Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI : FORUM : CĂUTARE

 

volum apărut în seria:

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

XXII

CUPRINS

Versiune full text Fisier

ISBN (10)973-7724-98-4 ,

ISBN (13) 978-973-7724-98-4

Piese de podoabă şi vestimentaţie la grupurile etnice din Transilvania (sec. 7-12)

Autori: Zeno Karl PINTER, Aurel DRAGOTĂ şi Ioan Marian ŢIPLIC. Integrare web: Cosmin Suciu Editura Altip, Alba Iulia, 2006.

 

Cuvânt înainte   

Etapa de final a epocii migraţiilor şi începutul evului mediu în spaţiul central european nu pot fi înţelese pe deplin fără o bună cunoştere a riturilor funerare, exponente ale multitudinii de grupuri etnice ce au alcătuit mozaicul populaţiei în această regiune. În cadrul cercetării necropolelor, singurele în măsură să ofere informaţii referitoare la obiceiurile funerare, cele mai spectaculoase materiale, pe baza cărora se pot efectua şi analize cronologice pertinente, sunt podoabele şi accesoriile de vestimentaţie.

O analiză a acestei categorii de artefact arheologic s-a impus încă de la primele cercetări arheologice efectuate pe baze ştiinţifice în Mesopotamia sau Egipt. Din perspectiva perioadei cronologice la care ne referim putem spune că, pentru spaţiul central european, acest tip de material a beneficiat de o atenţie foarte mare din partea cercetătorilor, fiind publicate o serie de tipologii asupra unor categorii de podoabe, dintre care se dinsting în mod special braţările şi cerceii. Cu toate acestea pentru spaţiul transilvan nu beneficiem de o analiză sintetică capabilă să grupeze majoritatea categoriilor incluse în rândul podoabelor şi accesoriilor vestimentare. Nu considerăm că lucrarea de faţă, ce se vrea mai degrabă un util ghid introductiv în problematica enunţată, a epuizat tema, ea dorind să puncteze câteva aspecte de istoric al cercetărilor şi să ofere o imagine de ansamblu asupra subiectului.

Din această perspectivă considerăm că, dată fiind o lipsă a informaţiei „centralizată” într-un studiu dedicat doar podoabelor, lucrarea de faţă îşi vădeşte necesitatea.

Pe de altă parte o punctare a specificităţilor fiecărui grup etnic din perspectiva riturilor funerare este utilă pentru cititorul mai puţin avizat, care va putea să înţeleagă mai bine care au fost elementele particulare ale fiecărui grup cultural exponent de cele mai multe ori al unei ”etnii” care a locuit vremelnic sau îndelungat în creuzetul arcului carpatic transilvan.

Autorii

Sibiu, iunie 2006

Volum apărut cu sprijinul:GUVERNUL ROMÂNIEI Departamentul pentru Relaţii Interetnice

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/

 

HOME English version
Simpozioane
Statistici site
Legături
Blogger
Contact
ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to:cos_suciu@yahoo.com