Find best free and premium Magento themes at Design4Magento.com

Romanian Journal of Aquatic Ecology

 

Editor in Chief Foreword

 

Romanian Academy Oceanography and Limnology Commission Chairman Foreword

 

 

Editor in Chief Foreword

  The forces that build and maintain the well being of a nation are alienated not by the lack of common goals but by the lack of common projects.

  Romania is blessed with a geographical position that is favourable for a remarkable biodiversity. Here we are carrying out sustained scientific work in the domain of aquatic ecology, with the legendary researchers Grigore Antipa and Petru Mihai Bănărescu among our predecessors. These and other factors have created the conditions for the appearance of a scientific publication which offers a cohesive editorial theme necessary for all those interested and involved in this field.

              Romanian Journal of Aquatic Ecology- Rom. J. Aquat. Ecol.intends to be an international scientific debate platform for the researchers in the field of aquatic ecology.

   

  We cordially invite you to participate!

  The Editor-in-Chief

Cuvânt înainte - Redactor Şef

Forţele care construiesc şi duc mai departe binele unei naţiuni nu se înstrăinează atunci când nu mai au idealuri commune, ci atunci când nu mai au proiecte comune.

România este binecuvantată cu o pozitiţe geografică favorabilă unei mari biodiversităţi, în acest spaţiu se desfăşoară o activitate ştiinţifică susţinută în domeniul ecologiei acvatice, cu cercetători legendari precum Grigore Antipa şi Petru Mihai Bănărescu - toate acestea şi multe altele au creat premizele apariţiei unei publicaţii ştiinţifice care să constituie cadrul de coeziune editorială necesar tuturor celor interesaţi şi implicaţi în acest domeniu.

            Romanian Journal of Aquatic Ecology-Rom. J. Aquat. Ecol.intenţionează să fie o platformă internaţională de dezbatere ştiinţifică a cercetătorilor din domeniul ecologiei acvatice.

 

Cu o invitaţie cordială la colaborare!

Editorul Şef

 

Copyright Doru Bănăduc