b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

267. Vurpăr (Vurpód, Burgberg, Burprich, Heoholm), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1296; Villa Heoholm.[1]

 

            1. În apropiere de sat, sub Pădurea Copiilor (Kinderwald), s-a descoperit un topor neolitic de piatră, lustruit şi neperforat, de formă triunghiulară.

Bibliografie: MNB.

 

            2. La locul numit Rodeburg s-au descoperit în anul 1877 trei seceri de bronz cu cârlig (două fragmentare şi una întreagă, databile în epoca bronzului) şi două cercuri din bronz pentru butucul roţii carului, datate în aceeaşi perioadă (MNB; MB).

            Depozitul face parte din seria Moigrad-Tăuteu din secolul X î.Chr., Ha B1.

Bibliografie: *** 1884-1885, p. 66; Horedt 1944, p. 101; 1941-1944a, p. 194-196; Nestor 1941-1944, p. 548; Vulpe 1945, p. 271; Rusu 1963, p. 209, nr. 39; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 138; Popa 2001, p. 419.

 

            3. Fără precizarea locului de descoperire cunoaştem mai multe artefacte:

a) O secure plată, de aramă, din perioada timpurie a epocii bronzului (MNB).

Bibliografie: Popescu 1944, p. 37, pl. II/6; Popa 2001, p. 419.

 

b) Un ac de bronz din perioada târzie a epocii bronzului.

Bibliografie: Popa 2001, p. 420.

 

c) Nouă brăţări din epoca bronzului (date greşit de Marţian ca provenind din Vurpăr, comuna Vinţu de Jos).

Bibliografie: Marţian 1920, p. 750; Roska 1942, p. 308, nr. 103.

 

d) O brăţară de bronz (celtică) cu un capăt ascuţit îmbucându-se în celălalt îngroşat (MNB).

Bibliografie: Horedt 1944, p. 101, 109; Popa 2001, p. 420.

 

e) Un vârf de lance din fier (celtic).

Bibliografie: Pârvan 1926, p. 514; Horedt 1944, p. 101.

 

f) Un brăzdar din fier de epocă romană.

Bibliografie: Popa 2001, p. 421; 2002, p. 219.

 

g) O spadă cavalerească datată la începutul secolului XIII (MNB).

Bibliografie: Rill 1983, p. 81, Pinter1999, p. 130.

 

            4. În punctul numit Cetate / Stiebrich s-au descoperit fragmente ceramice de epoca bronzului, o spadă din prima jumătate a secolului XIII (se pare că este aceeaşi descoperire ca la 3. f.). Cetatea de pământ este ridicată în jurul anului 1300.

Bibliografie: Nägler-Rill 1993, p. 485-487.

 

            5. D. Popa crede că aici s-ar afla un vicus roman.

Bibliografie: Popa 2000, p. 184.

 

            6. Biserica veche a fost construită în prima jumătate a secolului XIII, ca bazilică romanică scurtă trinavată, cu cor dreptunghiular, absidă centrală şi absidiole în partea de E a colateralelor.

Navele laterale, boltite în cruce, sunt despărţite de nava centrală, iniţial tăvănită, prin trei perechi de stâlpi masivi ce sprijină arcadele semicirculare. Din această fază s-au mai păstrat portalurile de N şi de S.

Timpanul portalului de N este decorată cu un relief reprezentând arborele vieţii, între un leopard şi o fiinţă fantastică cu cap de leu şi corp de peşte.

În secolul XV se demolează absida centrală şi se închide corul poligonal cu contraforţi pe colţuri. În acelaşi timp, pe partea de S a corului se adosează o sacristie.

Despre vechiul turn clopotniţă se ştie doar că s-a prăbuşit la cutremurul din 1620.

Actualul turn datează din 1750.

Fortificaţia înconjurătoare se rezumă la o curtină simplă din piatră cu un singur turn de poartă.

Planul oval pare să susţină o datare destul de timpurie, probabil în secolul XIII.

Bibliografie: Roth 1905, p. 5; Horwath 1936, p. 175; Gerevich 1938, p. 157-158, pl. XCIII/1; Vătăşianu 1959, p. 30; Treiber 1971, p. 42; Gheorghiu 1985, p. 49; Fabini 1998, p. 110-112.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 202.