Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS III

ISSN 1583-1817

Editura Economică, Sibiu 2004

Autor / Author: Florin Gogâltan

 pag. (pages in the paper volume). 43-117

Bibliografie / Bibliography

 

Tell-uri în Orientul Apropiat şi Bazinul Carpatic.O scurtă privire comparativĂ asuprahabitatului preistoric (I).

 Tellsiedlungen im Vorderen Orient und im Karpatenbecken.Eine vergleichende Kurzübersich über das Siedlungswesen (I)

Lista ilustraţiiLOR

 

Fig. 1. 1. Nevalı Çori. Reconstruirea unei case din nivelul I/II (după Hauptmann 1999); 2. Nevalı Çori. Reconstituirea aşezării numărul II (după Hauptmann 1999); 3. Çayönü. Orizontul aceramic, stadiul cercetărilor din 1981 (după Eichmann 1991); 4. Hallan Çemi (după Rosenberg 1999).

Fig. 2. 1. Jerichon (după Kenyon 1960); 2. Jarmo (după Braidwood, Howe 1960); 3. Jerichon (după Kenyon 1960).

Fig. 3. 1. Hacilar (după Mellaart 1970); 2. Hacilar. Reconstituirea nivelului VI arealul P (după Mellaart 1970); 3. Çatal Hüyük. Reconstituirea unei case şi a planului aşezării VI (după Eichmann 1991).

Fig. 4. 1. Çatal Hüyük (după Mellaart 1967); 2. Çatal Hüyük. Templul VI A 10 (după Mellaart 1967).

Fig. 5. 1. Lepenski Vir. Amplasarea geografică (după Srejović 1969); 2. Lepenski Vir. Stratigrafia aşezării (după Srejović 1969); 3. Lepenski Vir. Planul aşezării Ia (după Srejović 1969); 4. Lepenski Vir. Planul locuinţei nr. 37 (după Srejović 1969); 5. Lepenski Vir I. Reconstituirea unei locuinţe (după Srejović 1969).

Fig. 6. 1. Donja Branjevina. Stratigrafia aşezării (după Karmanski 1975); 2. Ocna Sibiului. Stratigrafia aşezării (după Paul 1989); 3. Ocna Sibiului. Planul unei locuinţe (după Paul 1989).

Fig. 7. 1. Gura Baciului. Evoluţia aşezărilor (după Lazarovici, Maxim 1995); 2. Gura Baciului. Stratigrafia aşezării (după Lazarovici, Maxim 1995).

Fig. 8. 1. Tell Hassuna. Statigrafia aşezării (după Lloyd, Safar 1945); 2. Tell Hassuna. Planul nivelului Ic (după Lloyd, Safar 1945); 3. Tell Hassuna. Planul nivelului III (după Lloyd, Safar 1945); 4. Tell Hassuna. Planul nivelului IV (după Lloyd, Safar 1945); 5. Tell Hassuna. Planul nivelului V (după Lloyd, Safar 1945).

Fig. 9. 1. Ninive. Statigrafia aşezării (după Gut 1995); 2. Yarim Tepe I (după Merpert, Munchaev 1973); 3. Umm Dabaghiyah. Planul nivelului IV (după Kirkbride 1975).

Fig. 10. 1. Abu Hureyra (după Moore şi colab. 1975); 2. Tell Abada (după Jasim 1985); 3. Halaf (după Langenegger 1950).

Fig. 11. 1. Vinča. Stratigrafia aşezării (după Stevanović, Jovanović 1996); 2-4. Vinča. Planul unor locuinţe (după Vasić 1932).

Fig. 12. 1. Boldogkőváralja „Tekeres-patak” . Locuinţe de suprafaţă (după Kalicz, Makkay 1977); 2. Boldogkőváralja „Tekeres-patak” . Stratigrafia aşezării (după Kalicz, Makkay 1977); 3. Parţa. Fortificaţia aşezării (după Lazarovici şi colab. 2001); 4. Parţa. Stratigrafia aşezării (după Lazarovici şi colab. 2001); 5. Parţa. Nivelul 7b (după Lazarovici şi colab. 2001); 6. Parţa. Nivelul 7c (după Lazarovici şi colab. 2001).

Fig. 13. 1. Eridu. Evoluţia pe verticală a movilei nr. 1 (după Safar şi colab. 1981); 2. Eridu. Planul templelor IX-XI (după Safar şi colab. 1981); 3. Eridu. Planul templelor VII-VIII (după Safar şi colab. 1981).

Fig. 14. 1. Tepe Gawra. Planul aşa numitei “Round House”; 2. Tepe Gawra. Planul nivelului XI A; 3. Uruk. Planul unui templu (după Schmidt 1974); 4. Tepe Gawra. Planul “templului nordic” (după Speiser 1937).

Fig. 15. 1. Tell Abada IIc. Planul unei locuinţe (după Margueron 1987); 2. Tell Abada IIc. Reconstiuirea aceleiaşi locuinţe (după Margueron 1987); 3. Kheit Qasim I. Planul unei locuinţe (după Margueron 1987); 4. Reconstiuirea aceleiaşi locuinţe (după Margueron 1987).

Fig. 16. 1. Parţa. Reconstituirea unor case cu etaj (după Lazarovici şi colab. 2001); 2-3. Parţa. Reconstituirea sanctarului (după Lazarovici şi colab. 2001).

Fig. 17. 1. Zau de Câmpie. Stratigrafia aşezării (după Lazarovici 2000b); 2. Lumea Nouă Stratigrafia aşezării (după Paul 1992); 3. Tărtăria. Stratigrafia aşezării (după Vlassa 1963).

Fig. 18. 1. Hódmezővásárhely „Gorzsa“. Fortificaţia aşezării (după Horváth 1988); 2. Hódmezővásárhely „Gorzsa“. Reconstituirea unei locuinţe de suprafaţă (după Horváth 1987); 3. Hódmezővásárhely „Gorzsa“. Planul aceleiaşi locuinţe de suprafaţă (după Horváth 1987).

Fig. 19. 1. Gomolava. Planul unor locuinţe de suprafaţă (Brukner 1982); 2. Berettyóújfalu „Herpály”. Reconstituirea unei locuinţe de suprafaţă cu etaj (după Kalicz, Raczky 1987b); 3. Berettyóújfalu „Herpály”. Stratigrafia aşezării (după Kalicz, Raczky 1987b); 4. Vésztő „Mágor“ Stratigrafia aşezării (după Hegedűs, Makkay 1987).

Fig. 20. 1. Polgar „Csőszhalom“. Amplasarea tell-ului şi a aşezării satelit (după Raczky 2000); 2. Polgar „Csőszhalom“. Rezultatul măsurătorile magnetometrice în tell (după Raczky 2000); 3. Polgar „Csőszhalom“. Aşezarea satelit (după Raczky şi colab. 1997); 4. Polgar „Csőszhalom“. Reconstituirea unei locuinţe de suprafaţă (după Raczky şi colab. 1997).

Fig. 21. 1. Daia Română. Stratigrafia aşezării (după Paul 1992); 2. Ocna Sibiului „Faţa Vacii”. Planul unei locuinţe de suprafaţă (după Paul 1992); 3. Reconstituirea unor locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii Petreşti (după Paul 1992).

Fig. 22. 1. Vinkovci „Sopot“. Stratigrafia aşezării (după Dimitrijević 1968); 2. Otok „Gradina“. Stratigrafia aşezării (după Dimitrijević 1968); 3. Bapska. Stratigrafia aşezării (după Dimitrijević 1968).


Fig. 1. 1. Nevalı Çori. Reconstruirea unei case din nivelul I/II (după Hauptmann 1999); 2. Nevalı Çori. Reconstituirea aşezării numărul II (după Hauptmann 1999); 3. Çayönü. Orizontul aceramic, stadiul cercetărilor din 1981 (după Eichmann 1991); 4. Hallan Çemi (după Rosenberg 1999).


Fig. 2. 1. Jerichon (după Kenyon 1960); 2. Jarmo (după Braidwood, Howe 1960); 3. Jerichon (după Kenyon 1960).


 

Fig. 3. 1. Hacilar (după Mellaart 1970); 2. Hacilar. Reconstituirea nivelului VI arealul P (după Mellaart 1970); 3. Çatal Hüyük. Reconstituirea unei case şi a planului aşezării VI (după Eichmann 1991).


 

 

Fig. 4. 1. Çatal Hüyük (după Mellaart 1967); 2. Çatal Hüyük. Templul VI A 10 (după Mellaart 1967).


 

Fig. 5. 1. Lepenski Vir. Amplasarea geografică (după Srejović 1969); 2. Lepenski Vir. Stratigrafia aşezării (după Srejović 1969); 3. Lepenski Vir. Planul aşezării Ia (după Srejović 1969); 4. Lepenski Vir. Planul locuinţei nr. 37 (după Srejović 1969); 5. Lepenski Vir I. Reconstituirea unei locuinţe (după Srejović 1969).


 

Fig. 6. 1. Donja Branjevina. Stratigrafia aşezării (după Karmanski 1975); 2. Ocna Sibiului. Stratigrafia aşezării (după Paul 1989); 3. Ocna Sibiului. Planul unei locuinţe (după Paul 1989).


Fig. 7. 1. Gura Baciului. Evoluţia aşezărilor (după Lazarovici, Maxim 1995); 2. Gura Baciului. Stratigrafia aşezării (după Lazarovici, Maxim 1995).