Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI : FORUM : CĂUTARE

 

volum apărut în seria:

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

XXII

CUPRINS

Versiune full text Fisier

ISBN (10)973-7724-98-4 ,

ISBN (13) 978-973-7724-98-4

Piese de podoabă şi vestimentaţie la grupurile etnice din Transilvania (sec. 7-12)

Autori: Zeno Karl PINTER, Aurel DRAGOTĂ şi Ioan Marian ŢIPLIC. Integrare web: Cosmin Suciu Editura Altip, Alba Iulia, 2006.

 

BIBLIOGRAFIE

 

Anghel - Ciugudean 1987

Gh. Anghel, H. Ciugudean, Cimitirul feudal-timpuriu de la Blandiana (Jud. Alba). Apulum XXIV, 1987, 179 - 196.

Anghel 1993

Gh. Anghel, De la vechea Mitropolie Ortodoxă a Transilvaniei la Episcopia de Alba Iulia, Editura Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, 1993.

Barta – colab. 1990

G. Barta, I, Bóna, B. Köpeczi, L. Makkai, A. Miskolczy, A. Mócsy, K. Péter, Z. Szász, E. Tóth, Zs. Trócsányi, Á. R. Várkonyi, G. Vékony, Kurze Geschichte Siebenbürgens, Budapest, 1990.

Basa 1970

B. Basa, Şantierul Simeria. MCA IX, 1970, 225 - 232.

Bálint 1976

Cs. Bálint, A magyarság és az ún. Bielo - Brdoi kultúra. - Die Ungarn und die sog. Bielo-brdo kultur. Cumania 4, 1976, 225 - 254.

Bálint 1991

Cs. Bálint, Südungarn im 10. Jahrhundert, Budapest, 1991.

Băcueţ-Crişan – Băcueţ-Crişan 2003

S. Băcueţ-Crişan, D. Băcueţ-Crişan, Cercetări arheologice pe teritoriul orăşului Zalău. Descoperirile neo-eneolitice şi medievale timpurii, Zalău, 2003.

Bejan - Moga 1979

A. Bejan, M. Moga, Necropola feudal timpurie de la Hodoni ( jud. Timiş ). Tibiscus 5, 1979, 159 - 168.

Bejan 1995

A. Bejan, Banatul în secolele IV - XII, Timişoara, 1995.

Blăjan 1980

M. Blăjan, Descoperirile arheologice de la Alba Iulia, dovezi incontestabile ale continuităţii românilor în Transilvania. Poarta Inimii, Alba Iulşia, 1980, 197 – 202.

Blăjan-Popa 1983

M. Blăjan, Al. Popa, Cercetările arheologice de la Alba Iulia - „ Staţia de Salvare ”. MCA XV, 1983, 375 - 380.

Blăjan – Oproiu - Popa 1990

M. Blăjan, T. Oproiu, D. Popa, Orientation of the graves in the early medieval cemetery ( II - th. Century ), in Alba Iulia. Archaeometry in Romania. 2 - nd romanian conference on the application of physics methods in archaeology, Cluj Napoca, february 17 - 18, 1989, vol. 2, 35 - 40.

Blăjan - Stoicovici - Botezatu 1990 - 1993

M. Blăjan, E. Stoicovici, D. Botezatu, Monedele descoperite în cimitirul feudal timpuriu ( sec. XI ) de la Alba Iulia - Str. Vînătorilor ( 1979 - 1980 ). Studiu metalografic, numismatic şi etnologic. Apulum XXVII - XXX, 1990 - 1993, 273 - 292.

Bona 1993

I. Bona, A honfoglalás elötti kultúrák es népek, în: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye monográfiája.1. Kötet – Történelem és kultúra, Nyiregyháza, 1993.

Brezeanu 1984

S. Brezeanu, „La Bulgarie d´au-de là de l´Ister” à la lumière des sources écrites medievales. Études Balkaniques 20, 1984, p. 122-125.

Brunšmid 1903 - 1904

J. Brunšmid, Hrvatske sredovječne starine, Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva n. s., sv. VII, Zagreb, 1903 / 4, 30 - 97.

Chidioşan 1965

N. Chidioşan, Mormîntul din perioada feudalismului timpuriu de la Galoşpetreu ( raion Marghita ). - Das Grab von Galoşpetreu ( Raion Marghita ) aus der frühfeudalen Zeit. StComSibiu 1965, 237 - 243.

Chidioşan 1969

N. Chidioşan, O necropolă din feudalismul timpuriu descoperită la Sălacea. - Une nécropole de la haute époque féodale découverte à Sălacea. SCIVA 20 / 4, 1969, 611 - 615.

Ciglenečki 1993

S. Ciglenečki, Arheološki sledovi zatona antične Petovione. Ptujski Arheološki Zbornik. Ob 100-letnici mizeja in muzejskega društva (Ptuj 1993), p.505-520.

Čilinská 1966

Z. Čilinská, Slawisch-avarisches Gräberfeld in Nové Zámky. Arch. Slovaca Fontes 7 Bratislava, 1966.

Čilinská 1968

Z. Čilinská, Bestattungsritus im VI-VIII. Jahrhundert in der Süd-Slowakei. Študijné Zvesti 16, 1968, p. 47-58.

Čilinská 1975

Z. Čilinská, Frauenschmuck aus dem 7.-8. Jahrhundert im Karpatenbecken. Slovemská Archeológia 23, 1975, p. 63-96.

Ciobanu 2004

R. Ciobanu, Alba Iulia ( Jud. Alba ). Punct: Dealul Furcilor. Cod sit: 1026. 03. CCA XXXVIII, 2004, 25 sq.

Ciugudean - Anghel 1983

H. Ciugudean, Gh. Anghel, Necropola feudal - timpurie de la Blandiana ( jud. Alba ). MCA XVII, 1983, 361 - 364.

Ciugudean 1996

H. Ciugudean, Anul 1000 la Alba Iulia. Între istorie şi arheologie. Catalogul expoziţiei. Alba Iulia, 1996.

Ciugudean - Dragotă 2001 a

H. Ciugudean, A. Dragotă, Pâclişa, mun. Alba Iulia, jud. Alba. Punct: „ La Izvoare ”. Cod sit: 1062.01. CCA XXXV, 2001, 176.

Ciugudean - Dragotă 2001 b

H. Ciugudean, A. Dragotă, Cercetări arheologice la Alba Iulia - Pîclişa: descoperirile hallstattiene şi medievale timpurii ( Campania din anul 2000 ). Apulum XXXVIII / 1, 2001, 269 -288.

Ciugudean - Dragotă 2002

H. Ciugudean, A. Dragotă, Civilizaţia medievală timpurie din Transilvania: rit şi ritual funerar ( secolele IX - XI ). Catalogul expoziţiei, Alba Iulia, 2002.

Ciugudean – colab. 2003

H. Ciugudean, R. Ciobanu, V. Moga, M. Drâmbărean, C. Inel, A. Gligor, D. O. Dan, G. Rustoiu, A. Dragotă, C. Plantos, Necropolele oraşului Alba Iulia – din preistorie în zorii evului mediu – Catalog de expoziţie, Alba Iulia, 2003.

Comşa 1959

M. Comşa, Slavii pe teritoriul R.P.R. în secolele VI-IX în lumina cercetărilor arheologice. S.C.I.V. 10, 1959, p. 65-80.

Comşa – Bichir 1970

M. Comşa, Gh. Bichir, Date preliminare cu privire la necropola de la Păuleasca. S.C.I.V. 24, 1973, p. 317-320.

Cosma 1994

C. Cosma, Morminte din sec. IX - X p. Chr. descoperite la Zalău (jud. Sălaj). EphNap IV, 1994, 323 - 329.

Cosma 2000

C. Cosma, Fortificaţii din secolele X-XI din vestul şi nord-vestul României. Consideraţii privind stadiul actual al cercetărilor, în AMP XXIII, 2000, I, p. 472-475.

Cosma 2002

C. Cosma, Vestul şi nord – vestul României în secolele VIII – X d. H., Editura Nereamia Napocae, Cluj - Napoca 2002.

Crişan - colab. 1992

I. H. Crişan, M. Bărbulescu, E. Chirilă, V. Vasiliev, Iudita Winkler, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. Muzeul de Istorie a Transilvaniei. Bibliotheca Musei Napocensis V, 1992.

Dankanits – Ferenczi 1959

Á. Dankanits, I. Ferenczi, Săpăturile arheologice de la Ciumbrud. M.C.A. 6, 1959, p. 605-615.

Demo 1996

Z. Demo, Vukovar - Lijeva bara, Zagreb, 1996.

Diaconu 1969

P. Diaconu, A. Anastasiu, Două pandantive circulare de plumb de la Păcuiul lui soare. S.C.I.V. 20, 1969, p. 623-624.

Diaconu – Vîlceanu 1972

P. Diaconu, D. Vîlceanu, Păcuiul lui Soare I. Cetatea bizantină. Bibl. de Arh. 18, Bucureşti, 1972.

Dostál 1966

B. Dostál, Slovanská pohřebištĕ ze střední doby hradištní na Moravĕ, Praha, 1966.

Dragotă - Brânda 1999

A. Dragotă, D. S. Brânda, Unele observaţii asupra unei piese de podoabă medieval timpurie. Corviniana V, 1999, 81 - 96.

Dragotă - Brânda 2000

A. Dragotă, D. S. Brânda, Alba Iulia - Str. Arhim. Iuliu Hossu. CCA XXXIV, 2000, 10sq.

Dragotă - Brânda 2001

  • Dragotă, D. S. Brânda, Necropola medieval - timpurie de la Alba Iulia- Str. Arhimandrit Iuliu Hossu ( fostă Brînduşei ). Săpăturile de salvare din anul 1999. Apulum XXXVIII/1, 2001, 289 - 318.

Dragotă - colab. 2002 a

A. Dragotă, A. Niţoi, I. Băbuţ, A. Bădescu, D. Berariu, C. Cioancă, R. Crăciun, V. Deleanu, R. Gheorghiu, I. Lascu, D. Miloş, N. Neag, C. Nicoară, R. Ota, C. Păun, C. Soare, V. Ştefu, D. Trif, C. M. Urian, Alba Iulia, jud. Alba. Punct: Str. Arhimandrit Iuliu Hossu ( fostă Brânduşei ). Cod sit: 1026.09. CCA XXXVI, 2002, 34sq, Pl. 10.

Dragotă-colab. 2002 b

A. Dragotă, A. Niţoi, I. Băbuţ, A. Bădescu, D. Berariu, C. Cioancă, R. Crăciun, V. Deleanu, R. Gheorghiu, I. Lascu, D. Miloş, N. Neag, C. Nicoară, R. Ota, C. Păun, C. Soare, V. Ştefu, D. Trif, C. M. Urian, Pîclişa, mun. Alba Iulia, jud. Alba. Punct: „ La Izvoare ”. Cod sit: 1062. 01. CCA XXXVI, 2002, 228sq.

Dragotă - colab. 2002 c

A. Dragotă, C. M. Urian, V. Deleanu, A. Niţoi, I. Băbuţ, C. Cioancă, D. S. Brânda, Necropola medieval timpurie de la Pîclişa, mun. Alba Iulia ( secolul al XI - lea ). In memoriam Nicolae Branga. PA II, 2002, 58 - 95.

Dragotă - colab. 2002 d

A. Dragotă, V. Deleanu, C.- M. Urian, I. Băbuţ, A. Niţoi, V. Ştefu, D. S. Brânda, Săpături de salvare în cimitirul de la Alba Iulia – Str. Arhimandrit Iuliu Hossu ( fostă Brânduşei ). In memoriam Nicolae Branga. PA II, 2002, 38 - 57.

Dragotă – Rustoiu – Brânda 2003 b

A. Dragotă, G. Rustoiu, D. S. Brânda, Alba Iulia ( Jud. Alba ).

Punct: Apulum II – Profi. Cod sit: 1026. 19. CCA XXXVII / 2003, 35, Pl. 10.

Dragotă 2003

A. Dragotă, Descoperiri arheologice privind relaţiile Ungariei arpadiene cu Croaţia şi Transilvania ( secolele IX-XI). Teză de doctorat, Sibiu, 2003.

Dragot ă-colab. 2005 a

  • Dragotă, M. Crişan, G. T. Rustoiu, Cordoş Cristina, A. Kudler, V. Deleanu, C. M. Urian, Alba Iulia – Str. Brînduşei. Cod sit: 1026. 09. Teren : Bodea Ioan. CCA XXXIX, 2005, 36-38, pl. 2.

Dragotă-colab. 2005 b

A. Dragotă, G. T. Rustoiu, V. Deleanu, C. Cordoş, M. Crişan, C. M. Urian, A. Kudler, Necropola medievală timpurie de la Alba Iulia – Str. Brînduşei ( III ). Apulum XLII, 2005, 201-228.

Dragotă 2005 c

A. Dragotă, Aspecte funerare la Alba Iulia în secolele X-XI, în : Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, M. E. Ţiplic, Relaţii interetnice în Transilvania, Bucureşti, 2005, p. 157-170.

Dragotă – Rustoiu-Deleanu 2006

A. Dragotă, G. T. Rustoiu, V. Deleanu, Necropola medieval timpurie de la Alba Iulia-Str. Brînduşei. Cercetările din anii 1997-2005, Alba Iulia, 2006.

Draşovean – Ţeicu - Muntean 1996

F. Draşovean, D. Ţeicu, M. Muntean, Locuirile neolitice târzii şi necropola medievală timpurie. - Späte neolitische Siedlungen und das frühmittelalterliche Gräberfeld. Reşiţa, 1996.

Drâmbărean - colab. 1998 a

M. Drâmbărean, N. Rodean, A. Gligor, Alba Iulia – Str. Brînduşei. CCA XXXIII, 1998, 3sq.

Drâmbărean - colab. 1998 b

M. Drâmbărean, N. Rodean, A. Gligor, V. Moga, D. Anghel, O nouă necropolă medieval timpurie descoperită la Alba Iulia. Apulum XXXV, 1998, 187 - 205.

Dumitraşcu-Togan 1974

S. Dumitraşcu, G. Togan, Cimitirul de la Boarta – „Pârâul Zăpezii-Şoivan”, în Studii şi comunicări. Muzeul Brukenthal, 18, 1974.

Dumitraşcu 1983

S. Dumitraşcu, Podoabe şi piese de îmbrăcăminte din mileniul I e. n. – Ornaments, parures et pièces d'habits du I er millénaire n. è. Crisia XIII, 1983, 33 - 142.

Ferenczi 1960

I. Ferenczi, Săpăturile de salvare de la Ciumbrud. MCA VII, 1960, 191 - 199.

Fettich 1931

N. Fettich, Adatok a honfoglaláskor archaeológiájához. - Angaben zur Archäologie der ungarischen Landnahmezeit. ArchÉrt 45, 1931, 48 - 112.

Fiedler 1992

U. Fiedler, Studien zu Gräberfelder des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau. Universitätsforsch. Zur Prähist. Arch. 11, Bonn, 1992.

Garam 1987

É. Garam, Der awarische Fundstoff im Karpatenbecken und seine zeitliche Gliederung. B. Hänsel (ed.), Die Völker Südosteuropas im 6. –8. Jahrhundert. Südosteuropa Jahrbuch 17, Berlin 1987, p. 191-202.

Giesler 1980

J. Giesler, Zur Archäologie des Ostalpenraumes vom 8. bis 11. Jahrhundert. ArchKorr 10, 1980, 85 - 98.

Giesler 1981

J. Giesler, Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo Brdo -Kultur. Ein Beitrag zur Archäologie des 10. und 11. Jahrhunderts im Karpatenbecken. PZ 56, 1, 1981.

Goos 1876

C. Goos, Chronik der archäologischen Funde Siebenbürgens. Archiv d. V. S. L., 13. 2, 1876, p. 203-238.

Gyula 1955

L. Gyula, Études archéologiques sur l’histoire de la société des Avars, Budapest, 1955

Hampel 1905

J. Hampel, Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn, I - III, Budapest, 1905.

Harhoiu 1972

R. Harhoiu, O cataramă în formă de liră descoperită la Tîrgşor, SCIV 23, 3, 1972, 417 - 425.

Heitel 1972

R. R. Heitel, Archäologische Beiträge zu den romanischen Baudenkmälern aus Südsiebenbürgen. I. RRHA IX, 2, 1972, 139 - 160.

Heitel 1975

R. R. Heitel, Archäologische Beiträge zur Geschichte der romanischen Baudenkmäler in Siebenbürgen. II ( in Zusammenhang mit der ältesten „ Rotunda Ecclesia ” Rumäniens und der Kathedrale I in Alba Iulia ). RRHA 12, 1975, 1, 3 - 10.

Heitel 1975

R. R. Heitel, Contribuţii la problema genezei raporturilor feudale în Transilvania în lumina cercetărilor arheologice de la Alba Iulia, MN II, 1975, 343 - 352.

Heitel 1983

R. R. Heitel, Unele consideraţii privind civilizaţia din bazinul carpatic în cursul celei de-a doua jumătăţi a sec. IX în lumina izvoarelor arheologice, SCIVA 34, 2, 1983, 93 - 115.

Heitel 1985

R. R. Heitel, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din zona sud-vestică a cetăţii de la Alba Iulia ( 1968 – 1971 ) ( I ), SCIVA 36, 3, 1985, 215 - 232.

Heitel 1986

R. R. Heitel, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din zona sud-vestică a cetăţii de la Alba Iulia ( 1968 – 1977 ). II. Piesele de metal. SCIVA 37, 1986, 233 - 248.

Heitel 1994 - 1995

R. R. Heitel, Die Archäologie der ersten und zweiten Phase des Eindrigens der Ungarn in das innerkarpatische Transilvanien, Dacia N. S. XXXVIII - XXXIX, 1994 - 1995, 389 - 439.

Hica – Blăjan 1973

M. Hica, M. Blăjan, Un cimitir de incineraţie din sec. VIII la Turdaş, jud Alba, în ActaMN, X, 1973.

Hica - Iambor 2002

I. Hica, P. Iambor, Cimitirul din secolul al X - lea de la Cluj Napoca – Str. Plugarilor. Comunicare prezentată la Simpozionul Ştiinţific: “ Civilizaţia medievală timpurie din Transilvania. Rit şi ritual funerar ( secolele IX - XI ), Alba Iulia, aprilie, 2002.

HistTrans 1992

Histoire de la Transylvanie, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.

Horedt 1954

K. Horedt, Voievodatul de la Bălgrad - Alba Iulia, SCIV V, 3 - 4, 1954, 487 - 512.

Horedt 1956

K. Horedt, Ţinutul hunedorean în secolul IV - XII. Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, Deva, 1956, 101 - 116.

Horedt 1958 a

K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei în sec. IV - XIII, Bucureşti, 1958.

Horedt 1958 b

K. Horedt, Untersuchungen zur Frühgeschichte Siebenburgens, Bukarest, 1958.

Horedt 1965

K. Horedt, Un cimitir din sec. IX-X e.n. la Mediaş, în: SUBB, series historia, II, 1965, p. 7-23.

Horedt 1966

K. Horedt, Die Ansiedlung von Blandiana, Rayon Orăştie, am Ausgang des ersten Jahrtausends u. Z., Dacia N. S. X / 1966, 261 - 290.

Horedt 1976

Horedt, K., Die Brandgräberfelder der Mediaşgruppe aus dem 7-9 JH. In Siebenbürgen, în ZfA, Berlin, 10, 1976.

Horedt 1986

K. Horedt, Siebenbürgen im Frühmittelalter, Bonn, 1986.

Hrubý 1955

V. Hrubý, Staré Mĕsto. Velomoravské pohřebište “Na Valách”. Mon. Arch. 3, Praha, 1955.

Hrubý 1965

V. Hrubý, Staré Mĕsto. Velomoravský Velehrad. Praha, 1965.

Hrubý 1966

V. Hrubý, Das Bestattungsbrauchtum in Grossmähren. Grossmähren. Slawenreich zwischen Byzantinern und Franken. RGZM Mainz, Ausstellungskataloge 1, Mainz, 1966, p. 39-58.

Hrubý 1967 - 1968

V. Hrubý, Das Bestattungsbrauchtum in Grossmähren. Grossmähren.Ein versunkenes Slavenreich im Lichte neuer Ausgrabungen, (Ausstellungskatalog), Berlin, 1967-1968, s. 55-61.

Iambor 1983

P. Iambor, Sondajul arheologic de la Zalău - Ortelec ( jud. Sălaj ). MCA XV, 1983, 513 – 514.

Knific 1993

T. Knific, Hunski sledovi v Sloveniji?. Ptujski Arheološki Zbornik. Ob 100-letnici mizeja in muzejskega društva, Ptuj 1993, p. 521-542.

Kohler 1885

J. Kohler, Zur Lehre der Blutrache, Berlin, 1885.

Kovács 1942

István Kovács, A kolozsvári Zápolya-utcai magyar honfoglaláskori temető. – Dar landnahmezeitliche Friedhof von Kolozsvár, Zápolya Gasse. KözlCluj II, 1, 1942, 85 - 118.

Kovács 1994

L. Kovács, Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs. VAH VI, Budapest, 1994.

Kralovánszky 1959

A. Kralovánszky, Adatok a Kárpát-medencei X - XI. századi félholdalaku csüngők kérdésélez. – Contribution à la question des pendants en forme de demi-lune du bassin des Carpathes, des X e et XI e siècles. ArchÉrt 86, 1, 1959.

Kristó 1998

Gy. Kristó, Magyarország története 895 - 1301, Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

László 1942

Gy. László, A kolozsvári Zápolya – utcaí honfoglaláskori temetö. ErdMúz XLVII, 4, 1942, 578 - 584.

Lipp 1884

W. Lipp, A keszthely i sirmezök , Budapest, 1884.

Lipp 1885

W. Lipp, Die Gräberfeld von Keszthely , Budapest, 1885.

Luca – Cosma 1993

S. A. Luca, A. Cosma, Archäologische Geländeuntersuchungen im Brooser Gebiet Böhmerberg (Dealul Pemilor). Forsch. Volks- u. Landeskunde, 36.2, 1993, p. 85-88.

Luca – Boroffka 1997

S.A. Luca, N.G.O. Boroffka, O nouă descoperire paleolitică din Transilvania. Apulum 34, 1997, p. 1-4.

Luca - Pinter 2001

S. A. Luca, Z. K. Pinter, Der Böhmerberg bei Broos / Orăştie. Eine archäologische Monographie, Editura Universităţii „ Lucian Blaga ” Sibiu, 2001.

Luca - Boroffka -Ursuţiu –Căstăian 1995

S. A. Luca, N. Boroffka, A. Ursuţiu, M. Căstăian, Orăştie- cercetări de suprafaţă. Cronica Cercetărilor Arheologice, Campania 1994, Cluj-Napoca, 1995, p. 64-65.

Luca 1997

S. A. Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (I). Habitatul turdăşean de la Orăştie – Dealul Pemilor (punct X 2). Bibl. Mus. Apulensis 4, Alba Iulia, 1997.

Luca - Pinter – Georgescu 2003

S. A. Luca, Z. K. Pinter, A. Georgescu, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu ( Situri, Monumente arheologice şi istorice ), Editura Economică, Sibiu, 2003.

Madgearu 1994 a

Al. Madgearu, Misiunea episcopului Hierotheos. Contribuţii la istoria Transilvaniei şi Ungariei în secolul al X - lea, RevIst V, 1 - 2, 1994, 147 - 154.

Madgearu 1994 b

A. Madgearu, Pinteni dataţi în secolele VIII-IX, descoperiţi în jumătatea de sud a Transilvaniei. Mousaios 4.1, 1994, p. 153-163.

Madgearu 2001

Al. Madgearu, Românii în opera Notarului Anonim. Centrul de Studii Transilvane. Fundaţia Culturală Română. Bibliotheca Rerum Transsylvaniae XXVII, Cluj Napoca, 2001.

Márkiné Poll 1932 - 33

K. Márkiné Poll, A zsennyei kincs. ArchÉrt XLVI, 1932 - 33, 62 - 84.

Medeleţ – Tănase – Gáll 2001

Florin Medeleţ, D. Tănase, E. Gáll, X. Századi honfoglalás kori temetőrészlet Vejtén ( Temes megye, Románia ). ArchÉrt 126, 2001, 99 – 112.

Mesterházy 1990

K. Mesterházy, Temetkezési rend az ártándi 10 - 11. századi temetőben. ArchÉrt 117, 1990, 1, 50 - 57.

Mesterházy 1990

K. Mesterházy, Bizánci és balkáni eredetũ tárgyak a 10 - 11. századi magyar sírleletekben I. - Gegenstände Byzantinischen und Balkanischen Ursprunges in den ungarischen Gräberfeldern des 10 - 11. Jh. FolArch 41, 1990, 87 - 115.

Miletić 1975

N. Miletić, Elementi della cultura di Koettlach in Bosnia e Erzegovina. Balc 4, 1975, 93 - 111.

Mitrea 1988

B. Mitrea, La nécropole birituelle de Sultana. Résultats et problèmes. Dacia N.S.32, 1988, p. 91-193.

Moga - Ciugudean 1995

V. Moga, H. Ciugudean, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1995.

Muntean 1998

M. Muntean, Studiul antropologic al scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Simeria Veche ( Jud. Hunedoara ). AnB VI, 1998, 339 - 372.

Nagy 1913

G. Nagy, Erdély a honfoglalás idejében a régészeti leletek világánál. - La conquéte de Transylvanie et les trouvailles. ArchÉrt 33, 1913, 268 - 275, 293 - 294.

Nägler 1971

Th. Nägler ,Vorbericht über die Untersuchungen im Hammersdorfer Gräberfeld aus der Völkerwanderungszeit, în FVL, 1, 1971, p. 63-73

Neag 2002

Al. Neag, Şantierul arheologic Orăştie – „ Dealul Pemilor ”, punctul X 2. BCMS I, 2002, 33sq.

Németi 1983

I. Németi, Noi descoperiri din epoca migraţiilor din zona Carei (jud. Satu Mare) , în: SCIVA, 34, 1983, 2

Németi 1986 - 1987

J. Németi, Descoperiri arheologice de pe teritoriul localităţii Moftinu Mic ( jud. Satu Mare ). - Archäologische entdekungen auf dem gebiet des Dorfes Moftinul Mic ( Kreis Satu Mare ). StCom Satu Mare, VII - VIII, 1986 - 1987, 101 - 137.

Németi 2001

J. Németi, A mezőfényi ( Foieni ) Árpád - kori temetőrész rövid áttekintése. JAMÉ, XLIII, 2001, 225 - 239.

Novák 1944

József Novák, Koraárpádkori leletek Gyulafehérvárról ( Alba-Iulia ). - Frühárpádenzeitliche Funde von Gyulafehérvár. KözlCluj IV, 1 -2, 1944, 108 - 111.

Oţa 1998 - 2000

S. Oţa, Piècés inédites de la Collection du Musée National d' Histoire de la Roumanie découvertes dans la nécropole du XI eme siécle de Vărşand – „ Movila dintre vii ” ( dép. d' Arad ). / Unpublished pieces discovered in the graveyard Vărşand – „ Mound between Vineyards ” ( Arad county ) from Collections of National History Museum of Romania. CA XI, partea II, 1998 - 2000, 497 - 505.

Oţa 2005

S. Oţa, Necropolele din orizontul sud-dunărean-2 de pe teritoriul Banatului (sfârşitul sec. al XI-lea – sec. al XIII-lea), în: Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, M. E. Ţiplic, Relaţii interetnice în Transilvania, Bucureşti, 2005, p. 171-216.

Ota-colab. 2006

Silviu Oţa, Aurel Dragotă, Georgiana Ducman, Piese din colecţiile MNIR, provenite din descoperiri de caracter funerar din Transilvania şi Crişana (secolele X-XII). PA V ( sub tipar ).

Paul – colab. 1995

I. Paul, M. Căstăian, N. Boroffka, S. A. Luca, M. Ciută, Z. Pinter, Orăştie, Dealul Pemilor, punct X8. Cronica Cercetărilor Arheologice, Campania 1994, Cluj-Napoca, 1995, p. 63.

Petrov 1996

Gh. Petrov, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara ( Campaniile din 1993, 1994, 1995 ). ActaMN 33, I, 1996, 403 - 413.

Petru – colab. 1975

P. Petru, V. Štibar, V. Stare, Der karantanisch-köttlacher Kulturkreis. Frühmittelalterlicher Schmuck, Ljubljana, Graz, 1975.

Pinter 1992 - 1994

Z. K. Pinter, Spada medievală din mormântul de călăreţ de la Deva. Consideraţii tipologice şi cronologice. Sargeţia XXV, 1992 - 1994, 235 - 246.

Pinter 1994

Z. K. Pinter, Das mittelalterliche Schwert aus dem Reitergrab in Diemrich - Deva, FVL 37 - 2, 1994, 5 - 10.

Pinter - Luca 1995

Z. K. Pinter, S. A. Luca, Necropola medieval - timpurie de la Orăştie - Dealul Pemilor, punctul X 2 / 1992 - 93. Corviniana I, 1995, 17 - 44.

Pinter 1998 a

Z. K. Pinter, Piese de armament şi echipament militar de provenienţă carolingiană din Valea Mureşului, SCIVA 49, 2, 1998, 135 - 144.

Pinter 1998 b

Z. K. Pinter, Im Miereschtal entdeckte Bewaffnungsstücke und Teile militärischer Ausrüstung karolingischer Herkunft, ArhMed II, 1998, 145 - 153.

Pinter - Luca 1998 c

Z. K. Pinter, S. A. Luca, Das frühmittelalterliche Gräberfeld im Brooser Gebiet Böhmerberg / Dealul Pemilor Ausgrabungsstelle X 2 / 1992-1993. FVL 41, 1 - 2, 1998, 21 -51.

Pinter - Boroffka 1999

Z. K. Pinter, N. G. O. Boroffka, Neue mittelalterliche Gräber der Ciumbrudgruppe aus Broos / Orăştie, Fundstelle Böhmerberg / Dealul Pemilor X8. Gedenkschrift für Kurt Horedt, Rahden, 1999, 313 - 330.

Pinter – Boroffka 2001

Z. K. Pinter, N. G. O. Boroffka, Necropola de tip Ciumbrud de la Orăştie „ Dealul Pemilor ”, punct X8. Apulum XXXVIII / 1, 2001, 319 – 346.

Pinter – Ţiplic - Dragotă 2001

Z. K. Pinter, M. Ţiplic, A. Dragotă, Orăştie , jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor. Cod sit: 87647. 02 CCA XXXV, 2001, 167-168.

Pinter – Ţiplic - Căstăian 2002

Z. K. Pinter, M. Ţiplic, M. Căstăian, Orăştie , jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor. Cod sit: 87647. 02. CCA XXXVI, 2002, 223sq.

Pinter – Ţiplic - Căstăian 2004

Z. K. Pinter, M. Ţiplic, M. Căstăian, Orăştie , jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor. Cod sit: 87647. 02. CCA XXXVIII, 2004, 224sq.

Pinter – Ţiplic – Ţiplic

Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, M. E. Ţiplic, Relaţii interetnice în Transilvania, Bucureşti, 2005.

Pittioni 1943

R. Pittioni , Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Köttlach, Landkreis Gloggnitz, Niederdonau. Sonderschr. Der Zweigstelle Wien des Arch. Inst. Des Deutschen Reiches 14, 1943, p. 6-62.

Pop 1996

I. - A. Pop, Românii şi maghiarii în secolele IX - XIV. Geneza statului medieval în Transilvania. Centrul de Studii Transilvane. Fundaţia Culturală Română, Cluj Napoca, 1996.

Popa 1988

R. Popa, La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988.

Popescu 1956 a

D. Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania (II). MCA II, 1956, 89 - 152.

Popescu 1956 b

D. Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania ( I – IV ), Editura Academiei Republicii Populare Române, 1956.

Popescu 1963

D. Popescu, Săpăturile arheologice din R. P. R. în anul 1962. SCIV XIV, 2, 1963, 451 - 466.

Popescu 1970

M. M. Popescu, Podoabe medievale în Ţările Române, Editura Meridiane, 1970.

Poulík 1948

J. Poulík, Staroslovanská Morava. Mon. Arch. 1, Praha, 1948.

Protase 1965

D. Protase, Cimitirul slav de la ocna Sibiului, în: Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1965, p. 153-159.

Protase 2005

D. Protase, Cimitirul slav de la Ocna Sibiului (sec. VIII-IX), în: ActaTS, IV, 2005, p. 151-209.

Rădulescu - Gáll 2001

A. Rădulescu, E. Gáll, Das landnahmezeitliche Gräberfeld von Temesvár (Timişoara) – Csókaerdö. ActaArchHung 52, 1 - 3, 2001, 155 - 193.

Révész 1989

L. Révész, Lyraförmige Schnallen im Karpaten-Becken. HOMÉ XXVII, 1989, 513-541.

Roska 1913

Márton Roska, Árpádkori temető Vajdahunyadon. - Sepultures de l' époque d' Arpad, a Vajdahunyad. DolgSzeged IV, 1, 1913, 166 - 198.

Roska 1914

Márton Roska, Árpádkori temető Várfalván. - Cimetière de l' époque des Arpádes á Várfalva . DolgSzeged V, 1, 1914, 125 - 187.

Roska 1941

Márton Roska, A Gyulavarsándi (Arad M.) Lapóshalom retegtani viszonyai. – La stratigraphie de la colline „ Laposhalom ” de Gyulavarsánd. Dép. Arad. FolArch III - IV, 1941, 45 - 56.

Rusu - Dörner 1962

M. Rusu, E. Dörner, Săpătura de salvare de la Şiclău ( r. Criş, reg. Crişana ). MCA VIII, 1962, 705 - 712.

Rusu 1971

M. Rusu, Note asupra relaţiilor culturale dintre slavi şi populaţia romanică din Transilvania ( sec. IV – X ), Apulum IX, 1971, 713 - 730.

Rusu 1975

M. Rusu, The autochthonous population and the Hungarians on the territory of Transylvania in the 9 th- 11 th centuries. Relations Between Autochthonous Population and the Migratory Populations, Bukarest, 1975, 201 - 217.

Rusu 1975

M. Rusu, Avars, Slavs, romanic population in the 6th-8th centuries. M. Constantinescu, Şt. Pascu, P. Diaconu (ed), Relations between the autohtonous population and the migratory populations on the territory of Romania. Bibl. Historica Romaniae, Monographs 17, Bucureşti, 1975, p. 123-153.

Sâmpetru 1992

M. Sâmpetru, Vestul României în secolele IV - X e. n. , TD XIII, 1 - 2,1992,135 - 157.

Schmidt 1994

V. Schmidt, Die Gußtechnik im Schmuckhandwerk bei den Westslawen. Zeitschr. Arch. 28, 1994, p. 107-121.

Spinei 1990

V. Spinei, Migraţia ungurilor în spaţiul carpato - dunărean şi contactele lor cu românii în secolele IX - X, ArhMold XIII, 1990, 103 - 148.

Spinei 1996

V. Spinei, Ultimele valuri migratoare la nordul Mării Negre şi al Dunării de Jos, Editura Helios, Iaşi, 1996.

Spinei 1999

V. Spinei, Marile migraţii din estul şi sud - estul Europei în secolele IX - XIII, Institutul European, Iaşi, 1999.

Stanciu 2000

I. Stanciu, Teritoriul nord-vestic al României şi khaganatul avar, în: ActaMP, XXIII, 1, 2000.

Szalontai 2000

Csaba Szalontai, Kritische Bemerkungen zur Rolle der Bulgaren im 9. Jahrhundert in der Großen Ungarischen Tiefebene und in Siebenbürgen. / Kritikai észrevételek a bolgárok szerepéről a 9. századi Nagyalföldén és Erdélyben. MFMÉ - StudArch VI, 2000, 263 - 286.

Szőke1959

B. Szőke, A Bjelobrdoi kultúráról. ArchÉrt 86, 1, 1959, 32 – 47.

Teodor 1978

Dan Gh. Teodor, Teritoriul est - carpatic în veacurile V - XI e. n. , Iaşi, 1978.

Teodor 1981

Dan Gh. Teodor, Romanitatea carpato - dunăreană şi Bizanţul în veacurile IV - XI e. n. , Iaşi, 1981.

Teodor 1996

Dan Gh. Teodor, Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în sec. IV - XI d. Hr. , Editura Helios, Iaşi, 1996.

Theodorescu 1974

R. Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident. La începuturile culturii medievale româneşti ( sec. X – XIV ), Bucureşti, 1974.

Theodorescu 1976

R. Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos ( 400 – 1400 ), Bucureşti, 1976.

Tomičić 1993

Ž. Tomičić, Prilog istraživanju kronologije bjelobrdskog segmenta srednjovjekovnog groblja Ptuj-Grad. Arheološki sledovi zatona antične Petovione. Ptujski Arheološki Zbornik. Ob 100-letnici mizeja in muzejskega društva, Ptuj 1993, p. 543-579.

Tovornik 1980

V. Tovornik, Das Gräberfeld der karantanisch-köttlacher Kulturgruppe auf dem Georgberg bei Micheldorf, Pol. Bezirk Kirchdorf/Krems. K. Holter (ed), Baiern und Slawen in Oberösterreich. Probleme der Landnahme und Besiedlung. Symposium 16. November 1978. Schriftenr. des OÖ. Musealver. – Ges. Für Landeskde., 10, Linz, 1980, p. 81-132.

Ţeicu 1998

D. Ţeicu, Banatul montan în evul mediu, Timişoara, 1998.

Ţiplic 1999

M. Ţiplic, Necropola medieval - timpurie de la Orăştie - Dealul Pemilor X 2 (Hunedoara) şi bătălia dintre Ştefan I şi Gyla - Gyula. Analele ANTIM 1999, 150 - 153.

Ţiplic 2003

I. M. Ţiplic, Ipoteze cu privire la încălţămintea migratorilor medievali timpurii, din perspectiva evoluţiei scăriţelor de cavalerie , în: Sargetia, XXX, 2001-2002 (2003), p. 259-268.

Ţiplic – Pinter – Căstăian 2003

I. M. Ţiplic, Zeno K. Pinter, M. Căstăian, Orăştie ( Jud. Hunedoara ). Punct: Dealul Pemilor – X 2. Cod sit: 87647. 02. CCA XXXVII / 2003, 221sq.

Ţiplic 2005 a

I. M. Ţiplic, Necropolele de tip Mediaş din Transilvania, în ActaMN, 39-40, II, 2002-2003 (2005), p. 9-22.

Ţiplic 2005 b

I. M. Ţiplic, Necropolele medievale timpurii din Transilvania (sfârşitul sec. IX – prima jumătate a sec. XII), în: Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, M. E. Ţiplic (coord.), Relaţii interetnice în Transilvania (secolele VI-XIII), Bucureşti, 2005, p. 133-156.

Ţiplic 2005 c

I. M. Ţiplic, Contribuţii la istoria spaţiului românesc în perioada migraţiilor şi evului mediu timpuriu, Iaşi, 2005.

Ţiplic – Oţa 2005

M. E. Ţiplic. S. Oţa, Piese inedite din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României descoperite în necropola de secol XII de la catedrala romano-catolică de la Alba Iulia, în: ActaMN, 39-40, II, 2002-2003 (2005), p. 91-106

Uzum 1990

Uzum, Mărturii arheologice de civilizaţie veche românească descoperite în satul Gornea – „Căuniţa de Sus”. Banatica 10, 1990, p. 205-266.

Vaňa 1954

Z. Vaňa, Mad'iaři a Slované ve svĕtle archeologických nálezů X - XII. století. – Les Magyares et les Slaves à la lumière de fouilles archéologiques du X. - XII e siècle. SlovArch 2, 1954, 51 - 104.

Velter 1988

A. M. Velter, Unele consideraţii privind circulaţia monetară din secolele V- XII în bazinul carpatic ( cu privire specială asupra teritoriului României ). SCIVA 39, 3, 1988, 251 -274.

Velter 2002

  • M. Velter, Transilvania în secolele V - XII. Interpretări istorico - politice şi economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul Carpatic secolele V - XII. Editura Paideia, Bucureşti, 2002.

Vinski 1959

Z. Vinski, Ausgrabungen in Vukovar, ArchJug III, 1959, 99 - 110.

Vuga 1975

D. Vuga, Le scoperte del primo medioevo a Mengeš. Balcanoslavica 4, 1975, p. 33-49.

Zaharia 1967

E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român. Bibl. de Arh. 12, Bucureşti, 1967.

Zaharia 1977

E. Zaharia, , Populaţia românească în Transilvania în sec. VII-VIII (Cimitirul nr. 2 de la Bratei), Bucureşti, 1977.

Zeller 1988

K. Zeller, Tracht, Bewaffnung und Schmuck. H. Dannheimer, H. Dopsch (ed), Die Bajuwaren. Von Severin bis Tassilo, 488-788. Gemeinsame Landesaustellung des Freistattes Bayern und des Landes Salzburg, Rosenheim/Bayern, Mattsee/Salzburg, 19. Mai bis 6. November 1988, München, Salzburg, 1988, p. 237-248.

Mинаcян 1980

P. Mинаcян, Чeтыpe гpyппы ножей восточной Eвропы эпохи раннeго средневековья. Археологический Сборник, Ленинград, 21, 1980, p.68-74.

Volum apărut cu sprijinul:GUVERNUL ROMÂNIEI Departamentul pentru Relaţii Interetnice

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/

 

HOME English version
Simpozioane
Statistici site
Legături
Blogger
Contact
ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to:cos_suciu@yahoo.com