Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI : FORUM : CĂUTARE

 

volum apărut în seria:

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

XXIII

Versiune full text Fisier

ISBN (10)973-7724-98-4 ,

ISBN (13) 978-973-7724-98-4

ASPECTE DE MULTICULTURALITATE SPIRITUALĂ *

RIT ŞI RITUAL FUNERAR ÎN TRANSILVANIA ŞI EUROPA CENTRALĂ ŞI DE SUD-EST ( SECOLELE IX-XI )

Autor: Aurel DRAGOTĂ .

Integrare web: Cosmin Suciu, Editura Altip, Alba Iulia, 2006.

Abrevieri bibliografice

 

Anonymus, Gesta Hungarorum. Izvoarele Istoriei Românilor. Ed. G. Popa - Lisseanu, Bucureşti, 1934.

Anonymus Notarius, Gesta Hungarorum. Trad. G. Popa -Lisseanu, Editura Mentor, Bucureşti, 2001.

Fontes Historiae Dacoromanae II. De la anul 300 pînă la anul 1000, Bucureşti, 1970. I. 4512.

 

ActaMN

Acta Musei Napocensis, Cluj Napoca.

ActaArchHung

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest .

AIIA

 

Anuarul Institutului de Istorie

Şi Arheologie, Cluj Napoca.

Analele ANTIM

Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova, Chişinău.

AnB

Analele Banatului, Timişoara.

Apulum

Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.

ArchÉrt

Archaeologiai Értesitö, Budapest.

ArchJug

Archaeologia Jugoslavica, Beograd.

ArhPregled

Arheološki Pregled. Arheološko društvo Jugoslavije, Beograd.

ArchRozh

Archeologické Rozhledy, Praha.

ArhMed

Arheologia Medievală, Cluj - Napoca.

ArhMold

Arheologia Moldovei, Iaşi .

AVSL

Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu, 1843-1915.

ArhVest

Arheološki Vestnik, Ljubljana.

BCŞS

Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ”, Alba Iulia.

ComArchHung

Communicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest.

Corviniana

Acta Musei Corviniensis, Hunedoara.

CI

Cercetări Istorice, Serie Nouă, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iaşi.

CA

Cercetări Arheologice , Bucureşti.

CCA

Cronica Cercetărilor Arheologice.

Cumania

Báks - kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét.

Dacia

Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie; N. S. - Revue d' archéologie et d' histoire ancienne, Nouvelle Serie, Bucarest.

DolgCluj

Dolgozatok - Travaux. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és Régiségtárából, Cluj.

DolgSzeged

Dolgozatok. A. M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéböl, Szeged .

EphemNap

Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca.

Erasmus

Revistă a Societăţii de Studii Istorice Erasmus, Bucureşti.

ErdMúz

Erdélyi Múzeum, Cluj - Napoca.

Étudbalk

Études balkaniques , Sofia.

FolArch

Folia Archaeologica, Budapest .

FVL

Forschungen zur Volks - und Landeskunde, Sibiu.

Glasnik

Glasnik Zemeljskog Muzeja u Sarajevu Arheologija, Sarajevo.

HistTrans

Histoire de la Transylvanie, Budapest, 1992.

HOMÉ

A Herman Ottó Múzeum Évk önive, Miskolc .

InvArch

Inventaria Archaeologica, Priština.

IstCluj

Istoria Clujului, Cluj - Napoca, 1974.

JRGZM

Jarbuch der Römisch -Germanischen Zentralmuseums zu Mainz, Mainz.

JAMÉ

Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza.

KözlCluj

Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és Régiségtárából, Cluj.

MI

Magazin Istoric, Bucureşti.

MCA

Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti.

MFMÉ - StudArch

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, Szeged .

Mousaios

. Buletin Ştiinţific al Muzeului Judeţean Buzău, Buzău .

NumKözl

Numizmatikai Közlöny, Budapest .

PA

Patrimonium Apulense, Alba Iulia .

Prilozi

Prilozi. Instituta za arheologija u Zagrebu, Zagreb .

PZ

Prähistorische Zeitschrift, Berlin -Mainz.

RRH

Revue Roumaine d'Histoire, Bucureşti.

RRHA

Revue Roumaine d'Histoire, seria Beux-Arts, Bucureşti.

RevIst

Revista Istorică, Bucureşti.

Sargeţia

Sargeţia. Buletinul Muzeului Judeţean, Hunedoara.

SympThrac

Symposia Thracologica, Miercurea - Ciuc.

SlovArch

Slovenská Archeológia, Bratislava .

StudArchHist

Studia Archaeologica et Historica. Nicolao Gudea Dicata. Bibliotheca Musei Porolissensis IV / 2001, Zalău.

SCIV ( A )

Studii şi Cercetări de Istorie Veche ( şi Arheologie ), Bucureşti.

SCICPR

Studii şi Comunicări de Istorie a Civilizaţiei Populare din România, 2 / 1981, Sibiu.

SCN

Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti.

StComB

Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal, Sibiu.

StudCom

Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból, Szentendre.

ŠtudZvesti

Študijné Zvesti Arheologického Ústavu Slovenskej Akademie Vied, Nitra.

TD

Thraco - Dacica, Bucureşti.

Tibiscus

Tibiscus. Muzeul Banatului Timişoara, Timişoara.

VAH

Varia Archaeologica Hungarica, Budapest .

Vjesnik

Vjesnik Hrvatškogo Arheološkogo Društva, Zagreb .

Ziridava

Ziridava. Muzeul Judeţean Arad, Arad .

Copyright © 2006. If you would like a single copy for personal use, please search at, and then download or order a printed form of the desired book.

Volum apărut cu sprijinul:GUVERNUL ROMÂNIEI Departamentul pentru Relaţii Interetnice

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/
HOME English version
Simpozioane
Statistici site
Legături
Blogger
Contact
ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to:cos_suciu@yahoo.com