Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI : FORUM : CĂUTARE

 

volum apărut în seria:

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

XXII

CUPRINS

Versiune full text Fisier

ISBN (10)973-7724-98-4 ,

ISBN (13) 978-973-7724-98-4

 

Piese de podoabă şi vestimentaţie la grupurile etnice din Transilvania (sec. 7-12)

Autori: Zeno Karl PINTER, Aurel DRAGOTĂ şi Ioan Marian ŢIPLIC. Integrare web: Cosmin Suciu Editura Altip, Alba Iulia, 2006.

 

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

 

ActaMN

Acta Musei Napocensis, Cluj Napoca.

ActaMP

Acta Musei Porolissensis, Zalău.

ActaArchHung

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest.

AHSz

Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, Szeged.

Aluta

Aluta, Sfîntu Gheorghe.

AIIC

 

Anuarul Institutului de Istorie

şi Arheologie, Cluj Napoca.

Alba Regia

Alba Regia, Székesfehérvár.

Analele ANTIM

Analele Asociaţiei Naţionale

a Tinerilor Istorici din Moldova, Chişinău.

AnB

Analele Banatului, Timişoara.

Apulum

Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.

ArchÉrt

Archaeologiai Értesitö, Budapest.

ArchJug

Archaeologia Jugoslavica, Beograd.

ArhPregled

Arheološki Pregled. Arheološko društvo Jugoslavije, Beograd.

ArhMed

Arheologia Medievală, Cluj - Napoca.

ArhMold

Arheologia Moldovei, Iaşi.

BCMS

Buletinul Cercului de Medievistică „ Radu Popa ” , Sibiu.

Banatica

Banatica. Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş - Severin, Reşiţa.

BCŞS

Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ”, Alba Iulia.

ComArchHung

Communicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest.

Corviniana

Acta Musei Corviniensis, Hunedoara.

CI

Cercetări Istorice, Serie Nouă, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iaşi.

CA

Cercetări Arheologice, Bucureşti.

CCA

Cronica Cercetărilor Arheologice.

Cumania

Báks - kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét.

Dacia

Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie; N. S. - Revue d' archéologie et d' histoire ancienne, Nouvelle Serie, Bucarest.

DolgCluj

Dolgozatok - Travaux. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és Régiségtárából, Cluj.

DolgSzeged

Dolgozatok. A. M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéböl, Szeged.

EphemNap

Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj - Napoca.

Erasmus

Revistă a Societăţii de Studii Istorice Erasmus, Bucureşti.

ErdMúz

Erdélyi Múzeum, Cluj - Napoca.

Étudbalk

Études balkaniques, Sofia.

FolArch

Folia Archaeologica, Budapest.

FVL

Forschungen zur Volks - und Landeskunde, Sibiu.

Glasnik

Glasnik Zemeljskog Muzeja u Sarajevu Arheologija, Sarajevo.

HistTrans

Histoire de la Transylvanie, Budapest, 1992.

InvArch

Inventaria Archaeologica, Priština.

IstCluj

Istoria Clujului, Cluj - Napoca, 1974.

JRGZM

Jarbuch der Römisch -Germanischen Zentralmuseums zu Mainz, Mainz.

JAMÉ

Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza.

KözlCluj

Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és Régiségtárából, Cluj.

Ljetopis

Ljetopis Jugoslavenke Akademije, Zagreb.

MI

Magazin Istoric, Bucureşti.

MCA

Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti.

MFMÉ - StudArch

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, Szeged.

NumKözl

Numizmatikai Közlöny, Budapest.

PA

Patrimonium Apulense, Alba Iulia.

Prilozi

Prilozi. Instituta za arheologija u Zagrebu, Zagreb.

PZ

Prähistorische Zeitschrift, Berlin -Mainz.

RevIst

Revista Istorică, Bucureşti.

Sargeţia

Sargeţia. Buletinul Muzeului Judeţean, Hunedoara.

SympThrac

Symposia Thracologica, Miercurea - Ciuc.

SlovArch

Slovenská Archeológia, Bratislava.

StarohrvProsvj

Starohrvatska Prosvjeta, Split.

 

StudArchHist

Studia Archaeologica et Historica. Nicolao Gudea Dicata. Bibliotheca Musei Porolissensis IV / 2001, Zalău.

SCIV ( A )

Studii şi Cercetări de Istorie Veche ( şi Arheologie ), Bucureşti.

SCICPR

Studii şi Comunicări de Istorie a Civilizaţiei Populare din România, 2 / 1981, Sibiu.

SCIM

Studii şi Cercetări de Istorie Medie, Bucureşti.

StComB

Studii şi Comunicări Muzeul Brukenthal, Sibiu.

StudCom

Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból, Szentendre.

ŠtudZvesti

Študijné Zvesti Arheologického Ústavu Slovenskej Akademie Vied, Nitra.

TD

Thraco - Dacica, Bucureşti.

VAH

Varia Archaeologica Hungarica, Budapest.

Vjesnik

Vjesnik Hrvatškogo Arheološkogo Društva, Zagreb.

Volum apărut cu sprijinul:GUVERNUL ROMÂNIEI Departamentul pentru Relaţii Interetnice

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/

 

HOME English version
Simpozioane
Statistici site
Legături
Blogger
Contact
ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to:cos_suciu@yahoo.com