studenți invitați și de la alte facultăți, care și-au dorit și au publicat, în paginile Revistei noastre, articolele lor.

De ce acest titlu pentru Revistă?

Pentru că reflectă cel mai bine ceea ce se regăseşte în interiorul ei. Antropologia este ştiinţa despre om, iar antropologia culturală este cea care înglobează etnografia şi etnologia. Prin articole, propunem o mai bună cunoaştere a omului, în general.

De unde ideea unei astfel de Reviste?

După mulți ani de la absolvirea facultăţii, încă păstrez şi răsfoiesc cu drag o revistă pe care am pregătit-o, cu grupa mea, la seminarul de Cultură şi civilizaţie franceză, la care domnul profesor dr. Mircea Ardeleanu ne-a lansat provocarea de a face o revistă. De aici a apărut, în 2018, gândul de a realiza cu studenţii o revistă care să surprindă diferite aspecte legate de Antropologia culturală.

Mulțumiri studenților pentru implicare și tuturor celor care ne-au încurajat în demersul nostru. Mulțumiri speciale doamnei conf. univ. dr. Sultana Avram pentru susținere.

Anul acesta, Revista se aflată la cel de-al șaselea număr.