Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI : FORUM : CĂUTARE

 

volum apărut în seria:

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

XXIII

Versiune full text Fisier

ISBN (10)973-7724-98-4 ,

ISBN (13) 978-973-7724-98-4

ASPECTE DE MULTICULTURALITATE SPIRITUALĂ *

RIT ŞI RITUAL FUNERAR ÎN TRANSILVANIA ŞI EUROPA CENTRALĂ ŞI DE SUD-EST ( SECOLELE IX-XI )

Autor: Aurel DRAGOTĂ .

Integrare web: Cosmin Suciu, Editura Altip, Alba Iulia, 2006.

BIBLIOGRAFIE

 

Aldea-Ciugudean 1981

I. Aldea, H. Ciugudean, Noi descoperiri feudal-timpurii la Blandiana ( jud. Alba ), Apulum XIX, 1981, 145-149.

Anghel - Hopârtean 1971

Gh. Anghel, A. Hopârtean, Cîteva date despre un tezaur de monede din secolul al XI - lea, descoperit la Turda. Apulum VIII, 1971, 51 - 54.

Anghel – Blăjan 1977

Gh. Anghel, M. Blăjan, Săpăturile arheologice de la Sînmiclăuş ( com. Şona, Jud. Alba ), 1974. Apulum XV, 1977, 285 - 307.

Anghel - Ciugudean 1987

Gh. Anghel, H. Ciugudean, Cimitirul feudal-timpuriu de la Blandiana ( Jud. Alba ). Apulum XXIV, 1987, 179 - 196.

Anghel 1993

Gh. Anghel, De la vechea Mitropolie Ortodoxă a Transilvaniei la Episcopia de Alba Iulia, Editura Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, 1993.

Anghel 1994

Gh. Anghel, Despre evoluţia teritorială a oraşului antic, medieval şi modern Alba Iulia. Apulum XXXI, 1994, 283 -302.

Anghel 1999

D. Anghel , Restaurarea şi propuneri de reconstituire a unor accesorii metalice aparţinând unei tolbe pentru săgeţi. Apulum XXXVI, 1999, 599 - 604.

Bakay 1978

K. Bakay , Honfoglalás – és államalapítás – kori temetők az Ipoly mentén. StudCom 6, Szentendre, 1978.

Bakó 1969

G. Bakó, Despre structura socială a populaţiei din epoca feudală timpurie de la Moldoveneşti. SCIV 20, 2, 1969, 337-342.

Basa 1970

B. Basa , Şantierul Simeria. MCA IX, 1970, 225 - 232.

Bálint 1969

Cs. Bálint, A honfoglalás kori lovastemetkezések néháni kérdése. MFMÉ 1,1969, 107 - 114.

Bálint 1971

Cs. Bálint, A honfoglaláskori lovastemetkezések. / Les tombes a ensevelissement de cheval chez les Hongrois du IX e - XI e siècles. MFMÉ 2,1971, 85 - 108.

Bálint 1976

Cs. Bálint , A magyarság és az ún. Bielo - Brdoi kultúra. - Die Ungarn und die sog. Bielo-brdo kultur. Cumania 4, 1976, 225 - 254.

Bálint 1991

Cs. Bálint, Südungarn im 10. Jahrhundert, Budapest, 1991.

Baltag 2000

Ghe. Baltag, Sighişoara înainte de Sighişoara. Elemente de demografie şi habitat în bazinul mijlociu al Tîrnavei Mari din preistorie până în sec. al XIII-lea d. Hr. cu privire specială asupra zonei municipiului Sighişoara, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000.

Barta-colab. 1990

G. Barta, I. Bóna, B. Köpeczi, L. Makkay, A. Miskolczy, A. Mócsy, K. Péter, Z. Szász, E. Tóth, Z. Trócsányi, Á. R. Várkonyi, G. Vékony, Kurze Geschichte Siebenbürgens, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.

Bejan - Moga 1979

A. Bejan, M. Moga, Necropola feudal timpurie de la Hodoni ( jud. Timiş ). Tibiscus 5, 1979, 159 - 168.

Bejan 1995

A. Bejan, Banatul în secolele IV - XII, Timişoara, 1995.

Bejan-Tănase-Gáll- Kalcsov 2005

A. Bejan, D. Tănase, E. Gáll, C. Kalcsov, Necropola medievală timpurie de la Dudeştii Vechi- “ Movila lui Dragomir “ ( Jud. Timiş ).ArhMed V, 2005, 27-44.

Bende - Lőrinczy 1997

L. Bende, G. Lőrinczy, A szegvár - oromdűlői 10. - 11. századi temető. – Das Gräberfeld von Szegvár - Oromdűlő aus dem 10. bis 11. Jahrhundert. MFMÉ- StudArch III / 1997, 201 - 285.

Bialeková 1964

D. Bialeková, Staromadarské hroby a včasnostredoveké sídliskové objekty v Lipovej-Ondrochove. ŠtudZvesti 14, 1964, 187-194.

Blăjan 1980

M. Blăjan, Descoperirile arheologice de la Alba Iulia, dovezi incontestabile ale continuităţii românilor în Transilvania. Poarta Inimii, Alba Iulia, 1980, 197 – 202.

Blăjan-Popa 1983

M. Blăjan, Al. Popa, Cercetările arheologice de la Alba Iulia - „ Staţia de Salvare ”. MCA XV, 1983, 375 - 380.

Blăjan – Oproiu - Popa 1990

M. Blăjan, T. Oproiu, D. Popa, Orientation of the graves in the early medieval cemetery ( II - th. Century ), in Alba Iulia. Archaeometry in Romania. 2 - nd romanian conference on the application of physics methods in archaeology, Cluj Napoca, february 17 - 18, 1989, vol. 2, 35 - 40.

Blăjan - Stoicovici - Botezatu 1990 - 1993

M. Blăjan, E. Stoicovici, D. Botezatu, Monedele descoperite în cimitirul feudal timpuriu ( sec. XI ) de la Alba Iulia - Str. Vînătorilor ( 1979 - 1980 ). Studiu metalografic, numismatic şi etnologic. Apulum XXVII - XXX, 1990 - 1993, 273 - 292.

Blăjan 2002

M.Blăjan, Alba Iulia, jud. Alba ( Apulum ). Punct: Izvorul Impăratului. Cod sit: 1026. 13. CCA XXXVI, 2002, 33.

Blăjan 2004

M. Blăjan, Alba Iulia ( secolele VIII-XI ), în: Arta bronzului din preistorie în zorii evului mediu. Catalog expoziţie. Alba Iulia, 2004, 50-56.

Blăjan 2006

M. Blăjan, Alba Iulia, jud. Alba. Punct: Izvorul Împăratului. Cod sit : 1026. 13. Autorizaţia de cercetare sistematică nr. 6/2005. CCA XL, Constanţa, 29 mai- 3 iunie 2006, 70sqq.

Brezeanu 1984

S. Brezeanu, „ La Bulgarie d'au - delà de l'Ister ” á la lumière des sources écrites médiévales. Étudbalk 4, 1984, 121 - 135.

Brunšmid 1903 - 1904

J. Brunšmid, Hrvatske sredovječne starine, Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva n. s., sv. VII, Zagreb, 1903 / 4, 30 - 97.

Brzović - Begović 1982

D. Brzović, B. Begović, Novootkriveni srednjovjekovni lokalitet kod Otrovanca, Muzeski vjesnik 5, Varaždin 1982, 91 - 92.

Chidioşan 1965

N. Chidioşan, Mormîntul din perioada feudalismului timpuriu de la Galoşpetreu ( raion Marghita ). - Das Grab von Galoşpetreu ( Raion Marghita ) aus der frühfeudalen Zeit. StComB 1965, 237 - 243.

Chidioşan 1969

N. Chidioşan, O necropolă din feudalismul timpuriu descoperită la Sălacea. -Une nécropole de la haute époque féodale découverte à Sălacea. SCIVA 20 / 4, 1969, 611 - 615.

Chirilă-Feneşan 1974

E. Chirilă, V. Feneşan, Der Münzhort von Frata, 11. Jh. StComB 18, 1974, 43 - 49.

Chropovský 1954

B. Chropovský, Belobrdské pohrebište vo Vozocanoch na Slovensku. ArchRozhl, 6, 1954, 608, 621, 625-626.

Chropovský 1955

B. Chropovský, Výskum staromadarského pohrebiska v Košútoch, okr. Galanta. SlovArch 3, 1955, 264-269.

Ciobanu 2004

R. Ciobanu, Alba Iulia ( Jud. Alba ). Punct: Dealul Furcilor. Cod sit: 1026. 03. CCA XXXVIII, 2004, 25 sq.

Ciugudean - Anghel 1983

H. Ciugudean, Gh. Anghel, Necropola feudal - timpurie de la Blandiana ( jud. Alba ). MCA XVII, 1983, 361 - 364.

Ciugudean 1996

H. Ciugudean, Anul 1000 la Alba Iulia. Între istorie şi arheologie. Catalogul expoziţiei. Alba Iulia, 1996.

Ciugudean - Dragotă 2001 a

H. Ciugudean, A. Dragotă, Pâclişa, mun. Alba Iulia, jud. Alba. Punct: „ La Izvoare ”. Cod sit: 1062.01. CCA XXXV, 2001, 176.

Ciugudean - Dragotă 2001 b

H. Ciugudean, A. Dragotă, Cercetări arheologice la Alba Iulia - Pîclişa: descoperirile hallstattiene şi medievale timpurii ( Campania din anul 2000 ). Apulum XXXVIII / 1, 2001, 269 -288.

Ciugudean - Dragotă 2002

H. Ciugudean, A. Dragotă, Civilizaţia medievală timpurie din Transilvania: rit şi ritual funerar ( secolele IX - XI ). Catalogul expoziţiei , Alba Iulia, 2002.

Ciugudean – colab. 2003

H. Ciugudean, R. Ciobanu, V. Moga, M. Drâmbărean, C. Inel, A. Gligor, D. O. Dan, G. Rustoiu, A. Dragotă, C. Plantos, Necropolele oraşului Alba Iulia – din preistorie în zorii evului mediu – Catalog de expoziţie, Alba Iulia, 2003.

Comşa 1959

M. Comşa, Slavii pe teritoriul R. P. R. în secolele VI - IX în lumina cercetărilor arheologice. SCIV X, 1959, 65 - 80.

Comşa 1960

M. Comşa, Die bulgarische Herrschaft nördlich der Donau während des IX. und X. Jh. Im Lichte der archäologischen Forschungen. Dacia N. S. IV, 1960, 395 - 422.

Comşa 1963 a

M. Comşa, Cu privire la evoluţia culturii balcano - dunărene în secolele IX - XI ( Studiu preliminar ). SCIV XIV, 1, 1963, 107 - 122.

Comşa 1963 b

M. Comşa, La civilisation balkano-danubienne ( IX e – XI e siècles ) sur le territoire de la R. P. Roumaine ( origine, évolution et appartenance ethnique ). – Étudé préliminairé. Dacia N. S. VII, 1963, 413 - 438.

Cosma 1994

C.Cosma, Morminte din sec. IX - X p. Chr. descoperite la Zalău ( jud. Sălaj ). EphNap IV, 1994, 323 - 329.

Cosma 2001

C. Cosma, Gräberfelder, Einzelgräber und Grabfunde Unsicheren Charakters aus dem 9. – 10. Jh. Im Westen und Nordwesten Rumäniens. StudArchHist IV, 2001, 499-565.

Cosma 2002

C. Cosma, Vestul şi nord – vestul României în secolele VIII – X d. H., Editura Nereamia Napocae, Cluj - Napoca 2002.

Crişan 1978

I. H. Crişan, Ziridava, 1978.

Crişan - colab. 1992

I. H. Crişan, M. Bărbulescu, E. Chirilă, V. Vasiliev, Iudita Winkler, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. Muzeul de Istorie a Transilvaniei. Bibliotheca Musei Napocensis V, 1992.

Dankanits-Ferenczi 1959

A. Dankanits, I. Ferenczi, Săpăturile arheologice de la Ciumbrud. MCA VI, 1959, 605-615.

Decei 1936

A. Decei, Asupra unui pasagiu din Geograful persan Gardizi ( a. 1050 ). Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lăpedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani, Bucureşti, M. O., Imprimeria Naţională, 1936, 877 - 902.

Demo 1996

Z. Demo, Vukovar - Lijeva bara, Zagreb, 1996.

Domonkos 1908

J. Domonkos, A Lopós-halom ( Arad m. ) / Der Lopós-Hügel, Komitat Arad. ArchÉrt 28, 1908, 55-78.

Dragotă - Brânda 1999

A. Dragotă, D. S. Brânda, Unele observaţii asupra unei piese de podoabă medieval timpurie. Corviniana V, 1999, 81 - 96.

Dragotă - Brânda 2000

A. Dragotă, D. S. Brânda, Alba Iulia - Str. Arhim. Iuliu Hossu. CCA XXXIV, 2000, 10sq.

Dragotă - Brânda 2001

A.Dragotă, D. S. Brânda, Necropola medieval - timpurie de la Alba Iulia- Str. Arhimandrit Iuliu Hossu ( fostă Brînduşei ). Săpăturile de salvare din anul 1999. Apulum XXXVIII/1, 2001, 289 - 318.

Dragotă - colab. 2002 a

A. Dragotă, A. Niţoi, I. Băbuţ, A. Bădescu, D. Berariu, C. Cioancă, R. Crăciun, V. Deleanu, R. Gheorghiu, I. Lascu, D. Miloş, N. Neag, C. Nicoară, R. Ota, C. Păun, C. Soare, V. Ştefu, D. Trif, C. M. Urian, Alba Iulia, jud. Alba. Punct: Str. Arhimandrit Iuliu Hossu ( fostă Brânduşei ). Cod sit: 1026.09. CCA XXXVI, 2002, 34sq, Pl. 10.

Dragotă-colab. 2002 b

A. Dragotă, A. Niţoi, I. Băbuţ, A. Bădescu, D. Berariu, C. Cioancă, R. Crăciun, V. Deleanu, R. Gheorghiu, I. Lascu, D. Miloş, N. Neag, C. Nicoară, R. Ota, C. Păun, C. Soare, V. Ştefu, D. Trif, C. M. Urian, Pîclişa, mun. Alba Iulia, jud. Alba. Punct: „ La Izvoare ”. Cod sit: 1062. 01. CCA XXXVI, 2002, 228sq.

Dragotă - colab. 2002 c

A. Dragotă, C. M. Urian, V. Deleanu, A. Niţoi, I. Băbuţ, C. Cioancă, D. S. Brânda, Necropola medieval timpurie de la Pîclişa, mun. Alba Iulia ( secolul al XI - lea ). In memoriam Nicolae Branga. PA II, 2002, 58 - 95.

Dragotă - colab. 2002 d

A. Dragotă, V. Deleanu, C.- M. Urian, I. Băbuţ, A. Niţoi, V. Ştefu, D. S. Brânda, Săpături de salvare în cimitirul de la Alba Iulia – Str. Arhimandrit Iuliu Hossu ( fostă Brânduşei ). In memoriam Nicolae Branga. PA II, 2002, 38 - 57.

Dragotă – colab. 2003 a

A. Dragotă, C. M. Urian, I. Băbuţ, A. S. Niculescu, A. P. Costea, M. Breazu, Archaeological researches in Alba Iulia - „ Spitalul Veterinar ” and „ Canton C. F. R. ” ( 1961 – 1962 ).In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european. Coordonatori : Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate, Corneliu Gaiu. Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa – Năsăud, Editura Accent, 2003, 207 – 217.

Dragotă – Rustoiu – Brânda 2003

A. Dragotă, G. Rustoiu, D. S. Brânda, Alba Iulia ( Jud. Alba ).

Punct: Apulum II – Profi. Cod sit: 1026. 19. CCA XXXVII / 2003, 35, Pl. 10.

Dragotă – Rustoiu 2003

A. Dragotă, G. T. Rustoiu, Un mormânt medieval timpuriu cu monedă antică perforată de la Alba Iulia-Profi. PA III, 2003, 79-88.

Dragotă 2003

A. Dragotă, Descoperiri arheologice privind relaţiile Ungariei Arpadiene cu Croaţia şi Transilvania ( secolele IX-XI). Teză de doctorat, Sibiu, 2003.

Dragot ă-colab. 2005 a

A. Dragotă, M. Crişan, G. T. Rustoiu, Cordoş Cristina, A. Kudler, V. Deleanu, C. M. Urian, Alba Iulia – Str. Brînduşei. Cod sit: 1026. 09. Teren : Bodea Ioan. CCA XXXIX, 2005, 36-38, pl. 2.

Dragotă-colab. 2005 b

A. Dragotă, G. T. Rustoiu, V. Deleanu, C. Cordoş, M. Crişan, C. M. Urian, A. Kudler, Necropola medievală timpurie de la Alba Iulia – Str. Brînduşei ( III ). Apulum XLII, 2005, 201-228.

Dragotă-Rustoiu 2005

A. Dragotă, Gabriel T. Rustoiu, A grave antique perforated coin in Alba Iulia-Profi. ArhMed V/2005, 21-26.

Dragotă 2005

A. Dragotă, Aspecte funerare la Alba Iulia în secolele X-XI./ Funeral aspects at Alba Iulia between 10 th.-11 th. centuries. Relaţii interetnice în Transilvania ( secolele VI-XIII ). Coord. Zeno K. Pinter, Ioan M. Ţiplic, M. Ţiplic, Bibliotheca Septemcastrensis XII, Bucureşti,Editura Economică, 2005, 157-169.

Dragotă – Rustoiu-Deleanu 2006

A. Dragotă, G. t. Rustoiu, V. Deleanu, Necropola medieval timpurie de la Alba Iulia-Str. Brînduşei. Cercetările arheologice din anii 1997-2005, Alba Iulia, 2006.

Draşovean – Ţeicu - Muntean 1996

F. Draşovean, D. Ţeicu, M. Muntean, Locuirile neolitice târzii şi necropola medievală timpurie. - Späte neolitische Siedlungen und das frühmittelalterliche Gräberfeld. Reşiţa, 1996.

Drâmbărean - colab. 1998 a

M. Drâmbărean, N. Rodean, A. Gligor, Alba Iulia – Str. Brînduşei. CCA XXXIII, 1998, 3sq.

Drâmbărean - colab. 1998 b

M. Drâmbărean, N. Rodean, A. Gligor, V. Moga, D. Anghel, O nouă necropolă medieval timpurie descoperită la Alba Iulia. Apulum XXXV, 1998, 187 - 205.

Dušek 1964

M. Dušek, Kostrové pohrebisko z. X. a XI. storočia v Dolnom Petri II. Štud.Zvesti Archeol. Ust. SAV. 14, 1964, Nitra, 197-222.

Emandi 1981

I. - E. Emandi, Cercetări privind uneltele de tăiat de pe teritoriul României, în perioada secolelor IX - XVII. SCICPR 2, 1981, 19 - 65.

Ercegović 1959

S. Ercegović, Sondiranje ranosrednjovjekovne nekropole u Popovcu, ArhPregled 1, Beograd 1959, 105 - 107.

Gallina - Hajdrik 1998

Z. Gallina, G. Hajdrik, 10 – 11. századi temetőrészlet Homokmégy – Székesen. /Der Friedhof des gemeinen Volkes aus dem 10 - 11. Jh. in Homokmégy - Székes. Cumania 15, 1998, 133 - 179.

Gáll 2000

E. Gáll, Stadiul săpăturilor şi publicaţiilor despre bazinul transilvan în secolul X. Erasmus 11, 2000, 46 - 54.

Gáll 2001

E. Gáll, Tipologia mormintelor de secol X cu însemne de rang din bazinul carpatic. - Rank denoting objects and the structuring of the Hungarian society of the conquest. BCŞS 7, 2001, 121 - 150.

Gedai 1971 - 1972

I. Gedai, István király denára. NumKözl LXX – LXXI, 1971-1972, 23 - 32.

Giesler 1981

J. Giesler, Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo Brdo -Kultur. Ein Beitrag zur Archäologie des 10. und 11. Jahrhunderts im Karpatenbecken. PZ 56, 1, 1981.

Hanuliak 1994

M. Hanuliak, Malé Kosihy. Pohrebisko z 10. - 11. storočia. Materialia Archaeologica Slovaca , Tomus XII, Nitra.

Hampel 1904

J. Hampel, Ornamentika a honfoglalási kor emlékein. ArchÉrt XXIV, 1904, 105 - 152.

Hampel 1905

J. Hampel, Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn, I - III, Budapest, 1905.

Harhoiu 1972

R. Harhoiu, O cataramă în formă de liră descoperită la Tîrgşor, SCIV 23, 3, 1972, 417 - 425.

Heitel 1972

R. R. Heitel, Archäologische Beiträge zu den romanischen Baudenkmälern aus Südsiebenbürgen. I. RRHA IX, 2, 1972, 139 - 160.

Heitel 1975

R. R. Heitel, Contribuţii la problema genezei raporturilor feudale în Transilvania în lumina cercetărilor arheologice de la Alba Iulia, MN II, 1975, 343 - 352.

Heitel 1979

R. R. Heitel, Arheologia continuităţii şi problema eclesiilor bizantine de pe Valea Mureşului. Îndrumător Pastoral III, Episcopia Ortodoxă de Alba Iulia, 1979, 110-112.

Heitel 1983

R. R. Heitel, Unele consideraţii privind civilizaţia din bazinul carpatic în cursul celei de-a doua jumătăţi a sec. IX în lumina izvoarelor arheologice, SCIVA 34, 2, 1983, 93 - 115.

Heitel 1985

R. R. Heitel, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din zona sud-vestică a cetăţii de la Alba Iulia ( 1968 – 1971 ) ( I ), SCIVA 36, 3, 1985, 215 - 232.

Heitel 1986

R. R. Heitel, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din zona sud-vestică a cetăţii de la Alba Iulia ( 1968 – 1977 ). II. Piesele de metal. SCIVA 37, 1986, 233 - 248.

Heitel 1987

R. R. Heitel, Arheologia etapelor de pătrundere a maghiarilor în Transilvania intracarpatică, SympThrac V, 1987, 77 - 79.

Heitel 1994 - 1995

R. R. Heitel, Die Archäologie der ersten und zweiten Phase des Eindrigens der Ungarn in das innerkarpatische Transilvanien, Dacia N. S. XXXVIII - XXXIX, 1994 - 1995, 389 - 439.

Herepey 1895

K. Herepey, A gombási népvándorláskoriu sirokról. ArchÉrt 15, 1895, 426-430.

Hica - Iambor 2002

I. Hica, P. Iambor, Cimitirul din secolul al X - lea de la Cluj Napoca – Str. Plugarilor. Comunicare prezentată la Simpozionul Ştiinţific: “ Civilizaţia medievală timpurie din Transilvania. Rit şi ritual funerar (secolele IX - XI), Alba Iulia, aprilie, 2002.

HistTrans 1992

Histoire de la Transylvanie , Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.

Horedt 1951

K. Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, SCIV 2, 1951, 189 - 218.

Horedt 1954

K. Horedt, Voievodatul de la Bălgrad - Alba Iulia, SCIV V, 3 - 4, 1954, 487 - 512.

Horedt 1956

K. Horedt, Ţinutul hunedorean în secolul IV - XII. Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara , Deva, 1956, 101 - 116.

Horedt 1958 a

K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei în sec. IV - XIII, Bucureşti, 1958.

Horedt 1958 b

K. Horedt, Untersuchungen zur Frühgeschichte Siebenburgens, Bukarest, 1958.

Horedt 1966

K. Horedt, Die Ansiedlung von Blandiana, Rayon Orăştie, am Ausgang des ersten Jahrtausends u. Z., Dacia N. S. X / 1966, 261 - 290.

Horedt 1986

K. Horedt, Siebenbürgen im Frühmittelalter, Bonn, 1986.

Iambor 1983

P. Iambor, Sondajul arheologic de la Zalău - Ortelec ( jud. Sălaj ). MCA XV, 1983, 513 - 514.

Iambor-Matei- Halaşu 1981

P. Iambor, Ştefan Matei, A. Halaşu, Consideraţii privind raportul cronologic dintre aşezarea şi cimitirul de la Cluj-Mănăştur. ActaMN, 18, 1981, 129-150.

IstCluj 1974

Istoria Clujului, 1974 . Sub redacţia: Acad. Prof. Ştefan Pascu.

IstRom 1960

Istoria României , Bucureşti, 1960.

IstTrans 2003

Istoria Transilvaniei ( până la 1541 ), vol. I , Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2003. Coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler.

Istvánovits 2003

E. Istvánovits, A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga, Nyíregyháza, 2003.

Jelovina1964

D. Jelovina, Die Forscungstätigkeit an mittelalterlichen Fundstätten Kroatiens 1945 - 1959. ArchIug V, 1969, 97 -111.

Jósika 1914

A. Jósika, Árpádkori sírok Várfalván. DolgCluj V, !, 1914, 121-124.

Jovanović - Vuksanović 1981

V. Jovanović, L. Vuksanović, Matičane nécropole sud - slave de X e et XI e siécle. InvArch, 25, 1981 ( Y 239 - 248 ).

Kirpičnikov 1986

A. N. Kirpičnikov, Russiche Waffen des 9.-15 Jahrhunderts. Waffen und Kostümkunde , 28, 1, 1986.

Kiss 2000

G. Kiss, Vas megye 10 – 12. századi sír – és kincsleleteinek, Szombathely, 2000.

Kolar 1976

S. Kolar, Arheološki lokaliteti u općini Koprivnica, Podravski zbornik 76, Koprivnica 1976, 103 - 116.

Kolníková 1967

E. Kolníková, Oblolus mŕtvych vo včasnostredevekých hroboch na Slovensku. SlovArch, 15, 1967, 189–245.

Korošec 1954

P. Korošec, Pomen nekaterih nakitnih predmetov, najdenih a Detti u Banatu. ArhVest V/I.

Korošec 1979

P. Korošec, Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih / Achäologisches Bild der karantanischen Slawen in frühen Mittelalter, I-II, Ljubljana, 1979.

Kovách 1980

G. Kovách, Date cu privire la transportul sării pe Mureş. / Preuves concernant le transport du sel sur le riviére Mureş au X – XIII - éme siècles. Ziridava XII / 1980, 193 - 200.

Kovács 1942

István Kovács, A kolozsvári Zápolya-utcai magyar honfoglaláskori temető. – Dar landnahmezeitliche Friedhof von Kolozsvár, Zápolya Gasse. KözlCluj II, 1, 1942, 85 - 118.

Kovács 1983

L. Kovács, Bizantinische Münzen im Ungarn des 10. Jh. ActaArchHung 35, 1983, 1 - 2, 133 - 154.

Kovács 1989

L. Kovács, Münzen des ungarischen Landnahmezeit – Archäologische Untersuchung der arabischen, byzantinischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts, Budapest, 1989.

Kovács 1990

L. Kovács, Szablya - kard fegyverváltás. A kétélű kardos 10 -11. századi magyar sírok keltezéséhez. ArchÉrt 117, 1, 1990, 39 - 49.

Kovács 1994

L. Kovács, Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs. VAH VI, Budapest, 1994.

Kovács 1994 - 95

L. Kovács, A Kárpát - medence kétélű kardjai a 10. századi 2. Feléből. - Die zweischneidigen Schwerter des Karpatenbeckens aus der Hälfte des 10. Jhs. ComArchHung 1994 - 95, 153 - 189.

Kőv ári 1911

E. Kővári , Árpádkori sírok Vajdahunyadon ( Sépultures de l'époque d'Árpád a Vajdahunyadon ). DolgCluj II, 1911, 312-315.

Kralovánszky 1959

A. Kralovánszky, Adatok a Kárpát-medencei X - XI. századi félholdalaku csüngők kérdésélez. – Contribution à la question des pendants en forme de demi-lune du bassin des Carpathes, des X e et XI e siècles. ArchÉrt 86, 1, 1959.

Kraskovská 1954

Kraskovská, L., Nález staromadarského hrobu v Skalici na Slovensku. ArchRozh., 6, 1954, 351- 352, 419, 428.

Kristó 1998

Gy. Kristó, Magyarország története 895 - 1301, Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

Kristó 2004

Gyula Kristó, Ardealul timpuriu ( 895-1324 ), Szeged, 2004.

Kupa 1975 - 1976

M. Kupa, I. István magyar király pénzverése. NumKözl LXXIV - LXXV, 1975 - 1976, 21 - 26.

Lazarovici-colab. 1997

Ghe. Lazarovici, D. Alicu, Constantin Pop, I. Hica, P. Iambor, Ştefan Matei, E. Glodariu, I. Ciupea, Ghe. Bodea, Cluj-Napoca inima Transilvaniei, Cluj-Napoca, Editura Studia, 1997.

László 1942

Gy. László, A kolozsvári Zápolya – utcaí honfoglaláskori temetö. ErdMúz XLVII, 4, 1942, 578 - 584.

Lendvai 2001

P. Lendvai, Ungurii. Timp de un mileniu învingători în înfrîngeri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001. I. 8620.

Liptáková 1964

Z. Liptáková, Dve pohrebiská z X. storočia na juhozápadnom Slovensku. ŠtudZvesti 14, 1964, 237-256.

Liska – Medgyesi 2002

A. Liska, P. Medgyesi, Honfoglalás kori temető részlete Medgyesegyháza – Kétegyházi út, Homokgödör lelőhelyen. MFMÉ – StudArch VIII, 2002, 409 – 447.

Luca - Pinter 2001

S. A. Luca, Z. K. Pinter, Der Böhmerberg bei Broos / Orăştie. Eine archäologische Monographie, Editura Universităţii „ Lucian Blaga ” Sibiu, 2001.

Luca - Pinter – Georgescu 2003

S. A. Luca, Z. K. Pinter, A. Georgescu, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu ( Situri, Monumente arheologice şi istorice ), Editura Economică, Sibiu, 2003.

Luca - Măndescu 2001

B. Luca, Dragoş Măndescu, Rituri şi ritualuri funerare în spaţiul extracarpatic în secolele VIII - X, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2001.

Ludikovský - Snášil 1974

K. Ludikovský, R. Snášil, Mladohradštn kostrové pohřebiště ve Velkých Hostérádkách ( o. Břeclav ), Academia Praha 4, 1974.

Madgearu 1994 a

Al. Madgearu, Misiunea episcopului Hierotheos. Contribuţii la istoria Transilvaniei şi Ungariei în secolul al X - lea, RevIst V, 1 - 2, 1994, 147 - 154.

Madgearu 1994 b

Al. Madgearu, Pinteni dataţi în secolele VIII - IX, descoperiţi în jumătatea de sud a Transilvaniei, Mousaios IV - 1, 1994, 153 - 163.

Madgearu 2001

Al. Madgearu, Românii în opera Notarului Anonim. Centrul de Studii Transilvane. Fundaţia Culturală Română. Bibliotheca Rerum Transsylvaniae XXVII, Cluj Napoca, 2001.

Marcu – Istrate 2003

D. Marcu – Istrate, A. Istrate, Alba Iulia, Jud. Alba. Punct: Str. Mihai Viteazul, Nr. 21 ( Palatul Episcopiei Romano – Catolice ). Cod sit: 1026. 08. CCA XXXVII, 2003, 33sqq.

Márkiné Poll 1932 - 33

K. Márkiné Poll, A zsennyei kincs. ArchÉrt XLVI, 1932 - 33, 62 - 84.

Marcsik 2002-2003

A. Marcsik, Studiu antropologic al scheletelor umane descoperite în cimitirul din secolul al X-lea din Cluj -Napoca, Str. Plugarilor. ActaMN 39-40-II, 83-90.

Mărghitan 1985

L. Mărghitan , Banatul în lumina arheologiei, III, Timişoara, 1985.

Medar 1985

M. Medar, Arheološko - antropološki nalaz iz okolice Bjelovara, Muzejski vjesnik 8, Koprivnica 1985, 37 - 38.

Medeleţ – Tănase – Gáll 2001

Florin Medeleţ, D. Tănase, E. Gáll, X. Századi honfoglalás kori temetőrészlet Vejtén ( Temes megye, Románia ). ArchÉrt 126, 2001, 99 – 112.

Mesterházy 1990

K. Mesterházy, Temetkezési rend az ártándi 10 - 11. századi temetőben. ArchÉrt 117, 1990, 1, 50 - 57.

Mesterházy 1990

K. Mesterházy, Bizánci és balkáni eredetũ tárgyak a 10 - 11. századi magyar sírleletekben I. - Gegenstände Byzantinischen und Balkanischen Ursprunges in den ungarischen Gräberfeldern des 10 - 11. Jh. FolArch 41, 1990, 87 - 115.

Mesterházy 1991

K. Mesterházy, Bizánci és balkáni eredetũ tárgyak a 10 - 11. századi magyar sírleletekben II. - Gegenstände Byzantinischen und Balkanischen Ursprunges in den ungarischen Gräberfeldern des 10 - 11. Jh. FolArch 42, 1991, 145-177.

Mészáros 1962

Gy. Mészáros, A szakcsi X. századi temetőmaradvány. / Der Gräberfeldrest aus dem 10. Jh. Im Szakcs. ArchÉrt 89, 2, 1962, 200 - 210.

Miletić 1966 - 1967

N. Miletić, Slovenska nekropola u Gomjenici kod Prijedora . - Slawische Nekropole in Gomjenica bei Prijedor. Glasnik XXI -XXII, 1966 - 1967, 81 – 154.

Moga - Ciugudean 1995

V. Moga, H. Ciugudean, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1995.

Muntean 1998

M. Muntean, Studiul antropologic al scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Simeria Veche ( Jud. Hunedoara ). AnB VI, 1998, 339 - 372.

Muntean 1999-2000

M. Muntean, Determinarea antropologică a scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Timişoara- Cioreni ( sec. X d. Chr. ). AnB VII-VIII, 1999-2000, 535-553.

Mureşan 1995

A. Mureşan, Colecţia „ Anton Triest ”. Monedele medievale şi moderne, aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. Apulum XXXII, 1995, 279 - 294.

Musset 2002

L. Musset, Invaziile. Al doilea asalt împotriva Europei creştine ( secolele VII - XI ), Editura Corint, Bucureşti, 2002. I. 8591.

Nagy 1913

G. Nagy, Erdély a honfoglalás idejében a régészeti leletek világánál. -La conquéte de Transylvanie et les trouvailles. ArchÉrt 33, 1913, 268 - 275, 293 - 294.

Nägler 1969

Th. Nägler, Cercetările din cetatea de la Breaza ( Făgăraş ). StComB 14, 1969, 89-117.

Nägler 1997

Th. Nägler, Românii şi saşii pînă la 1848 , Editura Thausib, Sibiu, 1997.

Nemeskéri-Kralovánszky-Harsányi 1965

J. Nemeskéri, A. Kralovánszky, L. Harsányi, Trephined Skulls from the Tenth Century. ActaArchHung, 17, 1-4, 1965, 343-368.

Németi 2001

J. Németi, A mezőfényi ( Foieni ) Árpád - kori temetőrész rövid áttekintése. JAMÉ , XLIII, 2001, 225 - 239.

Nepper 2002

M. Ibolya Nepper, Hajdú-Bihar megye 10-11. szazádi sírleletei, I-II, Budapest-Debrecen, 2002.

Novák 1944

József Novák, Koraárpádkori leletek Gyulafehérvárról ( Alba-Iulia ). - Frühárpádenzeitliche Funde von Gyulafehérvár. KözlCluj IV, 1 -2, 1944, 108 - 111.

Obolensky 2002

D. Obolensky, Un commonwealth medieval: Bizanţul. Europa de Răsărit, 500 - 1453 , Editura Corint, Bucureşti, 2002.

Oţa 1998 - 2000

S. Oţa, Piècés inédites de la Collection du Musée National d' Histoire de la Roumanie découvertes dans la nécropole du XI eme siécle de Vărşand – „ Movila dintre vii ” ( dép. d' Arad ). / Unpublished pieces discovered in the graveyard Vărşand – „ Mound between Vineyards ” ( Arad county ) from Collections of National History Museum of Romania. CA XI, partea II, 1998 - 2000, 497 - 505.

Ota-colab. 2006

Silviu Oţa, Aurel Dragotă, Georgiana Ducman , Piese din colecţiile MNIR, provenite din descoperiri de caracter funerar din Transilvania şi Crişana (secolele X-XII). PA V ( sub tipar ).

Pap 2002 a

F. Pap, Repertoriu numismatic al Transilvaniei şi Banatului secolele 11 - 20. Despre circulaţia monetară în Transilvania şi Banat secolele 11 - 20. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj - Napoca, 2002.

Pap 2002 b

I. K. Pap, Téglás és téglakeretes temetkezések a délkelet – Alföldön. ComArchHung 2002, 177 – 194.

Párducz –Tary 1939

M. Párducz, L. Tary, A Csongrád-Vendelhalmi honfoglaláskori. FolArch , I-II, 1939, 189-199.

Párducz 1943

M. Párducz, Árpádkori temető Hódmezővásárhely - Kopácson.- Gräberfeld der Árpádenzeit in Hódmezővásárhely - Kopáncs. DolgSzeged XIX, 1943, 183 - 194.

Pascu 1972

Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, Editura Dacia, vol. I, Cluj, 1972.

Pascu 1981

Ştefan Pascu, Semnificaţiile unor recente descoperiri arheologice. Voievodatul românesc al Albei. MI XV / 9, 1981, 14 - 18.

Petrov 1996

Gh. Petrov, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara ( Campaniile din 1993, 1994, 1995 ). ActaMN 33, I, 1996, 403 - 413.

Pinter 1992 - 1994

Z. K. Pinter, Spada medievală din mormântul de călăreţ de la Deva. Consideraţii tipologice şi cronologice. Sargeţia XXV, 1992 - 1994, 235 - 246.

Pinter 1994

Z. K. Pinter, Das mittelalterliche Schwert aus dem Reitergrab in Diemrich - Deva, FVL 37 - 2, 1994, 5 - 10.

Pinter - Luca 1995

Z. K. Pinter, S. A. Luca, Necropola medieval - timpurie de la Orăştie - Dealul Pemilor, punctul X 2 / 1992 - 93. Corviniana I, 1995, 17 - 44.

Pinter 1998 a

Z. K. Pinter, Piese de armament şi echipament militar de provenienţă carolingiană din Valea Mureşului, SCIVA 49, 2, 1998, 135 - 144.

Pinter 1998 b

Z. K. Pinter, Im Miereschtal entdeckte Bewaffnungsstücke und Teile militärischer Ausrüstung karolingischer Herkunft, ArhMed II, 1998, 145 - 153.

Pinter - Luca 1998 c

Z. K. Pinter, S. A. Luca, Das frühmittelalterliche Gräberfeld im Brooser Gebiet Böhmerberg / Dealul Pemilor Ausgrabungsstelle X 2 / 1992-1993. FVL 41, 1 - 2, 1998, 21 -51.

Pinter 1999

Z. K. Pinter, Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat ( secolele IX – XIV ), Editura Banatica, Reşiţa, 1999.

Pinter - Boroffka 1999

Z. K. Pinter, N. G. O. Boroffka, Neue mittelalterliche Gräber der Ciumbrudgruppe aus Broos / Orăştie, Fundstelle Böhmerberg / Dealul Pemilor X8. Gedenkschrift für Kurt Horedt, Rahden, 1999, 313 - 330.

Pinter – Boroffka 2001

Z. K. Pinter, N. G. O. Boroffka, Necropola de tip Ciumbrud de la Orăştie „ Dealul Pemilor ”, punct X8. Apulum XXXVIII / 1, 2001, 319 – 346.

Pinter – Ţiplic - Dragotă 2001

Z. K. Pinter, M. Ţiplic, A. Dragotă, Orăştie , jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor. Cod sit: 87647. 02 CCA XXXV, 2001, 167-168.

Pinter – Ţiplic - Căstăian 2002

Z. K. Pinter, M. Ţiplic, M. Căstăian, Orăştie , jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor. Cod sit: 87647. 02. CCA XXXVI, 2002, 223sq.

Pinter – Ţiplic - Căstăian 2004

Z. K. Pinter, M. Ţiplic, M. Căstăian, Orăştie , jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor. Cod sit: 87647. 02. CCA XXXVIII, 2004, 224sq.

Pinter – Ţiplic - Căstăian 2005

Z. K. Pinter, M. Ţiplic, M. Căstăian, Orăştie , jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor. Cod sit: 87647. 02. CCA XXXIX, 2005, 248sq.

Pinter – colab. 2006

Z. K. Pinter, M. Ţiplic, M. Căstăian, M. Emilia Ţiplic, Orăştie , jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor. Cod sit: 87647. 02.Autorizaţia de cercetare sistematică nr. 98/2005. CCA XL, 2006, 246sq,

Pop 1996

I. - A. Pop, Românii şi maghiarii în secolele IX - XIV. Geneza statului medieval în Transilvania. Centrul de Studii Transilvane. Fundaţia Culturală Română, Cluj Napoca, 1996.

Popa 1988

R. Popa, La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988.

Popescu 1956

D. Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania ( I – IV ), Editura Academiei Republicii Populare Române, 1956.

Popescu 1962

D. Popescu, Săpăturile arheologice din R. P. R. în anul 1961. SCIV XIII, 1, 1962, 201 - 215.

Popescu 1963

D. Popescu, Săpăturile arheologice din R. P. R. în anul 1962. SCIV XIV, 2, 1963, 451 - 466.

Popescu 1963

D. Popescu, Săpăturile arheologice din R. P. R. în anul 1963. SCIV XV, 4, 1964, 551 - 580.

Popescu 1970

M. M. Popescu, Podoabe medievale în Ţările Române, Editura Meridiane, 1970.

Rădulescu - Gáll 2001

A. Rădulescu, E. Gáll, Das landnahmezeitliche Gräberfeld von Temesvár ( Timişoara ) – Csókaerdö. ActaArchHung 52, 1 - 3, 2001, 155 - 193.

Registar 1990

Registar arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske , Varaždin 1990.

Registar 1997

Registar arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske. Drugo dopunjeno izdanje. Muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske. Sekcija arheologa i preparatora, Bjelovar, 1997.

Rejholcová 1976

M. Rejholcová, Pohrebisko z 10.–11. storočia v Hurbanove–Bohatej. SlovArch, 24, 1976, 191–230.

Rejholcová 1995

M. Rejholcová, Pohrebisko v Čakajovciach ( 9. - 12. storočie ). Katalóg Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra, 1995. Archaeologica Slovaca Monographiae. Tomus XV.

Révész 1989

L. Révész, Lyraförmige Schnallen im Karpaten-Becken. HOMÉ XXVII, 1989, 513-541.

Révész 1996

L. Révész, Honfoglalás kori temető Szentes-Borbásföldón ( Szabó János Győző ásatása nyomán ). – Ein landnahmezeitliches Gräberfeld in Szentes-Borbásföld ( Nach der Ausgrabung von

János Győző Szabó ). MFMÉ - StudArch 2, 1996, 299 - 336.

Révész 1997

L. Révész, Honfoglalás kori női sír Békéscsaba-Erzsébethelyen ( Ein landnahmezeitliches Frauengrab in Békéscsaba-Erzsébethely).MFMÉ –StudArch III, 1997, 169-195.

Richthofen 1923 - 1926

B. Richthofen, A szláv kérdés magyarország régibb középkori archaeológiájában. ArchÉrt XL, 1923 - 1926, 138 - 156.

Roska 1913

Márton Roska , Árpádkori temető Vajdahunyadon. - Sepultures de l' époque d' Arpad, a Vajdahunyad. DolgCluj IV, 1, 1913, 166 - 198.

Roska 1914

Márton Roska, Árpádkori temető Várfalván. - Cimetière de l' époque des Arpádes á Várfalva . DolgCluj V, 1, 1914, 125 - 187.

Roska 1941

Márton Roska, A Gyulavarsándi (Arad M.) Lapóshalom retegtani viszonyai. – La stratigraphie de la colline „ Laposhalom ” de Gyulavarsánd. Dép. Arad. FolArch III - IV, 1941, 45 - 56.

Roska 1944

Márton Roska, A gyulafehérvári ( Alba – Iulia ) viking kardtokvég. – Das wikinger Ortband aus Bronze von Gyulafehérvár ( Alba Iulia, Kom. Alsó - Fehér). KözlCluj IV, 1 - , 1944, 102 - 108.

Rusu - Dörner 1962

M. Rusu, E. Dörner, Săpătura de salvare de la Şiclău ( r. Criş, reg. Crişana ). MCA VIII, 1962, 705 - 712.

Rusu 1971

M. Rusu, Note asupra relaţiilor culturale dintre slavi şi populaţia romanică din Transilvania ( sec. IV – X ), Apulum IX, 1971, 713 - 730.

Rusu 1975

M. Rusu, The autochthonous population and the Hungarians on the territory of Transylvania in the 9 th- 11 th centuries. Relations Between Autochthonous Population and the Migratory Populations, Bukarest, 1975, 201 - 217.

Rusu 1978

M. Rusu, Cetăţile transilvănene din sec. IX - XI şi importanţa lor istorică, Ziridava X, 1978, 159 - 171.

Rusu 1979

M. Rusu, Castrul roman Apulum şi cetatea feudală Alba Iulia, AIIA XXII, 1979, 47 - 70.

Rusu 1982

M. Rusu, Les formations politiques roumaines et leur lutte pour l'autonomie, RRH XXI, 3 - 4, 1982, 351 - 386.

Ruttkay 1975

A. Ruttkay , Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei ( I ). SlovArch XXIII / 1, 1975, 119 –1 26.

Ruttkay 1976

A.Ruttkay, Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei ( II ). SlovArch XXIV / 2, 1976, 245 - 396.

Sabău 1958

I. Sabău, Circulaţia monetară în Transilvania în secolele XI -XIII în lumina izvoarelor numismatice. SCN 2, 1958, 269 -301.

Sâmpetru 1992

M. Sâmpetru, Vestul României în secolele IV - X e. n. , TD XIII, 1 -2,1992,135 - 157.

Schulze - Dörrlamm 1988

M. Schulze - Dörrlamm , Untersuchungen zur Herkunft der Ungarn zum Beginn ihrer Landnahme im Karpatenbecken. JRGZM 35, 1988, 373 - 478.

Schuster 1865

W. Fr. Schuster, Űber die Heidengrűber bei Petersdorf. AVSL, VI, 1865, 437 - 443.

Simina 2001

N. - M. Simina, Consideraţii asupra mormintelor medievale timpurii descoperite la Sebeş în 1865. Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Asociaţiei Arheologilor Medievişti din România. Simpozion Târgşor - Curte Domnească. 540 de ani de la ctitorirea Bisericii Domneşti de către Vlad Ţepeş, Ploieşti, 27 - 28 iulie 2001.

Simina 2002

N. - M. Simina, Consideraţii asupra mormintelor medievale timpurii descoperite în anul 1865 la Sebeş ( Jud. Alba ). ArhMed IV / 2002, 47 – 58.

Simon de Keza

Simon de Keza, Chronicon Hungaricum. Izvoarele Istoriei Românilor. Ed. G. Popa - Lisseanu, Bucureşti, 1935.

Simoni 1981

K. Simoni, Zagreb i okolica u ranom srednjem vijeku, Izdanja HAD - a 6, Zagreb 1981, 155 - 167.

Spinei 1974

V. Spinei, Antichităţile nomazilor turanici în Moldova în primul sfert al mileniului al II - lea.SCIVA 25, 1974, 3, 389 - 415.

Spinei 1990

V. Spinei, Migraţia ungurilor în spaţiul carpato - dunărean şi contactele lor cu românii în secolele IX - X, ArhMold XIII, 1990, 103 - 148.

Spinei 1996

V. Spinei, Ultimele valuri migratoare la nordul Mării Negre şi al Dunării de Jos, Editura Helios, Iaşi, 1996.

Spinei 1999

V. Spinei, Marile migraţii din estul şi sud - estul Europei în secolele IX - XIII, Institutul European, Iaşi, 1999.

Straub 1999

Péter Straub, A honfoglalás kori tegezcsontok időrendjéhez. -Zur Chronologie der landnahmezeitlichen Köcherknochen. MFMÉ - StudArch V, 1999, 409 - 422.

Szalontai 2000

Csaba Szalontai, Kritische Bemerkungen zur Rolle der Bulgaren im 9. Jahrhundert in der Großen Ungarischen Tiefebene und in Siebenbürgen. / Kritikai észrevételek a bolgárok szerepéről a 9. századi Nagyalföldén és Erdélyben. MFMÉ - StudArch VI, 2000, 263 - 286.

Száraz 1893

A. Száraz, Nagyváradi lelet. ArchÉrt XIII, 1893, 140 - 142.

Széll 1941

M. Széll, XI. századi temetők Szentes környékén. – Les cimetières du XI ème siècle aux environs de Szentes. FolArch III - IV, 1941, 231 - 267.

Szőke 1941

B. Szőke, Honfoglaláskory magyar sírok Naszvadon. FolArch III-IV, 1941, 214-224

Szőke 1959

B. Szőke, A Bjelobrdoi kultúráról.ArchÉrt 86, 1, 1959, 32 – 47.

Tănase-Gáll 1999-2000

D. Tănase, E. Gáll, Piese de podoabă din secolele X-XI descoperite la Beba Veche ( Jud. Timiş ). AnB VII-VIII, 1999-2000, 555-576.

Tentiuc 1996

I. Tentiuc, Populaţia din Moldova Centrală în secolele XI -XIII, Editura Helios, Iaşi, 1996.

Teodor1973

Dan Gh. Teodor, Apartenenţa etnică a culturii Dridu. CI IV, Iaşi, 1973, 128 - 141.

Tettamanti 1975

S. Tettamanti, Temetkezési szokások a X - XI. Sz. - ban a Kárpát - medencében./Begräbnissitten im 10 - 11. Jh. Im Karpatenbecken. StudCom 3, 1975, 79 - 123.

Theodorescu1976

R. Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos ( 400 – 1400 ), Bucureşti, 1976.

Točik1960

A. Točik, Radové pohrebisko devískeho typu z. XI. stor. V Mlynárciach pri Nitre. / Ein Reihengräberfeld von Devin – Typus in Mlynárce bei Nitra. SlovArch VIII - 1, 1960, 269 -284.

Točik 1968

A. Točik, Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei , Bratislava, 1968.

Točik 1971

Točik A., Flachgräberfelder aus dem IX. und X. Jahrhundert in der Südwestslowakei ( I ). SlovArch XIX-1 , 1971, 135-276.

Točik 1987

A. Točik, Nachgroßmährische Gräberfelder des 10. und 11. Jh. in der Südwestslowakei. ŠtudZvesti 23, 1987, 177-241.

Tomičić - Vidović 1985

Ž. Tomičić, J. Vidović, Rezultati arheoloških istraživanja u Medimurju 1974 - 1985 ( katalog ), Čakovec, 1985.

Tomičić 1990

Ž. Tomičić, Tragom novujih istraživanja bjelobrdske kulture, u Slavonskom dijelu Podravine. Prilozi 7, 1990, 85 – 106.

Tomičić 1993

Ž. Tomičić, Prilog istraživanju kronologije bjelobrdskog segmenta srednjovjekovnog groblja Ptuj – Grad. / A contribution to research into the chronology of the Bijelo Brdo section of the mediaeval cemetery of Ptuj – Grad. Ptujski arheoloski zbornik, 1993, 543 – 579.

Tomičić 1998 - 1999

Ž. Tomičić, Ranosrednjovjekovno groblje u Sv. Jurju u Trnju u Medimurju prinos datiranju nalazišta. / Der frühmittelalterliche Friedhof in Sv. Juraj u Trnju in Medimurje. Ein Beitrag zur datierung der Funstelle. Prilozi 15 - 16, 1998 - 1999, 41 - 59.

Török 1962

Gy. Török , Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert , Budapest, 1962.

Ţeicu 1998

D. Ţeicu, Banatul montan în evul mediu, Timişoara, 1998.

Ţiplic 1999

M. Ţiplic, Necropola medieval - timpurie de la Orăştie - Dealul Pemilor X 2 ( Hunedoara ) şi bătălia dintre Ştefan I şi Gyla - Gyula. Analele ANTIM 1999, 150 - 153.

Ţiplic – Pinter – Căstăian 2003

I. M. Ţiplic, Zeno K. Pinter, M. Căstăian , Orăştie ( Jud. Hunedoara ). Punct: Dealul Pemilor – X 2. Cod sit: 87647. 02. CCA XXXVII / 2003, 221sq.

Ţiplic – Pinter – Căstăian 2004

I. M. Ţiplic, Zeno K. Pinter, M. Căstăian, Orăştie ( Jud. Hunedoara ). Punct: Dealul Pemilor – X 2. Cod sit: 87647. 02. CCA XXXVIII / 2004, 224sq.

Ţuţuianu 2002

D. Ţuţuianu, Noi consideraţii privind necropola medieval timpurie de la Deva – cartierul „ Micro 15 ”. Comunicare prezentată la Simpozionul Ştiinţific: „Civilizaţia medievală timpurie din Transilvania. Rit şi ritual funerar ( secolele IX -XI ) ” , Alba Iulia, aprilie, 2002.

Vaňa 1954

Z. Vaňa, Mad'iaři a Slované ve svĕtle archeologických nálezů X - XII. století. – Les Magyares et les Slaves à la lumière de fouilles archéologiques du X. - XII e siècle. SlovArch 2, 1954, 51 - 104.

Velter 1988

A. M. Velter, Unele consideraţii privind circulaţia monetară din secolele V- XII în bazinul carpatic ( cu privire specială asupra teritoriului României ). SCIVA 39, 3, 1988, 251 -274.

Velter 2002

A. M. Velter, Transilvania în secolele V - XII. Interpretări istorico - politice şi economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul Carpatic secolele V - XII. Editura Paideia, Bucureşti, 2002.

Vinski1959

Z. Vinski, Ausgrabungen in Vukovar, ArchJug III, 1959, 99 - 110.

Vinski1970

Z. Vinski, O postojanju radionica nakita starohrvatskog doba u Sisku. -Zur Frage des Bestehens von Schmuckwerkstatten aus altkroatischer Zeit in Sisak.Vjesnik IV, 1970, 45 - 92.

Vörö s1997

I. Vörös, A Békéscsaba-Erzsébethelyi honfoglalás kori sir lova. MFMÉ-StudArch III, 1997, 197-200.

Zaharia1967

Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1967. Biblioteca de Arheologie XII.

Copyright © 2006. If you would like a single copy for personal use, please search at, and then download or order a printed form of the desired book.

Volum apărut cu sprijinul:GUVERNUL ROMÂNIEI Departamentul pentru Relaţii Interetnice

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/
HOME English version
Simpozioane
Statistici site
Legături
Blogger
Contact
ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to:cos_suciu@yahoo.com