b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

269. Zlagna (Szászzalatna, Schlatt, Klein-Schlatlen, Schlatt), comuna Bârghiş

 

Anul primei atestări scrise: 1318; possessio Zalathna.[1]

 

            1. Biserica gotică de mici dimensiuni s-a ridicat în secolul XV, ca o construcţie din piatră de tip sală, sprijinită de contraforţi, cu corul închis poligonal şi arc de triumf cu închidere ogivală.

În peretele de N al corului se deschide o nişă sacramentară cu ancadrament de piatră şi uşă din lemn.

Turnul clopotniţă se ridică la doar 2 m. de altarul bisericii şi a fost edificat în anii 1828-1830.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 669-670.


 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 330.