DER BÖHMERBERG BEI BROOS / ORĂŞTIE

EINE ARCHÄOLOGISCHE MONOGRAPHIE

 

Autor: SABIN ADRIAN LUCA,  ZENO-KARL PINTER.

ISBN 973-651-369-6, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2001. © copyright: SABIN ADRIAN LUCA, ZENO-KARL PINTER. Übersetzung: Sigrid R. Pinter. Graphische gestaltung: Ioan M. Ţiplic. GEDRUCKT MIT UNTERSTÜTZUNG DER AZZOLA-STIFTUNG HERMANNSTADT.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

Inhaltsverzeichnis

Home  

Literaturverzeichnis

 

ALDEA 1968Aldea I. Al., O statuetă cu cap mobil de la Petreşti. Sargetia 5 (1968) 11-13.

1979 – Obiecte de cupru descoperite în aşezarea neo-eneolitică de la Ghirbom (com. Berghin, jud. Alba). Apulum 17 (1979) 25-29.

ALDEA – MOGA – CIUGUDEAN 1979Aldea I. Al., Moga V., Ciugudean H., Săpăturile arheologice de la Ghirbom (campania 1978). MCA 13 (1979) 257-261.

ANDRIŢOIU 1973Andriţoiu I., Sondaj arheologic pe Dealul Cetăţii Deva. Sargetia 10 (1973) 11-26.

1979 – Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara. Sargetia 14 (1979) 15-34.

Anghel – Ciugudean 1987 Anghel G., Ciugudean H., Cimitirul feudal-timpuriu de la Blandiana (jud. Alba). Apulum 24 (1987).

Bader 1983 – Bader T., 1983, Die Fibeln in Rumänien. PBF 14 (1983, 6).

Barta u.a. 1990 – Barta G., Bóna I., Köpeczi B., Makkai I., Miskolczy A., Mócsy A., Péter K., Szász Z., Tóth E., Trócsányi Zs., Várkonyi A. R., Vékony G., Kurze Geschichte Siebenbürgens. Budapest (1990).

BĂLĂNESCU 1979 Bălănescu D., Plastica vinciană de la Gornea. StComCar  (1979) 33-41, 9 planşe.

1982 – Plastica antropomorfă din aşezarea neolitică de la Caransebeş-Balta Sărată. StComCar 4 (1982) 113-120.

BĂLĂNESCU – LAZAROVICI 1979 Bălănescu D., Lazarovici Gh., Consideraţii privind tipologia şi evoluţia vaselor – capac din cultura Vinča (descoperiri din Clisura Dunării). Banatica 5 (1979) 17-26.

BERCIU 1961 Berciu D., Contribuţii la problemele neoliticului din România în lumina noilor cercetări. Bucureşti (1961).

BERCIU – BERCIU 1949Berciu D., Berciu I., Săpături şi cercetări arheologice în anii 1944 – 1947. Apulum 3 (1949) 1-43.

BERCIU – POPA 1962Berciu I., Popa I., Săpăturile de salvare de la Sântimbru. MCA 8 (1962) 267-272.

BERCIU I. 1968Berciu I., Importanţa complexului neolitic Lumea Nouă în lumina noilor săpături (1961 – 1963). Apulum 7 (1968, 1) 53-60.

BLĂJAN – CERGHI 1977 Blăjan M., Cerghi I., Cercetări arheologice la Aiton, Cluj-Napoca şi Răchiţele (jud. Cluj). Sargetia 13 (1977) 131-147.

BOBOŞ 1991 Boboş L., Artefacte silicioase din cultura Vinča. Reşiţa (1991).

BOBOŞ şi colab. 1990Boboş L., Avram Fl., Mineralogical and Petrographical analisys of siliceous Neolithic Artefacts in Western Romania. AR 1 (1990) 147-160.

BOGNÁR – KUTZIÁN 1972Bognár – Kutzián I., The Early Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Budapesta (1972).

BOLINDEŢ 1994Bolindeţ V., Cluj-Napoca-Piaţa Victoriei. CCA (1994) 17.

BOLOMEY – MARINESCU-BÂLCU 1988Bolomey A., Marinescu-Bâlcu S., Industria osului în aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni-Ostrov. SCIVA 39 (1988, 4) 331-354.

Boroffka 1994 – Boroffka N., Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa. Bonn (1994, 1 – 2).

1998 – Ein neues hallstattzeitliches Grab aus Siebenbürgen. ArhV 49 (1998), 93-100.

BORONEANŢ – DEMŞEA 1974Boroneanţ V., Demşea D., Cercetări arheologice la Lipova-Hodaie. Ziridava 3 – 4 (1974) 11-23.

Brezeanu 1984 – Brezeanu S., „La Bulgarie d´au-de lŕ de l´Iíster“ ŕ la lumičre des sources écrites medievales. Études Balkaniques 20 (1984), 122-125.

BULAI-ŞTIRBU 1984Bulai – Ştirbu M., Studiul resturilor de faună neolitică din staţiunea de la Tăualaş. ActaMN 21 (1984) 45-48.

CĂSTĂIAN 1995 Căstăian M.., Contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Orăştie. BCSS 1 (1995).

CÂRCIUMARU 1985 – Cârciumaru M., DaciaNS 29 (1985).

CERNYCH 1978Cernych E., Alibunar – a Balcan Cooper mine of the fourth millenium B. C.. PPS 44 (1978).

1982 – Periodisierung der Frühmetallzeit allgemein oder regional? AttiX (1982).

1988 – Kupferzeit in Europa: Grundmodelle der Kulturentwicklung. RA (1988).

CIUGUDEAN 1978Ciugudean H., Săpăturile de salvare de la Aiud-Cetăţuie. ActaMN 15 (1978).

CIUTĂ 1996 – Ciută M., Influenţa factorilor de mediu asupra habitatului din neoliticul timpuriu în depresiunea Braşovului. Corviniana 2 (1996).

1998 – O locuinţă de suprafaţă aparţinând neoliticului timpuriu descoperită la Şeuşa-La cărarea morii. Apulum 35 (1998).

CigleneCki 1993 Ciglenecki S., Arheološki sledovi zatona anticne Petovione. Ptujsky Arheološki Zbornik. Ob 100 – letnici muzeja in muzejskega društva. Ptuj (1993).

Cilinská 1966Cilinská Z., Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nové Zámky. Arch.Slovaca Fontes 7 (1966). Bratislava.

1968 Bestattungsritus im VI. – VIII. Jahrhundert in der Südslowakei. ŠtZ 16 (1968).

1975 – Frauenschmuck aus dem 7.-8. Jahrhundert im Karpatenbecken. SA 23 (1975).

Chidioşan 1965 – Chidioşan N., Mormântul din perioada feudalismului timpuriu de la Galoşpetreu (raionul Marghita). StComB 12 (1965).

1969 – O necropolă din feudalismul timpuriu descoperită la Sălacea. SCIV 20 (1969, 4).

COCIŞ – OPREANU 1994 – Cercetările arheologice de la Suceagu (jud. Cluj). Săpăturile din 1991. ActaMN 31 (1994, 1).

Comşa 1959 – Comşa M., Slavii pe teritoriul R.P.R. în secolele VI – IX în lumina cercetărilor arheologice. SCIV 10 (1959, 1).

1969Comşa E., Donées concérnant la civilisation Vinča du sud-ouest de la Roumanie. DaciaNS 13 (1969).

1971a – Silexul de tip bănăţean. Apulum 9 (1971).

1971b – Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din aşezările culturii Vinča din zona Porţilor de Fier. Banatica 1 (1971).

1973 – Parures néolithiques en coquillages marins découvertes en territoire roumain. DaciaNS 18 (1973).

1974a – Date privind începuturile utilizării aramei în neoliticul României. MCD (1974).

1974b – Contribuţii la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării şi nordul Peninsulei Balcanice. Drobeta 1 (1974).

1976a – Les matičres en usage chez les hommes néolithique de l'actuel territoire roumain. AAC 16 (1976).

1976b – Uneltele de piatră şlefuită din neoliticul timpuriu de pe teritoriul României. MN 2 (1976).

1982 – 1983 – Vânătoarea în timpul epocii neolitice de pe întinsul Transilvaniei, Banatului şi Crişanei. Sargetia 16 – 18 (1982 – 1983).

1986a – Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia. CCDJ 2 (1986).

1986b – Consideraţii cu privire la pieptănătura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României. CCDJ 2 (1986).

1987 – Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii. Bucureşti (1987).

1991 – Masques des figurines de la culture Vinča du sud-ouest de la Roumanie et leur sens symbolique. Banatica 11 (1991).

1995 – Statuetele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României. BA 13, Bucureşti (1995).

1995 – 1996 – Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaş et Vinča (Ressemblaces et différences). Sargetia 26 (1995 – 1996, 1).

1996 – Gesturi redate de figurinele neolitice din sudul României. ActaMN 33 (1996, 1).

Comşa – Bichir 1973 – Comşa M., Bichir G., Date preliminare cu privire la necropola de la Păuleasca. SCIV 24 (1973, 3) 317-320.

COMŞA – RĂUŢ 1969Comşa E., Răuţ O., Figurine antropomorfe aparţinând culturii Vinča descoperite la Zorlenţu Mare. SCIV 20 (1969, 1) 3-15.

Cosma 1994 Cosma C., Morminte din secolele IX – X p.Ch. descoperite la Zalău (jud. Sălaj). Ephemeris Napocensis 4 (1994).

COSTEA 1968 – Costea Fl., Cumidava 2 (1968).

CRIŞAN 1955 – 1956 – Crişan, I. H., Mormîntul scitic de la Şaroş-Sonde. ASMRA 3 (1955 – 1956).

1965 – Once more about the skythian problem in Transylvania. DaciaNS 9 (1965).

1969 – Ceramica daco-getică cu specială privire la Transilvania. Bucureşti (1969).

CSANAD BALINT 1989 – Csanad Balint, Die Archäologie der Steppe. Wien – Köln (1989).
Dankanits – Ferenczi 1959 – Dankanits Á., Ferenczi I., Săpăturile arheologice de la Ciumbrud (r. Aiud, reg. Cluj). MCA 6 (1959).

DEX 1975 – Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti (1975).

DIACONOVICH 1904Diaconovich C., Enciclopedia română. Sibiu 3 (1904).

Diaconu – Anastasiu 1969 – Diaconu P., Anastasiu A., Două pandantive circulare de plumb de la Păcuiul lui Soare. SCIV 20 (1969, 4).

Diaconu – Vîlceanu 1972 – Diaconu P., Vîlceanu D., Păcuiul lui Soare I. Cetatea bizantină. BA 18 Bucureşti (1972).

Dostál 1966 – Dostál B., Slovanská pohrebište ze stredni doby hradištni na Morave (Praha 1966).

DÖRNER 1970 – Dörner E., MCA 9 (1970).

DRAŞOVEAN 1981 Draşovean Fl., Cultura Starčevo-Criş în bazinul Mureşului mijlociu. Apulum 19 (1981).

1986 – 1987 Aşezarea neolitică de la Hunedoara-Dealul Sânpetru. Sargeţia 20 (1986 – 1987).

1989Observaţii pe marginea unor materiale inedite privind raporturile dintre culturile Starčevo-Criş, Vinča A şi lumea liniară în nordul Banatului. Apulum 26 (1989).

1989 (1990) – Observaţii pe marginea unor materiale inedite privind raporturile dintre culturile Starčevo-Criş, Vinča A şi lumea liniară în nordul Banatului. Apulum 26 (1989 / 1990).

1991 – Connections between Vinča C and Tisa, Herpály, Petreşti and Bucovăţ cultures in northern Banat. Banatica 11 (1991).

1994a –The Petreşti Culture in Banat. AB(SN) 3 (1993).

1994b – Cultura Petreşti în Banat. SIBan 16 (1994).

1994c – Die Stufe Vinča C im Banat. Germania 72 (1994, 2).

1995 – Locuirile neolitice de la Hodoni. Banatica 13 (1995, 1).

1996 – Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat. BHAB 1 (1996).

1997 – Some remarks concerning the Turdaş and Tăualaş Groups. AB(SN) 5 (1997).

DRAŞOVEAN – MARIŞ 1982 – 1983Draşovean Fl., Mariş T., Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea neolitică de la Turdaş (jud. Hunedoara). Sargetia 16 – 17 (1982 – 1983).

DRAŞOVEAN – ROTEA 1984 – 1985Draşovean Fl., Rotea M., Cercetări de suprafaţă pe teritoriul aşezării neolitice de la Chitid (jud. Hunedoara). Sargetia 18- 1 9 (1984 – 1985).

1986 – Aşezarea neolitică de la Şoimuş. Contribuţii la problemele neoliticului târziu din sud-vestul Transilvaniei. Apulum 23 (1986).

DRAŞOVEAN – LUCA 1990 Draşovean Fl., Luca S. A., Consideraţii preliminare asupra materialelor neo-eneolitice din aşezarea de la Mintia (com. Veţel, jud. Hunedoara). SCUVA 41 (1990, 1).

DULAR 1991 – Dular A., Prazgodovinska grobišča v okolici Vinjega vhra nad Belo cerkvijo (Šmarteza II). Kat. Kat. in monogr. 26 (1991).

DUMITRESCU 1968 Dumitrescu Vl., Arta neolitică în România. Bucureşti (1968).

1974 – Arta preistorică în România. Bucureşti (1974).

1980 – The Neolithic Settlement at Rast (South-West Oltenia, Roumania). BAR 72 (1980).

1987 – 1988 – Plastica neolitică din aşezarea de la Rast (jud. Dolj). ActaMN 24 – 25 (1987 – 1988).

DUMITRESCU şi colab. 1983 Dumitrescu Vl., Bolomey Al., Mogoşanu Fl., Esquisse d'une préhustoire de la Roumanie. Bucureşti (1983).

DUMITRESCU – VULPE 1988Dumitrescu Vl., Vulpe Al., Dacia înainte de Dromichete. Bucureşti (1988).

H. DUMITRESCU 1966 Dumitrescu Hortensia, Câteva probleme legate de cultura Petreşti. SCIV 17 (1966, 3).

1984 – Cercetări arheologice la Tăualaş. ActaMN 21 (1984).

DuŠek 1964Dušek M., Regiunile carpato-dunărene şi sudul Slovaciei în etapa hallstattiană târzie. ArhM 2 – 3 (1964).

1966Thrakisches Gräberfeld der Hallstattzeit in Chotín. ASF 6 (1966).

1978 Die Thraker im Karpatenbecken. PHFF 4 (1978).

DuŠek – DuŠek 1984Dušek M., Dušek S., Smolenice – Molpír. Befestigter Fürstensitz der Hallstattzeit I. MAS 6 (1984).

1985 – Smolenice – Molpír. Befestigter Fürstensitz der Hallstattzeit II. MAS 13 (1985).

ÉCSÉDY 1990Écsédy  I., On the Early developement of prehistoric Metallurgy in southern Transdanubia. Godišnjak 28 (1990).

EGR 1997 – Enciclopedia geografică a României, vol.2 (H – P), Bucureşti (1997).

1998 – Enciclopedia geografică a României, vol.3 (R – Z), Bucureşti (1998).

ELES MASI 1986 – Eles Masi, P., Le fibule dell´Italia settentrionale. PBF 14 (1986, 5).

FEKETE 1986 – Fekete M., 1986, Früheisenzeitliche Fibelherstellung in Transdanubien. Beiträge zur Geschichte der Toreutik und des Handels. VMUFP (1986).

Ferenczi 1960 – Ferenczi I., Săpăturile de salvare de la Ciumbrud. MCA 7 (1960).

1965 – Cimitirul “scitic”de la Ciumbrud (Partea I). ActaMN 2 (1965).

1966 – Cimitirul “scitic” de la Ciumbrud (Partea II). ActaMN 3 (1966).

Fiedler 1992 – Fiedler U., Studien zu Gräberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau. Universitätsforsch. zur Prähist. Arch. 11 Bonn (1992).

FIRCZÁK 1995 – 1996Firczak Gh., Societatea de Istorie şi arheologie a Comitatului Hunedoara. Primii ani de activitate (1880 – 1881). Sargetia 26 (1995 – 1996, 1).

FLOCA 1957Floca O., Regiunea Hunedoara. Ghid turistic. Deva (1957).

1969 – Hunedoara, ghid turistic al judeţului, Deva (1969).

FLORESCU – MICLEA 1979 – Florescu R., Miclea I., Tezaure transilvane la Kunsthistorisches Museum din Viena. Bucureşti (1979).

Garam 1987 – Garam É., Der awarische Fundstoff im Karpatenbecken und seine zeitliche Gliederung. B. Hänsel (Hrsg.), Die Völker Südosteuropas im 6. – 8. Jahrhundert. Südosteuropa Jahrbuch. 17 Berlin (1987).

GARAŠANIN 1951 Garašanin M., Hronologija Vinčanske Grupe. Ljubljana (1951).

1990 – Vinča und seine Siedlung im Neolithikum Süd-Europas. VW. Beograd (1990).

1993 – Zu den Problemen der Vinča-Gruppe in Rumänien. Balcanica 24 (1993).

1994 – 1995 – Die Gradac-Stufe der Vinča-Gruppe und der Beginn des Äneolithikums. DaciaNS 38 – 39 (1994 – 1995).

GARAŠANIN D. 1990Garašanin Draga, Vinča am Übergang vom mittleren zum späten Neolithikum. VW (1990).

Giesler 1980 Giesler J., Zur Archäologie des Ostalpenraumes vom 8. bis 11. Jahrhundert. Arch. Korrbl. 10 (1980).

GOGÂLTAN 1995 – 1996Gogâltan Fl.. Iluminatul în preistorie. O posibilă abordare. VPMIST (1995 – 1996).

GOLDMAN 1984Goldman G., Battonya-Gödrösök. Eine neolitische Siedlung in Südost-Ungarn. Békéscsaba (1984).

GOOS 1976 – Goos C., Chronik der archäologischen Funde Siebenbürgens. AVSL 13 (1876, 2).

1876 – 1877 Chronik der archäologische Funde Siebenbürgens. Im Auftrage des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. AVSL 13 (1876 – 1877, 2).

1877 – Skizzen zur vorrömischen Culturgeschichte der mittlern Donaugegenden. AVSL 14 (1877, 1).

1878 – Bericht über die von Fräulein Sofie von Torma in der Sitzung der historischen Section des Vereins für siebenbürgische Landeskunde im August 1877 ausgestellte Sammlung prähistorischer Funde. AVSL 14 (1878, 3).

GRUIESCU – GRUMĂZESCU 1970Gruiescu Ion S., Grumăzescu C., Judeţul Hunedoara. Bucureşti (1970).

GUMĂ 1983 – Gumă M., Contribuţii la cunoaşterea culturii Basarabi în Banat. Banatica 7 (1983).

1993Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României. BTh 4 (1993).

HAEVERNIK 1960 – Haevernik Th. E., Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Spätlatčnezeit auf dem europäischen Festland. Bonn (1960).

HAIMOVICI 1986 Haimovici S., Studiul preliminar al faunei aparţinând culturii Turdaş descoperită în aşezarea de la Zau de Câmpie (jud. Mureş). SCIVA 37 (1986, 4).

Hampel 1905 – Hampel J., Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. Budapest (1905).

HÄNSEL 1976 – Hänsel, B., Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der älteren Hallstattzeit an der unteren Donau. BUFAMK 16, 17 (1976).

HOREDT 1944Horedt K., Die vorgeschichtliche und römische Abteilung des Baron Brukenthalischen Museums. Ein Überblick. Mitteilungen 9 / 10 (1944).

1949 – Săpături privitoare la epoca neo-eneolitică. Apulum 3 (1949).

1958 – Untersuchungen zur Frühgeschichte Siebenbürgens. Bucureşti (1958).

1968 – Die Kupferzeit in Transilvanien. Apulum 7 (1968, 1).

1966 – Die Ansiedlung von Blandiana, Rayon Orăştie, am Ausgang des ersten Jahrtausends u.Z. DaciaNS 10 (1966).

1986 – Siebenbürgen im Frühmittelalter. Antiquitas, R. 3. 28 Bonn (1986).

HORVÁTH 1991 – Vinča Culture and its Connections with the South-East Hungarian Neolithic: a Comparison of Traditional and 14C Chronology. Banatica 11 (1991).

Hrubý 1955 – Hrubý V., Staré Mesto. Velkomoravské pohrebište „Na Valách“. Mon.Arch. 3 (1955) Praha.

1965 – Staré Mesto. Velkomoravský Velehrad. Praha (1965).

1966 – Das Bestattungsbrauchtum in Grossmähren. Grossmähren. Slawenreich zwischen Byzantinern und Franken. RGZM Mainz, Ausstellungskataloge 1 (1966).

1967 – 1968 – Das Bestattungsbrauchtum in Grossmähren. Grossmähren. Ein versunkenes Slavenreich im Lichte neuer Ausgrabungen (Ausstellungskatalog) Berlin (1967 – 1968).

IGNAT 1981 – 1982Ignat D., Tipologia uneltelor din piatră şlefuită din aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău. StComSM 5 – 6 (1981 – 1982).

1983 – Tipuri de locuinţe în aşezările aparţinând culturii Starčevo-Criş din nord-vestul României. Crisia 13 (1983).

JOVANOVIĆ 1971Jovanović B., Metalurgija eneolitskog perioda Jugoslavije. Beograd (1971).

1982 – Rudna Glava. Nastarije rudastvo bakra na Centralnom Balkanu. Bor – Beograd (1982).

KALICZ 1989Kalicz N., Chronologische und terminologische Probleme im Spätneolithikum des Theissgebietes. VAH 2 (1989).

KALICZ – RACZKY 1984Kalicz N., Raczky P., Preliminary Report on the 1977 – 1982 excavations at the Neolithic and Bronze age tell Settlement of Berettyóújfalu-Herpály. AAASH 36 (1984).

1987 – Berettyóújfalu-Herpály. LNTR (1987).

KALMAR 1984Kalmar Maxim Z., Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia MIT (I). ActaMN 21 (1984).

1985 – 1986 – Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia MIT (II). ActaMN 22 – 23 (1985 – 1986).

1991 – Turdaş. Cluj-Napoca (1991).

KALMAR – TATU 1984 – 1985Kalmar Maxim Z., Tatu H., Materiale neo-eneolitice descoperite în Ţara Haţegului. Sargetia 18 – 19 (1984 – 1985).

KALMAR şi colab. 1994 Kalmar Maxim Z.,  Bulbuc A., Crişan V., Noi descoperiri arheologice de suprafaţă în hotarul comunei Iclod (IV). ActaMN 31 (1994).

Knific 1993 – Knific T., Hunski sledovi v Sloveniji ? Ptujski Arheološki Zbornik. Ob 100 – letnici muzeja in muzejskega društva. Ptuj (1993).

Kohler 1885 – Kohler J., Zur Lehre der Blutrache. Berlin (1885).

KOREK 1989Korek J., Die Theiß-Kultur in der mittleren und nördlichen Theißgegend. Budapesta (1989).

KOS 1973 – Kos P., Koritnica ob Bači. ArhV 24 (1973).

KOVÁCS 1976 – Kovács L., MAIB 6 (1976).

LANG 1980 – Lang A., 1980, Zur Chronologie frühskythischer Funde im Karpatenbecken und an der unteren Donau. ActesIICIT (1980).

LAZAROVICI 1970Lazarovici Gh., Cultura Vinča A în Banat. ActaMN 7 (1970).

1971a – Unele probleme ale neoliticului în Banat. Banatica 1 (1971).

1971b – Faza a IV – a a culturii Starčevo-Criş în Banat. ActaMN 8 (1971).

1971c – Difuziunea unor civilizaţii neolitice la Dunărea de Jos. Pontica 4 (1971).

1973a – Tipologia şi cronologia culturii Vinča în Banat. Banatica 2 (1973).

1973bÜber das Neolithikum im Banat. CISPP 2 (1973).

1974a – Cu privire la neoliticul din Banat. Tibiscus 3 (1974).

1974b – Materialul arheologic de la Temeš – Kubin aflat în Muzeul Banatului Timişoara. MCD (1974).

1975a – Unele probleme ale ceramicii neoliticului în Banat. Banatica 3 (1975).

1975b – Despre tipologia şi cronologia materialului vincian de la Balta Sărată – Caransebeş (campania din 1963). ActaMN 12 (1975).

1976 – Fragen der neolithischen Keramik im Banat. FRP (1976).

1977a – Periodizarea culturii Vinča în România. Banatica 4 (1977).

1977b – Sfârşitul culturii Vinča-Turdaş în Câmpia Transilvaniei. StComCar 2 (1977).

1977c – Gornea – Preistorie. CB 5 (1977).

1977d – Beziehungen zwischen Frühdimini und Vinča A. Apulum 15 (1977).

1977e – Inventarul a două morminte neolitice de la Cluj-Napoca. ActaMN 14 (1977).

1978a – Civilizaţiile preistorice de la Porţile de Fier. CA (1978).

1978b – Legăturile fazei Vinča A cu zona nord-thessalică şi sud-balcanică. Contribuţii la originea culturii Vinča. Tibiscus 5 (1978).

1979 – Neoliticul Banatului. BMN 4 (1979).

1980 – Câteva probleme privind sfârşitul neoliticului timpuriu din nord-vestul României. ActaMN 17 (1980).

1981 – Die Periodisierung der Vinča-Kultur in Rumänien. PZ 56 (1981, 2).

1983a – Neoliticul timpuriu din zona Porţilor de Fier (Clisură). Banatica 7 (1983).

1983b – Şantierul arheologic Iclod (1977 – 1978). MCA 15 (1983).

1984 – Neoliticul timpuriu în România. ActaMP 8 (1984).

1987 – Şocul Vinča C în Transilvania. Contribuţii la geneza eneoliticului timpuriu. ActaMP 11 (1987).

1987 – 1988a – Sincronismele Vinča A – Starčevo-Criş. ActaMN 24 – 25 (1987 – 1988).

1987 – 1988b – Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj-Piaţa Baba Novac (1986). ActaMN 24 – 25 (1987 – 1988).

1988 – Venus de Zăuan. Despre credinţele şi practicile religioase. Partea I-a. ActaMP 12 (1988).

1989 – Das neolithische Heiligtum von Parţa. VAH 2 (1989).

1990 – 1991 – Venus de Zăuan. Despre credinţele şi practicile religioase. Partea II-a. ActaMP 14 – 15 (1990 – 1991).

1991a – Aşezarea şi grupul Bucovăţ. Timişoara (1991).

1991b – Grupul şi staţiunea Iclod. Cluj-Napoca (1991).

1992 – Aşezarea neolitică timpurie de la Zăuan şi câteva probleme privind neoliticul timpuriu din Balcani. ActaMP 16 (1992).

1993 – Aşezarea neolitică de la Zăuan. II. Migraţie şi difuziune. Calcolithicul balcano-anatolian. Propuneri pentru un model de analiză procesuală. ActaMP 17 (1993).

1993 – Les Carpates Orientales et la Transylvanie. ERAUL (1993).

1994 – Der Vinča C Schock im Banat. RTIH (1994).

LAZAROVICI şi colab. 1973Lazarovici Gh., Uzum I., Dragomir I., Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa. Banatica 2 (1973).

1977Lazarovici Gh., Uzum I., Gumă M., Gornea – Liubcova. Banatica 4 (1977).

1983 – 1984 Lazarovici Gh., Kalmar Z. M., Ardevan R., Aşezarea neolitică de la Cluj-Piaţa Ştefan cel Mare. Marisia 13 – 14 (1983 – 1984).

1985Lazarovici Gh., Kalmar Z. M., Draşovean Fl., Luca S. A., Complexul neolitic de la Parţa. Banatica 8 (1985).

1989 – 1993Lazarovici Gh., Kalmar Z. M., Gyulai P., Descoperiri arheologice în comuna Săvăslia (jud. Cluj) şi câteva probleme privind epoca neolitică şi a bronzului. ActaMN 26 – 30 (1989 – 1993).

1991aLazarovici Gh., Draşovean Fl., Tulbure L., Sanctuarul neolitic de la Parţa. Timişoara (1991).

1991bLazarovici Gh., Kalmar Z. M., Draşovean Fl., Nica M., Luca S. A., Cultura Vinča în România. Timişoara (1991).

1994Lazarovici Gh., Maxim Z., Pintea R.., Meşter M., Şantierul arheologic Iclod. ActaMN 31 (1994, 1).

1995Lazarovici Gh., Maxim Z., Lazo C., Meşter M., Şantierul arheologic Iclod. ActaMN 32 (1995, 1).

1995a Lazarovici Gh., Meşter M., Dascălu L., Cheile Turzii 1994. Raport de cercetare arheologică şi etnoarheologică. ActaMN 32 (1995, 1).

1996Lazarovici Gh., Maxim Z., Meşter M., Bulbuc A., Radu S., Şantierul arheologic Iclod. Campania din 1995. ActaMN 33 (1996, 1).

1996aLazarovici Gh., Maxim Z., Meşter M., Bulbuc A., Radu S., Crişan V., Şantierul arheologic Fundătura-Poderei (com. Iclod). ActaMN 33 (1996, 1).

1996bLazarovici Gh., Wittemberger, Meşter M., Radu S., Ilieş I., Bodea M., Şantierul arheologic Ţaga. Campania din 1995. ActaMN 33 (1996, 1).

LAZAROVICI – DRAGOMIR 1993Lazarovici Gh., Dragomir I., O nouă sculptură neolitică în Clisură. Banatica 12 (1993, 1).

LAZAROVICI – DUMITRESCU 1985 – 1986Lazarovici Gh., Dumitrescu H., Cercetările arheologice de la Tăualaş – Deva (partea a II-a). ActaMN 22 – 23 (1985 – 1986).

LAZAROVICI – KALMAR 1982Lazarovici Gh., Kalmar Maxim Z., Discuţii pe marginea legăturilor cronologice şi culturale între grupul Iclod şi cultura Tisa. ActaMN 19 (1982).

1986 – Şantierul arheologic Iclod (1983 – 1984). Apulum 23 (1986).

1986 – 1987 – Tipuri de locuinţe în aşezarea neolitică de la Parţa. Sargetia 20 (1986 – 1987).

1987 – Şantierul arheologic Iclod. Campania din 1985. Apulum 24 (1987).

1989 – Săpăturile arheologice de la Iclod. Campania din 1986. Apulum 25 (1989).

1989 (1990) – Şantierul arheologic Iclod (campania 1987). Apulum 26 (1989 / 1990).

1989 – 1993 – Şantierul arheologic Iclod (campania 1989). ActaMN 26 – 30 (1989 – 1993, 1/2).

1990 – 1993 – Săpăturile arheologice de la Iclod (campania 1988). Apulum 27 – 30 (1990 – 1993).

1991a – Vinča în Transilvania. Cultura Vinča în România. Timişoara (1991).

1991b – Aspectul Turdaş. Cultura Vinča în România. Timişoara (1991).

1991c – Tărtăria. Cluj-Napoca (1991).

1995 – Parţa und die Architektur der Banater -Kultur. MemMCSN 4 (1995).

LAZAROVICI – LAKÓ 1981Lazarovici Gh., Lakó E., Săpăturile de la Zăuan- campania din 1980 şi importanţa acestor descoperiri pentru neoliticul din nord-vestul României. ActaMN 18 (1981).

LAZAROVICI – PĂDUREANU 1981 – Lazarovici Gh., Pădureanu E., Aşezarea neolitică de la Arad-str. Voievod Moga. Ziridava 13 (1981).

LAZAROVICI – STRATAN 1973Lazarovici Gh., Stratan I., O aşezare neolitică la Homojdia. ActaMN 10 (1973).

LAZAROVICI – SZÉKÉLY 1995 – Lazarovici Gh., Székély Z., Sfârşitul neoliticului timpuriu în sud-estul Transilvaniei. Cumidava 15 – 19 (1995).

LAZĂR 1974 – 1975 Lazăr A., Plastica culturii Vinča-Turdaş din colecţiile Muzeului judeţean Hunedoara – Deva. Sargetia 11 – 12 (1974 – 1975).

LÁSZLÓ 1970László A., Vase neolitice cu feţe umane descoperite în România. Unele consideraţii privind tema feţei umane pe ceramica neolitică a Bazinului Danubian. MemA 2 (1970).

1991 – Un pionnier de la réchérche de la civilisation Turdaş-Vinča: Zsófia von Torma. Banatica 11 (1991).

LÁSZLÓ 1950 – László Gy., AÉ 77 (1950).

LEKOVIC 1990Lekovic V., The Vinčanization of Starčevo Culture. VW (1990).

LUCA 1985aLuca S. A., Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova-Orniţa (raport preliminar pe anul 1985). Banatica 8 (1985).

1985b – Observaţii pe marginea unui material ceramic inedit de la Bodrogu Nou (Către Vale). Crisia 15 (1985).

1986 – Discuţii asupra materialului ceramic din staţiunea neolitică de la Lipova-Hodaie. Apulum 23 (1986).

1987a – Aşezarea Starčevo-Criş de la Liubcova-Orniţa (săpăturile din anul 1985). Banatica 9 (1987).

1987b – Un atelier de perforat topoare la Lipova-Hodaie. Ziridava 15 – 16 (1987).

1988 – 1991 – Stratigrafie şi cronologie. Cel mai timpuriu raport stratigrafic dintre culturile Starčevo-Criş şi Vinča. Corelaţia dintre nivelurile V şi IV de la Liubcova-Orniţa. Sargetia 21 – 24 (1988 – 1991).

1989 (1990) – Precizări asupra încadrării cronologice şi culturale a Statuetei de la Liubcova. Apulum 26 (1989 / 1990).

1990 – Contribuţii la istoria artei neolitice. Plastica aşezării de la Liubcova-Orniţa (jud. Caraş-Severin). Banatica 10 (1990).

1990 – 1993 – Cea mai timpurie manifestare Vinča C în Clisura Dunării (I). Apulum 27 – 30 (1990 – 1993).

1991a – Festlegungen zur chronologischen und kulturgeschichtlichen Eingliederung der Statuette von Liubcova (Bezirk Caraş-Severin). BAI 4 (1991).

1991b – Liubcova-Orniţa. Reşiţa (1991).

1991c – Stratigraphie et chronologie . . . .Banatica 11 (1991).

1993 – A new special discovery from Turdaş. Banatica 12 (1993, 1).

1994 – Complexul ritual de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2 (jud. Hunedoara). SCIVA 45 (1994, 4).

1995a – Aşezarea de la Turdaş – situaţia actuală a sitului arheologic (I). AICSU 2 (1995).

1995b – Aşezarea aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Pojejena-Nucet (jud. Caraş-Severin). Banatica 13 (1995, 1).

1995c – Die Kultanlage von Broos / Orăştie-Böhmerberg / Dealul Pemilor, Ausgrabungsstelle X2 (Kreis Hunedoara). ForVL 38 (1995, 1 – 2).

1995 – 1996 – Die Vinča-Siedlung in Rumes. Die A-Phase der Vinča-Kultur in Siebenbürgen. Sargetia 26 (1995 – 1996, 1).

1996a – Aşezarea de la Turdaş – situaţia actuală a sitului arheologic (II). AICSU 3 (1996).

1996b – Un complex ritual de la Turdaş-Luncă (jud.Hunedoara). Apulum 33 (1996).

1996c – Un complex de fundare a locuinţei de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara). ITSR 2 (1996).

1996d – Die Siedlung von Thorendorf / Turdaş – der gegewärtige Stand der archäologischen Ausgrabungsstelle. The Vinča Culture, its Role and Cultural Connection. BHAB 2 (1996).

1997a – Relaţiile culturale de la sfârşitul neoliticului dezvoltat dintre Transilvania şi ţinuturile înconjurătoare. CCDJ 2 (1997).

1997b – Aşezări neolitice pe valea Mureşului (I). Habitatul turdăşean de la Orăştie-Dealul Pemilor (punct X2). Alba Iulia, BMA 4 (1997).

1997c – Liubcova-Orniţa. CCA (1997).

1998a – Liubcova-Orniţa. Monografie arheologică. Târgovişte (1998).

1998b – Die kulturellen Beziehungen Siebenbürgen zu seinen Nachbargebieten während der Endzeit des entwickelten Neolithikums. Wie spiegeln sich diese Beziehungen in den Siedlungen von Turdaş-Luncă (Kreis Hunedoara) wieder?. The Late Neolithic of the Middle Danube Region. BHAB 14 (1998).

1998c – La nécropole appartenante a la culture Turdaş trouvée a Orăştie-Dealul Pemilor, point X2. ITSR 4 (1998).

LUCA & colab. 1994Luca S. A., Ciută M., Sonoc Al., Turdaş-Luncă. CCA (1994).

1995Luca S. A., Ciută M., Sonoc Al., Căstăian M., Turdaş-Luncă. CCA (1995).

1995aLuca S. A., Boroffka N., Ursuţiu A., Căstăian M., Periegheze în zona Orăştiei. CCA (1995).

1996Luca S. A., Sonoc Al., Căstăian M., Turdaş-Luncă. CCA (1996).

1997Luca S. A., Sonoc Al., Căstăian M., Turdaş-Luncă. CCA (1997).

1998Luca S. A., Sonoc Al., Turdaş-Luncă. CCA (1998).

LUCA – BOROFFKA 1997 Luca S. A., Boroffka N., O nouă descoperire paleolitică în Transilvania. Apulum 34 (1997).

LUCA – BOROFFKA – CIUTĂ 1998Luca S. A., Boroffka N., Ciută M., Aşezarea aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X8. Apulum 35 (1998).

LUCA – COSMA 1993Luca S. A., Cosma A., Archäologische Geländeuntersuchungen im Brooser Gebiet Böhmerberg (Dealul Pemilor). ForVL 36 (1993, 2).

LUCA – DRAGOMIR 1985Luca S. A., Dragomir I., Despre o nouă descoperire arheologică de la Gornea-Locurile Lungi. Banatica 8 (1985).

1987 – Date cu privire la o statuetă inedită de la Liubcova-Orniţa (jud. Caraş-Severin). Banatica 9 (1987).

1989 – Die Statuette von Liubcova-Orniţa (jud. Caraş-Severin). DaciaNS 33 (1989).

LUCA – EL SUSI 1989Luca S. A., El Susi G., Consideraţii privind uneltele de os şi corn din staţiunea neolitică de la Liubcova-Orniţa. Apulum 25 (1989).

LUCA – PĂREAN 1995 – 1996Luca S. A., Părean I., Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu). Sargetia 26 (1995 – 1996, 1).

MACREA 1957Macrea M., Şantierul arheologic Caşolţ – Arpaşul de Sus. MCA 4 (1957).

1959 – Şantierul arheologic de la Caşolţ – Boiţa. MCA 6 (1959).

MACREA – CRIŞAN 1964Macrea M., Crişan I. H., Două decenii de cercetări arheologice şi studii de istorie veche la Cluj. ActaMN 1 (1964).

Madgearu 1994 – Madgearu A., Pinteni dataţi în secolele VII – IX, descoperiţi în jumătatea de sud a Transilvaniei. Mousaios 4 (1994, 1).

MAHNO 1971 – Mahno E. V., Sredni viki na Ukraini. Kiev (1971).

MAKKAY 1979Makkay J., Foundation sacrifice in Neolithic Houses of the Carpathian Basin. VS 3 (1979).

1990a – A tartariai leletek. Budapesta (1990).

1990b – The ProtoVinča Problem – as seen from the Northernmost Frontier. VW (1990).

MANN 1957 – Mann, Sir James, Der Wandteppich von Bayeux. Londra (1957) 56-74, Pl. 70-71.

MARINESCU 1984 – Marinescu G., Die jüngere Hallstattzeit in Nordostsiebenbürgen. DaciaNS 28 (1984).

MARINESCU 1969Marinescu Fl., Aşezări fortificate neolitice din România. StComB 14 (1969).

MARINESCU – BÂLCU 1974Marinescu-Bâlcu S., Cultura Precucuteni pe teritoriul României. Bucureşti (1974).

1975 – Câteva probleme ale neoliticului carpato-dunărean. SCIVA 26 (1975, 4).

1977 – Câteva observaţii asupra plasticii în lut a culturii Hamangia şi influenţa ei asupra plasticii culturii Precucuteni. Peuce 6 (1977).

1981 – Unele probleme ale neoliticului la est de Carpaţii Orientali. Suceava 8 (1981).

1990 – Askoi et rhytons énéolithiques des regions balkano – danubiennes et leurs rélations avec le Sud ŕ la lumičre de quelques piéces de Căscioarele. DaciaNS 34 (1990).

1991 – Sur quelques problemes du néolithique ŕ l'Est des Carpates Orientales. DaciaNS 35 (1991).

1993 – Les Carpates Orientales et la Moldavie. ERAUL (1993).

MAXIM 1993 – Maxim – Kalmar Z., Le processus de néolithisation dans nord-ouest de la Transylvanie. RC (1990).

MAXIM şi colab. 1994Maxim Z. K., Bulbuc A., Crişan V., Noi descoperiri arheologice de suprafaţă în hotarul comunei Iclod (IV). ActaMN 31 (1994, 1).

MĂRGHITAN 1968 Mărghitan L., O nouă aşezare neolitică pe Valea Mureşului. Sargetia 5 (1968).

MEŞTER 1995 – Fortificaţii cu şanţ, val şi palisadă din principalele aşezări neolitice din România. ActaMN 32 (1995, 1).

MiletiĆ 1975 Miletic N., Elementi della cultura Koettlach in Bosnia e Erzegovina. Balcanoslavica 4 (1975).

MILOJCIC 1949 Milojcic Vl., Chronologie der jüngeren Steinzeit Mittel- und Südosteuropas. Berlin (1949).

1965 – Die Tontafeln von Tărtăria (Siebenbürgen) und die absolute Chronologie des mitteleuropäischen Neolithikums. Germania 43 (1965).

Mitrea 1988 – Mitrea B., La nécropole birituelle de Sultana. Résultats et problémes. DaciaNS 32 (1988).

MEIER – ARENDT 1989Meier – Arendt W., Überlegungen zur Herkunft des linienbandkeramischen Langhauses. VAH 2 (1989).

1991 – Zu Tells und tellartigen Siedlungen in Spätneolithikum Ost-Ungarns, Siebenbürgens und des Banats: Überlegungen zu Enstehung und Funktion. Banatica 11 (1991).

MOGA 1949Moga M., Vasele de cult cu picioare din regiunea dunăreană. Apulum 3 (1949).

MOGOŞANU 1978Mogoşanu Fl., Paleoliticul în Banat (1978).

MONAH 1991Monah D., Influences on tradition Vinča dans la plastique anthropomorphe de Cucuteni – Tripolje. Banatica 11 (1991).

MONOGRAPHIE 1980 Mârza I., Stoican P., Ştefan Z., Valea M., Vulcu B., Hunedoara. Monografie. Bucureşti (1980).

MOROZ 1983Moroz M. – P., Plastica vinciană din aşezarea de la Sălbăgelu Vechi (com. Găvojdia, jud. Timiş). Banatica 7 (1983).

MOSCALU 1984Moscalu E., Ceramica traco-

getică. Bucureşti (1984).

NÄGLER 1994Nägler Th. (sub redacţia Monica Vlaicu), Briefe an Georg Daniel Teutsch. Viena (1994).

NEMEŞ 1988 – 1991Nemeş I., Locuitorii Ţării Haţegului până la cucerirea romană. Sargetia 21 – 24 (1988 – 1991).

NESTOR 1957 – Nestor I., Raport despre sondajele de la Leţ-Varhegiu. MCA 3 (1957).

NÉMETI 1982 – Németi I., Das späthallstattzeitliche Gräberfeld von Sanislău. DaciaNS 26 (1982).

NICA 1991Nica M., La culture Vinča en Oltenie. Banatica 11 (1991).

NICOLĂESCU – PLOPŞOR şi colab. 1951Nicolăescu-Plopşor C. S., Dumitrescu Vl., Gostar N., Barta S., Ştefănescu Şt., Raport asupra activităţii şantierului arheologic Rast – Dolj, SCIV 2 (1951, 1).

NIKOLOV 1989Nikolov V., Das Flusstal der Struma als Teil der Strasse von Anatolien nach Mitteleuropa. VAH 2 (1989).

NIŢU 1943 – 1945Niţu A., Despre semnificaţia motivului pictural în formă de casă de la Turdaş. Apulum 2 (1943 – 1945).

1949 – Despre reprezentarea piciorului divin în plasica neo-eneolitică carpato-dunăreană. Apulum 3 (1949).

1973 – Reconsiderarea Ariuşdului. SC 1 (1973).

NOVOTNY 1990 Novotny B., Vinča und die Slowakei. VW (1990).

OTTO 1985Otto B., Die verzierte Keramik der Sesklo- und Dimini-Kultur Thessaliens. Mainz (1985).

PŔRDUCZ 1973Párducz M., Probleme der Skythenzeit im Karpatenbecken (Skythen-Urbevölkerung). AAASH 25 (1973).

PARZINGER 1988Parzinger H., Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatčne-Zeit. Studien zu Fundgruppen zwischen Mosel und Save. QFPPA 4 (1988).

1993 Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jungstein-, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und Mittleren Taurus. Mainz am Rhein (1993, 1 – 2).

PAUL 1961Paul I., Aşezarea neolitică târzie de la Poiana în Pisc. MCA 7 (1961).

1965 Unele probleme ale neoliticului în legătură cu cultura Petreşti. RevMuz 2 (1965, 4).

1967 – În legătură cu problema locuinţelor de suprafaţă cu platformă din aşezările Petreşti şi Cucuteni – Tripolie. SCIV 18 (1967, 1).

1969 – Aşezarea neo-eneolitică de la Pianul de Jos (Podei), jud. Alba. StComB 14 (1969).

1970 – Săpăturile arheologice din vara anului 1960 de la Ocna Sibiului. MCA 9 (1970).

1975a – Săpăturile arheologice de la Mihalţ (jud. Alba). StComB 19 (1975).

1977 – Periodizarea internă a culturii Petreşti în lumina evoluţiei ceramicii pictate. StComB 20 (1977).

1981a – Contribuţii româneşti la elucidarea unor probleme ale preistoriei europene. StComB 21 (1981).

1981b – Der gegenwärtige Forschungsstand zur Petreşti-Kultur. PZ 56 (1981, 2).

1989 – Siedlungen der Petreşti-Kultur. Ihre Typologie und innere Organisation. ForVL 32 (1989, 2).

1989a – Unele probleme ale neoliticului timpuriu din zona carpato-dunăreană. SCIVA 40 (1989, 1).

1992 – Cultura Petreşti. Bucureşti (1992).

1995 – Vorgeschichtliche Untersuchungen in Siebenbürgen. Alba Iulia (1995).

PAUL & Mitarb. 1994aPaul I., Luca S. A., Pinter Z. K., Aldea I. Al., Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2. CCA (1994).

1994bPaul I., Luca S. A., Pinter Z. K., Ciută M., Orăştie-Dealul Pemilor, punct X8. CCA (1994).

1995aPaul I., Luca S. A., Aldea I. Al., Ciută M., Căstăian M., Sonoc Al., Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2. CCA (1995).

1995bPaul I., Luca S. A., Boroffka N., Ciută M., Căstăian M., Pinter Z. K., Orăştie-Dealul Pemilor, punct X8. CCA (1995).

1997 – Limba-Şesul Orzii. CCA (1997).

PAVLOVICI 1990Pavlovici M., The Aesthetics of Neolithic Figurines. VW (1990).

PAVÚK 1990Pavúk J., Genetische und chronologische Beziehungen der Vinča-Kultur zum Neolithikum und Äneolithikum Mitteleuropas. VW (1990).

PĂUNESCU 1970Păunescu Al., Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României. BA 15 (1970).

Petru u.a. 1975 – Petru P., Šribar V., Stare V., Der Karantanisch-Köttlacher Kulturkreis. Frühmittelalterlicher Schmuck. Ljubljana – Graz (1975).

Pinter 1995 – Pinter Z.-K., ForVL 37 (1995, 2).

1998 – Im Miereschtal entdeckte Bewaffnungsstücke und Teile militärischer Ausrüstung karolingischer Herkunft. AM 2 (1998).

PINTER – LUCA 1995 – Pinter Z.-K., Luca S. A., Necropola medieval-timpurie de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2 / 1992 – 1993. Corviniana 1 (1995).

Pittioni 1943 – Pittioni R., Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Köttlach, Landkreis Gloggnitz, Niederdonau. Sonderschr. der Zweigstelle Wien des Arch. Inst. des Deutschen Reiches 14 (1943).

POPA – ZDROBA 1966Popa R. – Zdroba M., Şantierul arheologic Cuhea. Baia Mare (1966).
Popescu 1956 – Popescu D., Cercetări arheologice în Transilvania. MCA 2 (1956).

Poulík 1948 – Poulík J., Staroslovanská Morava. MonArch. 1 (1948) Praha.

PÓSTA 1910Pósta B., Tordosi ásatásoiról. AÉ 30 (1919).

RACZKY 1986Raczky P., The Cultural and Chronological relations of the Tisza Region during the Middle and Late Neolithic, as reflected by the excavations at Öcsöd-Kovashalom. BBAMÉ 13 (1986).

1989 – Chronological Framework of the Early and Middle Neolithic in the Tisza Region. VAH 2 (1989).

1992 – The Neolithic of the Great Hungarian Plain and the Vinča. Balcanica 23 (1992).

REP.CLUJ 1992 – Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. Cluj-Napoca (1992).

ROMAN 1976Roman P., Cultura Coţofeni. Bucureşti (1976).

RÓSKA 1928aRóska M., Staţiunea neolitică de la Turdaş. PMJH 3 – 4 (1928).

1928b – Casa neolitică de la Turdaş. AD 7 (1928, 39 – 40).

1936a – La stratigraphie du néolithique en Transylvanie. DolgSz 1 – 2 (1936).

1936bÉrdély oskora. Astalos Miklós, A tortenéti Érdély. Budapesta (1936).

1941 – Die Sammlung Zsófia von Torma. Cluj (1941).

1942Érdély régészeti repertoriumá. Cluj (1942).

1943 – Az Érdély oskori festett Agyagmuvesség. KözlC 3 (1943, 1).

Rusu 1971 – Rusu M., Note asupra relaţiilor culturale dintre slavi şi populaţia romanică din Transilvania (sec. VI – X). Apulum 9 (1971).

1975 – Avars, Slavs, romanic population in the 6th-8th centuries. in M. Constantinescu, Şt. Pascu, P. Diaconu (Hrsg.), Relations between the autochtonous population and the migratory populations on the territory of Romania. Bibl. Historica Romaniae, Monographs 17 Bucureşti (1975).

1982 – 1983 – Sargetia 16 – 17 (1982 – 1983).

1985 – 1986 – Tezaurul de la Sânnicolau Mare (Noi puncte de vedere). AIIA 27 (1986 – 1986).

RUTTKAY 1976 – Ruttkay Al., SA 24 (1976, 2).

1982 – SA 30 (1982, 1).

Schmidt 1994 – Schmidt V., Die Gußtechnik im Schmuckhandwerk bei den Westslawen. Zeitschr. Arch. 28 (1994).

SEBESTYEN 1933 – Sebestyen K., Bogen und Pfeil der alten Ungarn. Veröffentlichungen des Städtischen Museums in Szeged. Szeged (1933).

SREJOVIĆ 1988Srejović D., The Neolithic of Serbia, Belgrad (1988).

STANKOVIĆ 1986Stanković S., The Altars and Prosopomorphic Lids from Vinča. Belgrad (1986).

STRAHM 1988Sthram C., Chalcolithikum und Metallikum: Kupferzeit und frühe Bronzezeit in Südwestdeutschland und der Schweiz. RA (1988).

1990 – Die Einführung der Mettalurgie. Mitteleuropa-Impulse für lokale Erzgewinnung. FU 109 (Sept. 1990).

SUCIU 1966Suciu C., Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Bucureşti 1 – 2 (1966).

ŞTEFAN 1937 – 1940 Ştefan Gh., Un nouvelle modéle d'habitation de l'énéolithique valaque. Dacia 7 – 8 (1937 – 1940).

SZÉKÉLY 1951 - Székély Z., Săpăturile din anul 1949 de la Leţ-Varhegiu. MCA 1 (1951).

1953 – Cercetări arheologice în Regiunea Autonomă Maghiară şi Raionul Stalin. Mediaş (1953).

1970 – Săpăturile efectuate de Muzeul din Sfântu Gheorghe între anii 1959 – 1960. MCA 9 (1970).

1992 Tipuri şi tehnica de construcţie a locuinţelor în aşezarea neolitică de la Turia. Marisia 15 – 22 (1992).

TASIĆ 1973 Tasić N., Neolitska Plastika. Belgrad (1973).

TASIĆ – TOMIĆ 1969Tasić N., Tomić E., Črnokalačka Bara. Naselje Starčevacke i Vinčanske kulture. Kruševać – Belgrad (1969).

Teržan 1985Teržan, B., Poskus rekonstrukcije halštatske družbene strukture v Dolenjskem kulturnem krogu. ArhV 36 (1985).

1990 Starejška železna doba na Slovenskem Štajerskem. Kat. in monogr. 25 (1990).

1992 – Bemerkungen zu H. Parzingers Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatčnezeit. PZ 67 (1992).

Teržan – Trampuž 1973 – Teržan B., Trampuž T., Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine. ArhV 24 (1973).

Teržan u.a. 1984 – 1985 – Most na Soči (S. Lucia) II. Kat. in monogr. 23 (1984 – 1985).

TomiČiĆ 1993 – Tomičić Ž., Prilog istraživanju kronologije bjelobrdskog segmenta srednjovjekovnog groblja Ptuj – Grad. Ptujski Arheološki Zbornik. Ob 100 – letnici muzeja in muzejskega društva. Ptuj (1993).

TORMA 1879aTorma Z., Neolith kokorszakbeli telepek Hunyad megyében. ÉrdMúz (1879).

1879bOsrégészeti újabb leletek. ÉrdMúz (1879).

1880 – A nándori barlangcsoportozat. ÉrdMúz (1880).

1882a – Hunyad vármegye ozkori történelméhez (Három fölolvasás és egy inditvány). HTRTÉ (1882).

1882bÜber neolithische Wohnstätten in Siebenbürgen. Corresp. (1882).

1886aÜber den Planetenkultus des vorrömischen Daziens. Corresp. (1886).

1886b – A német anthropologok XIII. nagygyulése. HTRTÉ (1886).

1887 – A Római uralom elotti Daciának planeta – cultusáról. ÉrdMúz (1887).

1889aÜber Thraco-Daciens symbolisierte Thonperlen, Sonnenräder und Geschitsurnen. ???Corresp. (1889).

1889b – Schriftzeichen auf thraco -dazischen Funden. Corresp. (1889).

1894 – Ethnographische Analogien. Ein Beitrag zur Gestaltungs- und Entwicklungsgeschichte der Religionen. Jena (1894).

1897 – A tordosi ostelep és hazánk népe osmythosának maradványai. G. Kuun (red.), Hunyadvármegye Monographiája, Budapesta (1897).

1896 / 1902 – A tordosi ostelep. TÉG (red.) (1902).

1972 – Torma Zsófia levelesládájából (sub îngrijirea lui P. Gyulai). Bucureşti (1972).

TRIFANIĆ 1968Trifanić L., Neolit tzentralnog Balkana. Beograd (1968).

TROGMAYER 1969 – Trogmayer O., Beiträge zur Chronologie des Neolithikums im Mitteltheißgebiet. StŽ 17 (1969).

Tovornik 1980 – Tovornik V., Das Gräberfeld der Karantanisch-Köttlacher Kulturgruppe auf dem Georgberg bei Micheldorf, Pol. Bezirk Kirchdorf / Krems. K. Holter (Hrsg.), Baiern und Slawen in Oberösterreich. Probleme der Landnahme und Besiedlung. Symposium 16. November 1978. Schriftenr. des OÖ. Musealver. – Ges. für Landeskde. 10 Linz (1980).

UJVÁRI 1972 Ujvári I., Geografia apelor României. Bucureşti (1972).

Uzum 1990 – Uzum I., Mărturii arheologice de civilzaţie veche românească descoperite în satul Gornea-Căuniţa de Sus. Banatica 10 (1990).

VASIĆ 1928Vasić M. M., Preistorička Vinča. Belgrad (1928, 1).

1936a – Preistorička Vinča. Belgrad (1936, 2).

1936b – Preistorička Vinča. Belgrad (1936, 3).

1936c – Preistorička Vinča. Belgrad (1936, 4).

1973 – Vasić R. Kulturne grupe starijeg gvozdenog doba u Jugoslaviji.. PI 12 (1973).

1977 – The Chronology of the Early Iron Age in the Socialist Republic of Serbia. BAR Suppl. Ser. 31 (1977).

VASILIEV 1980Vasiliev V., Sciiţii Agatîrşi pe teritoriul României. Cluj-Napoca (1980).

1988 – Problemes de la chronologie du Hallstatt sur le territoire de la Roumanie (II). Apulum 25 (1988),.

VASILIEV u.a. 1991 – Vasiliev V., Aldea I. Al., Ciugudean H., Civilizaţia dacică timpurie în aria intracarpatică a României. Contribuţii arheologice. Aşezarea fortificată de la Teleac. Cluj-Napoca (1991).

VETNIĆ 1990Vetnić S., The Earlist Settlements of the Vinča Culture (Proto – Vinča) in the Morava Valley. VW (1990).

VLASSA 1962 Vlassa N., Probleme ale cronologiei neoliticului Transilvaniei în lumina stratigrafiei aşezării de la Tărtăria. StUnivBB 2 (1962).

1963 – Chronology of the Neolithic in Transilvania in the Light of the Tărtăria Settlement's Stratigraphy. DaciaNS 7 (1963).

1964 – Contribuţii la cunoaşterea culturii Gheja-Bodrogkeresztúr în România. SCIV 15 (1964, 3).

1966 – Douăsprezece statuete cu cap mobil de la Turdaş. Sargetia 4 (1966).

1966a – Cultura Criş în Transilvania. ActaMN 3 (1966).

1967 – Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei. ActaMN 4 (1967).

1969 – Einige Bemerkungen zu Fragen des Neolithikums in Siebenbürgen. StŽ 17 (1969).

1972 – Zona balcano-asiatică şi Transilvania. ActaMN 9 (1972).

1972a – Cea mai veche fază a complexului cultural Starčevo-Criş în România. ActaMN 9 (1972).

1975 – Noi contribuţii la problema influenţei orientale în neoliticul Transilvaniei. ActaMN 12 (1975).

1976 – Neoliticul Transilvaniei. BMN 3 (1976).

1978 – Problema existenţei ecvidelor domestice în cadrul culturii Vinča-Turdaş. ActaMN 15 (1978).

1978a – Consideraţii asupra neoliticului timpuriu din România. Marisia 8 (1978).

1979 – „Căsuţele de cult“ de la Turdaş. Apulum 17 (1979).

VLASSA şi colab. 1985 – 1986 – Mormintele tumulare din Banat şi Transilvania în perioada eneolitică târzie. ActaMN 22 – 23 (1985 – 1986).

Vuga 1975 – Vuga D., Le scoperte del primo medioevo e Mengeš. Balcanoslavica 4 (1975).

VULPE 1967Vulpe Al., Necropola hallstattiană de la Ferigile. Monografie arheologică. BA 11 (1967).

1970 – Archäologische Forschungen und historische Betrachtungen über das 7. bis 5. Jh. im Donau – Karpatenraum. MemA 2 (1970).

1973 Începuturile metalurgiei aramei în spaţiul carpato-dunărean. SCIV 24 (1973, 2).

1975 – Die Äxte und Beile in Rumänien. PBF 9 (1975).

1977 – Zur Chronologie der Ferigile-Gruppe. DaciaNS 21 (1977).

1979 – Cu privire la cronologia grupului cultural Ferigile. Danubius 8 – 9 (1979).

1984 – Descoperirile hallstattiene din zona Aiudului. ThD 5 (1984).

1986 – Zur Entstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die Basarabikultur. I. Teil: Forschungsgeschichte: Definition; Fundstoff; Verbreitung. DaciaNS 30 (1986).

1990 – Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien. PBF 6 (1990, 9).

WOLLMANN 1983Wollmann V., Briefe zur Geschichte der siebenbürgischen Altertumskunde. Bucureşti (1983).

ZAHARIA 1962Zaharia E., Consideration sur la culture Criş. DaciaNS 6 (1962).

1964 – Consideraţii despre cultura Criş pe baza sondajelor de la Leţ. SCIV 15 (1964, 1).

Zaharia 1967 – Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român. BA 12, Bucureşti (1967).

ZAHARIA – CĂDARIU 1979Zaharia Fl., Cădariu Şt., Urme de textile pe ceramica neolitică descoperită în judeţul Caraş-Severin. Banatica 5 (1979).

Zeller 1988 – Zeller K. W., Tracht, Bewaffnung und Schmuck. H. Dannheimer, H. Dopsch (Hrsg.), Die Bajuwaren. Von Severin bis Tassilo, 488-788. Gemeinsame Landesausstellung des Freistaates Bayern und des Landes Salzburg, Rosenheim / Bayern, Mattsee / Salzburg, 19. Mai bis 6. November 1988 München, Salzburg (1988), 237-248.

ZRINYI 1981 – 1982Zrinyi A., Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din valea superioară a Mureşului: săpăturile de la Goreni (com. Batoş). Marisia 11 – 12 (1981 – 1982) 31-40.

ZUEV 1996 – Zuev V., Sud´ba Érmitažnika: Grigorí Josifovič Borovka (1894 – 1941). Érmitažnye Čtenija Pamjati B. B. Piotrovskogo (14. II. 1908 – 15. X. 1990). Sankt Petersburg (1996).

X X X 1995 – Repertoriul arheologic al judeţului Alba. Alba Iulia (1995).