STUDII DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE

BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA ET HISTORICA CORVINENSIS – IV

MUZEUL „CASTELUL CORVINILOR

-FOR OUR PROFESSOR - SABIN ADRIAN LUCA Ph.D.-

 

ISBN 973-7951-59-X, Editura Nereamia Napocae – Cristian Matos, Hunedoara 2004

Volum îngrijit de: Cristian C. Roman, Dragoş Diaconescu, Nicolae Cerişer

 

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

 

  Acest volum de studii dedicat unor perioade diverse din preistoria şi istoria spaţiului intracarpatic românesc, reprezintă un omagiu din partea celor care au crescut în umbra profesorului universitar doctor Sabin Adrian Luca, volum lansat la împlinirea vârstei de 45 de ani. Conţinutul divers al volumului exprimă sfera de interes a dascălului nostru, de-a lungul carierei sale.

   Intenţia noastră a fost aceea de a prezenta un volum omagial realizat de acei care şi-au îndreptat paşii spre cercetare în cadrul actualei Facultăţi de Istorie « Nicolae Lupu » din Sibiu sau au ucenicit alături de el pe şantierele arheologice din Transilvania şi Banat. Am încercat să răspundem prompt solicitărilor colegilor noştri, în ceea ce priveşte publicarea unor articole pentru acest volum, exprimându-ne regretul pentru cei care nu au reuşit din diverse motive să onoreze acest volum.